Presentació

La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme és l’entitat pública encarregada de gestionar el parc tecnològic i universitari TecnoCampus. Promoguda per l’Ajuntament de Mataró, és una fundació de dret privat amb vocació de servei públic en l’educació i en el desenvolupament empresarial. 

El màxim òrgan de govern de la Fundació és el patronat, on tenen representació les administracions públiques, la Universitat Pompeu Fabra, organitzacions empresarials i sindicals i representants de la societat civil. En aquest, sentit la Fundació està inspirada en un model de quadruple hèlix:

 

La gènesi del TecnoCampus cal cercar-la en l’any 1982, amb la creació de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, des del ja consolidat Institut Municipal de Formació Professional Miquel Biada. Aquest centre universitari d’enginyeria va ser fruit de l’empenta de l’Ajuntament de Mataró i el propi teixit industrial en un moment en què Mataró era una localitat fortament centrada en l’activitat industrial i una de les ciutats més dinàmiques del país en creació d’empresa. Uns anys més tard, el 1994, es crea l’Escola Universitària del Maresme (EUM) per part del Consell Comarcal del Maresme, amb adscripció a la Universitat Pompeu Fabra. 

L’any 1999, l’Ajuntament de Mataró tira endavant el Pla Director per la Societat de la Informació, on es defineix el concepte TecnoCampus, que el 2010 veu la llum a la nova zona d’expansió de la ciutat, al Rengle, a primera línia de mar. 

Des del 2010, s’ha ampliat l’oferta universitària del Tecnocampus, amb estudis en els àmbits de les enginyeries, els videojocs, l’audiovisual, la gestió empresarial, el màrqueting, la logística, el turisme, la infermeria, l’activitat física i l’esport, la fisioteràpia o la nutrició, que han permès superar la xifra dels 3.500 estudiants. Els 19 graus i dobles graus que es poden cursar es complementen amb estudis de postgrau i màsters, amb el segell de la Universitat Pompeu Fabra, a la qual està adscrit el centre universitari del TecnoCampus.  

Com a parc tecnològic, s’ofereixen serveis d’internacionalització, finançament i creixement al conjunt del teixit empresarial, i en particular a les més de cent empreses que tenen la seu al parc.