Què és Graefes?

El nostre grup de recerca, aglutina la recerca de l’ESCSET d’economia, empresa i emprenedoria, turisme, màrqueting i, en general, entorn econòmic i social des d’un punt de vista aplicat. Addicionalment, també integra la Recerca que es realitza en el marc de la Càtedra d’Economia Social. L’objectiu d’aquesta recerca és contribuir a millorar la competitivitat i benestar del territori tot preservant la qualitat de l’entorn social. Aquestes àrees de coneixement presenten unes sinèrgies i interdependències evidents que el grup reforça. El grup de recerca neix amb una ferma voluntat de transferència de coneixements amb el sector públic i privat donada l’existència de forts acords de col·laboració amb moltes entitats públiques i privades.

Àrees de Recerca: Àrea de recerca de Turisme, Habitatge i Transportd' Economia Sociald' Emprenedoriade Finances i desenvolupament empresariald’investigació en comunicacions  digitals, màrqueting i economia del comportamentde Logística i Negocis Marítims.

Taula Graefes

Logo TCM

 • Dr. Josep Maria Raya

  Coordinador del Grup de Recerca Aplicada a l’Entorn Financer, Econòmic i Social

  jmraya@tecnocampus.cat

Investigadors del grup

Sr. José Miguel Aliaga Hernández

jmaliaga@tecnocampus.cat

Dr. Alex Araujo

http://alexarabat.adimena.net

aaraujo@tecnocampus.cat

Dra. Valeria Bernadó

vbernardo@tecnocampus.cat

Dra. Marian Buil

mbuil@tecnocampus.cat

Dr. Enric Camón Lluís

ecamon@tecnocampus.cat

Dra. Dolors Celma

mdcelma@tecnocampus.cat

Dra. Patricia Crespo

pcrespo@tecnocampus.cat

Dr. Roberto Dopeso

rdopeso@tecnocampus.cat

Dra. Ivette Fuentes

imolina@tecnocampus.cat

Dr. Giovanni Giusti

www.giovanni-giusti.com

ggiusti@tecnocampus.cat

Dr. Ismael Hernández Adell

ihernandez@tecnocampus.cat

Dra. Helena Hernández Pizarro

hhernandez@tecnocampus.cat

Dr. Aleksander Kucel

sites.google.com/site/akucel2/home

akucel@tecnocampus.cat

Dr. Ramon Mariño

jmarino@tecnocampus.cat

Dr. Jesús Martínez Marín

jmartinezma@tecnocampus.cat

Dra. Núria Masferrer

nmasferrer@tecnocampus.cat

Dr. José Ignacio Monreal Galan

jimonreal@tecnocampus.cat

Dra. Mónica Juliana Oviedo León

mjoviedo@tecnocampus.cat

Dr. Josep Patau

jpatau@tecnocampus.cat

Dr. Josep Maria Raya

www.econ.upf.edu/~raya

jmraya@tecnocampus.cat

Dra. Noemí Ruiz

nruiz@tecnocampus.cat

Dr. Eloi Serrano Robles

eserrano@tecnocampus.cat

Dra. Judith Turrión Prats

jturrion@tecnocampus.cat

Projectes

 • "EL VERDADERO PRECIO DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA. IMPLICACIONES PARA LOS SECTORES INMOBILIARIO, FINANCIERO Y PUBLICO". ECO2016-78816-R. Josep M. Raya, Tecnocampus (Universitat Pompeu Fabra), Catia Nicodemo, Oxford University, Ozlem Akin, University of Istambul, Daniel Mcmillen, University of Illinois. (Abstract here)
 • "Yes We Rent!  Leveraging vacant private property to build up a cooperative affordable housing scheme" - Dr. Josep María Raya, Dra.Helena Hernández (Abstract here)
EN EXECUCIÓ
 • “Avaluació dels ajuts al pagament del lloguer”. Dr. Josep Mª Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme). (Abstract here).
 • “Estudi de la profunditat dels conceptes d'economia social a TUSGSAL” – Dr. Eloi Serrano. (Conveni)
 • “Indicadors de mesura bioeconòmica per a l'economia de Catalunya, 2000-2017” – Dr. Eloi Serrano. (Conveni)
 • “ Metodologia de càlcul del crèdit climàtic del projecte LIFE CLIMARK - LIFE16 CCM/ES/000065”. Dr. Josep Mª Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme). PTOP-2020-278_AT (Abstract here).

