Presentació

El grup GRACIS porta molts anys treballant en l’àmbit de l'envelliment, la dependència i les xarxes familiars. Fruit d’aquest treball s’han desenvolupat projectes, estudis d’investigació i tesis doctorals i més recentment, s’ha creat la Càtedra D’Envelliment i Qualitat de Vida.

Aquest grup format per professionals de la salut i de l’àmbit social vol aprofundir en problemes molt prevalents en la nostra societat i trobar estratègies que ens ajudin a millorar l’estat de salut i la qualitat de vida de les persones.

A Espanya, l’evolució dels principals paràmetres demogràfics porta la societat cap a un envelliment progressiu de la població. Es preveu que per a 2060 persones majors de 65 anys representaran el 30% de la població i que una de vuit persones tingués 80 anys o més. Pel que fa a la projecció de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 2066 hi haurà més de 14 milions de persones grans, el 34,6% de la població total que arribarà als 41.068.643 habitants. D'altra banda, l'esperança de vida en néixer arriba ja als 82,87 anys, sent les dones en els 85,58 anys i en els homes en els 80,08 anys. L’esperança de vida als 65 anys a Espanya és del 21,5% i a Europa del 20% (INE 2017).

Les dones són majoritàries en la vellesa, superant en un 32,0% als homes. Aquest canvi important en l'estructura demogràfica exerceix una gran pressió sobre sistemes que promouen un envelliment saludable, per la qual cosa cal trobar respostes que permetin mantenir la qualitat de vida i la independència funcional, reduint la morbiditat i la dependència. En aquest sentit, és important enquadrar aquesta transició demogràfica com un repte per als professionals de la salut per a les pràctiques educatives que promoguin un envelliment actiu i saludable.

El procés d’envelliment s’associa amb el desenvolupament de malalties cròniques, l’augment progressiu de la dependència i els canvis en les estructures familiars i socials. Tot i que l’associació entre l’edat i l’estat de salut és molt variable entre la població gran, la vellesa és l’etapa de la vida en què es fa més evident el deteriorament físic de les persones; Les discapacitats múltiples i els problemes relacionats amb la salut biopsicosocial fan que sigui difícil viure un envelliment positiu.

També és cert que hi ha un altre factor relacionat amb la major esperança de vida de les dones. Viure més anys que els homes fan que tinguin una major probabilitat d'enviudar i viure més anys soles. Un problema creixent en la nostra societat és la soledat de la gent gran, i pitjor encara la soledat no desitjada. A Espanya 2 milions de persones més grans de 65 anys viuen soles i el 72% són dones i aquesta xifra augmenta en el cas de dones de més de 80 anys.

Davant d’aquest augment de l’esperança de vida, el propòsit dels professionals de la salut és endarrerir l’aparició d’aquestes malalties i promoure l’envelliment saludable augmentant l’esperança de vida lliure de discapacitat, promocionant la salut de les persones grans per tal que puguin viure amb autonomia i aportant a la societat.

Per altra banda,  els professionals de la salut i de l’àmbit social hem de ser innovadors a l’hora de fer un abordatge integral envers les persones grans i els recursos dels quals disposem. Actualment, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) no només afecten la forma en què la societat està organitzada, sinó també la manera en què les persones es relacionen, treballen, es comuniquen, es comprenen i interactuen entre ells.

La salut digital té molts beneficis per incidir en el pacient, en l'assistència mèdica i en el sistema de salut. El pacient ofereix potència, satisfacció i millora de l’atenció estàndard mínima, l’accés remot, el benestar individual, la consciència i la resiliència de la salut. Les TIC constitueixen una eina innovadora, creativa i pedagògica que permet generar canvis en el procés de prevenció de malalties i promoció de la salut i el coneixement obre noves possibilitats en el desenvolupament d'estratègies educatives per a pacients amb malalties cròniques o amb factors de risc.

Per aquest motiu, i tenint en compte que el sistema sanitari s'enfronta a reptes significatius tant d'increment de la demanda d'atenció com d'escassetat de recursos disponibles, és necessari desenvolupar i avaluar noves intervencions i eines tecnològiques per tal de garantir una millor qualitat de vida per al pacient; i evolucionar cap a una millor atenció més eficient i sostenible. Aquesta evolució es fa més rellevant i posa de manifest la necessitat de canviar mètodes de treball en els entorns sanitaris, models de cura de la salut i la formació d’estudiants i professionals de la salut utilitzant els mètodes d’aprenentatge més innovadors.

Aquest grup de recerca està directament lligat amb el Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’envelliment (MAICE) de la Universitat Pompeu Fabra i amb l’activitat que es desenvolupa al Centre de Simulació i Innovació en Salut del Departament de Salut TecnoCampus.

 

Línies de recerca

 

 • Envelliment i qualitat de vida
 • Innovació en salut
 • Valoració i intervenció integral i no farmacològica en fisioteràpia
 • Gènere i salut

Membres del grup

Coordinadora del grup: Dra. Esther Cabrera Torres

Infermera. Doctora pel programa de doctorat per a professionals d'Atenció Primària (UIC). Acreditada como Catedràtica (AQU) i titular (ANECA)

Directora de la Càtedra d'Envelliment i Qualitat de Vida del TecnoCampus i del Màster en Atenció Integrada a la Cronicitat i l'Envelliment de la Universitat Pompeu Fabra. Exerceix com a professora catedràtica a l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus i col·labora com a professora associada al Department of Care Management and Social Work de la Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) en Moscu (Rusia).

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7353-0542
RESEARCHID: http://www.researcherid.com/rid/B-7591-2015

Contacte: ecabrera@tecnocampus.cat

Dra. Carolina Chabrera Sanz

Infermera. Doctora pel programa de doctorat en Medicina de la UB.  Acreditada com a lector (AQU) i Contractada D (ANECA). Professora Docent Investigadora (PDI) permanent i coordinadora del grau en Infermeria del TecnoCampus. Responsable del Centre de Simulació i Innovació en Salut de l'ESCS (UPF).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1661-7916

Contacte: cchabrera@tecnocampus.cat

Dra. Sandra Arco Rodríguez

Infermera. Doctora per la UAB. Professora associada en el Grau d’Infermeria del TecnoCampus. Coordinadora d’infermeria del CAP Progrés Raval de Badalona Serveis Assistencials (BSA).

