Presentació

El grup GRACIS porta molts anys treballant en l’àmbit de l'envelliment, la dependència i les xarxes familiars. Fruit d’aquest treball s’han desenvolupat projectes, estudis d’investigació i tesis doctorals i més recentment, s’ha creat la Càtedra D’Envelliment i Qualitat de Vida.

Aquest grup format per professionals de la salut i de l’àmbit social vol aprofundir en problemes molt prevalents en la nostra societat i trobar estratègies que ens ajudin a millorar l’estat de salut i la qualitat de vida de les persones.

A Espanya, l’evolució dels principals paràmetres demogràfics porta la societat cap a un envelliment progressiu de la població. Es preveu que per a 2060 persones majors de 65 anys representaran el 30% de la població i que una de vuit persones tingués 80 anys o més. Pel que fa a la projecció de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 2066 hi haurà més de 14 milions de persones grans, el 34,6% de la població total que arribarà als 41.068.643 habitants. D'altra banda, l'esperança de vida en néixer arriba ja als 82,87 anys, sent les dones en els 85,58 anys i en els homes en els 80,08 anys. L’esperança de vida als 65 anys a Espanya és del 21,5% i a Europa del 20% (INE 2017).

Les dones són majoritàries en la vellesa, superant en un 32,0% als homes. Aquest canvi important en l'estructura demogràfica exerceix una gran pressió sobre sistemes que promouen un envelliment saludable, per la qual cosa cal trobar respostes que permetin mantenir la qualitat de vida i la independència funcional, reduint la morbiditat i la dependència. En aquest sentit, és important enquadrar aquesta transició demogràfica com un repte per als professionals de la salut per a les pràctiques educatives que promoguin un envelliment actiu i saludable.

El procés d’envelliment s’associa amb el desenvolupament de malalties cròniques, l’augment progressiu de la dependència i els canvis en les estructures familiars i socials. Tot i que l’associació entre l’edat i l’estat de salut és molt variable entre la població gran, la vellesa és l’etapa de la vida en què es fa més evident el deteriorament físic de les persones; Les discapacitats múltiples i els problemes relacionats amb la salut biopsicosocial fan que sigui difícil viure un envelliment positiu.

També és cert que hi ha un altre factor relacionat amb la major esperança de vida de les dones. Viure més anys que els homes fan que tinguin una major probabilitat d'enviudar i viure més anys soles. Un problema creixent en la nostra societat és la soledat de la gent gran, i pitjor encara la soledat no desitjada. A Espanya 2 milions de persones més grans de 65 anys viuen soles i el 72% són dones i aquesta xifra augmenta en el cas de dones de més de 80 anys.

Davant d’aquest augment de l’esperança de vida, el propòsit dels professionals de la salut és endarrerir l’aparició d’aquestes malalties i promoure l’envelliment saludable augmentant l’esperança de vida lliure de discapacitat, promocionant la salut de les persones grans per tal que puguin viure amb autonomia i aportant a la societat.

Per altra banda els professionals de la salut i de l’àmbit social hem de ser innovadors a l’hora de fer un abordatge integral envers les persones grans i els recursos dels que disposem. Actualment, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) no només afecten la forma en què la societat està organitzada, sinó també la manera en què les persones es relacionen, treballen, es comuniquen, es comprenen i interactuen entre ells.

La salut digital té molts beneficis per incidir en el pacient, en l'assistència mèdica i en el sistema de salut. El pacient ofereix potència, satisfacció i millora de l’atenció estàndard mínima, l’accés remot, el benestar individual, la consciència i la resiliència de la salut. Les TIC constitueixen una eina innovadora, creativa i pedagògica que permet generar canvis en el procés de prevenció de malalties i promoció de la salut i el coneixement obre noves possibilitats en el desenvolupament d'estratègies educatives per a pacients amb malalties cròniques o amb factors de risc.

