Càtedra d'economia social

La Càtedra d’Economia Social que es proposa pretén conjuminar aquests trets: innovació, empresa i valors per poder contribuir, des de l’àmbit acadèmic, a la transformació productiva del país, tot incorporant l’estudi, el coneixement i la difusió de formes inclusives de gestió i relació empresarial.

Accedeix a la càtedra

Càtedra d'envelliment i Qualitat de Vida

La Càtedra que a continuació es presenta és una molt bona oportunitat per aprofundir en aspectes com la manera com envellirem en els propers anys, la fragmentació dels serveis socials i sanitaris, o les desigualtats en salut. Tot amb un enfoc de manera empírica i científica, plantejant problemes, detectant necessitats per a trobar solucions. Apropant-nos a les persones, a les comunitats, als gestors, a les empreses per trobar sinergies que ens permetin avançar cap a aquesta nova societat.

Accedeix a la càtedra

Càtedra en economia circular

La Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat  és un instrument coordinador dels mitjans de la recerca, reflexió, formació i la divulgació del TecnoCampus cap a la transició cap a un nou model econòmic i social. i element facilitador de la  connexió del món del coneixement amb l’empresa i la societat.

Accedeix a la càtedra