Contacte: sarco@tecnocampus.cat

Dra. Ester Mateo Aguilar

Infermera. Doctora pel programa conjunt de Doctorat en Salut, Psicologia i Psiquiatria amb menció internacional de la Universitat de Almeria i la Universitat Rovira i Virgili. Professora Docent Investigadora (PDI) permanent del Grau en Infermeria de TecnoCampus-Universitat Pompeu Fabra. Membre de l’associació Febe d’Història d’Infermeria de llengua catalana. 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2036-0444

Contacte: emateo@tecnocampus.cat

Sra. Laura Curell Ferrer (doctoranda)

Infermera. Doctoranda en el programa de doctorat en ciències de la Infermeria de la Universitat Jaume I. Professora Docent Investigadora (PDI) en el Grau en Infermeria del Tecnocampus. Responsable dels espais tècnics de simulació del Centre Simulació i Innovació en Salut (CSIS) de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus. Membre actiu en el Grup de Recerca d'Infermeria en Simulació de Catalunya i Andorra (GRISCA).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5363-9666

Contacte: lcurell@tecnocampus.cat

Dra. Meritxell Puyané Oliva

Psicòloga. Doctora pel programa de doctorat de psicologia clínica i de la salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinadora de la linia de recerca “Gènere i Salut” del grup GRACIS. Directora i professora doctora en la Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4900-7249

Contacte: mpuyane@tecnocampus.cat

Dr. Carlos Martinez Gaitero

Infermer. Doctor pel programa de doctorat en Salut de la Universitat de Lleida (UdL). Professor Doctor en el Grau en Infermeria de l'Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Investigador Principal (IP) del Projecte ‘4D in the Digitalisation of Learning in Practice Placement’, ERASMUS+ Programme Action Type KA220-HED - Cooperation partenariats in higher education Call 2021 Round 1. Context: Field Higher Education; Agreement 2021-1-ES01-KA220-HED-000027496.

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0003-0899-353X 

Contacte: cmartinezga@tecnocampus.cat

Dra. Esther Limón Ramírez

Metge especialista en medicina familiar i comunitària, doctora en medicina, amb experiència en atenció a les persones amb necessitats complexes i situació de fi de vida.

Ha estat coordinadora de la monografia de cronicitat complexa de la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives i coordinadora/autora de la Monografia CAAPS Abordatge del pacient amb fragilitat i cronicitat complexa de CAMFiC  (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària). Tutora docent MIR i experiència com a coordinadora docent de l'equip Ronda Prim (MIR i IIR). Referent de formació continuada en la CAMFiC en ATDOM, cronicitat, fragilitat i fi de vida. Ha format part del comitè editorial de la revista Medicina Pal·liativa. Directora del postgrau d'atenció a les persones amb necessitats complexes (CAMFiC-*UIC).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3530-3960

Contacte: elimon.mn.ics@gencat.cat

Dr. Ferran Abat González

Metge especialista en Cirurgia i Traumatologia Esportiva, expert en lesions de múscul i tendó. Es va especialitzar en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Doctor pel programa de doctorat en medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona Compte amb la titulació de Programa de Direcció General (PDG) per la IESE Business School de Barcelona.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5711-6640

Contacte: fabatg@tecnocampus.cat

 

Dr. Marc Terradellas Fernández

Fisioterapeuta. Coordinador del Grau de Fisioteràpia a l'Escola Superior de Ciències de la Salut, TecnoCampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Coordinador de la Doble Titulació del Grau en Fisioteràpia i del Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport en TecnoCampus. Doctor en Medicina per la UAB. Professor doctor de l'Escola Superior de Salut de TecnoCampus. Membre del Grup de Recerca en Sarcopènia, Fragilitat i Dependència (GRESFD) acreditat per AGAUR del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7512-5826

Contacte:mterradellas@tecnocampus.cat

Dra. Carme Planas Campmany

Infermera. Doctora pel programa de Doctorat en Ciències Infermeres de la Universitat de Barcelona (UB). Acreditada com a Lector per l'AQU. Ha estat professora Doctora en el Grau en Infermeria del TecnoCampus. Actualment, és la directora de cures infermeres del Sistema de Salut de Catalunya.
 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9840-0982

Contacte: cplanas@tecnocampus.cat

Sra. Anabel Casanovas Alvarez (doctoranda)

Fisioterapeuta. Especialitzada en linfologia i flebologia. Doctoranda en programa de Ciències de la Salut per la UIC. Professora titular del Grau de Fisioteràpia i doble titulació en Ciències de l'Activitat Física i Esport en l'Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Docent del curs de formació continuada dels Escoles Universitàries Gimbernat: Valoració i tractament en les alteracions limfàtiques i venoses.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2348-6042

Contacte: acasanovasa@tecnocampus.cat

Sr. Carles Garcia López

Graduat en mitjans audiovisuals. Doctorand pel programa de tecnologies de la informació i xarxes de la UOC. Director del Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació en TecnoCampus (SQAI).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6909-4365

Contacte: cgarcia@tecnocampus.cat

Sra. Gemma Garreta Parés

Infermera i Antropòloga.  Doctoranda en el programa de doctorat en ciències de la Infermeria de la Universitat Jaume I. Professora Docent Investigadora (PDI) permanent en el Grau en Infermeria del TecnoCampus-Universitat Pompeu Fabra. Responsable acadèmica de relacions internacionals del Departament de Salut del TecnoCampus-UPF.

ORCID ID: https://orcid.org/0009-0004-8100-2370

Contacte: ggarreta@tecnocampus.cat

Línies de recerca

Aquesta línia treballa l’àmbit de les malalties cròniques i la seva repercussió en la vida de les persones que les pateixen i els seus cuidadors.

Responsable: Dra. Esther Cabrera  

Investigador/es: Dra. Esther Limón, Dr. Marc Terradellas, Dra. Carolina Chabrera, Dra. Meritxell Puyané, Dra. Carme Planas, Dra. Sandra Arco, Dra. Ester Mateo.

