Laboratoris de l'àrea de les Enginyeries i tecnologia

Tecnocampus disposa d’una sèrie d’instal·lacions i equipaments per promoure la recerca i assegurar que el personal investigador pugui comptar amb el suport de la institució per dur a terme els seus objectius científics i transferir els resultats a la societat mitjançant la valorització i transferència de coneixement. 

 

Laboratori 1 – Laboratori d'Electrònica, Control i informàtica industrial

 

Disposa de deu llocs de treball equipats amb ordinador amb targeta d’adquisició de dades, oscil·loscopi digital Siglent de 2 canals, generador de funcions Hameg, multímetre Hameg i font d’alimentació). També consta de controladors CompactLogic i ControlLogic de Rockwell d'última generació, equipats amb els corresponents mòduls d’entrada/sortida, aptes per treballar com a controladors de processos industrials i de màquines automàtiques. Cada lloc de treball també disposa de PC. 

També disposa de sistemes d'automatització integrada amb programari de supervisió i control, xarxes de comunicacions industrials que integren dispositius, controladors, PC i diferents aplicacions, equips de control de velocitat i angle de motors de contínua (aquest control es pot realitzar mitjançant PC), entrenadors de comunicacions analògiques i digitals i sistema de desenvolupament per microcontroladors de 8 bits. Addicionalment, disposa d’una següent maqueta singulars, apte per realitzar treballs de fi de grau: maqueta de pèndol invertit. 

 

Laboratori 1a

Laboratori 1 b

Laboratori 2 - Laboratori de Física

Aquest espai disposa de deu llocs de treball amb equips genèrics d’electrònica (oscil·loscopi digital Siglent de 2 canals, generador de funcions Hameg, multímetre Hameg i font d’alimentació Promax) i set llocs de llocs de treball singulars dotats amb ordinador i targeta d’adquisició de dades. Cada lloc de treball també disposa de PC. 

Dels deu llocs de treball,  sis d’ells són espais de treball d’última generació de la firma Hera dotades de protecció i d’un sistema d’il·luminació integrat. Cadascun d’aquests sis espais, a més de la instrumentació abans exposada, es complementa amb la següent instrumentació: Wattímetre Metrix PX-120; pinça amperimètrica normal Metrix MX 355; pinça amperimètrica per oscil·loscopi Hameg HZ56; tacòmetre Òptic Chauvin arnoux CA1727; sonda de tensió amb aïllament Pintek CP-25; reòstats de 100 i 33 ohm Sidac; bobina, tacodinamo; transformador trifàsic; màquina de cc; màquina d'inducció i màquina síncrona.   

Laboratori 2

Laboratori 6

Laboratori 3 - Laboratori de Termodinàmica i Fluïts

Disposa d’un equip de fricció en canonades amb banc hidràulic Edibon FME00/B controlat per computador equipat amb una bomba que permet bombar aigua a diversos equips; equip intercanviador de calor de tipus carcassa i tub amb calefactor d'aigua; equip didàctic d'un sistema de refrigeració; bancada de mesurament de la potència d'un aerogenerador (ventilador industrial); banc de prova de motors didàctic; equip per a l’estudi de la pressió hidrostàtica; equipament divers per a l’estudi de propietats tèrmiques dels materials i per l’estudi de la transferència de calor per a ús didàctic. 

Laboratori 3

Laboratori 4 - Laboratori d'Assaigs i Mecatrònica

Està equipat amb les següents estacions de treball i assaig i material singular: 

Cèl·lula de fabricació flexible equipada amb una cinta transportadora Transept i un autòmat programable Compactlogix de la firma Rockwell formada per dos robots, diferents sensors, actuadors pneumàtics i motors elèctrics. Un dels robots és un robot industrial IRB120 de la firma  ABB, i un model LR Mate 200iD/4S de Fanuc. Simuladors que permeten a estudiants i projectistes desenvolupar projectes, fer la posada a punt amb el simulador i, finalment, verificar el funcionament real en la línia de fabricació flexible Robotstudio. Finalment, també compte amb un robot col·laboratiu OnRobot de la companyia ARTEC amb càmera de visió artificial incorporada. 

També disposa d’una fresadora CNC Alecop model supernova per la implementació de plaques de circuits imprès de simple i doble cara; màquina universal d'assaigs de tracció i compressió professional de la firma MTS model Insigth amb capacitat de 50kN; màquina universal d'assaigs per a ús didàctic de la firma Terco amb capacitat de 5kN que permet realitzar assaigs de tracció, compressió i duresa; banc de proves de desviaments de bigues i voladissos de la firma TecQuipment (TQ), model STR4; equip d’assaig d’impacte Izod i Charpy per a ús didàctic sobre plàstics, de la firma Edibon; microscopi digital metal·logràfic de la firma Òptica equipat amb un set d’objectius; duròmetres per realitzar mesures segons les escales de treball Rockwell A, B, C, D i E i Shore A; forn de mufla de la firma P Selecta; fresadora CNC equipada amb un controlador industrial FAGOR 8035 M (Alecop). Termoconformadora Formech 300XQ. 

