Presentació

Els espais docents i de recerca del departament de Salut es concentren majoritàriament a l’edifici TCM6, si bé també s’ubiquen a l’edifici TCM3.

L’edifici TCM6 consta de gimnasos, un Laboratori d’Activitat Física, Rendiment i Salut (LARS) i un Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS), a més d'aules de diferents capacitats. També disposa d’una sala polivalent ubicada al TCM3. 

En aquests espais s’imparteix la docència dels graus en Infermeria, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Fisioteràpia, la doble titulació en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, a més dels màsters universitaris en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva, y en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment, a banda de diversos postgraus i activitats de recerca de l’àmbit de la salut.

 

 

Instal·lacions de l'àrea de salut

Laboratori d'Activitat Física, Rendiment i Salut

El Laboratori d’Activitat Física, Rendiment i Salut (LARS) és una instal·lació multidisciplinària dirigida per diferents professionals i investigadors, fonamentalment de l'àrea de les ciències de l'esport que han abordat l'estudi del moviment humà des de diferents perspectives, biològiques, del comportament i socials.   

Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS)

El CSIS neix amb l’objectiu de facilitar i promoure el desenvolupament i la formació integral dels estudiants i professionals de la salut, utilitzant els mètodes més innovadors d’aprenentatge. Un nou model d’aprenentatge que segueix els estàndards de qualitat docents on la innovació i la recerca son els pilars fonamentals. 

Gimnasos

A les instal·lacions que l’ESCST utilitza al TCM6 es pot comptar amb varis gimnasos que sumen més de 370m2, tres d’ells amb capacitat per a 20 estudiants i 10 lliteres cadascú i el gimnàs 3, el més gran, pot acollir a 30 estudiants.

Sala Polivalent

La sala polivalent dels estudis de grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i la doble titulació en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport està situada a la torre TCM3 del TecnoCampus, amb un espai diàfan de 220m2. La capacitat de la sala és de 35 estudiants. Està dotada de projecció multimèdia i sonorització d’alta fidelitat, que permet desenvolupar l’activitat docent teoricopràctica amb el recolzament de les millors eines tecnològiques i material específic. 

Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS)

 

DOCÈNCIA I FORMACIÓ

Dona resposta a les necessitats docents i acadèmiques de graus, postgraus i màsters i a la formació permanent tant de professionals de la salut com de qualsevol persona interessada en aquet àmbit, a través dels cursos que ofereix. 
La simulació clínica proporciona un nou mètode d’aprenentatge i entrenament en la qual s’entrellacen coneixements, habilitats i valors humans. La simulació, segons la definició del Center for Medical Simulation, és una situació o escenari creat per permetre que les persones experimentin la representació d’una situació real amb la finalitat de practicar, aprendre, avaluar, provar o adquirir coneixements. 

METODOLOGIA I AVALUACIÓ

Actualment, la simulació és una eina indispensable en el desenvolupament d’activitats encaminades en l’adquisició de competències. 
Aquesta metodologia permet ampliar i substituir les experiències reals per experiències dirigides que reprodueixin els aspectes substancials d’una situació amb el màxim de realisme. Per aquest motiu, la simulació és bàsica per a un aprenentatge de qualitat i adquisició de competències. 
Mitjançant l’Avaluació de Competències Objectiva i Estructurada (ACOE), s’avalua l’alumne per garantir l’adquisició de les competències establertes i treballar en els cursos següents aquelles que s’han de millorar. 

INNOVACIÓ I RECERCA

Es desenvolupen projectes d’investigació amb l’objectiu de dissenyar i identificar nous mètodes educatius més avançats i eficaços centrats en la simulació amb pacients.

 

Instal·lacions: Espais de simulació

Els CSIS disposa de vuit espais de Simulació  amb equipament de darrera generació, maniquins, software especialitzats, sistemes de filmació-projecció i espais diferenciats on prodràs desenvolupar les teves habilitats i posar en pràctica els teus coneixements.