 

FINALITZATS
 • "Estudi sobre la presencia a la xarxa de les empreses catalanes d’economia social". Dr. Alex Araujo (Àrea d'Innovació Docent - TecnoCampus Mataró-Maresme) , Sr. Victor Jordan Vallverdú (TenoCampus Mataró-Maresme) (Abstract here)
 • "Impacte econòmic i fiscal i anàlisi cost-benefici del Circuit de Catalunya". Dr. Josep María Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme) (Abstact here)
 • "Avaluació de l’impacte econòmic i social del Parc-Científic Tecnocampus Mataró-Maresme". Dr. Josep María Raya (TecnoCampus Mataró - Maresme) (Abstract here)
 • "Història de Caixa de Enginyers". Dr.Eloi Serrano i Dra.Yolanda Blasco (UB) Elaboració de la història de la entitat des d'uns perspectiva econòmica i empresarial. Finançat per Caixa d'Enginyers. 
 • "Mapa del Cooperativisme català i el seu anàlisi amb les crisis econòmiques (1970-2016).  Dra. Dolors Celma, Dra. Esther Martinez (UdG), Dra. Patricia Crespo, Dr.Eloi Serrano. (Abstract here)
 • "Actualització de l'indicador global d'adaptació als impactes del canvi climàtic a Catalunya". Dr. Josep María Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme) (Abstract here)
 • “Redacció parcial de l'informe d'impacte econòmic i social, referent a l'àmbit del sector Vall dels Horts al municipi de Sant Fruitós de Bages”. Dr. Josep Mª Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme). (Abstract here).
 • “Estudi per implementar una comptabilitat analítica de costos pels diferents serveis del Consell Comarcal del Maresme”. Dr. Josep Patau (TecnoCampus Mataró-Maresme). (Abstract here).
 • “Pla de màrqueting per l'ONG Lesbos Solidarity”. Dr. Ismael Hernández (TecnoCampus Mataró-Maresme) , Dr. Eloi Serrano (TecnoCampus Mataró-Maresme). (Acceptació de treballs).
 • “Impuls i difusió de l'Economia Social a Mataró i Maresme”. Dr. Ismael Hernández (TecnoCampus Mataró-Maresme), Dr. Eloi Serrano (TecnoCampus Mataró-Maresme). 
 • “Assessorament en matèria d'avaluació de l'impacte econòmic del campionat Medsailing”. Dr. Josep Mª Raya (TecnoCampus Mataró-Maresme). (Abstract here)

Producció dels darrers anys

A continuació es mostren el diferents artícles científics realitzats pels integrants del grup de recerca durant els darrers anys.

-Montalvo, José G., Amedeo Piolatto, & Josep Raya (2020). "Transaction-tax evasion in the housing market.Regional Science and Urban Economics , 81, article 103526.

- Bernardo, V. i Fageda, X. (2020) "Impacts of competition on connecting travelers: Evidence from the transatlantic aviation market". Transport Policy96, 141-151.

-Bagur-Femenías, L., Buil-Fabrega, M. i Aznar, J. P. (2020) "Teaching digital natives to acquire competences for sustainable development". International Journal of Sustainability in Higher Education21 (6), 1053-1069

-Camón Luis, E. i Celma, D. (2020) "Circular economy. A review and bibliometric analysis". Sustainability. 12 (16), 6381. 

-Giusti, G. i Dopeso-Fernández, R. (2020) "Incentive magnitude and reference point shifting: a laboratory experiment". International Journal of Manpower. ISBN: 0143-7720

-Agulleiro, A., Miquel, S., Garcia, I. i González, Z. (2020) "Aproximación al perfil no professional del micro instagramer de moda en España"El Professional de la Información, 29, 4.

-Hernández-Pizarro, H. M., Nicodemo, C. i  Casasnovas, G. L. (2020) "Discontinuous system of allowances: The response of prosocial health-care professionals". Journal of Public Economics, 190, 1042-1048.

-Bertoli, P., Grembi, V., Llaneza, C. i Vall, J. (2020) "The effect of budget cuts on C-section rates and birth outcomes: Evidence from Spain, Social Science & Medicine"265, article 113419

-Giusti, G. i Raya, J. (2020) "Can information regarding previous sales stabilize the house price index? Evidence from a field experiment in Spain"Journal of Housing and the Buid Environment (forthcoming). 35 (3).

-Garcia Montalvo, J., Piolatto, A. i Raya, J. (2020) "Transaction-tax evasion in the housing market", Regional Science and urban Economics (forthcoming)81, article 103526.

-Raya, J. i Ripoll, A. (2020) "Tourism indicators and airports' technical efficiency"Annals of Tourism Research 80, article 102819

-Raya, J., Nicodemo, C. i Mcmillen (2020): "Does Juan Carlos or Nelson Obtain a Larger Price Cut in the Spanish Housing Market?" Urban Affairs Review 56(5), 1581-1604.

-Duro, J. A., i Turrión-Prats, J. (2020) "Territorial versus individual hotel seasonality in a high seasonal destination"Current Issues in Tourism, 1-16.

