Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: TCM 1 - DESPATX 26

Correu electrònic: imolina@tecnocampus.cat

ORCID code: Visitar

Categoria professional: Doctor

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA

Grau o graus als que imparteix classe


Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


<p>Ivette&nbsp;Fuentes &eacute;s doctora en Economia, Dret i Empresa per la Universitat de Girona, t&eacute; un m&agrave;ster en Hist&ograve;ria Econ&ograve;mica per la Universitat de Barcelona i un&nbsp;DEA&nbsp;en Economia Aplicada per la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona. Actualment investiga sobre els determinants de l&#39;emprenedoria a M&egrave;xic i els efectes sobre el desenvolupament regional. &Eacute;s professora en la&nbsp;ESCSET&nbsp;(Universitat Pompeu Fabra). La seva principal &agrave;rea de recerca &eacute;s l&#39;an&agrave;lisi dels determinants de l&#39;emprenedoria amb un enfocament especial en l&#39;an&agrave;lisi microeconom&egrave;trica i en els patrons que mostra l&#39;emprenedoria en el llarg termini.&nbsp;Ivette&nbsp;tamb&eacute; t&eacute; interessos en altres branques de l&#39;Economia Aplicada com sobre-educaci&oacute; i els seus efectes en el mercat de treball. Ha publicat tamb&eacute; diversos articles sobre log&iacute;stica,&nbsp;innovacions tecnol&ograve;giques i organitzaci&oacute; empresarial.</p>

Activitat científica


Articles

Any publicació Títol Autor

2016

ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW

IVETTE FUENTES, ALEKSANDER KUCEL I JOSEP MARIA RAYA

2021

ECONOMIC AND SOCIAL YIELD OF INVESTING IN A SPORTING EVENT: SUSTAINABLE VALUE CREATION IN A TERRITORY

CRESPO SOGAS, P.; FUENTES, MOLINA, I.; ARAUJO BATLLE, À.; RAYA VíLCHEZ, J.M.

2022

THE IMPACT OF COVID-19 ON SHIPPING INDUSTRY STUDYING ECONOMIC FACTORS

MARTíNEZ MARíN, JESUS; FUENTES MOLINA, IVETTE Y SEGURA TRILLES, ANDREA

2022

ANALYSIS OF IMO 2020 AND THE ADAPTATION OF SHIPOWNERS OPERATING IN SPAIN

MARTíNEZ MARíN, JESUS; FUENTES MOLINA, IVETTE Y GUTIéRREZ LóPEZ, RICARDO