 

UNITAT DE CURES INTENSIVES

Dotada amb dos llits i dos maniquins d'última tecnologia. Aquesta unitat està equipada amb tot el material propi d'una UCI: monitors multiparamètrics, sistema de ventilació mecànica, bombes de perfusió, etc.

 

HOSPITALITZACIÓ

Aquesta unitat està formada per sis llits multifucionals on es pot aprendre des dels procediments més bàsics fins als més complexos que es realitzen a l'hospital a l' àrea asistencial. Equipada amb maniquins bàsics i avançats, mòduls per exploracions mamaries, kits de ferides, braços i tòraxs per puncions, aspiradors, carros de cures, etc.

 

UNITAT DE CURES PEDIÀTRIQUES - NEONATALS

Consta d’una llitera amb un maniquí pediàtric preparat per cures a infants, dos bressols amb dos maniquins bebès i un simulador de parts. Així com maniquins i material específic per realitzar procediments habituals des d'atenció primària fins a procediments de suport vital en nens/es i nounats.

 

URGÈNCIES

És un espai preparat tan a nivell hospitalari com a nivell extrahospitalari. Està equipat amb dos maniquís adults específics d'urgències, dos maniquís bebes per reanimació neonatal, lliteres, monitor, desfibril•lador, electrocardiògraf, carro de parades, etc

 

ATENCIÓ PRIMÀRIA

Aquesta consulta està dotada de l'equipament específic que es troba a una consulta d'un Centre d'Atenció Primària (llitera, bàscula, fonendoscopis, esfingomanòmetres, etc).

 

QUIRÒFAN

Espai específic per treballar les cures infermeres en el pre-operatori, intra-operatori i post-operatori.

 

SALA DE CONTROL

Espai destinat al control de les simulacions que es realitzen en qualsevol dels espais del centre de simulació. 

 

Responsables

Dra. Carolina Chabrera (cchabrera@tecnocampus.cat)

Responsable del Centre de Simulació i Innovació en Salut

 

Sra. Laura Curell (lcurell@tecnocampus.cat)

Responsable dels espais tècnics de simulació

 

Amb el patrocini de:

Logo Hartmann

 

Laboratori d'Activitat física, Rendiment i Salut (LARS)

El Laboratori d’Activitat Física, Rendiment i Salut (LARS) és una instal·lació multidisciplinària dirigida per diferents professionals i investigadors, fonamentalment de l'àrea de les ciències de l'esport, que han abordat l'estudi del moviment humà des de diferents perspectives, biològiques, del comportament i socials. 

El TecnoCampus aposta per la creació d'un laboratori de referència d'última generació en les ciències de l'esport dotat de les darreres tecnologies per a l'estudi del moviment humà i del rendiment físic que permetrà accedir a aquestes instal·lacions no només a la comunitat universitària del TecnoCampus, sinó també al teixit empresarial, social i esportiu del territori. 

LABORATORI 360º

 

 

ACTIVITATS I CURSOS

El LARS neix amb l'objectiu de promoure el desenvolupament de les ciències de l'esport i, per tant, és un laboratori que integra l'activitat docent i de recerca juntament amb la transferència d’aquest coneixement al teixit territorial a través de la prestació de serveis als clubs esportius i les empreses de la ciutat de Mataró i de la resta del territori. 

Per tant, el LARS treballa en tres àrees simultàniament:

Docència i formació

Aquesta part docent i formativa pretén, per una banda, donar servei a l'alumnat, incrementant la qualitat de la docència amb pràctiques de laboratori innovadores i amb l'última tecnologia disponible al mercat. D’altra banda, donar resposta a les necessitats docents i acadèmiques de formació tant de professionals i investigadors de les ciències de l’esport com de qualsevol persona interessada que vulgui millorar la seva formació especialitzada en aquest àmbit a través dels cursos que s’ofereixen. 

