Presentació

Els espais docents i de recerca que l’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus utilitza pels graus i màsters que imparteix es concentren majoritàriament a l’edifici TCM6 i també a l’edifici TCM3, a pocs metres de l’edifici principal del TecnoCampus.

L’edifici TCM6 conté varis gimnasos, un Laboratori d’Activitat física, Rendiment i Salut (LARS) i un Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS), a més d'aules de diferents capacitats. També es compta amb una sala Polivalent ubicada al TCM3.

En aquests espais s’imparteix la docència dels Graus en Infermeria, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Fisioteràpia i la Doble titulació en Fisioteràpia i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, incloent la dels màsters univeristaris en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportiva, y en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment, postgraus i activitats de recerca de l’àmbit de la Salut.

 

Instal·lacions de l'àrea de salut

Laboratori d'Activitat Física, Rendiment i Salut

El Laboratori d'Activitat física, Rendiment i Salut (LARS) és un laboratori que pertany a l'Escola Superior de Ciències de la Salut de la Universitat TecnoCampus Mataró-Maresme (ESCST) adscrita a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS)

El CSIS neix amb l’objectiu de facilitar i promoure el desenvolupament i la formació integral dels estudiants i professionals de la salut, utilitzant els mètodes més innovadors d’aprenentatge. Un nou model d’aprenentatge que segueix els estàndards de qualitat docents i on la innovació i la recerca son els pilars fonamentals.

Gimnasos

A les instal·lacions que l’ESCST utilitza al TCM6 es pot comptar amb varis gimnasos que sumen més de 370m2, tres d’ells amb capacitat per a 20 estudiants i 10 lliteres cadascú i el gimnàs 3, el més gran, pot acollir a 30 estudiants.

Sala Polivalent

La sala Polivalent està situada a la torre TCM3 del TecnoCampus, amb un espai diàfan de 220m2. La capacitat idònia de la sala és de 35 estudiants. Està dotada de projecció multimèdia i sonorització d’alta fidelitat, que permet desenvolupar l’activitat docent teoricopràctica amb el recolzament de les millors eines tecnològiques i material específic.

Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS)

 

DOCÈNCIA I FORMACIÓ

Dona resposta a les necessitats docents i acadèmiques de l’Escola Superior en Ciències de la Salut i a la formació permanent tan de professionals de la salut com de qualsevol persona interessada a través dels cursos que ofereix.
La Simulació clínica ens proporciona un nou mètode d’aprenentatge i entrenament en la qual s’entrellacen coneixements, habilitats i valors humans. La Simulació, segons la definició del Center for Medical Simulation, és una situació o un escenari creat per permetre que les persones experimentin la representació d’una situació real amb la finalitat de practicar, aprendre, avaluar, provar o adquirir coneixements.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ

Actualment la simulació és una eina indispensable en el desenvolupament d’activitats encaminades en l’adquisició de competències.
Aquesta metodologia permet ampliar i substituir les experiències reals per experiències dirigides que reprodueixin els aspectes substancials d’una situació amb el màxim de realisme. Per aquest motiu, la simulació és bàsica per a un aprenentatge de qualitat i adquisició de competències.
Mitjançant l’Avaluació de Competències Objectiva i Estructurada (ACOE), s’avalua a l’alumne per garantir l’adquisició de les competències establertes i treballar en els cursos següents aquelles que s’han de millorar.

INNOVACIÓ I RECERCA

Es desenvolupen projectes d’investigació amb l’objectiu de dissenyar i identificar nous mètodes educatius més avançats i eficaços centrats en la simulació amb pacients.

 

Instal·lacions: Espais de simulació

Els CSIS disposa de vuit espais de Simulació  amb equipament de darrera generació, maniquins, software especialitzats, sistemes de filmació-projecció i espais diferenciats on prodràs desenvolupar les teves habilitats i posar en pràctica els teus coneixements.

 

UNITAT DE CURES INTENSIVES

Dotada amb dos llits i dos maniquins d'última tecnologia. Aquesta unitat està equipada amb tot el material propi d'una UCI: monitors multiparamètrics, sistema de ventilació mecànica, bombes de perfusió, etc.

 

HOSPITALITZACIÓ

Aquesta unitat està formada per sis llits multifucionals on es pot aprendre des dels procediments més bàsics fins als més complexos que es realitzen a l'hospital a l' àrea asistencial. Equipada amb maniquins bàsics i avançats, mòduls per exploracions mamaries, kits de ferides, braços i tòraxs per puncions, aspiradors, carros de cures, etc.

