Presentació

SSIT és un grup de recerca independent amb professorat universitari de diversa formació i procedència. SSIT promou i realitza projectes d’investigació dins de l’àmbit de la Comunicació Audiovisual i la Publicitat. Concretament, SSIT desenvolupa una investigació pluridisciplinar sobre el so, la música i el silenci en relació a la imatge i la tecnologia, considerant aquests darrers com a elements de l’enunciació acústica o com factors i mitjans de condicionament i transmissió de la mateixa. SSIT realitza un èmfasi especial en la recerca sobre la música i l’audiovisual i, metodològicament, aposta per l’aplicació d’un enfocament interdisciplinari sobre les possibles diferents dimensions musicals.


El grup de recerca SSIT treballa per la definició conceptual de la música i altres categories del camp sonor, com el silenci. Un dels eixos de treball és l’estudi i anàlisi de la vinculació d’aquests i altres codis acústics amb els codis visuals dins del procés de creació, enunciació, recepció i interpretació d’un producte audiovisual o compost de so i imatge (estàtica). Igualment, es tracta aquesta perspectiva introduint-hi la variable de la intervenció tecnològica en alguna fase d’aquest procés.


Un altre eix de treball també destacat és la comunicació de masses i la seva vessant organitzativa institucional, així com la indústria i la comercialització audiovisual, ambdues propostes amb un enfocament directe en la música i el so i en la innovació tecnològica. En aquest sentit, SSIT treballa amb qualsevol plataforma mediàtica (Cinema, Televisió, Videojocs, Internet...) però amb una atenció especial per als Nous Mitjans (New Media) i les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).


SSIT empra perspectives teòriques comunicològiques, filosòfiques, psicoacústiques, lingüístiques, sociològiques, psicològiques, i de la teoria de l’art, així com valoracions econòmiques i de la indústria audiovisual per a la planificació i realització de les seves investigacions. Per al debat i aplicació d’aquest ventall pluridisciplinar, SSIT compte amb doctors, doctorands, professionals i investigadors especialitzats en els diferents àmbits de recerca que planteja el grup.

 

Línies de recerca

Línia 1. L'escolta i la recepción acústica contemporània. Amb les sublínies de Paissatges Sonors, Tecnología Sonora i Audiovisual i So i Videojocs.

Línia 2. Anàlisi narratiu de la música, el so i el silenci a l'audiovisual. Amb les sublínies de El silenci audiovisual, La banda sonora en la descripció de l'heroi, Anàlisi del clima o estil sonor d'una època.