Recerca

En aquesta àrea, el LARS desenvolupa recerca innovadora i de qualitat en l'àmbit de l'activitat física, el rendiment esportiu i la salut. Es tracta de contribuir al desenvolupament científic d'aquesta àrea d'estudi promovent la comunicació científica dels resultats de la recerca en mitjans de comunicació científica, estimulant la cooperació interdisciplinària amb altres centres de recerca nacionals i internacionals. 

Transferència del coneixement

Finalment, mitjançant la transferència del coneixement, el LARS impulsa tot el coneixement generat i acumulat en docència i recerca pels professionals i investigadors perquè tingui un impacte eficaç i significatiu sobre el territori i l'activitat professional. 

En aquest sentit, i davant la importància que la transferència del coneixement té en el TecnoCampus, el LARS ofereix tot el seu coneixement i els seus equipaments tecnològics mitjançant una prestació de serveis a tots els clubs esportius i les empreses de la ciutat de Mataró i de la resta del territori. 

LABORATORI

El LARS disposa d'un espai diàfan de 130m2 amb equipament de darrera generació estructurat al voltant de dos àrees de funcionament:   

Àrea de valoració funcional

L'àrea de valoració funcional té com a funció estudiar les respostes i adaptacions que es produeixen en un subjecte quan el seu organisme és sotmès a les demandes derivades d'un esforç físic.

Les dades obtingudes són utilitzats bé per estudiar possibles anomalies relacionades amb l'exercici (fatiga aguda, sobreentrenament, asma induït per l'exercici,...) o bé per obtenir informació d'utilitat sobre l'estat de forma de l'individu, les capacitats funcionals, l'eficàcia en la utilització de l'energia o qualsevol altra dada que pugui resultar d'utilitat per a la salut, el control de l'entrenament i la millora del rendiment esportiu.

Per realitzar aquesta labor es reprodueix un treball físic en tapís rodant, rem o bicicleta i durant la realització d'aquest treball controlat es registren i mesuren diferents variables de tipus físic (velocitat, inclinació, treball, potència,...) o funcional (freqüència cardíaca, ventilació, pressió arterial, consum d'oxigen, producció de carbònic, lactat en sang,...).

En aquest sentit, es realitzaran les següents proves:

 • Valoració funcional de la resposta de l'organisme a l'exercici mitjançant la realització de proves d'esforç i/o test físics. Tant persones sanes que volen començar a realitzar activitat física per millorar la salut o prevenir malalties, com a esportistes que desitgen millorar el seu rendiment mitjançant la informació que s'obtenen d'aquestes proves. Aquestes proves ens ajuden a comprendre l'activitat de tots els sistemes orgànics en exercici, la qual cosa ens dóna informació sobre quins són els paràmetres que tenen un major percentatge de millora i quins estan ben entrenats.
 • Electrocardiografia en repòs i durant exercici. Amb aquesta prova s'analitza l'estat del cor, tant estàtic com a dinàmic i es descarten possibles patologies cardíaques.
 • Espirometria per al mesurament dels paràmetres pulmonars tals com a capacitat, flux, etc són essencials en la dinàmica del sistema d'aportació d'oxigen i, per tant, vitals per a l'anàlisi de les potencialitats d'un esportista.
 • Valoració de la composició corporal mitjançant antropometria i/o impedància bioelèctrica.

Àrea de valoració biomecànica

L'àrea de valoració biomecànica té com a funció estudiar el moviment, equilibri, la física, la resistència i els mecanismes lesionals que poden produir-se en el cos humà com a conseqüència de diverses accions físiques.

En aquest sentit, es realitzaran les següents proves:

 • Exploració de l'aparell locomotor, anàlisi de la motricitat i la coordinació del moviment humà mitjançant l'anàlisi de la marxa, de l'equilibri estàtic/dinàmic i dels gestos tècnics esportius.
 • Valoració de la condició física mesurat fonamentalment en paràmetres de força, resistència i flexibilitat.

