Presentació

És un grup de recerca que aglutina la recerca de l'ESCSET d'economia, empresa i emprenedoria, turisme, màrqueting i en general, entorn econòmic i social des d'un punt de vista aplicat. Addicionalment, també integra la Recerca que es realitza en el marc de la Càtedra d'Economia Social. L'objectiu d'aquesta recerca és contribuir a millorar la competitivitat i benestar del territori tot preservant la qualitat de l'entorn social. Aquestes àrees de coneixement presenten unes sinèrgies i interdependències evidents que el grup reforça. El grup de recerca neix amb una ferma voluntat de transferència de coneixements amb el sector públic i privat donada l'existència de forts acords de col·laboració amb moltes entitats públiques i privades.

 

 

 

Logo TCM

 

 

 • Dr. Josep Maria Raya

  Coordinador del Grup de Recerca Aplicada a l’Entorn Financer, Econòmic i Social

  jmraya@tecnocampus.cat

Línies de recerca

- Turisme, Habitatge i Transport: L’àrea de Turisme i Transport aglutina recerca que s’engloba en dos dels grups en els quals es classifiquen les revistes del Social Science Citation Index (més de 20 revistes). Com a dades territorials, el turisme representa el 13% del PIB de la comarca del Maresme (i el 12% de Catalunya) i compta amb el segon litoral amb més amarraments d’Europa. La recerca es centra en l'anàlisi i avaluació de polítiques públiques en els camps de l'habitatge i turisme. Un exemple podria ser els efectes del control de lloguers o l'atorgament de llicencies turistiques. 

- Economia Social: L’Economia Social pretén conjuminar innovació, empresa i valors per poder contribuir, des de l’àmbit acadèmic, a la transformació productiva del país, tot incorporant l’estudi, el coneixement i la difusió de formes inclusives de gestió i relació empresarial. A les acaballes de la crisi, són moltes les veus que des del món acadèmic s’han alçat demanant una gestió empresarial i un desenvolupament econòmic més innovador i que tingui en compte els valors com a forma d’innovació econòmica. A banda de la presència ja esmentada de la innovació dins de Tecnocampus, cal tenir present que aquest està radicat en una comarca tradicionalment sensible vers l’organització empresarial amb estructures pròpies de l’Economia Social, com el cooperativisme. 

- Emprenedoria: L’Emprenedoria i innovació és una àrea de recerca més jove i per tant amb menys poder específic dins el SSCI. La recerca en aquesta àrea es situa dins d’altres ja molt establertes (com l’economia laboral, l’economia de l’empresa i l’educació), però amb moltes possibilitats de créixer i d’assolir un espai propi en la Recerca en els propers 10 anys. Així mateix, constitueix l’eix del Tecnocampus com a parc científic  i està present de manera determinant en els currículums del Grau d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i del Màster Universitari d’Emprenedoria i Innovació.

Finances i desenvolupament empresarial: Les àrees de recerca associades amb les finances i el i desenvolupament territorial aglutinen dos dels grups del Social Science Citation Index ben consolidats, amb més de 100 revistes acadèmiques del màxim nivell, i la seva importància es justifica a partir de les arrels de la crisi econòmica i financera i com s’ha d’abordar el desenvolupament econòmic del territori. Dins el Tecnocampus estan dins del tronc principal dels Graus d’AdE, Logística i les dobles titulacions.

- Investigació en comunicacions digitals, màrqueting i economia del comportament: Comunitats digitals i les noves formes de comunicació, especialment centrada en com comuniquen les empreses (les destinacions turístiques i les persones), en els seus vídeos promocionals, webs i xarxes socials així com els seus efectes. Comunitats digitals i les noves formes de comunicació se centra en els efectes de la digitalització en els models de comunicació de les empreses i de les persones. S'examinen les tendències actuals en l'ús de diferents plataformes, formats i missatges comunicatius, així com les estratègies per comunicar de manera personal o corporativa. En aquest sentit, s'aborda el rol del consumidor actual i les seves característiques tenint en compte l'ecosistema digital actual.

- Logística i negocis marítims: El nostre grup de recerca en logística i negocis marítims s'enfoca a analitzar i millorar els processos de transport, emmagatzematge i distribució de béns a través de tots els mitjans de transport, per tal d'optimitzar l'eficiència operativa, reduir costos i minimitzar impactes ambientals. També investiga la gestió de cadenes de subministrament, estratègies de transport marítim, tecnologies emergents, aspectes legals i regulatoris, així com també la sostenibilitat en laica, buscant desenvolupar solucions innovadores que beneficiïn tant les empreses, institucions i la societat en general. Els eixos fonamentals són: Connectivitat, sostenibilitat i optimització de processos al nostre heterogeni camp de recerca.

- Investigació en Gènere i diversitat: té com a eix comú l’anàlisi de l’impacte del gènere i la diversitat en diversos àmbits dins de les ciències socials: món laboral, educació, economia, salut; així com la construcció de propostes que donin resposta a la realitat actual, tant des de la perspectiva de la prevenció com de la superació de la mateixa.