Amb la vinculació de la Càtedra Envelliment i Qualitat de Vida TecnoCampus (CEQV). El compromís de la transferència de coneixement ha estat un actiu indissoluble de les polítiques acadèmiques. La innovació, la recerca i la transferència són les claus amb les quals el TCM vol assumir el seu lligam amb el món de l’empresa i les institucions sanitàries. La CEQV vol impulsar la recerca en models d’atenció a les problemàtiques sobrevingudes i/o derivades de l’envelliment i en la millora de la qualitat de vida de les persones grans, mitjançant la creació i consolidació de grups interdisciplinaris i multidisciplinaris d’investigació i desenvolupament al voltant de les problemàtiques de salut  amb més morbiditat i prevalença.

Projectes en actiu

 • Títol: Màster en Atenció Integrada a la Cronicitat i l’Envelliment (MAICE). 60 ECTS  Escola Superior en Ciències de la Salut. Universitat Pompeu Fabra  (MAICE).  Màster amb orientació cap a la recerca on els estudiants treballen en línies de recerca vinculades a les patologies cròniques i l’envelliment. Aquests projectes estan dirigits per membres del Grup i son preparatoris del que hauran de ser les futures tesis doctorals.
 • Títol: Projecte Mataró Ciutat Cuidadora (MCC). MCC és un projecte centrat en les persones amb malalties cròniques, en situació de soledat i pobresa i que estan en el seu final de vida, donant eines i posant en valor la seva cura i la de les persones que estan al seu voltant. Un projecte que vol transformar la ciutat perquè esdevingui un lloc amable per a viure-hi. La Càtedra EQV es la encarregada de co-liderar aquest projecte amb investigadors el Grup GRACIS que dissenyen,  implementen i avaluen projectes en relació a l’envelliment saludable i els cuidadors familiars. Participen en aquest projecte MCC  l’ Ajuntament de Matar,  la Fundació Hospital, L’Institut Català de la Salut (ICS), Consorci Sanitari del Maresme i les Farmàcies de Mataró.

Responsable: Dra. Carolina Chabrera  

Investigador/es: Dr. Carlos Martinez, Dr. Carles Garcia, Dra. Esther Cabrera, Sra. Laura Curell, Dra. Ester Mateo

Projectes en actiu 

 • Títol: 4D in the Digitalisation of Learning in Practice Placement (4D Project). Entitat finançadora: Erasmus+ Comissió Europea. Referència de la concessió:  KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices  KA203 - Strategic Partnerships for higher education. 2021-2021-1-ES01-KA220-HED-000027496. Import concedit: 377.840€. Durada: des de/d’ 28-02-2022 fins a  27-02-2025Investigador/a principal: Carlos Martínez-Gaitero i Esther Cabrera. Col·laboradors/es: Beata Dobrowolska (Faculty of  Health Sciences. Medical University of Lublin. Lublin, Poland), Daniel Moreno, (Institute for Health Science Research Germans Trias i Pujol. Badalona, Spain), Sebastian Dennerlein (University of Twente. Enschede, The Netherlands), Angela Fessl (Graz University of Technology and Business Development. Graz, Austria), Gilbert Peffer, Raymond Elferink (Kubify - Learning Toolbox. Utrecht, The Netherlands), Stephanie Herbstreit (Faculty of Medicine of the University of Duisburg-Essen, Germany). Web del projecte: https://4d.tecnocampus.cat/
 • Títol: Explorant la competència digital en l'assignatura de TICs en Salut. Projecte d’innovació educativa curs 2023-2024 del Servei per a la Qualitat Aprenentatge e Innovació del TecnoCampus (SQAI). Un programa de 5 dies per a l'estudiantat de Grau en Infermeria de TecnoCampus. Import concedit: 900,00€. Durada: des de/d’01-09-2023 fins a  01-09-2024. Investigador principal: Carlos Martínez-Gaitero.

 

Projectes de transferència vigents:

 • Títol: Creació del Laboratori d’Habilitats de Comunicació (Gener 2021). La unitat de formació de l’Institut Català d'Oncologia  i el Centre de Simulació i Innovació en Salut de TecnoCampus han creat el Laboratori d’Habilitats de Comunicació (LHC) per tal de fomentar la formació i la recerca d’estudiants i professionals de la salut en aquest àmbit. El LHC té dos objectius principals: formació i recerca. Per una banda, i a nivell formatiu, es volen desenvolupar els programes o models curriculars de formació en habilitats de comunicació a través de la metodologia docent de “Formació de formadors”. Per altra banda, a nivell de recerca, volen mostrar les millores de les competències psicosocials i habilitats dels participants en els programes de formació.
 • Títol: Signatura de conveni amb YASYT ROBOTICS (Desembre 2020). Empresa que neix amb l’objectiu de desenvolupar programes de robòtica social en entorns assistencials i hospitalaris per a millorar el procés assistencial i l’experiència de l’usuari i dels treballadors, així com també en l’àmbit de l’educació sanitària i terapèutica, innovant els circuits ja existents a través de la robòtica social.  Recentment, YASYT ha desenvolupat un projecte pilot anomenat RobRoom, el qual pretén millorar l’acompanyament de les persones hospitalitzades i facilitar la feina del personal assistencial, mitjançant la instal·lació de dispositius Alexa (Echo 8) a les habitacions de les unitats i als controls d’infermeria, permetent una assistència virtual amb capacitat per a resoldre les qüestions que tinguin els pacients mitjançant la veu, garantint la comunicació constant entre el pacient i l’exterior, i preservant l’aïllament.  L’objectiu d’aquest conveni és treballar coordinadament per la realització de diferents activitats docents, estudis i col·laboracions en aquelles activitats que puguin afavorir la recerca i transferència de coneixement.