 

UNITAT DE CURES PEDIÀTRIQUES - NEONATALS

Consta d’una llitera amb un maniquí pediàtric preparat per cures a infants, dos bressols amb dos maniquins bebès i un simulador de parts. Així com maniquins i material específic per realitzar procediments habituals des d'atenció primària fins a procediments de suport vital en nens/es i nounats.

 

URGÈNCIES

És un espai preparat tan a nivell hospitalari com a nivell extrahospitalari. Està equipat amb dos maniquís adults específics d'urgències, dos maniquís bebes per reanimació neonatal, lliteres, monitor, desfibril•lador, electrocardiògraf, carro de parades, etc

 

ATENCIÓ PRIMÀRIA

Aquesta consulta està dotada de l'equipament específic que es troba a una consulta d'un Centre d'Atenció Primària (llitera, bàscula, fonendoscopis, esfingomanòmetres, etc).

 

QUIRÒFAN

Espai específic per treballar les cures infermeres en el pre-operatori, intra-operatori i post-operatori.

 

SALA DE CONTROL

Espai destinat al control de les simulacions que es realitzen en qualsevol dels espais del centre de simulació. 

 

Responsables

Dra. Carolina Chabrera (cchabrera@tecnocampus.cat)

Responsable del Centre de Simulació i Innovació en Salut

 

Sra. Laura Curell (lcurell@tecnocampus.cat)

Responsable dels espais tècnics de simulació

 

 

Laboratori d'Activitat física, Rendiment i Salut (LARS)

El Laboratori d’Activitat física, Rendiment i Salut (LARS) és un laboratori pertanyent a l'Escola Superior de Ciències de la Salut de la Universitat TecnoCampus Mataró-Maresme (ESCST) adscrita a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Es tracta d'una instal·lació multidisciplinària dirigida per diferents professionals i investigadors, fonamentalment de l'àrea de les Ciències de l'Esport que han abordat l'estudi del moviment humà des de diferents perspectives, biològiques, comportamentals i socials.

El Tecnocampus aposta per la creació d'un laboratori de referència d'última generació en les Ciències de l'Esport dotat de les mes noves tecnologies per a l'estudi del moviment humà i del rendiment físic que permetrà accedir a aquestes instal·lacions no només a la comunitat universitària del TecnoCampus sinó també al teixit empresarial, social i esportiu del territori.

El LARS és la conseqüència del creixement del TecnoCampus en l’àmbit territorial i del posicionament com a institució de referència en la comarca del Maresme.

LABORATORI 360º

 

 

ACTIVITATS I CURSOS

El LARS neix amb l'objectiu de promoure el desenvolupament de les Ciències de l'Esport i, per tant, és un laboratori que integra l'activitat docent i de recerca de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus (ESCST) juntament amb la transferència d’aquest coneixement al teixit territorial a través de la prestació de serveis als clubs esportius i les empreses de la ciutat de Mataró i de la resta del territori.

Per tant, el LARS treballa en tres àrees simultàniament:

Docència i formació

Aquesta part docent i formativa pretén, per una banda, donar servei a l'alumnat de la ESCST incrementant la qualitat de la docència impartida en els graus de la ESCST amb pràctiques de laboratori innovadores i amb l'última tecnologia disponible al mercat.

D’altra banda donar resposta a les necessitats docents i acadèmiques de formació tan de professionals i investigadors de les Ciències de l’Esport com de qualsevol persona interessada que vulgui millorar la seva formació especialitzada en aquest àmbit a través dels cursos que s’ofereixen.

Recerca

En aquesta àrea el LARS desenvolupa recerca innovadora i de qualitat en l'àmbit de l'activitat física, el rendiment esportiu i la salut. Es tracta de contribuir al desenvolupament científic d'aquesta àrea d'estudi, promovent la comunicació científica dels resultats de les seves recerques en mitjans de comunicació científica, estimulant la cooperació interdisciplinària amb altres centres de recerca nacionals i internacionals.

Transferència del coneixement

Finalment, mitjançant la transferència del coneixement, el LARS impulsa tot el coneixement generat i acumulat en docència i recerca pels professionals i investigadors de l’ESCST perquè tingui un impacte eficaç i significatiu sobre el territori i l'activitat professional en els àmbits relacionats amb les Ciències de l’Esport.

