Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: TCM 1 - DESPATX 3

Correu electrònic: rdopeso@tecnocampus.cat

Categoria professional: Associat/da

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA

Grau o graus als que imparteix classe


Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


<p>Roberto Dopeso Fern&aacute;ndez, Ph.D. Doctor en Economia Aplicada per la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona, ​​M&agrave;ster en Economia Aplicada per la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona, ​​M&agrave;ster en Ci&egrave;ncia Econ&ograve;mica Universitat Pompeu Fabra (BGSE), M&agrave;ster en Negocis Internacionals amb especialitat en Negocis a Am&egrave;rica Llatina per la Universitat Pompeu Fabra ( IDEC), Mestratge en Economia de Negocis pel Tecnol&ograve;gic de Monterrey (EGADE), Llicenciat en M&agrave;rqueting pel Tecnol&ograve;gic de Monterrey.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Actualment &eacute;s Responsable Acad&egrave;mic Internacional de l&#39;ESCSET&nbsp;I&nbsp;professor amb&nbsp;dedicaci&oacute; completa a la mateixa instituci&oacute;. Les seves l&iacute;nies de recerca se centren a mesurar els determinants de la localitzaci&oacute; d&#39;empreses, l&#39;impacte dels emprenedors a les variables econ&ograve;miques, les fonts de finan&ccedil;ament per als emperadors i els temes generals d&#39;economia laboral i economia regional.</p>

Assignatures que imparteix