 

Projectes finalitzats:

 • Títol: Digital ToolBox for Innovation in Nursing Education (I-BOX). Entitat finançadora: ERASMUS PLUS: Comissió Europea. Referència de la concessió:  KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA203 Strategic Partnerships for higher education. Coordinadores del projecte TECNOCAMPUS : Cabrera E, RN. PhD / Chabrera C. RN. PhD. Col·laboradors/es: Pajnkihar M – Štiglic G (University of Maribor, Faculty of Health Sciences, Slovenia), Pallauf M – Schulc EM (University of Health Sciences, Medical Informatics anf Technology –UMIT, Austria), Isotalo A (Turku University of Applied Sciences -Turku AMK, Finland). I-BOX és un projecte coordinat pel Grau en Infermeria de L’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus on participaran  5 institucions d’educació superior que ofereixen estudis d'infermeria a Eslovènia, Rússia, Finlàndia i Àustria. El seu objectiu principal és crear i desenvolupar materials audiovisuals d'accés obert, relacionats amb procediments i tècniques d'infermeria en un entorn de simulació. I-BOX planteja afrontar els reptes de la formació i innovació en salut mitjançant l’aprenentatge virtual i potenciant el e-learning amb una visió integral i internacional de la formació en infermeria. El projecte té una durada de 36 mesos i inclou la mobilitat d’estudiants i professors dels 5 països.  Durada: 2019-2022. Import concedit 248.000€. Web del projecte: https://i-box.tecnocampus.cat/?lang=es 
 • Títol: Student Stress Training E-Mobile ManagementEntitat finançadora: Comissió Europea. Referència de la concessió:  KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA203 - Strategic Partnerships for higher education. KA203-6C6A9DC6 SSTeMM. Import concedit: 297.000€. TecnoCampus 20.033€. Durada: des de Septembre del 2019 fins a l’agost 2022. IP’s South East Technological University (SETU). Investigadores col.laboradores/partners des del TecnoCampus: Dra. Carme Rosell i  Dra. Ester  Mateo. Altres partners: University of Maribor, Facultaty of Science; UPMC Whitfield (EHC); IBK Mangement Solutions GMBH. Web del projecte: https://sstemm.eu/casa/?lang=es
 • Títol: The Use of Simulation in Nursing Education Programs. Durada: 2019-2020. Investigador/a principal: Dra. Carolina Chabrera i Dra. Esther Cabrera. Col·laboradors/es: N.Prlic, L.Serrant, B.Dobrowolska, R.Kane,  Christine Jackson, A.Sigurdardottir, J.Wells, A.Palese, M.Pajnkihar, M.Treslova, N.Kasimovskaya, J.Betlehem, E.Schulc
 • Títol: Efectivitat de la simulació d’alta fidelitat en la formació del Grau en Infermeria: Assaig Controlat aleatoritzat (RCT). Durada: 2018-2021. Investigadora principal: Dra. Carolina Chabrera, Equip investigador: Sra. Laura Curell (co-IP), Dra. Carme Rosell, Col·laboradors/es: Sra. Griselda Manzano, Sra. Eva Diago, Sra. Mireia Carmona, Sra. Mª José Reyes, Sra. Sandra Arco, Sr. Joan Francisco Domínguez i Sra. Ester Mateo.
 • Títol: Aplicacions mòbils en salut utilitzades per professionals sanitaris durant la pràctica assistencial. Entitat finançadora: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears – Filial del Maresme. Referència de la concessió: Convocatòria ajuts a la recerca 2016. Entitats col·laboradores: Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Universitat Pompeu Fabra. Corporació de Salut Maresme i la Selva. Import concedit: 3.000€. Durada: 2016-2021. Investigador/a principal: G.Manzano. Col·laboradors/es: Dra. Carolina Chabrera, Dr. Guillermo Paluzié, Sra. Mercè díaz, Sra. Ariadna Rius, Dra. Sandra Arco.
 • Títol: Procés d’atenció Infermera a través d’un cas clínic amb videocàpsules. Projecte d’innovació educativa curs 22-23 del Servei per a la Qualitat Aprenentatge e Innovació del TecnoCampus.

Responsable: Dra. Esther Mur 

Investigador/es: Dra. Raquel Sebio, Dr. Ferran Abat, Dr. Marc Terradellas, Dra. Anabel Casanovas. 

 • Títol: Eficàcia de l’exercici aquàtic versus convencional en pacients supervivents de càncer de mama: projecte AQUAFIT. Entitat finançadora: ADAMED Laboratorios, S.L.U. Referència de la concessió: Segona convocatòria del Programa d’Ajuts a projectes d’investigació relacionats amb el càncer de mama. Entitats col·laboradores: Escola Superior de Ciències de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. TecnoCampus Mataró, CEM Marítim (Clubs Claror), Hospital del Mar de Barcelona. Import concedit: 4.478,88€. Durada: des de setembre 2020 fins febrer del 2022. Investigador/a principal: Dra. Esther Mur. Col·laboradors/es: Dra. Raquel Sebio, Dra. Mar Vernet, Dra. Marta Coll, Sra. Mariona Navarro i Sra. Anna Yuguero. 
 • Títol: Índex de perfils sensorials aquàtics: desenvolupament i validació clinimètrica d'una nova mesura de resultats de teràpia aquàtica. Durada: 2022-2024. Investigador/a principal: Dra. Esther Mur. Col·laboradors/s: J. Güeita, A. Verdú, E. Cirera, AL. Rodríguez, A. Daza.
 • Títol: Programa de prehabilitació basat en educació sanitària i marxa nòrdica amb número de registre recercaEntitat: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Referència de la concessió: R5/2022. Durada: 05/05/2021 2023 - 2024. Entitats col·laboradores: Hospital de Sant Pau i la Santa Creu de Barcelona. Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Universitat Pompeu Fabra. IP: Anabel Casanovas. Col·laboradors/es: Dra Raquel Sebio,  Dr. Jaume Masià, Dr. Agustí Barnadas, Sra Magda Ciendones, Sra Blanca Estanyol, Sr Josep Padrós, Sr. Jordi Cuartero i Dra Bárbara Garcia Valdecasas. Import atorgat: 5.528€
 • Títol: Programa de prehabilitació basat en educació sanitària i marxa nòrdica amb número de registre recerca. Entitat: Societat Catalano_Balear de Fisioteràpia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Durada: 05/05/2021 2023. Entitats col·laboradores: Hospital de Sant Pau i la Santa Creu de Barcelona. Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Universitat Pompeu Fabra. IP: Anabel Casanovas. Col·laboradors/es: Dra Raquel Sebio,  Dr. Jaume Masià, Dr. Agustí Barnadas, Sra Magda Ciendones, Sra Blanca Estanyol, Sr Josep Padrós, Sr. Jordi Cuartero i Dra Bárbara Garcia Valdecasas. Resolució favorable. Import atorgat: 3.000
 • Títol: Subprojecte qualitatiu. Estudi qualitatiu sobre les experiències viscudes durant la intervenció de prehabilitació en dones amb càncer de mama en tractament neoadjuvant i cirugia programada. IP: Anabel Casanovas. Col·laboradors/es: Dra Ester Mateo i Dra Raquel Sebio. 