En aquest sentit, i davant la importància que la transferència del coneixement té pel TecnoCampus, el LARS ofereix tot el seu coneixement i els seus equipaments tecnològics mitjançant una prestació de serveis a tots els clubs esportius i les empreses de la ciutat de Mataró i de la resta del territori.

LABORATORI

El LARS disposa d'un espai diàfan de 130m2 amb equipament de darrera generació estructurat al voltant de dos àrees de funcionament:   

Àrea de valoració funcional

L'àrea de valoració funcional té com a funció estudiar les respostes i adaptacions que es produeixen en un subjecte quan el seu organisme és sotmès a les demandes derivades d'un esforç físic.

Les dades obtingudes són utilitzats bé per estudiar possibles anomalies relacionades amb l'exercici (fatiga aguda, sobreentrenament, asma induït per l'exercici,...) o bé per obtenir informació d'utilitat sobre l'estat de forma de l'individu, les capacitats funcionals, l'eficàcia en la utilització de l'energia o qualsevol altra dada que pugui resultar d'utilitat per a la salut, el control de l'entrenament i la millora del rendiment esportiu.

Per realitzar aquesta labor es reprodueix un treball físic en tapís rodant, rem o bicicleta i durant la realització d'aquest treball controlat es registren i mesuren diferents variables de tipus físic (velocitat, inclinació, treball, potència,...) o funcional (freqüència cardíaca, ventilació, pressió arterial, consum d'oxigen, producció de carbònic, lactat en sang,...).

En aquest sentit, es realitzaran les següents proves:

 • Valoració funcional de la resposta de l'organisme a l'exercici mitjançant la realització de proves d'esforç i/o test físics. Tant persones sanes que volen començar a realitzar activitat física per millorar la salut o prevenir malalties, com a esportistes que desitgen millorar el seu rendiment mitjançant la informació que s'obtenen d'aquestes proves. Aquestes proves ens ajuden a comprendre l'activitat de tots els sistemes orgànics en exercici, la qual cosa ens dóna informació sobre quins són els paràmetres que tenen un major percentatge de millora i quins estan ben entrenats.
 • Electrocardiografia en repòs i durant exercici. Amb aquesta prova s'analitza l'estat del cor, tant estàtic com a dinàmic i es descarten possibles patologies cardíaques.
 • Espirometria per al mesurament dels paràmetres pulmonars tals com a capacitat, flux, etc són essencials en la dinàmica del sistema d'aportació d'oxigen i, per tant, vitals per a l'anàlisi de les potencialitats d'un esportista.
 • Valoració de la composició corporal mitjançant antropometria i/o impedància bioelèctrica.

Àrea de valoració biomecànica

L'àrea de valoració biomecànica té com a funció estudiar el moviment, equilibri, la física, la resistència i els mecanismes lesionals que poden produir-se en el cos humà com a conseqüència de diverses accions físiques.

En aquest sentit, es realitzaran les següents proves:

 • Exploració de l'aparell locomotor, anàlisi de la motricitat i la coordinació del moviment humà mitjançant l'anàlisi de la marxa, de l'equilibri estàtic/dinàmic i dels gestos tècnics esportius.
 • Valoració de la condició física mesurat fonamentalment en paràmetres de força, resistència i flexibilitat.

Per tot això, a tenor de l'exposat i a manera de resum, el LARS entre moltes altres funcions pot desenvolupar les següents:

 • Recomanacions bàsiques de càrregues òptimes d'entrenament.
 • Optimització del rendiment en diferents disciplines esportives.
 • Aprenentatge i entrenament de la tècnica esportiva.
 • Disseny i desenvolupament de programes per al condicionament muscular.
 • Prescripció d'exercici físic per a la prevenció de lesions o patologies.
 • Monitoratge de la càrrega d'entrenament i del seu impacte.

 

 

EQUIPAMENTS

Àrea de valoració funcional

 • Analitzador de gasos i ventilació (Ergo espiròmetre).
 • Electrocardiògraf d'esforç de 12 derivacions.
 • Analitzador de lactat sanguini.
 • Desfibril·lador semiautomàtic.
 • Ergòmetres (tapís rodant, remoergòmetre  i cicloergòmetre).
 • Impedància bioelèctrica.