Membres del grup

Dr. Alex Araujo

http://alexarabat.adimena.net

    CONTACTAR

 INFORMACIÓ

Dra. Valeria Bernardo

Dra. Marian Buil

Dr. Enric Camón Lluís

Dra. Dolors Celma

Dra. Patricia Crespo

Dr. Roberto Dopeso

Dra. Ivette Fuentes

Dr. Giovanni Giusti

Dr. Ismael Hernández Adell

Dra. Helena Hernández Pizarro

Dr. Aleksander Kucel

Dr. Jesús Martínez Marín

Dra. Núria Masferrer

Dr. José Ignacio Monreal Galan

Dra. Mónica Juliana Oviedo León

Dr. Josep Patau

Catalina Llaneza

Dra. Noemí Ruiz

Dr. Eloi Serrano Robles

Dra. Judith Turrión Prats

Vera Butkouskaya

Projectes

EN EXECUCIÓ
 • “Precios de la vivienda: diferencias de género en las decisiones hipotecarias y la medición del impacto de la economía colaborativa y la criminalidad” - Josep M. Raya, Tecnocampus (Universitat Pompeu Fabra), Mariona Segú,  Cergy Paris Université, Ozlem Akin, University of Istambul, Daniel Mcmillen, University of Illinois
 • "EL IMPACTO DE LOS APARTAMENTOS DE ECONOMIA COLABORATIVA EN LA RESILIENCIA DE LAS CIUDADES ANTES Y DESPUES DEL COVID-19" - Josep M. Raya, Tecnocampus (Universitat Pompeu Fabra); Mariona Segú,  Cergy Paris Université; Catalina Llaneza, Tecnocampus (Universitat Pompeu Fabra). Ministerio de Ciencia e Innovación
 • Crespo, P; Raya, J. Estimació de costos indirectes de Serveis d'Atenció Domiciliària. (Diputació de Barcelona).
 • RAYA,J; Catalina. Avaluació de les oficines de Gestió de Serveis Socials. (Diputació de Barcelona). 
FINALITZATS
 • "EL VERDADERO PRECIO DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA. IMPLICACIONES PARA LOS SECTORES INMOBILIARIO, FINANCIERO Y PUBLICO". ECO2016-78816-R. Josep M. Raya, Tecnocampus (Universitat Pompeu Fabra), Catia Nicodemo, Oxford University, Ozlem Akin, University of Istambul, Daniel Mcmillen, University of Illinois. (Abstract here)
 • "Yes We Rent!  Leveraging vacant private property to build up a cooperative affordable housing scheme" - Dr. Josep María Raya, Dra.Helena Hernández (Abstract here)
EN EXECUCIÓ
 • "Quantificació de costos del nou model promoció de l’autonomia i atenció a les persones que precisin suport de llarga durada en l’entorn comunitari a Catalunya" A. Prades; G López-Casasnovas i Helena Hernández.
 • "Economía social en el desarrollo de comunidades energéticas". Dr. Ismael Hernández Adell. Gener 2022 - Desembre 2023. 
FINALITZATS
 • “Avaluació dels ajuts al pagament del lloguer”. Dr. Josep Mª Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme). (Abstract here).
 • “Estudi de la profunditat dels conceptes d'economia social a TUSGSAL” – Dr. Eloi Serrano. (Conveni)
 • “Indicadors de mesura bioeconòmica per a l'economia de Catalunya, 2000-2017” – Dr. Eloi Serrano. (Conveni)
 • “ Metodologia de càlcul del crèdit climàtic del projecte LIFE CLIMARK - LIFE16 CCM/ES/000065”. Dr. Josep Mª Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme). PTOP-2020-278_AT (Abstract here).
 • "Estudi sobre la presencia a la xarxa de les empreses catalanes d’economia social". Dr. Alex Araujo (Àrea d'Innovació Docent - TecnoCampus Mataró-Maresme) , Sr. Victor Jordan Vallverdú (TenoCampus Mataró-Maresme) (Abstract here)
 • "Impacte econòmic i fiscal i anàlisi cost-benefici del Circuit de Catalunya". Dr. Josep María Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme) (Abstact here)
 • "Avaluació de l’impacte econòmic i social del Parc-Científic Tecnocampus Mataró-Maresme". Dr. Josep María Raya (TecnoCampus Mataró - Maresme) (Abstract here)
 • "Història de Caixa de Enginyers". Dr.Eloi Serrano i Dra.Yolanda Blasco (UB) Elaboració de la història de la entitat des d'uns perspectiva econòmica i empresarial. Finançat per Caixa d'Enginyers. 
 • "Mapa del Cooperativisme català i el seu anàlisi amb les crisis econòmiques (1970-2016).  Dra. Dolors Celma, Dra. Esther Martinez (UdG), Dra. Patricia Crespo, Dr.Eloi Serrano. (Abstract here)
 • "Actualització de l'indicador global d'adaptació als impactes del canvi climàtic a Catalunya". Dr. Josep María Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme) (Abstract here)
 • “Redacció parcial de l'informe d'impacte econòmic i social, referent a l'àmbit del sector Vall dels Horts al municipi de Sant Fruitós de Bages”. Dr. Josep Mª Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme). (Abstract here).
 • “Estudi per implementar una comptabilitat analítica de costos pels diferents serveis del Consell Comarcal del Maresme”. Dr. Josep Patau (TecnoCampus Mataró-Maresme). (Abstract here).
 • “Pla de màrqueting per l'ONG Lesbos Solidarity”. Dr. Ismael Hernández (TecnoCampus Mataró-Maresme) , Dr. Eloi Serrano (TecnoCampus Mataró-Maresme). (Acceptació de treballs).
 • “Impuls i difusió de l'Economia Social a Mataró i Maresme”. Dr. Ismael Hernández (TecnoCampus Mataró-Maresme), Dr. Eloi Serrano (TecnoCampus Mataró-Maresme). 
 • “Assessorament en matèria d'avaluació de l'impacte econòmic del campionat Medsailing”. Dr. Josep Mª Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme). (Abstract here)
 • Investigadora principal: Buil-Fabregà, M. Certificació de la competència emprenedora del treball d’investigació de Batxillerat de l’escola GEM de Mataró. Gener 2021-gener 2022.
 • Investigador principal: Serrano, E. Les cooperatives industrials de Catalunya i l’adopció dels ODS. Gener 2021.
 • Investigadora principal: Rovira, C. Proposta d’implementació del programa Demola en els centres universitaris TecnoCampus. Desembre 2020-juny 2021.
 • Investigadora principal del contracte amb administració pública (2020): Helena Hernández. Quantificació de costos del nou model promoció de l’autonomia i atenció a les persones que precisin suport de llarga durada en l’entorn comunitari a Catalunya (BE-2021-1792)
 • Investigador responsable: Patau, J. Análisis de Costes de Servicio de las áreas operativas del Consejo Comarcal del Maresme. Consell Comarcal del Maresme. Des de novembre de 2019 fins a octubre de 2020.
 • Avaluació dels Ajuts al Lloguer de l'Agencia de l'Habitatge  de Catalunya. - Dr. Josep Mª Raya
 • "Despliegue del Plan Estratégico de Economía Social y Solidaria de Mataró: La innovación en el centro de la estrategia de la empresa social". Dr. Ismael Hernández Adell. Gener 2021 - Desembre 2022
 • "Evaluación del diseño y la implementación de Beneficios Fiscales en materia de vivienda". Ivalua. Dr. Josep Mª Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme)