Responsable: Dra. Meritxell Puyané   

Investigador/es: Dra. Esther Limón, Dra. Esther Cabrera, Dra. Carolina Chabrera, Dr. Marc Terradellas

El coneixement científic en salut actualment disponible està esbiaixat, essent un dels principals problemes l’omissió del gènere (Laurila & Young, 2001). Històricament, la investigació en salut ha examinat escassament els problemes que afecten de forma particular a les dones i nombroses qüestions han estat esbiaixades mitjançant aproximacions parcials i estereotipades (OMS, 1998).

La incorporació de la perspectiva de gènere en la recerca entesa com a Gender-sensitive research té en compte el gènere i les seves múltiples dimensions socials, teòriques i metodològiques en totes les fases dels projectes d'investigació (disseny, marc teòric, metodologia i tècniques, anàlisi de les dades i publicació de resultats), contribuint a una major rigurositat i innovació (Schiebinger, L. Schraudner, 2011; Gender in EU-funded research Toolkit, 2009).

El GRUP GRACIS aposta per la inclusió de la perspectiva de gènere en els seus projectes amb l’objectiu de crear projectes científicament reflexius i socialment responsables

 • Títol: Estrés, ansietat, depressió i insomni en època d’exàmens de l’estudiantat universitari del TecnoCampus. Efficacy of non-invasive auricular simulation for exam anxiety and depression in university students: A Pilot 3-arm randomised controlled trial. Investigador/a principal: Dr. Marc Terradellas. Col·laboradors/es: Dra. Meritxell Puyané, Dr. Ishar Dalmau, Dra. Alba Vidal i Dr. Carles García-Fernández. 
 • Títol: Depressió postpart: ideació suïcida, personalitat i factors psicosocials.  Tesis Doctoral de Meritxell Puyané dins del Programa de Doctorat  en Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els objectius generals del present treball són en primer lloc, estudiar la prevalença de la ideació suïcida en el postpart i en segon lloc, estudiar la relació entre la ideació suïcida i la depressió, variables de personalitat i factors psicosocials. Ha publicat el primer article de l’Estudi 1 titulat: “The role of personality dimensions, depressive symptoms and other psychosocial variables in predicting postpartum suicidal ideation: a cohort study” publicat a la revista Archives of Women's Mental Health. https://doi.org/10.1007/s00737-019-01007-w. Actualment, s’està acabant la redacció de l’article de revisió sistemàtica sobre la personalitat com a factor de risc per la depressió post part que forma part de l’Estudi 2. L’article es titula  “ Personality traits as a risk factor for postpartum depression: a systematic review and meta-analysis”. En aquests moments inicia l’Estudi 3 centrat en descriure el perfil de temperament i caràcter d’un grup de dones diagnosticades de depressió postpart. Data prevista de dipòsit de la tesi doctoral: juliol.

Projectes competitius finançats

1. Títol: Envelliment i soledat. La feminització de la soledat no desitjada en persones grans; com afrontar-la (NOT ALONE). Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació. Referència de la concessió: Proyectos I+D Generación Conocimientos. Import concedit: 100.625,00€. Durada: 01/09/2023 - 30/08/2027. Investigador/a principal: Dra. Esther Cabrera Torres. Col·laboradores: Dra. Carolina Chabrera, Dra. Meritxell Puyané, Dr. Marc Tarradellas Fernàndez, Dra. Ester Mateo Aguilar. Entitats col·laboradores: Ajuntament de Mataró.

2. Títol: Prevenció de la soledat en la gent gran del Maresme. Convocatòria: Entitat finançadora: Fundació Obra Social de Maria de Calella de Mar. Import: 15.000,00 €. Entitat: Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. Càtedra Envelliment i Qualitat de Vida. Entitats col·laboradores: Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), Ajuntament de Calella de Mar, Ajuntament de Pineda de Mar. Fundació Social Obra de Maria (fundacioobrademaria.cat)

3. Títol: Efectivitat de un programa d’exercici terapèutic grupal en pacients amb distròfies musculars: assaig clínic aleatoritzat controlat. Entitat finançadora: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Referència de la concessió: R04/21. Import concedit: 5.965,6€. Durada: 31/11/2021 2022 - 2024. Investigador/a principal: Dra. Raquel Sebio. Col·laboradores: Dr. Joan Daniel Martí Romeu, Dra. Mihaela Adriana Taranu, Sra. Inés Bouyssou, Sr. Óscar Vicente, Dra. Sara Laxe. Entitats col·laboradores: Hospital Clínic de Barcelona. Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Universitat Pompeu Fabra.

4. Títol: 4D in the Digitalisation of Learning in Practice Placement. Entitat finançadora: ERASMUS+ Comisión Europea. Referència de la concessió: KA2 -Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Import concedit 377.840€. Durada: des de/d’ 01/11/2021 fins a 01/11/2024. Investigador/a principal: Dr. Carlos Martínez Gaitero/ Dra. Esther Cabrera. Col·laboradors/es: Beata Dobrowolska (Faculty of Nursing and Health Sciences, Lublin,Poland) ,Daniel Moreno, Oriol Estrada, Isabel Andrés (Institute for Health Science Research Germans Trias i Pujol ,Barcelona, Spain), Sebastian Dennerlein (Know-Center GmbH. Graz University of Technology and Business, Austria) Gilbert Peffer, Tamsin Treasure-Jones, Raymond Elferink Utrecht ( Kubify - Learning Toolbox , The Netherlands), Stephanie Herbstreit, Daniela Maeker( Faculty of Medicine of the University of Duisburg-Essen, Germany). Web del projecte: https://4d.tecnocampus.cat/

5. Títol: Programa de prehabilitació basat en educació sanitària i marxa nòrdica amb número de registre recerca. Entitat finançadora: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Referència de la concessió: R5/2022. Import: 5.528€. Durada: 05/05/2021 2023 - 2024. Entitats col·laboradores: Hospital de Sant Pau i la Santa Creu de Barcelona. Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Universitat Pompeu Fabra. IP: Anabel Casanovas. Col·laboradors/es: Dra Raquel Sebio,  Dr. Jaume Masià, Dr. Agustí Barnadas, Sra Magda Ciendones, Sra Blanca Estanyol, Sr Josep Padrós, Sr. Jordi Cuartero i Dra Bárbara Garcia Valdecasas.