Per tot això, a tenor de l'exposat i a manera de resum, el LARS entre moltes altres funcions pot desenvolupar les següents:

 • Recomanacions bàsiques de càrregues òptimes d'entrenament.
 • Optimització del rendiment en diferents disciplines esportives.
 • Aprenentatge i entrenament de la tècnica esportiva.
 • Disseny i desenvolupament de programes per al condicionament muscular.
 • Prescripció d'exercici físic per a la prevenció de lesions o patologies.
 • Monitoratge de la càrrega d'entrenament i del seu impacte.

 

 

EQUIPAMENTS

Àrea de valoració funcional

 • Analitzador de gasos i ventilació (Ergo espiròmetre).
 • Electrocardiògraf d'esforç de 12 derivacions.
 • Analitzador de lactat sanguini.
 • Desfibril·lador semiautomàtic.
 • Ergòmetres (tapís rodant, remoergòmetre  i cicloergòmetre).
 • Impedància bioelèctrica.

 

Àrea de valoració biomecànica

Sistema integrat MuscleLab 6000 complet per a l’anàlisi biomecànic (anàlisi electromiogràfic, dinamométric, electrogoniométric i fotogramètric):

 • MuscleLab 6000 PC software, professional
 • ML Data Synchronization Unit
 • ML Electromyography – 8 channels, wireless 2.4GHz
 • ML Electrogoniometer – bundled (EGM + goniometer)
 • ML Gyros, wireless 2.4GHz, 9DOF
 • ML Force plate, wired mlNetU, 800x600x60 max 2000kg
 • ML Laser distance unit, wired mlNetU
 • ML Force sensor 300kg , wired mlNetU
 • ML Encoder linear, wired mlNetU
 • ML Infrared contact mat - 870mm , wired mlNetU
 • ML Trigger / Sync (ISO TTL I/O), wired mlNetU
 • ML 4 Timming gate, wireless 868MHz + 8 Tripod EX-330
 • ML Radio host STD 868 MHz 

RESPONSABLE

Dr. Bruno Fernández-Valdés Villa (bfernandez-valdes@tecnocampus.cat)

 

Laboratori d'innovació tecnològica, força i avaluació funcional (LabIT)

El Laboratori d'innovació tecnològica, força i avaluació funcional (LabIT) és una instal·lació multidisciplinària dirigida per diferents professionals i investigadors, fonamentalment de l'àrea de les ciències de l'esport, que han abordat l'estudi del moviment humà Amb maquinària i material actual i innovador, que permet un anàlisi rigorós i de qualitat ajustat a les necessitats del mercat actual immers en la revolució industrial tecnològica 4.0. 

El TecnoCampus aposta per la creació d'un nou laboratori de referència d'última generació en les ciències de l'esport, que es complementa amb el que ja existia (LARS) dotat de les darreres tecnologies per a l'estudi del moviment humà i del rendiment físic que permetrà accedir a aquestes instal·lacions no només a la comunitat universitària del TecnoCampus, sinó també al teixit empresarial, social i esportiu del territori.  

 

Activitats i cursos  

El LabIT neix amb l'objectiu de complementar el laboratori actual (LARS), que a causa del creixement dels projectes d'investigació i innovació docent de TecnoCampus ja no era suficient per abastir-los. Per això, els objectius són similars i compartits, buscant maximitzar i potenciar els objectius amb els quals es va crear el LARS. Com promoure el desenvolupament de les ciències de l'esport i, per tant, és un laboratori que integra l'activitat docent i de recerca juntament amb la transferència d’aquest coneixement al teixit territorial a través de la prestació de serveis als clubs esportius i les empreses de la ciutat de Mataró i de la resta del territori.  