Per aquest motiu, i tenint en compte que el sistema sanitari s'enfronta a reptes significatius tant d'increment de la demanda d'atenció com d'escassetat de recursos disponibles, és necessari desenvolupar i avaluar noves intervencions i eines tecnològiques per tal de garantir una millor qualitat de vida per al pacient; i evolucionar cap a una millor atenció més eficient i sostenible. Aquesta evolució es fa més rellevant i posa de manifest la necessitat de canviar mètodes de treball en els entorns sanitaris, models de cura de la salut i la formació d’estudiants i professionals de la salut utilitzant els mètodes d’aprenentatge més innovadors.

Aquest grup de recerca està directament lligat amb el Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’envelliment (MAICE) de la Universitat Pompeu Fabra i amb l’activitat que es desenvolupa al Centre de Simulació i Innovació en Salut de l’ESCST.

 

Línies de recerca

 

 • Envelliment i qualitat de vida
 • Innovació en salut
 • Valoració i intervenció integral en fisioteràpia
 • Gènere i salut

Membres del grup

 • Coordinadora del grup: Dra. Esther Cabrera Torres

  Diplomada en infermeria per la Universitat de Barcelona (UB) i llicenciada en humanitats per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Doctorat per a professionals d'Atenció Primària (UIC). Diploma d'estudis avançats (UIC), suficiència investigadora (UIC), Certified Birth Educator (Academy of Certified Birth Educator), Postgrau en infermeria intensiva (UAB).

  Va iniciar la seva trajectòria científica el 1994 a la University of Nebraska Medical Center en Omaha, Nebraska (USA), com a docent en el Departament de Ginecologia i Obstetrícia del Hospital Universitari. Després, va treballar com a becària de recerca a la Fundació de recerca de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona en un projecte del 5è Programa Marc de la Unió Europea. També ha treballat com a docent a la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i ha dirigit el Màster Oficial en Ciències de la Infermeria de la UIC. Des del 2010 fins al 2019 ha sigut la directora de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus i també va exercir de degana. Va formar part, com a investigadora, del Grup de Recerca Consolidat (GRC, SGR 916) de l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR).Actualment, és la directora de la Càtedra d'Envelliment i Qualitat de Vida del TecnoCampus i del Màster en Atenció Integrada a la Cronicitat i l'Envelliment de la Universitat Pompeu Fabra i coordinadora del Grup de Recerca Consolidat "Atenció a la Cronicitat i innovació en Salut (GRACIS).

  Exerceix com a professora catedràtica a l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus i col·labora com a professora associada al Department of Care Management and Social Work de la Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) en Moscu (Rusia). És avaluadora de projectes FIS i ETS del Ministeri de Sanitat (Institut de Salut Carlos III), avaluadora de projectes de recerca a l'àrea de biomedicina de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), de l'agència Nacional d'Avaluació de Projectes (ANEP) del Ministeri de Ciència i innovació i forma part del panel d'experts per la avaluació de projectes COST (European Cooperation in Science and Technology) de la Comissió Europea. És revisora de la revista Patients Education and Counselling, Clinical Nurse Specialist i European Geratric of Medicine i forma part del comitè editorial de la revista Nursing in the 21st Century.

  Forma part com a investigadora externa del Programa de Doctorat de Medicina de la UB, del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I de Castelló i del Programa de Biomedicina de la UPF. Ha dirigit 10 tesis doctorals i 8 treballs de fi de màster. Fins avui dia, té més de 62 articles publicats en l'àmbit de les Ciències Socials i de la Salut, 57 dels quals són JCR, 25 dins del primer quartil, 10 en el Q2, 13 en el Q3 i 9 en el Q4. Molts amb un nombre important de citacions (871 total) per la seva disciplina i amb un índex-h de 18.