Producció dels darrers anys

A continuació es mostren el diferents artícles científics realitzats pels integrants del grup de recerca durant els darrers anys.

- ARAUJO-BATLLE, A., GARAY-TAMAJÓN, L. A., MORALES-PÉREZ, S. (2023). Selfies versus conservation: The influence of user-generated content in the image of protected natural spaces, Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 2023,100644, https://doi.org/10.1016/j.jort.2023.100644.

- TORRES-PRUÑONOSA, J., ARAUJO-BATLLE, A., DE ESTEBAN CURIEL, J., & DÍEZ-MARTÍN, F. (2023). The intellectual structure of destination image research in tourism (2001–2023): Background, pre-pandemic overview, shifts during COVID-19 and implications for the future. Journal of Vacation Marketing, 0(0). https://doi.org/10.1177/13567667231205065

- Wang, J. and Butkouskaya, V. (2023), "Sustainable marketing activities, event image, perceived value and tourists’ behavioral intentions in the sports tourism", Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Vol. 28 No. 55, pp. 60-78. https://doi.org/10.1108/JEFAS-09-2022-0219

- Butkouskaya, V., Oyner, O. and Kazakov, S. (2023), "The impact of omnichannel integrated marketing communications (IMC) on product and retail service satisfaction", Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JEFAS-09-2022-0237

 

 - CASANOVAS, M. M., RUÍZ-MUNZÓN, N., I BUIL-FABREGÁ, M. (2021). Higher education: the best practices for fostering competences for sustainable development through the use of active learning methodologies. International Journal of Sustainability in Higher Education•    

- MANERA, C., SERRANO, E., PÉREZ-MONTIEL, J., I BUIL-FABREGÀ, M. (2021). Construction of Biophysical Indicators for the Catalan Economy: Building a New Conceptual Framework. Sustainability, 13(13), 7462•    

- FABREGÁ, M. B., MASFERRER, N., PATAU, J., I PÉREZ, A. P. M. (2020). Self-counciousness competence as driver of innovation and environmental commitment in higher education students. International Journal of Sustainability in Higher Education.•    

SORRIBES, J., CELMA, D. I MARTÍNEZ-GARCIA, E. (2021). Sustainable human resources management in crisis contexts: Interaction of socially responsible labour practices for the wellbeing of employees. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28 (2), 936,952. Impact factor ISI-JCR (2019): 4,542; Citacions: 3.173; Q1 (Business); Q1 (Management); Q1 (Environmental Studies).

TORRES-PRUÑONOSA, J., RAYA, J., I DOPESO-FERNÁNDEZ, R. (2020). The economic and social value of science and technology parks. The case of TecnoCampus. Frontiers in Psychology, 11, 632600.

- CRESPO, P., FUENTES, I., ARAUJO, À., RAYA, J. (2021). Economic and Social Yield of Investing in a Sporting Event: Sustainable Value Creation in a Territory. Sustainability, 13, 7033. no. 13: 7033.

- RAYA, J. M., & TORRES-PRUÑONOSA, J. (2022). The importance of administrative data in the evaluation of the incidence of social housing allowance programmes. Evaluation and Program Planning, 94, 102117.

- RAYA, J. & KUCEL, A. (2022). How fiscal policy affects housing market dynamics: evidence from Spain. Bulletin of Economic Research (forthcoming)

RAYA, J. y VARGAS, C. (2022). How to become a Cashless economy and what are the determinants of eliminating cash.Journal of Applied Economics 25 (1), 543-562.

RAYA, J. (2022). Can social capital variables help to determine loan to value approved by banks?, Journal of Real Estate Research.  DOI: 10.1080/08965803.2021.2024678 

LLANEZA, C. & RAYA, J. (2022). The effect of covid-19 on peer-to-peer rental market. Tourism Economics 28(1):222-247.