Per tant, el LabIT treballa en tres àrees simultàniament:  

Docència i formació  

Aquesta part docent i formativa pretén, per una banda, donar servei a l'alumnat, incrementant la qualitat de la docència amb pràctiques de laboratori innovadores i amb l'última tecnologia disponible al mercat. D’altra banda, donar resposta a les necessitats docents i acadèmiques de formació tant de professionals i investigadors de les ciències de l’esport com de qualsevol persona interessada que vulgui millorar la seva formació especialitzada en aquest àmbit a través dels cursos que s’ofereixen.  

Recerca  

En aquesta àrea, el LabIT desenvolupa recerca innovadora i de qualitat en l'àmbit de l'activitat física, el rendiment esportiu i la salut. Es tracta de contribuir al desenvolupament científic d'aquesta àrea d'estudi promovent la comunicació científica dels resultats de la recerca en mitjans de comunicació científica, estimulant la cooperació interdisciplinària amb altres centres de recerca nacionals i internacionals.  

Transferència del coneixement  

Finalment, mitjançant la transferència del coneixement, el LabIT impulsa tot el coneixement generat i acumulat en docència i recerca pels professionals i investigadors perquè tingui un impacte eficaç i significatiu sobre el territori i l'activitat professional.  

En aquest sentit, i davant la importància que la transferència del coneixement té en el TecnoCampus, el LabIT ofereix tot el seu coneixement i els seus equipaments tecnològics mitjançant una prestació de serveis a tots els clubs esportius i les empreses de la ciutat de Mataró i de la resta del territori.  

Laboratori  

El LabIT disposa d'un espai diàfan de  mes de 200 m2 amb equipament de darrera generació estructurat al voltant de tres àrees de funcionament:   

  

 • Àrea de innovació tecnológica 

L'àrea de innovació tecnológica té com a funció estudiar el moviment humà, utilitzant la tecnologia més recent del mercat juntament amb un anàlisi avançat de les senyals obtingudes. Entenent, així, quina tecnologia i quin tipus d'anàlisi són els més adequats per a l'estudi del moviment humà en funció de la persona i de l'objectiu per al qual està destinat. A més, busca la transferència de la tecnologia a l'ús diari dels professionals de les ciències de l'esport, estudiant la validesa i fiabilitat de les diverses tecnologies utilitzades en aquest sector, proporcionant no només aplicabilitat sinó també rigorositat i evidència científica.  

 
Dotat de la següent tecnologia (alguna d'ella compartida amb el laboratori contigu LARS): 

• Analitzador de gasos i ventilació (espiròmetre) K5.  

• Vestit d'anàlisi 3D Perception Neuron.  

• Electrocardiògraf d'esforç de 12 derivacions.  

• Electromiografia (EMG).  

• Tensiomiografia (TMG).  

• Sistema integrat MuscleLab 6000 (Veure en apartat LARS).  

• Encoders lineals (diverses marques).  

• Encoders rotacionals (diverses marques).  

• Dinamòmetres de pressió (diverses marques).  

• Galges extensiomètriques (diverses marques).  

• Sistemes d'oclusió sanguínia.  

• IMUs (diverses marques).  

• GPS.  

• Imans (Magnet-Based Timing System).  

• Plataforma de força triaxial.  

• Plataforma de contacte.  

• Cèl·lules fotoelèctriques.  

• Sistemes d'infrarojos.  

• Espectroscòpia de l'infraroig proper (NIRS).  

• Sistemes de freqüència cardíaca (diverses marques).  

• Analitzador de lactat sanguini.  

• Impedància bioelèctrica. 

 

 • Àrea de força  

La força és una de les principals qualitats físiques per al moviment humà. D'aquí la importància de poder investigar en la seva valoració i entrenament. El LabIT compta amb les últimes tecnologies en sistemes d'entrenament de la força, que juntament amb els sistemes d'innovació tecnològica descrits anteriorment, conformen una combinació perfecta per aprofundir en la recerca i oferir una docència de màxima qualitat entorn de la valoració i l'entrenament de la força. 