  ORCID ID. : http://orcid.org/0000-0002-7353-0542
  RESEARCHID: http://www.researcherid.com/rid/B-7591-2015

  Contacte: ecabrera@tecnocampus.cat

 • Dra. Carolina Chabrera

 • Dra. Carme Rosell

 • Dra. Esther Mur

  Diplomada en Fisioteràpia per l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna (Universitat Ramon Llull) (2002). Llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per la Universitat de Barcelona (UB) (2008). Màster Oficial en Activitat Física i Esport per la UB (2009). Doctora per la Universitat de Barcelona (2013). Professora Doctora. Escola Superior de Ciències de la Salut, TecnoCampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Membre del Grup de Recerca consolidat Atenció a la cronicitat i innovació en salut (GRACIS) reconegut per l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca  AGAUR  (SGR 944).  IP dels estudis: Índex de Perfils Sensorials Aquàtics: desenvolupament i validació clinimétrica d'una nova mesura de resultats de teràpia aquàtica / Eficàcia de l'exercici aquàtic versus convencional en pacients supervivents de càncer de mama. Projecte AQUAFIT (beca ADAMED Laboratoris, S.L.O.) Investigadora col·laboradora del projecte PENSA (projecte finançat per Alzheimer’s Association i Institut de Salut Carles III). Coordinadora del Grau de Fisioteràpia a l'Escola Superior de Ciències de la Salut, TecnoCampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Coordinadora del grup de teràpia aquàtica del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7742-1880

  Contacte: emur@tecnocampus.cat

 • Dra. Raquel Sebio

  Fisioterapeuta experta en Fisioteràpia respiratòria i oncològica i doctora en Ciències de la Salut per la Universitat de A Corunya. Actualment desenvolupa la seva feina assistencial com a fisioterapeuta a l’Hospital Clínic de Barcelona i també és investigadora postdoctoral a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer (IDIBAPS) de la mateixa institució. La Raquel és autora i co-autora de 18 publicacions científiques i col·laboradora en projectes de recerca d’àmbit nacional e internacional. També es professora associada a l’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus i docent al postgrau de Exercici Terapèutic de La Salle Madrid i el Màster Universitari d’Activitat Física Terapèutica de la Universitat de Blanquerna.

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7167-4737

  Contacte: rsebio@tecnocampus.cat

 • Dra. Sandra Arco

 • Dra. Ester Mateo

  Diplomada en infermeria per la Universitat de Barcelona. Ha treballat a diferents àrees: emergències, atenció sanitària, àmbit clínic y sociosanitari, Recerca en assaig clínic a Barcelona, València i Almeria.  Expert universitari en salut i promoció de la salut i màster universitari en ciències de la infermeria per la Universitat d'Almeria. Expert universitari en Infermeria, ús i maneig de fàrmacs per la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Doctorada en Salut, psicologia i psiquiatria per la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat d'Almeria. 

  Treballa com a professora docent investigadora del Grau en Infermeria a TecnoCampus. És membre actiu del grup de recerca GRACIS. 

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2036-0444

  Contacte: emateo@tecnocampus.cat

 • Sra. Laura Curell (doctoranda)

  Diplomada en Infermeria en la Universitat Ramon Llull (URL). Postgrau en Gestió de Cures Infermeres per l'Escola universitària d'Infermeria del Mar, adscrita a la Universitat de Barcelona. Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent per la  Universitat de Barcelona. Postgrau en Actualització en diagnòstics i terapèutiques de les malalties prevalent a la comunitat  per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en l’Assistència integral al malat crític amb patologia cardiovascular i/o respiratòria per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster Oficial en Atenció a la Cronicitat i Dependència en l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus.

  Treballa com a infermera assistencial del servei d’Urgències en l’Hospital de Mataró en del Consorci Sanitari del Maresme. Delegada del Maresme del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. Professora Docent Investigadora (PDI) en el Grau en Infermeria del Departament de Salut del Tecnocampus, adscrita a Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona i responsable dels espais tècnics de simulació del Centre Simulació i Innovació en Salut CSIS) del Departament de Salut del Tecnocampus.

  Membre actiu en el Grup de recerca GRACIS i el Grup de Recerca d’Infermeria en Simulació de Catalunya i Andorra (GRISCA).