- MONTALVO, G JOSE, RAYA, J.M. 2018. Constraints on LTV as a macroprudential tool: a precautionary tale. Oxford Economic Papers.

- RAYA, J.M, MARTÍNEZ-GARCIA, ESTHER & CELMA, Dolors (2018). “Economic and social yield of investing in hiking paths: The case of Berguedà, Spain”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(2), 148,161,

- CELMA, DOLORS, MARTÍNEZ-GARCIA, ESTHER Y RAYA, JOSEP M. (2018).“Socially responsible HR practices and their effects on employees' wellbeing: empirical evidence from Catalonia, Spain”. European research on management and business economics, 24, 82–89.

- MASFERRER, NÚRIA, CRESPO, PATRICIA, & BUIL, MARIAN. (2018). "Social economy companies in the times of crises: Entrepreneurship and survival ". Intangible  Capital,   IC,  2018, 14(1): 35-46.  tangible Capital

- MARTÍNEZ-GARCIA, ESTHER, RAYA, J.M, GALÍ, N (2018). ” Factors Affecting TimeSpent Visiting Heritage City Areas”, Sustainability, 10, pp. 1824-1838.

- MARTÍNEZ-GARCIA, ESTHER, SORRIBES, JOAN, CELMA, DOLORS (2018); “Sustainabledevelopment through CSR in human resource management practices: the effects of the economic crisis on job quality”. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25 (4), 441-456.

- OVIEDO, MÓNICA, GUTIÉRREZ-ROMERO, ROXANA (2018). "The good, the bad and the ugly: the socieconomic impact of drug cartels and their violence". Journal of Economic Geography.

- RAYA, J.M, GUISTI, GIOVANNI (2018). "The effect of crime perception and information format on tourists’ willingness/intention to travel". Journal of destination Marketing & Management.

- RAYA, J. M., NICODEMO, C., & MCMILLEN, D. (2018). Does Juan Carlos or Nelson Obtain a Larger Price Cut in the Spanish Housing Market?. Urban Affairs Review, 1078087418811081

TURRIÓN-PRATS, J., & DURO, J. A. (2018). Tourist seasonality and the role of markets. Journal of destination marketing & management8, 23-31.

- TURRIÓN‐PRATS, J., & DURO, J. A. (2019). Seasonality determinants for the main markets in Spain. International Journal of Tourism Research21(4), 462-477.

- DURO, J. A., & TURRIÓN-PRATS, J. (2019). Tourism seasonality worldwide. Tourism Management Perspectives31, 38-53

- MASFERRER LLABINES, N., CRESPO, P., & BUIL FABREGA, M. (2018). Social economy companies in the times of crises: Entrepreneurship and survival. Intangible Capital14(1), 35-46.

- FABREGA, M. B. (2018). How entrepreneurship in higher education helps to sustainable development at the local level: The case of tecnocampus. In Towards Green Campus Operations (pp. 587-604). Springer, Cham.

AZNAR, J.P, BUIL, M., GALIANA, J. & ROCAFORT-MARCO, A. “An Explanatory Study of MBA Students with Regards to Sustainability and Ethics Commitment”, Sustanability 8(3), 280. 

CUADRAS-MORATÓ, X. & RAYA, J. M. 2016. Boycott or buycott?: Internal politics and consumer choices. The BE Journal of Economic Analysis & Policy, 16, 185-218.

GIUSTI, G., JIANG, J. H., & XU, Y. (Forthcoming, 2016). Interest on Cash, Fundamental Value Process and Bubble Formation: an Experimental Study.  Journal of Behavioral and Experimental Finance.

- BUIL, M., KUCEL, A, MASFERRER, N. & ROBERT, P. “Entrepreneurial skills and education-job matching of university graduates”, European Journal of Education (2016), Vol. 51, Issue 1, pp. 73-89

- KUCEL, A & VILALTA-BUFI, M.  “Entrepreneurial skills and wage employment”, International Journal of Manpower (2016, forthcoming).

FUENTES, I., KUCEL, A & RAYA, J. “Over-education and its opportunity cost in Japan”, Asia Pacific Education Review (2016, forthcoming),.

SERRANO ROBLES, E. MANERA ERBINA, C. GARAU TABERNER, J. “The volution and impact of tourism in the Mediterranean: the case of Island Regions (1990-2002)”. Cuadernos de Turismo.  Nº 37, 2016 pp.269-303.

RAYA VILCHEZ, J. M. R. & MONTALVO, J. G. 2016. Anàlisi cost-benefici i d'impacte econòmic del sincrotró ALBA. Nota d'Economia, 115-125.