 

Àrea de valoració biomecànica

Sistema integrat MuscleLab 6000 complet per a l’anàlisi biomecànic (anàlisi electromiogràfic, dinamométric, electrogoniométric i fotogramètric):

 • MuscleLab 6000 PC software, professional
 • ML Data Synchronization Unit
 • ML Electromyography – 8 channels, wireless 2.4GHz
 • ML Electrogoniometer – bundled (EGM + goniometer)
 • ML Gyros, wireless 2.4GHz, 9DOF
 • ML Force plate, wired mlNetU, 800x600x60 max 2000kg
 • ML Laser distance unit, wired mlNetU
 • ML Force sensor 300kg , wired mlNetU
 • ML Encoder linear, wired mlNetU
 • ML Infrared contact mat - 870mm , wired mlNetU
 • ML Trigger / Sync (ISO TTL I/O), wired mlNetU
 • ML 4 Timming gate, wireless 868MHz + 8 Tripod EX-330
 • ML Radio host STD 868 MHz 

RESPONSABLE

Dr. Jorge Castizo (jcastizo@tecnocampus.cat)

 

Gimnasos

A les instal·lacions que l’ESCST utilitza al TCM6 es pot comptar amb varis gimnasos que sumen més de 367m2, tres d’ells amb capacitat per a 20 estudiants i 10 lliteres cadascú i el gimnàs 3, el més gran, pot acollir a 30 estudiants. 

Gimnàs 360º

 

Activitats i cursos

Tots els gimnasos s’utilitzen per a la impartició de la docència específica en Fisioteràpia, tant al  Grau en Fisioteràpia com les assignatures específiques de Fisioteràpia de  la Doble titulació Fisioteràpia-Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE). Transversalment, aquestes instal·lacions també es poden utilitzar en la resta de Graus de l'ESCST (Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport-CAFE i Grau en Infermeria).

Metodologies docents a tots els gimnasos:

 • Seminaris  teòric pràctics
 • Proves d’avaluació
 • Treballs grupals: jocs de rol, aprenentatge basat en problemes, aplicació pràctica de la teoria
 • Pràctiques reglades: pràctiques entre alumnes

Equipaments

Equipaments del Gimnàs 1, 2 i 4:

 • Lliteres i tamborets: pràctiques entre alumnes de les diferents maniobres i tècniques de fisioteràpia (cinesiteràpia activa i passiva, exercici terapèutic, massoteràpia, electroteràpia, estiraments, propiocepció, embenatges, tècniques específiques dels diferents àmbits d’actuació en fisioteràpia). El Gimnàs 1 també compte amb una espatllera.
 • Models anatòmics: s’utilitzen como recolzament a la teoria explicada i facilitar la realització de les diferents maniobres de les distintes tècniques de fisioteràpia a desenvolupar pels alumnes.
 • Material fungible e inventariable dels seminaris teòric pràctics de les assignatures obligatòries i específiques del Grau en Fisioteràpia.

Equipaments del Gimnàs 3:

 • Lliteres i tamborets: pràctiques entre alumnes de les diferents maniobres i tècniques de fisioteràpia (cinesiteràpia activa i passiva, exercici terapèutic, massoteràpia, electroteràpia, estiraments, propiocepció, embenatges, tècniques específiques dels diferents àmbits d’actuació en fisioteràpia).
 • Miralls: pràctiques entre alumnes de les diferents maniobres i tècniques de fisioteràpia (cinesiteràpia activa i passiva, massoteràpia, electroteràpia, estiraments, propiocepción, embenatges, tècniques específiques dels diferents àmbits d’actuació en fisioteràpia). Pràctiques d’alumnes sobre fitness, entrenament esportiu i avaluació de la condició física i salut (adequada execució dels moviments, tècnica, correccions posturals, etc.) i entrenament terapèutic.
 • Espatlleres: pràctiques entre alumnes de las diferents maniobres y tècniques de fisioteràpia (cinesiteràpia activa i passiva, massoteràpia, electroteràpia, estiraments, propiocepció, embenatges, tècniques específiques dels diferents àmbits d’actuació en fisioteràpia). Práctiques d’entrenament esportiu (força, flexibilitat), fitness (Flexibilitat, treball complementari amb d’altres materials, etc.) i entrenament terapèutic.
 • Material inventariable específic de propiocepció, cinesiteràpia activa-exercici terapèutic (fitball, bosu, mancuernes, theraband, turmelleres llastrades...)
 • Material inventariable específic per treballar la força i la mobilitat el CORE i les extremitats superiors i inferiors amb superfícies inestables (fitball, bosu, mancuernes, theraband, turmelleres llastrades...)
 • Matalassos: práctiques entre alumnes de las diferents maniobres y tècniques de fisioteràpia (cinesiteràpia activa i passiva, exercici terapèutic, massoteràpia, electroteràpia, estiraments, propiocepció, embenatges, tècniques específiques dels diferents àmbits d’actuació en fisioteràpia). Práctiques d’entrenament esportiu i fitness (tot tipus d’exercicis de força i flexibilitat al terra), tècniques de relaxació, valoració dels exercicis (postura, tècnica) i entrenament terapèutic.
 • Aparell Multiestació i de treball localitzat: práctiques amb alumnes per el desenvolupament de la rehabilitació-fisioteràpia i readaptació a l’esforç físic-esportiu. Pel desenvolupament de la força i la mobilitat del CORE i de les extremitats superiors i inferiors.