  Doctoranda en el programa de doctorat en ciències de la Infermeria de la Universitat Jaume I, en la Línia de Investigació: Cures Infermeries en grups específics de població i gestió sanitària.

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5363-9666

  Contacte: lcurell@tecnocampus.cat

 • Dra. Meritxell Puyané

  Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona (2021) amb qualificació Excel·lent Cum laude. Màster en Psicopatologia Clínica de l'Adult per la UAB (2003). Postgrau en detecció i intervenció en violència familiar per la Universitat de Barcelona (2009). Professora Doctora en la Escola Superior de Ciències de la Salut, TecnoCampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Membre del Grup de Recerca consolidat en Atenció a la cronicitat i innovació en salut (GRACIS) reconegut per l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca AGAUR (SGR 944).

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4900-7249

  Contacte: mpuyane@tecnocampus.cat

 • Dr. Carlos Martinez Gaitero

  Infermer. Doctor pel programa de Doctorat en Salut de la Universitat de Lleida (UdL). Màster en Educació per a la Salut per la Universitat de Lleida (UdL). Màster en Epidemiologia i Salut Pública per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Postgrau en Atenció Primària i Atenció Comunitària en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).Diplomat en Infermeria per l'Escola d'Infermeria Sant Joan de Déu (UB).

  Professor Doctor en el Grau en Infermeria de l'Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Membre del Grup de Recerca consolidat Atenció a la cronicitat i innovació en salut (GRACIS) reconegut per l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca AGAUR (SGR 944). Investigador Principal (IP) del Projecte ‘4D in the Digitalisation of Learning in Practice Placement’, ERASMUS+ Programme Action Type KA220-HED - Cooperation partenariats in higher education Call 2021 Round 1. Context: Field Higher Education; Agreement 2021-1-ES01-KA220-HED-000027496

  ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0003-0899-353X 

  Contacte: cmartinezga@tecnocampus.cat

 • Dra. Esther Limón

 • Rebeca Marin (doctoranda)

 • Marc Terradellas Fernández

  Coordinador de la Doble Titulació del Grau en Fisioteràpia i del Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport en TecnoCampus Mataró de la UPF (des de curs 2022-2023). Diplomat (2004) i Graduat en Fisioteràpia (2016). Doctor en Medicina per la UAB (2020). Màster Universitari en Fisioteràpia del Tòrax (2015). Postgraduat en Fisioteràpia del Tòrax (2012). Postgraduat en Acupuntura aplicada al Dolor articular i miofascial (2010). Membre del Grup de Recerca consolidat Atenció a la cronicitat i innovació en salut (GRACIS) reconegut per Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca AGAUR (SGR 944) del Departament de Salut del TecnoCampus (UPF). Membre del Grup de Recerca en Sarcopènia, Fragilitat i Dependència (GRESFD) acreditat per AGAUR del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró).

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7512-5826

  Contacte:mterradellas@tecnocampus.cat

 • Carme Planas Campany

   Infermera. Doctora per el programa de Doctorat en Ciències Infermeres de la Universitat de Barcelona (UB). Professora Doctora. Escola Superior de Ciències de la Salut, TecnoCampus en el Grau en Infermeria, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Màster Oficial en Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria per la UB. Máster en Gestió de Serveis d’Infermeria per la UB. Postgrau d’Educació per la Salut (UB). Diplomada en Infermeria per l’Escola Universitària de la UB. Membre del Grup de Recerca consolidat Atenció a la cronicitat i innovació en salut (GRACIS) reconegut per l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i de Recerca AGAUR (SGR 944). 

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9840-0982

  Contacte: cplanas@tecnocampus.cat

 • Anabel Casanovas Alvarez

Línies i projectes de recerca

Aquesta línia treballa l’àmbit de les malalties cròniques i la seva repercussió en la vida de les persones que les pateixen i els seus cuidadors.