- DURO, J. A., & TURRIÓN-PRATS, J. (2022). Seasonality and the contribution of markets: Comparing methods. Tourism Management Perspectives, 43, 100987.

- CRESPO, P. & FUENTES, I. & RAYA, J. (2021). Economic and Social Yield of Investing in a Sporting Event: Sustainable Value Creation in a Territory. Sustainability. 

- TORRES-PRUÑONOSA, J. & RAYA, J.M. & CRESPO-SOGAS, P. & MUR-GIMENO, E. (2022). The economic and social value of spa tourism: The case of balneotherapy in Maresme, Spain. PLOS ONE 17 (1): e0262428. 

- SERRANO-ALARCÓN, M. & HERNÁNDEZ-PIZARRO, H. & LÓPEZ-CASANOVAS, G. & NICODEMO, C. (2022). Effects of long-term care benefits on healthcare utilization in Catalonia. Journal of Health Economics, 102645. 

- MARTÍNEZ CASANOVAS, M. & RUÍZ-MUNZÓN, N. & BUIL-FANREGÁ, M. (2021). Higher education: the best practices for fostering competences for sustainable development through the use of active learning methodologies. International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. aheadd-of-print No. ahead-of-print. 

- MARTÍNEZ, J. (2022). Technological drivers of seaports' business model innovation. A case study of the port of Barcelona. Research in Transportation Business & Management.

- MARTÍNEZ, J. (2022). DLT-based sustainable business models for the shipping industry. International Journal of Transport Economics. 

- HAUK, ESTHER & OVIEDO, MÓNICA & RAMOS, XAVIER (2022). Perception of corruption and public support for redistribution in Latin America. European Journal of Political Economy, Volume 74, 102174, Elsevier Science Inc., Netherlands. 

- DOPESO-FERNÁNDEZ, R., GIUSTI, G., & KUCEL, A. (2022). Only the smartest? Motivating job characteristics for all ability levels and their impact on job satisfaction. Bulletin of Economic Research, 00, 1– 34. https://doi.org/10.1111/boer.12379

- BERTA BARQUERO, MARIANNA BOSCH, IGNASI FLORENSA & NOEMÍ RUIZ-MUNZÓN (2022) Study and research paths in the frontier between paradigms, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 53:5, 1213-1229, DOI: 10.1080/0020739X.2021.1988166

- TORRES-PRUÑONOSA, J., GARCÍA-ESTÉVEZ, P., RAYA, J. M., & PRADO-ROMÁN, C. (2022). How on Earth Did Spanish Banking Sell the Housing Stock? SAGE Open, 12(1). https://doi.org/10.1177/21582440221079916

- MANERA, CARLES, AND ELOI SERRANO. 2022. "Management, Cooperatives and Sustainability: A New Methodological Proposal for a Holistic Analysis" Sustainability 14, no. 12: 7489. https://doi.org/10.3390/su14127489

- SERRANO, E. (2022). Josep Maria Feliu Roca, Raimon Soler Becerro, Celler Cooperatiu de la Granada (1920-2020). Cent anys de vitivinicultura al cor del Penedès, La Granada, Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit, 2020, 298 pp. Investigaciones De Historia Económica, 18(1), 71–72. https://doi.org/10.33231/j.ihe.2021.04.009

- MONTALVO, J.G., RAYA, J.M.  (2022) A comparison of banks and real estate intermediaries as house sellers. Journal of Housing and the Built Environment. https://doi.org/10.1007/s10901-022-09994-6

- GALÍ, J., GIUSTI, G., I NOUSSAIR, C. N. (2021). Monetary policy and asset price bubbles: a laboratory experiment. Journal of Economic Dynamics and Control, 130, 104184.

- RAYA, J, I GIUSTI, G. (2021). Can information regarding previous sales stabilize the house price index? Evidence from a field experiment in Spain. Journal of Housing and the Built Environment, 36(2), 353-366.

- LÓPEZ-LÓPEZ, D., I GIUSTI, G. (2020). Comparing Digital Strategies and Social Media Usage in B2B and B2C Industries in Spain. Journal of Business-to-Business Marketing, 27(2), 175-186

- GIUSTI, G., I DOPESO-FERNÁNDEZ, R. (2020). Incentive magnitude and reference point shifting: a laboratory experiment. International Journal of Manpower.

- MAYNOU, L., HERNÁNDEZ-PIZARRO, H. M., I ERREA RODRÍGUEZ, M. (2021). The association of physical (in) activity with mental health. Differences between elder and younger populations: a systematic literature review. International journal of environmental research and public health, 18(9), 4771.

- HERNÁNDEZ-PIZARRO, H. M., NICODEMO, C., I CASASNOVAS, G. L. (2020). Discontinuous system of allowances: The response of prosocial health-care professionals. Journal of Public Economics, 190, 104248.

LLANEZA, C. I RAYA, J. (2021): The effect of covid-19 on peer-to-peer rental market. Tourism Economics. Forthcoming.

- DURO, J. A., PEREZ-LABORDA, A., TURRION-PRATS, J., I FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ, M. (2021). Covid-19 and tourism vulnerability. Tourism Management Perspectives, 38, 100819.