Membres del grup

Daniel Torras i Segura

Coordinador

   CONTACTAR

INFORMACIÓ

Jordi Roquer González

Coordinador

   CONTACTAR

INFORMACIÓ

Robert Bartí Domingo

Rafael Suàrez Gómez

Lídia López Gómez

Fernando David Maldonado Parrales

Santos Martínez Trabal

Mauricio Rey Garegnani

Sílvia Segura Garcia

Àngel Valverde Vilabella

Marta García Quiñones

Producció científica

 • Garcia Quiñones, M. (2023). La música más allá del cerebro. MRA Ediciones, 202 pp. ISBN: 978-84-96504-54-7
 • Torras i Segura, D. (2023). Audiovisual Silence: A Lever for Narrative Change and Transition.  Journal of Film and Video, 75 (3), pp. 38-52- https:doi.org/10.5406/19346018.75.3.04
 • Torras Segura, Daniel (2023). The Semiotic Square Applied to Silence. A New Attempt and Some Revelations. The American Journals of Semiotics, Volume 38, Issue 1/4, pp. 91-113. https://doi.org/10.5840/ajs202342082 
 • Daniel Torras i Segura (2023). Reflexiones sobre la caracterización del silencio como signo. Dificultades, interrogantes y singularidades. Signa: Revista De La Asociación Española De Semiótica, 32(32), 637-658. DOI: 10.5944/signa.vol32.2023.32700 
 • López Gómez, L. (2023). Popular Music in Spanish Cinema. Routledge; 1er edición (25 Agosto 2023) 
 • LÓPEZ GÓMEZ, L. (2023). Audiovisual Warfare: Music and International Persuasion in Documentary Films during the Spanish Civil War. Twentieth-Century Music, 20(2), 244–260. doi:10.1017/S147857222200038X 
 • García Quiñones, Marta (2023) «La escucha del ojo». Journal of Sound, Silence, Image and Technology, Núm. 6, p. 69-76, https://doi.org/10.60940/jossitv6n6id422808. 
 • Grane, M; Suarez, R; Sabando, D (2023). It depends on you. Family beliefs of digital technologies as a regulator of children's screen use. Digital Education Review, (43), 151-171. DOI: 10.1344/der.2023.43.151-171
 • Suárez Gómez, R., G. Mariona. (2023) Uso De Dispositivos móviles Para La creación Audiovisual En El Aula Universitaria. Journal of Sound, Silence, Image and Technology, Núm. 6, diciembre de 2023, p. 34-48, doi:10.60940/jossitv6n6id422805.
 • Daniel Torras i Segura (2022) Understanding Audiovisual Silence. Proposal of an Analytical Model, Quarterly Review of Film and Video, 39:1, 74-102, DOI: 10.1080/10509208.2020.1807283
 • Segura, S. (2022). Water Drones: On the Use Of Rain Sound in Cinematic Climax. En Encabo, Enrique (Ed.) Screens, Music and Audiences. (pp. 86-99). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • García Quiñones, Marta (2022) Book Review: John T. Lysaker, Brian Eno’s Ambient 1: Music for Airports, TranspositionMusique et sciences sociales, 10, http://journals.openedition.org/transposition/7314 DOI:10.4000/transposition.7314
 • Torras i Segura, D. (2021). Cero decibelios: ¿Existe el silencio absoluto en el audiovisual?. COMUNICACIÓN. Revista Internacional De Comunicación Audiovisual, Publicidad Y Estudios Culturales, 1(18), 21–38. https://doi.org/10.12795/Comunicacion.2020.i18.02
 • Daniel Torras i Segura (2021) ‘First Man’: The Meaning and Use of Three Very Human Silences in an Inner Spatial Struggle, Quarterly Review of Film and Video, DOI: 10.1080/10509208.2021.1944006
 • González, J. (2021). Media discourses and marketing strategies in the advertising of the pianola. Popular Music, 40(1), 42-57. doi:10.1017/S0261143021000106
 • Jordi Soler Alomà, Alienation in the Form of Value (Heterodoxly Approaching Das Kapital), International Journal of Philosophy. Volume 9, Issue 4, December 2021 , pp. 204-215. doi: 10.11648/j.ijp.20210904.15
 • Soler Alomà, J. (2021) Use of the Internet as a means for the development of sexual identity and social intolerance. International Journal of Science Academic Research. Volume 4, Issue 4. DOI: 10.23880/phij-16000215
 • López Gómez, L. (2020) Música y cine mudo. Exotismo e identidad española en "Rosita" (Ernst Lubitsch, 1923) y "The Spanish Dancer" (Herbert Brenon, 1923). En Encabo (Ed.) Música y pantallas. Cultura, sociedad, educación, Valladolid: Ed. Difácil
 • López Gómez, L. (2021) "La música del cine documental franquista en al Guerra Civil española. En Torres, Matía, (Eds.) Detrás de la imagen: cine, canción y baile en España (1931–1959): Ediciones Complutense, Serie Investigación