6. Títol: Efectivitat d’una plataforma digital per millorar l’adherència al tractament farmacològic i el control simptomàtic en nens i adolescents amb asma difícil de controlar. Entitat finançadora: Sociedad Española de Pneumologia y Cirurgia Torácica (SEPAR). Convocatòria 2019. Import concedit: 12.000€. IP: Inés de Mir Messa. Investigadora col·laboradora: Dra. Raquel Sebio

7. Títol: Avaluació d’un programa d’optimització prequirúrgica (prehabilitació) en pacients d’alt risc candidats a cirurgia pancreàtica: eficàcia i factors determinants de resposta. Fons d’investigació en Salut – Instituto de Salud Carlos III. Import concedit: 44.000€ IP: Graciela Martínez Pallí i Fabio Ausania. Convocatòria 2020.  Investigadora col·laboradora: Dra. Raquel Sebio

1. Títol: Projecte AQUAFIT: Eficàcia de l’exercici aquàtic versus convencional en pacients supervivents de càncer de mama. IP: Dra. Esther Mur. Investigadors/es: Col·laboradors/es: Dra. Raquel Sebio, Dra. Mar Vernet, Dra. Marta Coll, Sra. Mariona. Entitat finançadora: ADAMED Laboratorios, S.L.U. Segona convocatòria del Programa d’Ajuts a projectes d’investigació relacionats amb el càncer de mama. Entitats col·laboradores: Import concedit: 4.478,88€. Durada: 2020 -2022. Escola Superior de Ciències de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. TecnoCampus Mataró, CEM Marítim (Clubs Claror), Hospital del Mar de Barcelona.

2. Títol: Digital Toolbox for Innovation in Nursing EducatioN (I-BOX). Entitat finançadora: Comissió Europea. Referència de la concessió:  KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices  KA203 - Strategic Partnerships for higher education. 2019-1-ES01-KA203-065836. Import concedit: 248.000€. Durada: des de/d’ 01/09/2019 fins a  31/08/2022. IP’s i Coordinadors del projecte: Dra. Esther Cabrera/ Dra. Carolina Chabrera, School of Health Sciences TecnoCampus (SPAIN). Col·laboradors/es: University of Maribor, Slovenia, University of UMIT,Austria , Sechenov University Russia, University Applied Sciences Turku. Web del projecte: https://i-box.tecnocampus.cat/?lang=es

3. Títol: Student Stress Training E-Mobile Management. Entitat finançadora: Comissió Europea. Referència de la concessió:  KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices  KA203 - Strategic Partnerships for higher education. 2019-1-ES01-KA203-065836. Import concedit: 297.000€. TecnoCampus 20.033€ Durada: 2019 -2022. IP: John Wells (Waterford Institute of Technology , Irland). Investigadors/es: Dra. Carme Rosell, Dra. Ester Mateo. Col·laboradors/es: School of Health Sciences TecnoCampus,  Spain University of Maribor, Slovenia ,Euro Care Healthcare Ltd - EUPMC Whitfiled, Ireland, IBK Management Solutions, Germany. Web del projecte: https://sstemm.eu/casa/?lang=es

6. Títol: The Use of Simulation in Nursing Education Programs. Durada: 2019-2020. IP’s.: Dra. Carolina Chabrera i Dra. Esther Cabrera. Investigador/es: N.Prlic, L.Serrant, B.Dobrowolska, R.Kane, Christine Jackson, A.Sigurdardottir, J.Wells, A.Palese, M.Pajnkihar, M.Treslova, N.Kasimovskaya, J.Betlehem, Schulc. Entitat Finançadora: Fundació TecnoCampus. Import Concedit: 2000€.

7. Títol: Efectivitat de la simulació d’alta fidelitat (SAF) en estudiants del Grau en Infermeria: assaig controlat aleatoritzat (RCT). Entitat finançadora: Fundació TecnoCampus .Import: 3.000€.Durada: des de/d’ 3/2018 fins a  2020. IP: Dra. Carolina Chabrera Investigadors/es : Sra. Laura Curell, Sra. Griselda Manzano, Sra. Mireia Carmona, Dra. Alicia San José, Dra. Carme Rosell.

8. Títol: Aplicacions mòbils en salut utilitzades per professionals sanitaris durant la pràctica assistencial. Entitat finançadora: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears – Filial del Maresme. Institucions: Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Universitat Pompeu Fabra. Corporació de Salut Maresme i la Selva. Tesis doctoral de Griselda Manzano Import concedit: 3.000€. Durada: 2016-2020. Investigadors/es: Dra. Carolina Chabrera, Dr. Guillermo Paluzié, Sra. Mercè Díaz, Sra. Ariadna Rius, Dra. Sandra Arco.

9. Títol: Evaluation of an innovative information, training and social support intervention “INFOSADEM” to principal caregivers of dementia patients living at home. Experimental study. Entitat finançadora: Fundació Marató de TV3 2014 (155/U/2104). Import concedit: 133.700€. Durada: 2014-2017. Investigador/a principal: Adelaida Zabalegui. Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica. Investigadors/es: Risco E, Segarra R, Roura S, Blat E, Navarro M, Puy N, Fusté T, Cabrera E. 