- Butkouskaya, V., & Llonch-Andreu, J. (2021). The impact of customer performance on IMC outcomes: firm size moderation in the inter-country context. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 26(52), 358-375. DOI: https://doi.org/10.1108/JEFAS-10-2021-0207

- Butkouskaya, V., Llonch-Andreu, J., & Alarcón-del-Amo, M. D. C. (2021). Inter-country customer-perspective analysis of strategic antecedents and consequences for post-purchase behaviour in Integrated Marketing Communications (IMC). Journal of International Consumer Marketing, 33(1), 68-83. DOI: https://doi.org/10.1080/08961530.2020.1731901

- Butkouskaya, V., Llonch-Andreu, J., & Alarcón-Del-Amo, M. D. C. (2021). Strategic antecedents and organisational consequences of IMC in different economy types. Journal of Marketing Communications, 27(2), 115-136. DOI: 10.1080/13527266.2019.1633551 

BERNARDO, V. I FAGEDA, X. (2020) "Impacts of competition on connecting travelers: Evidence from the transatlantic aviation market". Transport Policy96, 141-151.

-BAGUR-FEMENÍAS, L., BUIL-FABREGA, M. I AZNAR, J. P. (2020) "Teaching digital natives to acquire competences for sustainable development". International Journal of Sustainability in Higher Education. 21 (6), 1053-1069

-CAMÓN LUIS, E. I CELMA, D. (2020) "Circular economy. A review and bibliometric analysis". Sustainability. 12 (16), 6381. 

-GIUSTI, G. I DOPESO-FERNÁNDEZ, R. (2020) "Incentive magnitude and reference point shifting: a laboratory experiment". International Journal of Manpower. ISBN: 0143-7720

-AGULLEIRO, A., MIQUEL, S., GARCIA, I. I GONZÁLEZ, Z. (2020) "Aproximación al perfil no professional del micro instagramer de moda en España"El Professional de la Información, 29, 4.

-HERNÁNDEZ-PIZARRO, H. M., NICODEMO, C. I  CASASNOVAS, G. L. (2020) "Discontinuous system of allowances: The response of prosocial health-care professionals". Journal of Public Economics, 190, 1042-1048.

-BERTOLI, P., GREMBI, V., LLANEZA, C. I VALL, J. (2020) "The effect of budget cuts on C-section rates and birth outcomes: Evidence from Spain, Social Science & Medicine"265, article 113419

-GIUSTI, G. I RAYA, J. (2020) "Can information regarding previous sales stabilize the house price index? Evidence from a field experiment in Spain"Journal of Housing and the Buid Environment (forthcoming). 35 (3).

-GARCIA MONTALVO, J., PIOLATTO, A. I RAYA, J. (2020) "Transaction-tax evasion in the housing market", Regional Science and urban Economics (forthcoming)81, article 103526.

-RAYA, J. I RIPOLL, A. (2020) "Tourism indicators and airports' technical efficiency"Annals of Tourism Research 80, article 102819

-RAYA, J., NICODEMO, C. I MCMILLEN (2020): "Does Juan Carlos or Nelson Obtain a Larger Price Cut in the Spanish Housing Market?" Urban Affairs Review 56(5), 1581-1604.

-DURO, J. A., I TURRIÓN-PRATS, J. (2020) "Territorial versus individual hotel seasonality in a high seasonal destination"Current Issues in Tourism, 1-16.

-MARTORI, A. (2020). The Impact of Communication Policies in Local Television Models. The Cases of Catalonia and Scotland. Dins: Baines, D. & Gulyas, A. Routledge Companion to Local Media and Journalism. Londres: Routledge.​

- Butkouskaya, V., Llonch-Andreu, J., & Alarcón-del-Amo, M.D.C. (2020). Entrepreneurial Orientation (EO), Integrated Marketing Communications (IMC), and Performance in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): Gender Gap and Inter-Country Context. Sustainability, 12(17), 7159. DOI: https://doi.org/10.3390/su12177159

- Butkouskaya, V., Romagosa, F., & Noguera, M. (2020). Obstacles to Sustainable Entrepreneurship Amongst Tourism Students: A Gender Comparison. Sustainability, 12(5), 1-15. DOI: https://doi.org/10.3390/su12051812 

- MONTALVO, G JOSE, RAYA, J.M. 2018. Constraints on LTV as a macroprudential tool: a precautionary tale. Oxford Economic Papers.

- RAYA, J.M, MARTÍNEZ-GARCIA, ESTHER & CELMA, Dolors (2018). “Economic and social yield of investing in hiking paths: The case of Berguedà, Spain”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(2), 148,161,

- CELMA, DOLORS, MARTÍNEZ-GARCIA, ESTHER Y RAYA, JOSEP M. (2018).“Socially responsible HR practices and their effects on employees' wellbeing: empirical evidence from Catalonia, Spain”. European research on management and business economics, 24, 82–89.

GIUSTI, G., & RAYA, J.J. (2019). The effect of crime perception and information format on tourists’ willingness/intention to travel. Journal of destination marketing & management, 11, 101-107

- BERRONE, P, RICART, J.E., DUCH, A.I., BERNARDO, V.,  SALVADOR, J., PIEDRA, J. AND M. RODRÍGUEZ (2019). EASIER: An Evaluation Model for Public–Private Partnerships Contributing to the Sustainable Development Goals. Sustainability11(8), 2339

- BUIL-FABREGA, M., MARTINEZ CASANOVAS, M., & RUIZ-MUNZON, N. (2019). Flipped classroom as an active learning methodology in sustainable development curricula. Sustainability11(17), 4577.