 • Suárez-Gómez, R. (2021) “Captación del color: del fotoquímico al formato digital”. En: Cromo-filia: Historia(s) del color en el cine. Editorial Aula Magna, 2021. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
 • Marta García Quiñones (2021) Book Review: Annoying Music in Everyday Life. By Felipe Trotta. New York and London: Bloomsbury Academic, 2020. 209 pp. ISBN 9781501360626” Popular Music, 40(2), 300-302. DOI:10.1017/S0261143021000350
 • Daniel Torras Segura (2020) "‘Digital sonosphere’. Diagnosis of its current analytical applications and terminological meanings", Digital Creativity, 29-43. DOI: 10.1080/14626268.2020.1722709
 • Roquer, Jordi; Torras, Daniel; López, Lidia (2020) Del cine mudo a los videojuegos. La creación sonora en el Audiovisual. Alicante: i+P Investigación y Publicación. Letra de Palo
 • Juan de Dios, Marco A. y Roquer, Jordi. 2020. “La producción musical: un retopara la musicología del siglo XXI”. Cuadernos de Etnomusicología. Nº15(2). 
 • Roquer, J. (2020) Zarzuelas de papel perforado. Jacinto Guerrero en el mercado de la pianola. In: La Zarzuela Mecánica. Tatiana Aráez Santiago y Alberto Honrado Pinilla (Edit.t) 2020, ISBN 978-84-09-13816-6, págs. 56-71
 • López Gómez, L. (2020). JoSSIT, Journal of Sound, Silence, Image and Technology. "Press Start. Sound and Music in Video Games". JoSSIT, Journal of Sound, Silence, Image and Technology..
 • Suárez Gómez, R. (2020). Del Haluro de Plata al Píxel: Una Aproximación a la Definición de la "Textura" en la Imagen Cinematográfica. Barcelona Investigación Arte Creación, 8(2), 119–140. https://doi.org/10.17583/brac.2020.3352
 • Segura, S. Nostalgia ON:Sonidos evocadores del Zeitgeist  de los ochenta. JoSSIT, 2, 24-45.
 • Soler, J. Das Kapital: el secreto de la forma simple de valor. Revista de filosofia UIS, 18 (2), 28-122. https://doi.org/10.18273/revfil.v18n2-2019006
 • Roquer, J., Monasterio, À., i Ródenas, J. Granados Through the Rolls: The Presence of Enrique Granados Catalogue in the Spanish Pianola Market. Diagonal: An Ibero-American Music Review, 4, 45-57.
 • Bartí, R. “Pequeñas acciones para maximizar el beneficio percibido por la sociedad en las ‘smart cities’”. XI Congreso Iberoamericano de Acústica. FIA 2018. Cadiz 24 - 26 Octubre 2018.
 • Bartí, R. “Descriptores de la calidad sonora en ambientes cotidianos”. XI Congreso Iberoamericano de Acústica. FIA 2018. Cadiz 24 - 26 Octubre 2018.
 • Maldonado, F. "Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Un análisis académico a una obra mainstream de Youtube”. XV Congreso de la Sociedad de Etnomusicología (SIBE),Oviedo, 2018.
 • Maldonado, F. “Barroco, 1989: Construcción y reivindicación de la identidad cultural latinoamericana en el cine experimental musical”. I Congreso Internacional de Cine e Identidades, Oviedo 2018.
 • Roquer, J., Rey, M. i Sola, G. “Remastering Merriam, Rethinking the prism: Revisión y análisis de potencialidad del modelo analítico de Alan Merriam para el estudio de las playlists”. V Congreso Internacional de Música y Cultura Audiovisual. Universidad de Murcia. 2018, 15-17 de febrer.
 • Torras, D. i Martínez, S. “Patrones de interacción de los sonotipos con el contexto narrativo audiovisual”, V Congreso Internacional de Música y Cultura Audiovisual. Universidad de Murcia. 2018, 15-17 de febrer.

 

 • TORRAS, Daniel; ROQUER, Jordi: La vinculación del sonotipo con los parámetros contemporáneos de la comunicación. Revista Mediterránea de Comunicación (Vol 8, núm 2).
 • ROQUER, Jordi; MARTÍNEZ, Santos: Sobre la retórica del sonido publicitario: relaciones entre estructura sonora y trama narrativa en dos spots de Volkswagen. Dins de “Música, Sonido y Silencio en el Audiovisual: El sonido documental”. (pp. 49-66) Ed. Create Space.
 • Torras, D. i Roquer, J. “La vinculación del sonotipo con los parámetros contemporáneos de la comunicación”. Revista Mediterránea de Comunicación/Mediterranean Journal of Communication, 8(2), 37-49. https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM2017.8.2.3