 

Laboratori 4

Laboratori 5 - Laboratori de disseny mecànic

Laboratori de lliure accés equipat amb ordinadors per realitzar funcions de simulació (paquets Sòlid Works i Matlab) afins a la matèria d’enginyeria gràfica. La següent relació de bancades de prova i test completa les necessitats a nivell d’experimentació: aparell universal per a l’anàlisi de vibracions tant lliures com forçades de la firma TecQuipment, model TQ-TM16S, que incorpora una màquina per a l'estudi d'oscil·lacions sense amortiment i esmorteïdes i una maqueta estudi de desviaments de bigues i voladissos; arc d’assaig didàctic de la firma TecQuipment; banc de proves de tracció: maqueta d’estudi d’esforç-deformació; maqueta d’estudi de l'equilibrat d'un sistema en rotació Rotodyn (incorpora motor, controlador i ordinador equipat amb una targeta d’adquisició de dades de National Instruments); equips reconfigurables per a l'adquisició de dades (compactRIO) que permeten treballar amb termocouples, galgues extensomètriques, acceleròmetres, micròfons, entrades i sortides analògiques i digitals.     

 

Laboratori 5

Schunk TEC-CENTER - Laboratori de Robòtica i Eines de Fixació i Subjecció

 

Resultat d’un conveni entre l’empresa Shunk Intec a través del TEC-CENTER, s’ofereix un catàleg de tallers pràctics en què s’usen equips industrials de darrera generació i documentació i continguts formatius avalats per les empreses proveïdores orientats a estudiants de cicles formatius superiors i a estudiants de grau, tant del TecnoCampus com d’altres escoles tècniques superiors. 

Disposa de: 

Robot cartesià tipus Gantry, amb controladora Keba. 

Robots col·laboratiu Universal Robots. 

Robot angular LWA, de sis graus de llibertat 

Dues unitats Pick & place, amb dos graus de llibertat. 

Sensor de parell i esforç en els tres eixos cartesians 

Amplia gama d’eines i productes del catàleg de Schunk per a fixació i subjecció d’elements en màquines CNC i robots. També inclou actuadors lineals de diferents models. 

 

Schunk TEC-CENTER

 

 

Espai de Mecanització

Disposa de torn, fresadora, serra circular, ingletadora, màquines de soldar TIG, MIG i elèctrodes MMA, serra de marqueteria i diverses eines per la realització de prototips.

Laboratoris d'informàtica:

 

Laboratori Informàtica 1

Està equipat amb 16 ordinadors per als estudiants i un ordinador per al professor. Aquest darrer està connectat a un projector. Des de tots els ordinadors es pot accedir a una impressora.   

 

Laboratori Informàtica 2 

Es disposa de routers, firewalls, sniffers, switch, emuladors WAN, antenes, cables, mòdems, radiotester de comunicacions i equips wireless per fer pràctiques.   


Laboratori Informàtica 3

Cadascun d’aquests espais està equipat amb 16 ordinadors pels estudiants i 1 ordinador pel professor. Aquest darrer està connectat a un projector. Des de tots els ordinadors es pot accedir a una impressora. 

Laboratori 3

 

 

Laboratori Informàtica 4

Està equipat amb 16 ordinadors amb pantalles de 23 polzades per als estudiants i un ordinador per al professor connectat a un projector.  Els ordinadors  tenen, a més dels programes genèrics d’edició i postproducció d’imatge, el programa Protools  v12, amb el qual es fan les pràctiques de les assignatures d’àudio i música. 

L’armari de material conté interfícies auriculars i teclats controladors MIDI per a l’ús durant les pràctiques. 

Laboratori 2

 

Laboratori Informàtica 5

Està equipat amb 23 iMacs i7 de 21.5’’ retina 4 K i 4 IMacs 27’’ i5. Es un aula pensada especialment per a suportar programes d’edició i postproducció audiovisual –Final Cut X, DaVinci Resolve, i ProTools-  aixi com  programes per a generació de contingut en VFX i 3D – After Effects, Maya. 

 

Laboratori 5

Espais singulars:

 

Formula Student 

Formula Student és una competició on estudiants universitaris de tot el món competeixen en el disseny, el desenvolupament, la construcció i la conducció d'un vehicle monoplaça, combinant aspectes tant d'enginyeria com d'empresarials.   

Originària dels Estats Units, la Formula Student o Formula SAE s'ha anat estenent a nivell mundial creant competicions a països com Alemanya, Regne Unit, Àustria, Espanya, Austràlia o Itàlia, entre molts d'altres. 

 

TecnoCampus MotorSport

La proposta de TecnoCampus MotorSport és la creació des de zero d'un vehicle monoplaça elèctric per participar en la competició de Formula Student, per presentar-se el 2023 a la categoria "Classe B", és a dir, només a les proves estàtiques, i el 2024 a la "Classe A", on es participa amb el monoplaça ja construït i en les proves tant estàtiques com dinàmiques.

Més informació

 

 

ThinkIn 3D 

ThinkIn 3D Mataró és l’acceleradora de fabricació additiva del TecnoCampus. 

L’acceleradora té l’objectiu de promoure l'adopció tecnològica de la impressió 3D com a vector de competitivitat i innovació per a start-ups, micropimes i pimes a través d'un entorn diferencial de fabricació i dinamització on poder experimentar, testar i desenvolupar nous productes, solucions i models de negoci.  

Amb un enfocament T-Shape, ThinkIn 3D Mataró combina una vertical de salut amb solucions horitzontals per donar resposta a altres sectors de la indústria 

Aquest és un projecte finançat pels fons FEDER a través de la Fundació INCYDE i per l’Ajuntament de Mataró.  

Més informació

Biblioteca 

La Biblioteca és un servei del TecnoCampus a la seva comunitat educativa que disposa d'espais de treball i d’estudi en silenci, així com un fons bibliogràfic adient als estudis que s’imparteixen. 

L’accés és lliure per a estudiants i exestudiants, personal docent i personal d’administració i serveis. Està integrada al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. 

A més, a la biblioteca podràs reservar espais i accedir a tot tipus de recursos d’informació (també d’altres universitats). 

 Accedir a la biblioteca