-BERNARDO, V. i X. FAGEDA. “Globalization, long-haul flights and inter-city connections”. Economics of Transportation, Vol. 19, 100122, 1-8.

-KUCEL, A. i VILALTA-BUFÍ, M. “University Program Characteristics and Education-Job Mismatch”, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy19(4), 20190083. 

-MARTORI, A. “Televisión de proximidad o televisión local? El impacto de la proximidad cultural en los estudios de televisión en la era digital”ZER: Revista de Estudios de Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria, 24(47).

AZNAR, J.P, BUIL, M., GALIANA, J. & ROCAFORT-MARCO, A. “An Explanatory Study of MBA Students with Regards to Sustainability and Ethics Commitment”, Sustanability 8(3), 280. 

CUADRAS-MORATÓ, X. & RAYA, J. M. 2016. Boycott or buycott?: Internal politics and consumer choices. The BE Journal of Economic Analysis & Policy, 16, 185-218.

GIUSTI, G., JIANG, J. H., & XU, Y. (Forthcoming, 2016). Interest on Cash, Fundamental Value Process and Bubble Formation: an Experimental Study.  Journal of Behavioral and Experimental Finance.

- BUIL, M., KUCEL, A, MASFERRER, N. & ROBERT, P. “Entrepreneurial skills and education-job matching of university graduates”, European Journal of Education (2016), Vol. 51, Issue 1, pp. 73-89

- KUCEL, A & VILALTA-BUFI, M.  “Entrepreneurial skills and wage employment”, International Journal of Manpower (2016, forthcoming).

FUENTES, I., KUCEL, A & RAYA, J. “Over-education and its opportunity cost in Japan”, Asia Pacific Education Review (2016, forthcoming),.

SERRANO ROBLES, E. MANERA ERBINA, C. GARAU TABERNER, J. “The volution and impact of tourism in the Mediterranean: the case of Island Regions (1990-2002)”. Cuadernos de Turismo.  Nº 37, 2016 pp.269-303.

RAYA VILCHEZ, J. M. R. & MONTALVO, J. G. 2016. Anàlisi cost-benefici i d'impacte econòmic del sincrotró ALBA. Nota d'Economia, 115-125.

- BAGUR-FEMENIAS, LLORENÇ, CELMA, DOLORS Y PATAU, JOSEP. (2016). “The Adoption of Environmental Practices in Small Hotels. Voluntary or Mandatory? An Empirical Approach”. Sustainability, 8 (7) 695.

- CELMA, DOLORS, MARTÍNEZ-GARCIA ESTHER Y RAYA, JOSEP M. (2016). “An analysis of CSR in human resource management practices and its impact on employee job satisfaction in Catalonia, Spain”. European Accounting and Management Review, 1(3); 45-71.

- GROS, B., & LOPEZ, M. (2016). Students as co-creators of technology-rich learning activities in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education13(1), 28.

- BUONANNO, P., MONTOLIO, D. & RAYA-VÍLCHEZ, J. M. 2012. Housing prices and crime perception. Empirical Economics, 45, 305-321.

- KUCEL, A. “Graduate labor mismatch in Poland”, Polish Sociological Review (2012), 3(179), pp. 413-429.

- BAGUR-FEMENIAS, L., LLACH, J., & del MAR ALONSO-ALMEIDA, M. (2013). Is the adoption of environmental practices a strategical decision for small service companies? An empirical approach. Management Decision, 51(1), 41-62.

- KUCEL, A & VILALTA-BUFI, M. “Why do tertiary graduates regret their study program? Comparison between Spain and the Netherlands”, Higher Education (2013), Vol. 65, Issue 5, pp 565-579.

- KUCEL, A. & VILALTA-BUFI, M.  “Job satisfaction of mismatched workers in Spain”, Revista de Economía Aplicada (2013) Número 61 (vol. XXI), pp. 29 a 55.

-RAYA VILCHEZ, J.  2013a. Destination and seasonality valuations: a quantile approach. Tourism Economics, 19, 835-853.

- RAYA VILCHEZ, J.  2013b. Valuing Tourist Destinations: an Oaxaca-Blinder Approach. International Journal of Tourism Research, 15, 417-429

- SERRANO ROBLES, E. “La inversión española en América Latina ¿un proceso impulsado a partir de la empresa pública?”.  Revista de Historia Industrial.  Nº 53, 2013 pp.175-214.  

- OLIVERAS, E.; CRESPO, P.; RAYA VILCHEZ, J.P. (2013). El proceso de Bolonia en el área de contabilidad: Efectos sobre la satisfacción de los estudiantes. Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas. 4, 22-33.ISSN 2173-478X

- OLIVERAS, E.; CRESPO, P. (2013). Teaching methods for increasing the participations of students: Innovative dynamics games. Intangible Capital, 9(2): 526-537

- AMAT,N; MERCADER,R; CRESPO.P. (2013). La fiabilidad de la información financiera y su impacto para analistas e inversores: El caso de Pescanova. Revista de Contabilidad y Dirección. 16, 291-314.