Responsable: Dra. Esther Cabrera   ecabrera@tecnocampus.cat

Projectes en actiu

 • Màster en Atenció Integrada a la Cronicitat i l’Envelliment (MAICE). 60 ECTS  Escola Superior en Ciències de la Salut. Universitat Pompeu Fabra  (MAICE).  Màster amb orientació cap a la recerca on els estudiants treballen en línies de recerca vinculades a les patologies cròniques i l’envelliment. Aquests projectes estan dirigits per membres del Grup i son preparatoris del que hauran de ser les futures tesis doctorals.

 

 • Càtedra Envelliment i Qualitat de Vida TecnoCampus (CEQV). En el context del TCM, el compromís de la transferència de coneixement ha estat un actiu indissoluble de les polítiques acadèmiques. La innovació, la recerca i la transferència són les claus amb les quals el TCM vol assumir el seu lligam amb el món de l’empresa i les institucions sanitàries. La CEQV vol impulsar la recerca en models d’atenció a les problemàtiques sobrevingudes i/o derivades de l’envelliment i en la millora de la qualitat de vida de les persones grans, mitjançant la creació i consolidació de grups interdisciplinaris i multidisciplinaris d’investigació i desenvolupament al voltant de les problemàtiques de salut  amb més morbiditat i prevalença.

 

 • Projecte Mataró Ciutat Cuidadora (MCC). MCC és un projecte centrat en les persones amb malalties cròniques, en situació de soledat i pobresa i que estan en el seu final de vida, donant eines i posant en valor la seva cura i la de les persones que estan al seu voltant. Un projecte que vol transformar la ciutat perquè esdevingui un lloc amable per a viure-hi. La Càtedra EQV es la encarregada de co-liderar aquest projecte amb investigadors el Grup GRACIS que dissenyen,  implementen i avaluen projectes en relació a l’envelliment saludable i els cuidadors familiars. Participen en aquest projecte MCC  l’ Ajuntament de Matar,  la Fundació Hospital, L’Institut Català de la Salut (ICS), Consorci Sanitari del Maresme i les Farmàcies de Mataró.

 

 • Títol: Depressió postpart: ideació suïcida, personalitat i factors psicosocials.  Tesis Doctoral de Meritxell Puyané dins del Programa de Doctorat  en Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els objectius generals del present treball són en primer lloc, estudiar la prevalença de la ideació suïcida en el postpart i en segon lloc, estudiar la relació entre la ideació suïcida i la depressió, variables de personalitat i factors psicosocials. Ha publicat el primer article de l’Estudi 1 titulat: “The role of personality dimensions, depressive symptoms and other psychosocial variables in predicting postpartum suicidal ideation: a cohort study” publicat a la revista Archives of Women's Mental Health. https://doi.org/10.1007/s00737-019-01007-w. Actualment, s’està acabant la redacció de l’article de revisió sistemàtica sobre la personalitat com a factor de risc per la depressió post part que forma part de l’Estudi 2. L’article es titula  “ Personality traits as a risk factor for postpartum depression: a systematic review and meta-analysis”. En aquests moments inicia l’Estudi 3 centrat en descriure el perfil de temperament i caràcter d’un grup de dones diagnosticades de depressió postpart. Data prevista de dipòsit de la tesi doctoral: juliol

Responsable: Dra. C.Chabrera  cchabrera@tecnocampus.cat

Projectes en actiu

 • Títol del projecte: DIGITAL TOOLBOX FOR INNOVATION IN NURSING EDUCATION (I-BOX). Entitat finançadora: ERASMUS PLUS: Comissió Europea. Referència de la concessió:  KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA203 Strategic Partnerships for higher education. Coordinadores del projecte TECNOCAMPUS : Cabrera E, RN. PhD / Chabrera C. RN. PhD. Col·laboradors/es: Pajnkihar M – Štiglic G (University of Maribor, Faculty of Health Sciences, Slovenia), Pallauf M – Schulc EM (University of Health Sciences, Medical Informatics anf Technology –UMIT, Austria), Isotalo A (Turku University of Applied Sciences -Turku AMK, Finland). I-BOX és un projecte coordinat pel Grau en Infermeria de L’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus on participaran  5 institucions d’educació superior que ofereixen estudis d’ infermeria a Eslovènia, Rússia, Finlàndia i Àustria. El seu objectiu principal és crear i desenvolupar materials audiovisuals d'accés obert, relacionats amb procediments i tècniques d’ infermeria en un entorn de simulació. I-BOX planteja afrontar els reptes de la formació i innovació en salut mitjançant l’aprenentatge virtual i potenciant el e-learning amb una visió integral i internacional de la formació en infermeria. El projecte té una durada de 36 mesos i inclou la mobilitat d’estudiants i professors dels 5 països.  Durada: 2019-2022. Import concedit 248.000€
   
