Presentació

SSIT és un grup de recerca independent amb professorat universitari de diversa formació i procedència. SSIT promou i realitza projectes d’investigació dins de l’àmbit de la Comunicació Audiovisual i la Publicitat. Concretament, SSIT desenvolupa una investigació pluridisciplinar sobre el so, la música i el silenci en relació a la imatge i la tecnologia, considerant aquests darrers com a elements de l’enunciació acústica o com factors i mitjans de condicionament i transmissió de la mateixa. SSIT realitza un èmfasi especial en la recerca sobre la música i l’audiovisual i, metodològicament, aposta per l’aplicació d’un enfocament interdisciplinari sobre les possibles diferents dimensions musicals.


El grup de recerca SSIT treballa per la definició conceptual de la música i altres categories del camp sonor, com el silenci. Un dels eixos de treball és l’estudi i anàlisi de la vinculació d’aquests i altres codis acústics amb els codis visuals dins del procés de creació, enunciació, recepció i interpretació d’un producte audiovisual o compost de so i imatge (estàtica). Igualment, es tracta aquesta perspectiva introduint-hi la variable de la intervenció tecnològica en alguna fase d’aquest procés.


Un altre eix de treball també destacat és la comunicació de masses i la seva vessant organitzativa institucional, així com la indústria i la comercialització audiovisual, ambdues propostes amb un enfocament directe en la música i el so i en la innovació tecnològica. En aquest sentit, SSIT treballa amb qualsevol plataforma mediàtica (Cinema, Televisió, Videojocs, Internet...) però amb una atenció especial per als Nous Mitjans (New Media) i les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).


SSIT empra perspectives teòriques comunicològiques, filosòfiques, psicoacústiques, lingüístiques, sociològiques, psicològiques, i de la teoria de l’art, així com valoracions econòmiques i de la indústria audiovisual per a la planificació i realització de les seves investigacions. Per al debat i aplicació d’aquest ventall pluridisciplinar, SSIT compte amb doctors, doctorands, professionals i investigadors especialitzats en els diferents àmbits de recerca que planteja el grup.

Línies de recerca

Línia 1. L'escolta i la recepción acústica contemporània. Amb les sublínies de Paissatges Sonors, Tecnología Sonora i Audiovisual i So i Videojocs.

Línia 2. Anàlisi narratiu de la música, el so i el silenci a l'audiovisual. Amb les sublínies de El silenci audiovisual, La banda sonora en la descripció de l'heroi, Anàlisi del clima o estil sonor d'una època.

Membres del grup

Daniel Torras i Segura

Jordi Roquer González

Robert Bartí Domingo

rbarti@tecnocampus.cat

Rafael Suàrez Gómez

rsuarezg@tecnocampus.cat

Lídia López Gómez

Fernando David Maldonado Parrales

Santos Martínez Trabal

Mauricio Rey Garegnani

Sílvia Segura Garcia

Àngel Valverde Vilabella