Dotat de la següent tecnologia o sistemes d'entrenament:  

• Màquines iso-inercials de con vol variable (Polilles Còniques)  

• Màquines iso-inercials de radi fix  

• Màquines iso-inercials portàtils  

• Màquina pneumàtica (Keiser)  

• Plataforma vibratòria inestable (Vi4)  

• Barra vibratòria  

• Cintes d'entrenament en suspensió amb i sense polilla  

• Diversos paquets de bandes elàstiques amb diversos índexs d'elasticitat  

• Barres de pes lliure  

• Peses manuals  

• Kettlebells  

• Barra hexagonal  

• Polilla de plaques gravitacionals  

• Estructura d'entrenament funcional  

• Pilotes medicinals  

• Tirant musculador  

• Caixes d'entrenament funcional  

• Multipower Rack Smith 

 

 • Àrea de avaluació funcional 

Aquesta àrea combina tots els materials descrits anteriorment per a poder realitzar una avaluació personalitzada a cada subjecte, client o esportista en base a les seves necessitats de moviment. Valorant de manera holística, quantitativa i qualitativa la quantitat i qualitat del moviment i de diferents capacitats físiques. 

Gimnasos

A les instal·lacions que el departament de Salut utilitza al TCM6 hi ha gimnasos que sumen més de 367m2, tres d’ells amb capacitat per a 20 estudiants.

Gimnàs 360º

 

Activitats i cursos

Tots els gimnasos s’utilitzen per a la impartició de la docència específica en Fisioteràpia, tant en el grau del mateix nom com en les assignatures específiques sobre aquesta matèria en la doble titulació en Fisioteràpia i  Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE). Transversalment, aquestes instal·lacions també es poden utilitzar en la resta de graus de l’àrea (graus en Infermeria i en Nutrició Humana i Dietètica i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport). 

Metodologies docents a tots els gimnasos:

 • Seminaris  teòric pràctics
 • Proves d’avaluació
 • Treballs grupals: jocs de rol, aprenentatge basat en problemes, aplicació pràctica de la teoria
 • Pràctiques reglades: pràctiques entre alumnes

Equipaments

Equipaments del Gimnàs 1, 2 i 4:

 • Lliteres i tamborets: pràctiques entre alumnes de les diferents maniobres i tècniques de fisioteràpia (cinesiteràpia activa i passiva, exercici terapèutic, massoteràpia, electroteràpia, estiraments, propiocepció, embenatges, tècniques específiques dels diferents àmbits d’actuació en fisioteràpia). El Gimnàs 1 també compte amb una espatllera.
 • Models anatòmics: s’utilitzen como recolzament a la teoria explicada i facilitar la realització de les diferents maniobres de les distintes tècniques de fisioteràpia a desenvolupar pels alumnes.
 • Material fungible e inventariable dels seminaris teòric pràctics de les assignatures obligatòries i específiques del Grau en Fisioteràpia.

Equipaments del Gimnàs 3:

 • Lliteres i tamborets: pràctiques entre alumnes de les diferents maniobres i tècniques de fisioteràpia (cinesiteràpia activa i passiva, exercici terapèutic, massoteràpia, electroteràpia, estiraments, propiocepció, embenatges, tècniques específiques dels diferents àmbits d’actuació en fisioteràpia).
 • Miralls: pràctiques entre alumnes de les diferents maniobres i tècniques de fisioteràpia (cinesiteràpia activa i passiva, massoteràpia, electroteràpia, estiraments, propiocepción, embenatges, tècniques específiques dels diferents àmbits d’actuació en fisioteràpia). Pràctiques d’alumnes sobre fitness, entrenament esportiu i avaluació de la condició física i salut (adequada execució dels moviments, tècnica, correccions posturals, etc.) i entrenament terapèutic.
 • Espatlleres: pràctiques entre alumnes de las diferents maniobres y tècniques de fisioteràpia (cinesiteràpia activa i passiva, massoteràpia, electroteràpia, estiraments, propiocepció, embenatges, tècniques específiques dels diferents àmbits d’actuació en fisioteràpia). Práctiques d’entrenament esportiu (força, flexibilitat), fitness (Flexibilitat, treball complementari amb d’altres materials, etc.) i entrenament terapèutic.
 • Material inventariable específic de propiocepció, cinesiteràpia activa-exercici terapèutic (fitball, bosu, mancuernes, theraband, turmelleres llastrades...)
 • Material inventariable específic per treballar la força i la mobilitat el CORE i les extremitats superiors i inferiors amb superfícies inestables (fitball, bosu, mancuernes, theraband, turmelleres llastrades...)
 • Matalassos: práctiques entre alumnes de las diferents maniobres y tècniques de fisioteràpia (cinesiteràpia activa i passiva, exercici terapèutic, massoteràpia, electroteràpia, estiraments, propiocepció, embenatges, tècniques específiques dels diferents àmbits d’actuació en fisioteràpia). Práctiques d’entrenament esportiu i fitness (tot tipus d’exercicis de força i flexibilitat al terra), tècniques de relaxació, valoració dels exercicis (postura, tècnica) i entrenament terapèutic.
 • Aparell Multiestació i de treball localitzat: práctiques amb alumnes per el desenvolupament de la rehabilitació-fisioteràpia i readaptació a l’esforç físic-esportiu. Pel desenvolupament de la força i la mobilitat del CORE i de les extremitats superiors i inferiors.

 

Responsable

Dr. Bruno Fernández-Valdés Villa (bfernandez-valdes@tecnocampus.cat)

 

 

 

Sala polivalent

TecnoCampus compta amb una xarxa d’instal·lacions d’avantguarda per dur a terme les activitats de docència i recerca, amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge i la pràctica dels alumnes, la innovació en els mètodes docents i d’aprenentatge i l’avaluació de les competències a adquirir.

La sala Polivalent està situada a la torre TCM3 del TecnoCampus, amb un espai diàfan de 220m2.  La capacitat idònia de la sala és de 35 estudiants.

Està dotada de projecció multimèdia i sonorització d’alta fidelitat, que permet desenvolupar l’activitat docent teoricopràctica amb el recolzament de les millors eines tecnològiques i material. L’accés a Internet i altres recursos estan disponibles gràcies a la connectivitat d’alta velocitat disponible i la cobertura WIFI, que permet als estudiants l’accés a la informació docent des de la mateixa. Per desenvolupar la part pràctica, la sala està equipada amb bancs, cadires, espatlleres, miralls i tota un sèrie de materials específics i d’última generació per a cada assignatura dels Graus. Prop de la sala estan els vestuaris i les taquilles.

 

Activitats i cursos

La sala polivalent està concebuda per a la docència dels graus del departament de salut, en particular del de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i la doble titulació en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. 

 

Equipaments

Compta amb un canó de grans dimensions, ordinador, bancs, cadires, espatlleres, miralls, etc.  A més d’una gran relació de materials específics, com:

 • Acceleròmetre wGT3X-BT
 • Anelles de suspensió O'live
 • Bancs antropomètrics Relametbcn (calaixos blancs), Bancs regulables RS O'Live ref: PL20500
 • Banda pulsòmetre amb bluetooth (Polar,Decathlon)
 • Banda receptora/pulsòmetre Suunto Quest (reloj)
 • Barra d'entrenament per a Fitness Crivit
 • Barres metàl·liques (fixes paret), Barres olímpiques (negres), Barres olímpiques O'live
 • Bici estàtica (Cicloergòmetre)
 • Bossu (diàmetre 65cm B000KGHLBU)
 • Cadira de rodes, Cadira de rodes Gtm Gladiator multiesportiva
 • Càmeres fotogràfiques
 • Cintes amb mosquetó (vermelles) ,Cintes antropomètriques
 • Cinturó Rus
 • Coixí d'equilibri Crivit
 • Cronòmetres
 • Escales d'agilitat  Ohuhu 12
 • Fitballs
 • Kettlebell De Goma O'live 8,12,16 i 20kg
 • Kit Antropomètric Bàsic Realmetbcn, Kit Antropomètric Complet
 • Manuelles Hexagonals O'live de 2, 4, 6, 8 i 10kg
 • Matalassos amb funda i Matalassos d'escuma
 • Minitramps
 • Pilota medicinal negre dura (PAP) de 3 i 5kg
 • Pilota medicinal negre tova. Slam Ball O'live 3, 6 i 9kg
 • Plataforma inestable Champion CH-A-1834 EG / B00NIL6076
 • Plintons
 • Pulsómetre amb variabilitat FC
 • Squeeze Dynamometer (manómetro)
 • Tensiòmetre digital
 • Trampolí
 • TRX Domyos strap training 100 Decathlon
 • Entre d’altres materials 