Producció científica

1. Chabrera C, Diago E, Curell L. Development, Validity and Reliability of Objective Structured Clinical Examination in Nursing Students. SAGE Open Nurs. 2023; 9:1-8. DOI: 10.1177/23779608231207217

2. Martínez-Gaitero C, Dennerlein SM, Dobrowolska B, Fessl A, Moreno-Martínez D, Herbstreit S, Peffer G, Cabrera E. Connecting actors in healthcare practice placements with the introduction of mobile technology: European 4D Project Protocol Study. JMIR Preprints. 02/10/2023:53284. http://doi.org/10.2196/preprints.53284

3. Casanovas-Álvarez A, Sebio-Garcia R, Ciendones M, Cuartero J, Estanyol B, Padròs J, García-Valdecasas B, Barnadas A, Masià J. Prehabilitation in patients with Breast Cancer Receiving Neoadjuvant Therapy to Minimize Musculoskeletal Postoperative Complications and Enhance Recovery (PREOPtimize): a protocol for a randomized controlled trial. Phys Ther 2023; 103:1-7. DOI: 10.1093/ptj/pzad062 

4. E Muñoz-Redondo, A Morgado-Pérez, M Pérez-Sáez, J Pascual, M Tejero-Sánchez, Y. Curbelo, M Terradellas-Fernández, D Meza-Valderrama, O Vázquez-Ibar, C Annweiler, D Sánchez-Rodríguez, E Marco. New perspectives on frailty in light of the Global Leadership Initiative on Malnutrition, the Global Leadership Initiative on Sarcopenia, and the WHO's concept of intrinsic capacity: A narrative review, Maturitas, Volume 177, 2023, ISSN 0378-5122. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2023.107799

5. Manzano-Monfort G, Paluzie G, Díaz-Gegúndez M, Chabrera C. Usability of a mobile application for health professionals in home care services: a user-centered approach. Sci Rep. 2023;13(1):2607. DOI: 10.1038/s41598-023-29640-7

6. Barco I, Chabrera C, García-Fernández A, Fraile M, Vidal C, Mitru CB, Porta O, García-Font M. COVID-19 Incidence and Mortality in Patients Operated on for Breast Cancer. Comparison with the General Population. Clin Breast Cancer. 2023 Feb;23(2):135-142. DOI: 10.1016/j.clbc.2022.11.002

7. Sevilla-Guerra, S., Jean, E., Kilpatrick, K., Zabalegui, A., Martínez-Gaitero, C. Contextual factors of advanced practice nursing development: A network analysis. Int J Nurs Pract. 2022;  e13114. https://doi.org/10.1111/ijn.13114

8. Mateo-Aguilar E, Martínez-Casas J.M, Pérez-Rodríguez R, Fernández-Sola C, Dobairro-Sanz I, Ruiz-Fernández M.D. Dignity in the care of people with advanced illness in emergency services from the perspective of family members: A qualitative study. Int. Emerg. Nurs. 2022; Nov 65: 101216.

9. M. Serra-Prat, M. Terradellas, I. Lorenzo et al. Effectiveness of a Weight-Loss Intervention in Preventing Frailty and Functional Decline in CommunityDwelling Obese Older People. A Randomized Controlled Trial. J Frailty Aging 2022;11(1)91-99; http://dx.doi.org/10.14283/jfa.2021.38.

10. Barco I, Chabrera C, García-Fernández A, Fraile M, Giménez N, Vallejo E, Zarco P, González S, González C, Larrañaga I, Garcia-Font M. Clinico-pathologic factors associated with the occurrence of early and late metastatic spread in a cohort of breast cancer patients. Breast Dis. 2022;41(1):365-372. DOI: 10.3233/BD-210086

11. E-Book. Title SSTeMM Manual for Trainers Subtitle Student Nurse Clinical Support Manual for Trainers .Authors/Contributors. SSTeMM (Student Stress Training e-Mobile Management) project teams: Waterford Institute of Technology School of Health Sciences; University of Maribor, Faculty of Health Sciences; TecnoCampus (FTMM) School of Health Sciences (Dra. Ester Mateo i Dra. Carme Rosell); UPMC Whitefield Hospital (EHC); IBK Management Solutions GMBH. Cover graphics .Published by SSTeMM (Student Stress Training e-Mobile Management).Publication type E-book Published August 2022. 

12. Sebio-Garcia R, Dana F, Gimeno-Santos E, Lopez-Baamonde M, Ubré-Lorenzo M, Montané-Muntané, Risco R, Messagi-Sartor M, Roca J, Martínez-Pallí G. Repeatability and learning effect in the 6MWT in preoperative cancer patients undergoing a prehabilitation program. Support Care Cancer 2022. Jun 30;(6):5107-5114. DOI: 10.1007/s00520-022-06934-6

13. Torres-Pruñonosa J, Raya JM, Crespo-Sogas P, Mur-Gimeno E. The economic and social value of spa tourism: The case of balneotherapy in Maresme, Spain. PLoS One. 2022; Jan 31;17(1):e0262428.    

14. Peña-Pérez T, Mur-Gimeno ESebio-García R. Association between physical activity and patient-reported outcome measures in patients with lung cancer: a systematic review and meta-analysis. Quality of Life Research. 2022; Jan 21.

15. Mur-Gimeno E, Postigo-Martin P, Cantarero-Villanueva I, Sebio-García R. Systematic review of the effect of aquatic therapeutic exercise in breast cancer survivors. ): European Journal of Cancer Care (Engl). 2022; Jan;31(1):e13535.

16. Chabrera C, Dobrowolska B,  Jackson C, Kane R, Kasimovskaya N,  Kennedy S,  Lovrić R, Palese A,   Treslova M, Cabrera E. Simulation in Nursing Education Programs: Findings From an International Exploratory Study. Clinical Simulation in Nursing. 2021; 59:23-3. 

17. Rodriguez E, Chabrera C, Farré M, Castillo J, Virumbrales M, Raurell M. Adaptation and validation of a Spanish version of the KidSIM Team Performance Scale. J Prof Nurs. 2021; 37(5):795-803.

18. Gosak, L., Fijačko, N., Chabrera, C., Cabrera, E., & Štiglic, G. Perception of the Online Learning Environment of Nursing Students in Slovenia: Validation of the DREEM Questionnaire. Healthcare. 2021; 9(8): 998.   

19. Alvira, C, Cabrera, E, Kostov, B, et al. Validity and reliability of the Spanish caregiver reaction assessment scale for caregivers of people with dementia. Int J Nurs Pract. 2021; 27:e12848. 

20. Barco I, García-Font M, García-Fernández A, Fraile M, Giménez N, González S, Vallejo E, Zarco P, Gonzalez C, Larrañaga I, Chabrera C. Breast cancer patients developing distant metastasis at follow-up: Mortality-related factors. Breast Journal. 2021; 27(3):291-293.

21. Mur-Gimeno E, Sebio-García R, Solé J, Lleida A, Moras G. Short-term effects of two different recovery strategies on muscle contractile properties in healthy active men: a randomised cross-over study. Journal of Sports Sciences. 2021; Dec 1;1-9.

