Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: TCM 1 - DESPATX 27

Correu electrònic: nruiz@tecnocampus.cat

ORCID code: Visitar

Research gate: Visitar

Categoria professional: Doctor

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA

Grau o graus als que imparteix classe


Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


<p>Doctora en matem&agrave;tiques, investigant en l&#39;&agrave;mbit de la did&agrave;ctica de les matem&agrave;tiques amb m&eacute;s de 15&nbsp;anys d&rsquo;experi&egrave;ncia en l&rsquo;ensenyament universitari. Actualment responsable d&#39;idiomes de l&#39;ESCSET, del servei de l&#39;Aula oberta d&#39;idiomes i de les proves de diagn&ograve;stic ling&uuml;&iacute;stica pels estudiants de nou acc&egrave;s.</p>