Informació general


Càrrec: Professor

Despatx: TCM 1 - DESPATX 28

Correu electrònic: nmasferrer@tecnocampus.cat

Categoria professional: Doctor

Escoles


ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA

Grau o graus als que imparteix classe


Descripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


<p>LA DOCTORA N&Uacute;RIA MASFERRER LLABIN&Eacute;S, ECONOMISTA I M&Agrave;STER DE DIRECCION TRIBUT&Agrave;RIA A EAE CENTRA LA SEVA INVESTIGACION EN LES NOVES CAPACITATS DIN&Agrave;MIQUES DE GESTION EMPRESARIAL QUE HAN DE POSSIR ELS MANAGERS DE LES EMPRESES PER A HACER.</p> <p>LA DRA. MASFERRER DESENVOLUPA LA SEVA INVESTIGACI&Oacute;&nbsp;COM MEMBRE DEL GRUP D&#39;INVESTIGACION GRAEFES, GRUP RECONEGUT PER L&#39;AG&Egrave;NCIA D&#39;INVESTIGACION REGIONAL AGAUR (SGR535).</p> <p>L&#39;INTER&Egrave;S PER LA SOSTENIBILITAT I CONCRETAMENT PEL COMPROM&Iacute;S SOCIAL, HAN DERIVAT A ESPECIALITZAR-SE EN L&#39;&Agrave;MBIT DE L&#39;ECONOMIA SOCIAL I FORMAR PART DE LA CATEDRA D&#39;ECONOMIA SOCIAL, DESENVOLUPANT DIVERSOS ESTUDIS CONNECTATS AMB EMPRESES COOPERATIVES.</p> <p>PROFESSORA UNIVERSIT&Agrave;RIA AMB M&Eacute;S DE 25 ANYS D&#39;EXPERI&Egrave;NCIA, EN ELS QUALS HA ESTAT IMPARTINT DOC&Egrave;NCIA EN DIVERSES UNIVERSITATS PUBLIQUES COM PRIVADES, TANT EN DIPLOMATURES, LLICENCIATURES, GRAUS I M&Agrave;STERS UNIVERSITARIS.</p> <p>DES DEL 2008 FINS AL 2013 VA FER CAP D&#39;ESTUDIS A L&#39;ANTIGA ESCOLA UNIVERSIT&Agrave;RIA DEL MARESME CENTRE ADSCRIT A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA QUE EL 2010 CANVI EL SEU NOM A ESCOLA DE CI&Egrave;NCIES SOCIALS I DE LA PARC TECNOL&Ograve;GIC I DE LA INNOVACI&Oacute;. AQUESTA NOVA UBICACI&Oacute;&nbsp;LI PERMET CENTRAR-SE M&Eacute;S A TRACTAR D&#39;APLICAR LA INNOVACI&Oacute; A LA SEVA ACTIVITAT PROFESSIONAL. DURANT AQUESTS PER&Iacute;ODE AJUDA&nbsp;EN EL PROC&Eacute;S DE DISSENY, ACREDITACI&Oacute; I VERIFICACI&Oacute; DE 4 GRAUS, 2 DOBLES TITULACIONS I UN M&Agrave;STER UNIVERSITARI.</p> <p>ELS CURSOS 2013 FINS A 2016 VA SER RESPONSABLE DE PR&Agrave;CTIQUES OBLIGAT&Ograve;RIES. TAMB&Eacute; &Eacute;S TUTORA DE TREBALLS FINAL DE GRAU DE DIVERSES TITULACIONS I COORDINADORA DELS ESTUDIS DEL M&Agrave;STER UNIVERSITARI EN GESTION ESPORTIVA DE L&#39;ESCOLA FUABFORMACI&Oacute;; (INSCRITA AL REGISTRE NACIONAL D&#39;UNIVERSITATS), ADSCRITA A LA UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA, DES DE L&#39;ANY 2016 FINS A L&#39;ACTUALITAT.</p> <p>VA REALITZAR UNA ESTADA EN L&#39;ISCAP, INSTITUT DE COMPTABILIDADE I ADMINISTRA&Ccedil;AO DO PORTO, PERTANY AL POLITECNIC D&#39;OPORT REALITZANT TUTORIZACIONDE PROJECTES FI DE GRAU I PROJECTES D&#39;INVESTIGACION.</p>

Àmbits de coneixement


Administració i direcció empresa

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica

Titulació Institució
DOCTORA EN CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS UNIVERSITAT DE BARCELONA

Activitat científica


Articles

Any publicació Títol Autor

2014

SOCIAL ECONOMY COMPANIES IN THE TIMES OF CRISES: ENTREPRENEURSHIP AND SURVIVAL

NúRIA MASFERRER LLABINéS , PATRíCIA CRESPO , MARIAN BUIL-FABREGà

2020

SELF-COUNCIOUSNESS COMPETENCE AS DRIVER OF INNOVATION AND ENVIRONMENTAL COMMITMENT IN HIGHER EDUCATION STUDENTS

MARIAN BUIL FABREGà; NúRIA MASFERRER; JOSEP PATAU; ALBERT-P. MIRO PéREZ

2016

ENTREPRENEURIAL SKILLS AND EDUCATION-JOB MATCHING OF HIGHER EDUCATION GRADUATES

ALEKSANDER KUCEL, P!ETER ROBERT, MARIAN BUIL & NúRIA MASFERRER

Research groups


GRAEFES