 

Responsable

Dr. Jorge Castizo  (jcastizo@tecnocampus.cat)

 

 

Laboratori gastronòmic

El laboratori gastronòmic és l’espai on es duran a terme les activitats docents i pràctiques del Grau en Nutrició Humana i Dietètica, així com seminaris específics del Grau en Infermeria, Grau en Fisioteràpia, Grau en CAFE i doble grau en Fisioteràpia i CAFE. Aquest espai està actualment en fase disseny i construcció, i es preveu que entrarà en funcionament el curs 2024-2025. 

Aquest laboratori gastronòmic dedicat a la docència i la investigació estarà ubicat en un espai de 350m2 amb accessos directes al TCM6, polivalent i àgil en la seva reestructuració. Comptarà amb accessos per a persones amb diversitat funcional (cadires de rodes), així com una taula dissenyada per aquest col·lectiu. Dins la mateixa instal·lació hi haurà dos lavabos (un d’adaptat), un vestuari i un despatx per al responsable del laboratori gastronòmic. Pel seu disseny amb un sostre filtrant (campana d’extracció) a 2 metres d’alçada es podrà utilitzar com a espai de mostra show cooking, s’hi podran ubicar les taules amb els fogons per a la docència o podrà ser un espai mixt, amb una part de show cooking per grups petits i una altra part per a docència pràctica d’elaboració de preparacions culinàries. 

Activitats i cursos 

Està concebut per a la docència del Grau en Nutrició Humana i Dietètica però també transversalment per a docència en tots els graus de salut, els màsters, postgraus i formacions específiques. El seu disseny imita una cuina industrial que podem trobar en un hospital, una clínica, un centre d’alt rendiment esportiu o un centre on hi hagi cuina pròpia. 

Alhora, està capacitat per a fer-hi recerca en els àmbits de la nutrició clínica i esportiva. 

 

Equipaments 

Comptarà amb un forn mixt de convecció, 13 plaques d’inducció de 2 fogons, taules per a show cooking, abatidor de temperatura, envasadora al buit, roner de sobre taula, blixer de sobretaula, emulsionadora, esterilitzador de ganivets, viscosímetre digital, iVarioPro2XS, taules fredes, tallador d’embotits, 1 armari frigorífic 1 porta, 1 armari frigorífic 2 portes, 1 armari congelador 4 portes, bàscula de plataforma, bàscula de precisió, carros de servei, renta-plats de capota i carro escombraries. 

Normativa d'Ús i gestió d'espais de Salut-ESCST

Biblioteca 

La Biblioteca és un servei del TecnoCampus a la seva comunitat educativa que disposa d'espais de treball i d’estudi en silenci, així com un fons bibliogràfic adient als estudis que s’imparteixen. 

L’accés és lliure per a estudiants i exestudiants, personal docent i personal d’administració i serveis. Està integrada al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. 

A més, a la biblioteca podràs reservar espais i accedir a tot tipus de recursos d’informació (també d’altres universitats). 

 Accedir a la biblioteca