- MARTÍNEZ-GARCIA, ESTHER; CELMA DOLORS (2013): “Estrategias de internacionalización para destinos turísticos maduros: el caso de las comarcas de Girona”, RITUR, Revista Iberoamericana de Turismo, 3 (2); 44-61. ISNN 2236-6040. Indicadors de qualitat: compleix tots els criteris de LATINDEX

Projectes i articles científics per línies de recerca

PROJECTES COMPETITIUS

 • RAYA, J. (Tecnocampus,Universitat Pompeu Fabra); SEGÚ, M. (Cergy Paris Université); OZLEM, A. (University of Istambul); MCMILLEN, D. (University of Illinois). Precios de la vivienda: diferencias de género en las decisiones hipotecarias y la medición del impacto de la economía colaborativa y la criminalidad.
 • RAYA, J. (Tecnocampus,Universitat Pompeu Fabra); SEGÚ, M. (Cergy Paris Université); LLANEZA, C. (Tecnocampus,Universitat Pompeu Fabra) El impacto de los apartamentos de economía colaborativa en la resiliencia de las ciudades antes y después del Covid-19. Ministerio de Ciencia e Innovación

PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA

 • RAYA, J. Evaluación del diseño y la implementación de Beneficios Fiscales en materia de vivienda. Ivalua. 
 • PRADES, A., LÓPEZ-CASANOVAS, G., HERNÁNDEZ, H. Quantificació de costos del nou model promoció de l’autonomia i atenció a les persones que precisin suport de llarga durada en l’entorn comunitari a Catalunya.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

 • Vilchez, JMR (2023). The lessons learnt by the first academic assessments of rent control in Catalonia. Revista Catalana De Dret Públic, (66), 86-102. DOI: 10.58992/rcdp.i66.2023.3939
 • DURO, J. A., & TURRIÓN-PRATS, J. (2022). Seasonality and the contribution of markets: Comparing methods. Tourism Management Perspectives, 43, 100987.
 • RAYA, J. (2022). Can social capital variables help to determine loan to value approved by banks?, Journal of Real Estate Research.  DOI: 10.1080/08965803.2021.2024678 
 • LLANEZA, C. & RAYA, J. (2022). The effect of the covid-19 on peer-to-peer rental market. Tourism Economics 28(1):222-247
 • RAYA, J. M., & TORRES-PRUÑONOSA, J. (2022). The importance of administrative data in the evaluation of the incidence of social housing allowance programmes. Evaluation and Program Planning, 94, 102117.
 • CRESPO, P., FUENTES, I., ARAUJO, À., RAYA, J. (2021). Economic and Social Yield of Investing in a Sporting Event: Sustainable Value Creation in a Territory. Sustainability, 13, 7033
 • TORRES-PRUÑONOSA, J., RAYA, J., DOPESO-FERNÁNDEZ, R. (2020). The economic and social value of science and technology parks. The case of Tecnocampus. Frontiers in Psichology, 11, 632600
 • SERRANO-ALARCÓN, M. & HERNÁNDEZ-PIZARRO, H. & LÓPEZ-CASANOVAS, G. & NICODEMO, C. (2022). Effects of long-term care benefits on healthcare utilization in Catalonia. Journal of Health Economics, 102645. 
 • RAYA, J. & KUCEL, A. (2022). How fiscal policy affects housing market dynamics: evidence from Spain. Bulletin of Economic Research (forthcoming)
 • TORRES-PRUÑONOSA, J. & RAYA, J.M. & CRESPO-SOGAS, P. & MUR-GIMENO, E. (2022). The economic and social value of spa tourism: The case of balneotherapy in Maresme, Spain. PLOS ONE 17 (1): e0262428. 

PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA

 • Dr. ISMAEL HERNÁNDEZ ADELL. Gener 2022 - Desembre 2023. "Economía social en el desarrollo de comunidades energéticas".

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

 • Bernardo, Valeria; Hernández Adell, Ismael; Serrano Robles, Eloi (2023). El reto de mantener los principios de la economía social a largo plazo: el caso de TUSGSAL. Revesco Revista De Estudios Cooperativos, 143(), e69184-. DOI: 10.5209/reve.69184
 • CASANOVAS, M., RUÍZ-MUNZÓN, N., BUIL-FABREGÁ, M. (2021). Higher education: the best practices for fostering competences for sustainable development through the use of active learning methodologies. International Journal of Sustainability in Higher Education
 • SORRIBES, J., CELMA, D., MARTÍNEZ-GARCIA, E. (2021). Sustainable human resources management in crisis contexts: Interaction of socially responsible labour practices fot he wellbeing of employees. Corporate Social Responsability and Environmental Management, 28 (2), 936,952. Impact factor ISI-JCR (2019): 4,542; Citacions: 3.173; Q1 (Business); Q1 (Management); Q1 (Environmental Studies).
 • MARTÍNEZ CASANOVAS, M. & RUÍZ-MUNZÓN, N. & BUIL-FANREGÁ, M. (2021). Higher education: the best practices for fostering competences for sustainable development through the use of active learning methodologies. International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. aheadd-of-print No. ahead-of-print. 
 • HAUK, ESTHER & OVIEDO, MÓNICA & RAMOS, XAVIER (2022). Perception of corruption and public support for redistribution in Latin America. European Journal of Political Economy, Volume 74, 102174, Elsevier Science Inc., Netherlands. 