 

Responsable

Dr. Jordi Calvo  (jcalvo@tecnocampus.cat)

 

 

Sala polivalent

TecnoCampus compta amb una xarxa d’instal·lacions d’avantguarda per dur a terme les activitats de docència i recerca, amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge i la pràctica dels alumnes, la innovació en els mètodes docents i d’aprenentatge i l’avaluació de les competències a adquirir.

La sala Polivalent està situada a la torre TCM3 del TecnoCampus, amb un espai diàfan de 220m2.  La capacitat idònia de la sala és de 35 estudiants.

Està dotada de projecció multimèdia i sonorització d’alta fidelitat, que permet desenvolupar l’activitat docent teoricopràctica amb el recolzament de les millors eines tecnològiques i material. L’accés a Internet i altres recursos estan disponibles gràcies a la connectivitat d’alta velocitat disponible i la cobertura WIFI, que permet als estudiants l’accés a la informació docent des de la mateixa. Per desenvolupar la part pràctica, la sala està equipada amb bancs, cadires, espatlleres, miralls i tota un sèrie de materials específics i d’última generació per a cada assignatura dels Graus. Prop de la sala estan els vestuaris i les taquilles.

 

Activitats i cursos

La Sala Polivalent està concebuda per a la docència teòric - pràctica dels Graus de l’ESCST, especialment Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport-CAFE i la Doble titulació en Fisioteràpia- Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

 

Equipaments

Compta amb un canó de grans dimensions, ordinador, bancs, cadires, espatlleres, miralls, etc.  A més d’una gran relació de materials específics, com són:

 • Acceleròmetre wGT3X-BT
 • Anelles de suspensió O'live
 • Bancs antropomètrics Relametbcn (calaixos blancs), Bancs regulables RS O'Live ref: PL20500
 • Banda pulsòmetre amb bluetooth (Polar,Decathlon)
 • Banda receptora/pulsòmetre Suunto Quest (reloj)
 • Barra d'entrenament per a Fitness Crivit
 • Barres metàl·liques (fixes paret), Barres olímpiques (negres), Barres olímpiques O'live
 • Bici estàtica (Cicloergòmetre)
 • Bossu (diàmetre 65cm B000KGHLBU)
 • Cadira de rodes, Cadira de rodes Gtm Gladiator multiesportiva
 • Càmeres fotogràfiques
 • Cintes amb mosquetó (vermelles) ,Cintes antropomètriques
 • Cinturó Rus
 • Coixí d'equilibri Crivit
 • Cronòmetres
 • Escales d'agilitat  Ohuhu 12
 • Fitballs
 • Kettlebell De Goma O'live 8,12,16 i 20kg
 • Kit Antropomètric Bàsic Realmetbcn, Kit Antropomètric Complet
 • Manuelles Hexagonals O'live de 2, 4, 6, 8 i 10kg
 • Matalassos amb funda i Matalassos d'escuma
 • Minitramps
 • Pilota medicinal negre dura (PAP) de 3 i 5kg
 • Pilota medicinal negre tova. Slam Ball O'live 3, 6 i 9kg
 • Plataforma inestable Champion CH-A-1834 EG / B00NIL6076
 • Plintons
 • Pulsómetre amb variabilitat FC
 • Squeeze Dynamometer (manómetro)
 • Tensiòmetre digital
 • Trampolí
 • TRX Domyos strap training 100 Decathlon
 • Entre d’altres materials 

 

Responsable

Dr. Jorge Castizo  (jcastizo@tecnocampus.cat)

 

 

Normativa d'Ús i gestió d'espais de Salut-ESCST