- BAGUR-FEMENIAS, LLORENÇ, CELMA, DOLORS Y PATAU, JOSEP. (2016). “The Adoption of Environmental Practices in Small Hotels. Voluntary or Mandatory? An Empirical Approach”. Sustainability, 8 (7) 695.

- CELMA, DOLORS, MARTÍNEZ-GARCIA ESTHER Y RAYA, JOSEP M. (2016). “An analysis of CSR in human resource management practices and its impact on employee job satisfaction in Catalonia, Spain”. European Accounting and Management Review, 1(3); 45-71.

- GROS, B., & LOPEZ, M. (2016). Students as co-creators of technology-rich learning activities in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education13(1), 28.

- BAGUR-FEMENIAS, L., LLACH, J., & del MAR ALONSO-ALMEIDA, M. (2013). Is the adoption of environmental practices a strategical decision for small service companies? An empirical approach. Management Decision, 51(1), 41-62.

- KUCEL, A & VILALTA-BUFI, M. “Why do tertiary graduates regret their study program? Comparison between Spain and the Netherlands”, Higher Education (2013), Vol. 65, Issue 5, pp 565-579.

- KUCEL, A. & VILALTA-BUFI, M.  “Job satisfaction of mismatched workers in Spain”, Revista de Economía Aplicada (2013) Número 61 (vol. XXI), pp. 29 a 55.

-RAYA VILCHEZ, J.  2013a. Destination and seasonality valuations: a quantile approach. Tourism Economics, 19, 835-853.

- RAYA VILCHEZ, J.  2013b. Valuing Tourist Destinations: an Oaxaca-Blinder Approach. International Journal of Tourism Research, 15, 417-429

- SERRANO ROBLES, E. “La inversión española en América Latina ¿un proceso impulsado a partir de la empresa pública?”.  Revista de Historia Industrial.  Nº 53, 2013 pp.175-214.  

- OLIVERAS, E.; CRESPO, P.; RAYA VILCHEZ, J.P. (2013). El proceso de Bolonia en el área de contabilidad: Efectos sobre la satisfacción de los estudiantes. Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas. 4, 22-33.ISSN 2173-478X

- OLIVERAS, E.; CRESPO, P. (2013). Teaching methods for increasing the participations of students: Innovative dynamics games. Intangible Capital, 9(2): 526-537

- AMAT,N; MERCADER,R; CRESPO.P. (2013). La fiabilidad de la información financiera y su impacto para analistas e inversores: El caso de Pescanova. Revista de Contabilidad y Dirección. 16, 291-314.

- MARTÍNEZ-GARCIA, ESTHER; CELMA DOLORS (2013): “Estrategias de internacionalización para destinos turísticos maduros: el caso de las comarcas de Girona”, RITUR, Revista Iberoamericana de Turismo, 3 (2); 44-61. ISNN 2236-6040. Indicadors de qualitat: compleix tots els criteris de LATINDEX

- BUONANNO, P., MONTOLIO, D. & RAYA-VÍLCHEZ, J. M. 2012. Housing prices and crime perception. Empirical Economics, 45, 305-321.

- KUCEL, A. “Graduate labor mismatch in Poland”, Polish Sociological Review (2012), 3(179), pp. 413-429.

- MARTÍNEZ-GARCIA, E., FERRER-ROSSELL, B., & COENDERS, G. (2012). Profile of business and leisure travelers on low cost carriers in Europe. Journal of Air Transport Management, 20, 12-14.

- NICODEMO, C. & RAYA, J. M. 2012. Change in the distribution of house prices across Spanish cities. Regional Science and Urban Economics, 42, 739-748.

- RAYA, J. & GARCIA, J. 2012a. Which Are the Real Determinants of Tenure? A Comparative Analysis of Different Models of the Tenure Choice of a House. Urban Studies, 49, 3645-3662.

- RAYA, J. M. 2012. Length of Stay for Triathlon Participants in the Challenge Maresme-Barcelona: A Survival Approach. Journal of Sport & Social Issues, 36, 89-105.

- RAYA, J. M. & GARCIA, J. 2012b. Which are the real determinants of tenure?A comparative analysis of different models of the tenure choice of a house. Urban Studies, Forthcoming.

GARCÍA-MONTALVO, J. & RAYA, J. 2012. What is the right price of Spanish residential real estate? SEFO-Spanish Economic and Financial Outlook, 1, 22-28.

SERRANO ROBLES, E. “Motivaciones de Pemex en Repsol ¿el juego al revés?.  Foreign affairs Latinoamérica. Vol 12, Nº2, 2012 pp.58-66.  

- GARCÍA-MONTALVO, J. & RAYA, J. 2012. What is the right price of Spanish residential real estate? SEFO-Spanish Economic and Financial Outlook, 1, 22-28.