22. Mateo-Aguilar E, Curell-Ferrer L,  Chabrera-Sanz C. Incorporación de la herramienta NNN-Consult® dentro de la prueba ECOE del Grado en Enfermería. Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería. AENTDE. (Editores). XIII Simposium AENTDE. “La ciencia enfermera a través de los lenguajes: 25 años de AENTDE”. Barcelona. AENTDE. 2021. I.S.B.N.: 978-84-09-34802-2.

23. Cabrera E, Zabalegui A. Bologna process in European nursing education. Ten years later, lights and shadows. J Adv Nurs. 2020;00:1–3. doi: 10.1111/jan.14727. 

24. Padilla-Escobedo V, Álvarez-Carnero L, Suárez-Galvis MM, Mateo-Aguilar E, Vila-Miravet V. Presentación atípica de heterotopia gástrica en un paciente pediátrico: reporte de un caso. Atypical presentation of gastric heterotopia in a pediatric patient: a case report. Enferm Endosc Dig. 2020;7(2): 22-27.

25. Frias CE, Cabrera E, Zabalegui A. Informal Caregivers' Roles in Dementia: The Impact on Their Quality of Life. Life (Basel). 2020 Oct 23; 10(11):251. 

26. Cabrera E, Zabalegui A. Nurses workforce and competencies. A challenge for health systems more than ever. Nurse Educ Pract. 2020 Oct; 48:102858.

27. Sebio-Garcia R. Pulmonary Rehabilitation: time for an upgrade. J Clin Med 2020; 9(9) 2745; doi: 10.3390/jcm9092742

28. Mur-Gimeno E, Campa F, Badicu G, Castizo-Olier J, Palomera-Fanegas E, Sebio-García R. Changes in Muscle Contractile Properties after Cold- or Warm-Water Immersion Using Tensiomyography: a cross-over randomized trial. Sensors 2020, 20, 3193.

29. Nebreda, I. B., Chabrera, C., García‐Fernández, A., Giménez, N., Fraile, M., González, S., Vallejo, E., Lain, J.M., Vidal, M.C., González, C., Larrañaga, I., Canales, L., Pessarrodona, A., García‐Font, M. Factors associated with the development of distant metastases in breast cancer patients - A regression model predicting organ relapse. Breast Journal. 2020; 26(4):794-796.

30. Barco, I., García-Font, M., García-Fernández, A., Giménez, N., Fraile, M., González, S., Vallejo, E., Lain, J.M., Vidal, M.C., González, C., Larrañaga, I., Canales, L., Pessarrodona, A., Chabrera, C. A regression model to predict axillary high tumor burden in sentinel node-positive breast cancer patients. Breast Journal. 2020; 26(2): 322-324

31. Sebio García R., Serra-Prat M. Opinion of community-dwelling elderly obese about the barriers and facilitators to engage physical exercise. Sport Sciences For Health 2020; 16:411-418 

32. Capítol de llibre: Rodríguez E, Chabrera C. Escala de valoración de la actuación en equipo (EVAE). En: Raurell Torredà M (coord). La evaluación de competencias en profesionales de la salud mediante la metodología de la simulación. Ediciones Octaedro. Barcelona: 2019. P.39-45. ISBN: 978-84-17667-65-8.

1. Granero‐Molina, J., Fernández‐Sola, C., Mateo‐Aguilar, E., Aranda‐Torres, C., Román‐López, P., & Hernández‐Padilla, J. M. . Fundamental care and knowledge interests: Implications for nursing science. Journal of clinical nursing. 2018; 27(11-12), 2489-2495.

2. Farré M, Kostov B, Haro J, Cabrera E, Risco E, Alvira M et al. Costs and Burden Associated With Loss of Labor Productivity in Informal Caregivers of People With Dementia. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2018; 60(5):449-456.

3. Granero-Molina, J., & Mateo Aguilar, E. (2018). Conocimiento e interés: implicaciones metodológicas para la ciencia enfermera. Index De Enfermería, 2018; 27(1-2), 47-51.

4. Molina, L., Santos-Ruiz, S., Clavé, P., González-de Paz, L., & Cabrera, E. Nursing interventions in adult patients with oropharyngeal dysphagia: a systematic review. Eur Geriatr Med 2018; 1-17.

5. Costa, N., Wübker, A., De Mauléon, A., Zwakhalen, S. M., Challis, D., Leino-Kilpi, H., et al. Costs of care of agitation associated with dementia in 8 European countries: results from the RightTimePlaceCare study. J Am Med Dir Assoc (JAMDA) 2018; 19(1), 95-e1.

6. Delgado R, Serra-Prat M, Ramírez S, Sánchez L, Salietti A, Dilai A, Molina M, Gonzalez J, Suarez A, Terradellas M, Burdoy E. (2018) Relationship Between Pain and Frailty in Obese Community-Dwelling Elderly Subjects: A Cross-Sectional Study. J Gerontol Geriatr Res 7: 486. doi:10.4172/2167-7182.1000486.

7. Barco I, Chabrera C, García-Fernández A, Fraile M, González S, Canales L, Lain JM, González C, Vidal MC, Vallejo E, Deu J, Pessarrodona A, Giménez N, García Font M. Role of axillary ultrasound, magnetic resonance imaging, and ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy in the preoperative triage of breast cancer patients. Clin Transl Oncol. 2017 Jun;19(6):704-710.

8. Sutcliffe, C., Giebel, C., Bleijlevens, M., Lethin, C., Stolt, M., Saks, K., ... & Challis, D. Caring for a Person With Dementia on the Margins of Long-Term Care: A Perspective on Burden From 8 European Countries. J Am Med Dir Assoc (JAMDA) 2017 Jan;15(1):54-61.
Risco, E., Zabalegui, A., Miguel, S., Farré, M., Alvira, C., & Cabrera, E. Aplicación del modelo Balance of Care en la toma de decisiones acerca del mejor cuidado para las personas con demencia. Gaceta Sanitaria, 2017 31, 518-523.

9. Sebio García R., Yáñez-Brage MI, Giménez-Moolhuyzen E., Salorio Riobo M., Lista Paz A., Borro Mate JM. Preoperative exercise training prevents functional decline after lung resection surgery: a randomized single-blind controlled trial. Clin Rehab 2017; 31(8): 1057–1067