PROJECTES COMPETITIUS

 • FABREGÁ, M., MASFERRER, N., PARAU, J., PÉREZ, A. P. M (2020). Self-counciousness competence as driver of innovation and environmental commitment in higher education students. International Journal of Sustainability in Higher Education.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

 • Bagur Femenias, L., Buil. M., Llach, J. Elvira-Benito, O. (2023) Sustainability practices and student satisfaction inbusiness schools: The role of notoriety and internationalization. "Intangible Capital", vol. 19, núm. 2, p. 131-145
 • Bagur-Femenias, L., Llach, J. & Buil, M. (2023) BS-QUAL: Measuring student perceptions of service quality in business schools, an exploratory study. Tert Educ Manag 29, 161–187. https://doi.org/10.1007/s11233-023-09118-x
 • Kucel, A; Vilalta-Bufi, M (2023). Overeducation and childcare time. International Journal Of Manpower, 44(9), 108-127. DOI: 10.1108/IJM-01-2023-0040

PROJECTES DE TRANSFERÈNCIA

 • CRESPO, P., RAYA, J. Estimació de costos indirectes de Serveis d'Atenció Domiciliària. (Diputació de Barcelona). 

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

 • MANERA, C., SERRANO, E., PÉREZ-MONTIEL, J. BUIL-FABREGÀ, M. (2021). Construction of Biophysical Indicators for the Catalan Economy: Building a New Conceptual Framework. Sustainability, 13(13), 7462
 • RAYA, J., VARGAS, C. (2022). How to Become a Cashless economy and what are the determinants of eliminating cash. Journal of Applied Economics. 25 (1), 543-562.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

 • MARTÍNEZ, J. (2022). DLT-based sustainable business models for the shipping industry. International Journal of Transport Economics. 
 • MARTÍNEZ, J. (2022). Technological drivers of seaports' business model innovation. A case study of the port of Barcelona. Research in Transportation Business & Management.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

 • Wang, J. and Butkouskaya, V. (2023), "Sustainable marketing activities, event image, perceived value and tourists’ behavioral intentions in the sports tourism", Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Vol. 28 No. 55, pp. 60-78. https://doi.org/10.1108/JEFAS-09-2022-0219
 • Butkouskaya, V., Oyner, O. and Kazakov, S. (2023), "The impact of omnichannel integrated marketing communications (IMC) on product and retail service satisfaction", Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JEFAS-09-2022-0237
 • Araujo-Batlle, A., Garay-Tamajón, L. A., Morales-Pérez, S. (2023). Selfies versus conservation: The influence of user-generated content in the image of protected natural spaces, Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 2023,100644, https://doi.org/10.1016/j.jort.2023.100644.
 • Torres-Pruñonosa, J., Araujo-Batlle, A., De Esteban Curiel, J., & Díez-Martín, F. (2023). The intellectual structure of destination image research in tourism (2001–2023): Background, pre-pandemic overview, shifts during COVID-19 and implications for the future. Journal of Vacation Marketing, 0(0). https://doi.org/10.1177/13567667231205065
 • Butkouskaya, V., & Llonch-Andreu, J. (2021). The impact of customer performance on IMC outcomes: firm size moderation in the inter-country context. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 26(52), 358-375. DOI: https://doi.org/10.1108/JEFAS-10-2021-0207
 • Butkouskaya, V., Llonch-Andreu, J., & Alarcón-del-Amo, M. D. C. (2021). Inter-country customer-perspective analysis of strategic antecedents and consequences for post-purchase behaviour in Integrated Marketing Communications (IMC). Journal of International Consumer Marketing, 33(1), 68-83. DOI: https://doi.org/10.1080/08961530.2020.1731901
 • Butkouskaya, V., Llonch-Andreu, J., & Alarcón-Del-Amo, M. D. C. (2021). Strategic antecedents and organisational consequences of IMC in different economy types. Journal of Marketing Communications, 27(2), 115-136. DOI: 10.1080/13527266.2019.1633551 
 • Butkouskaya, V., Llonch-Andreu, J., & Alarcón-del-Amo, M.D.C. (2020). Entrepreneurial Orientation (EO), Integrated Marketing Communications (IMC), and Performance in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): Gender Gap and Inter-Country Context. Sustainability, 12(17), 7159. DOI: https://doi.org/10.3390/su12177159
 • Butkouskaya, V., Romagosa, F., & Noguera, M. (2020). Obstacles to Sustainable Entrepreneurship Amongst Tourism Students: A Gender Comparison. Sustainability, 12(5), 1-15. DOI: https://doi.org/10.3390/su12051812 
 • Giusti, G. i Raya, J. (2020). Can information regarding previous sales stabilize the house price index? Evidence from a field experiment in Spain. Journal of Housing and the Buid Environment (forthcoming)
 • Agulleiro, A., Miquel, S., Garcia, I. i González, Z. (2020). Aproximación al perfil no professional del micro instagramer de moda en España (vol. 29, núm. 4), El Professional de la Información, DOI: https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.39
 • Martori, A. (2020). The Impact of Communication Policies in Local Television Models. The Cases of Catalonia and Scotland. Dins: Baines, D. & Gulyas, A. Routledge Companion to Local Media and Journalism. Londres: Routledge.​
 • Giusti, G., & Raya, J. M. (2019). The effect of crime perception and information format on tourists’ willingness/intention to travel. Journal of destination marketing & management, 11, 101-107
 • Martori, A. (2019). Televisión de proximidad o televisión local? El impacto de la proximidad cultural en los estudios de televisión en la era digital. ZER: Revista de Estudios de Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria, 24(47). 
 • TURRIÓN-PRATS, J., & DURO, J. A. (2018). “Tourist seasonality and the role of markets”. Journal of destination marketing & management, 8, 23-31.