 • Títol del projecte: STUDENT STRESS TRAINING E-MOBILE MANAGEMENT (SSTeMM). Entitat finançadora: Comissió Europea: ERASMUS PLUS. Referència de la concessió:  KA2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA203 - Strategic Partnerships for higher education. KA203-6C6A9DC6. Coordina: Waterford Institute of Technology, Irlanda: Col·labora: Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus; IBK MANAGEMENT, Alemanya; University of Maribor, Faculty of Health Sciences, Slovenia. SSTeMM té com a objectiu principal el desenvolupament d’una aplicació informàtica i material complementari per avaluar l'estrès i la salut mental dels estudiants d’Infermeria dels països europeus.  Està dotat amb 297.000€.

 

 • Títol del projecte: The Use of Simulation in Nursing Education Programs. Durada: 2019-2020. Investigador/a principal: Dra. Carolina Chabrera i Dra. Esther Cabrera. Col·laboradors/es: N.Prlic, L.Serrant, B.Dobrowolska, R.Kane, C. Jackson, A.Sigurdardottir, J.Wells, A.Palese, M.Pajnkihar, M.Treslova, N.Kasimovskaya, J.Betlehem, E.Schulc

 

 • Títol del projecte: Efectivitat de la simulació d’alta fidelitat en la formació del Grau en Infermeria: Assaig Controlat aleatoritzat (RCT). Durada: 2018-2021. Investigadora principal: Dra. Carolina Chabrera, Equip investigador: Sra. Laura Curell (co-IP), Dra. Carme Rosell, Col·laboradors/es: Sra. Griselda Manzano, Sra. Eva Diago, Sra. Mireia Carmona, Sra. Mª José Reyes, Dra. Sandra Arco, Sr. Joan Francisco Domínguez i Dra. Ester Mateo.

 

 • Títol del projecte: Aplicacions mòbils en salut utilitzades per professionals sanitaris durant la pràctica assistencial. Entitat finançadora: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears – Filial del Maresme. Referència de la concessió: Convocatòria ajuts a la recerca 2016. Entitats col·laboradores: Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Universitat Pompeu Fabra. Corporació de Salut Maresme i la Selva. Import concedit: 3.000€. Durada: 2016-2021. Investigador/a principal: G.Manzano. Col·laboradors/es: Dra. Carolina Chabrera, Dr. Guillermo Paluzié, Sra. Mercè díaz, Sra. Ariadna Rius, Dra. Sandra Arco.

 

 • Títol del projecte: 4D in the Digitalisation of Learning in Practice Placement. Investigador/a principal: Dr. Carlos Martínez Gaitero. Entitat finançadora: ERASMUS PLUS: Comissió Europea. Referència de la concessió:  KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices. 

 

Projectes de transferència vigents:

 • Creació del Laboratori d’Habilitats de Comunicació (Gener 2021). La unitat de formació de l’Institut Català d'Oncologia  i el Centre de Simulació i Innovació en Salut de TecnoCampus han creat el Laboratori d’Habilitats de Comunicació (LHC) per tal de fomentar la formació i la recerca d’estudiants i professionals de la salut en aquest àmbit. El LHC té dos objectius principals: formació i recerca. Per una banda, i a nivell formatiu, es volen desenvolupar els programes o models curriculars de formació en habilitats de comunicació a través de la metodologia docent de “Formació de formadors”. Per altra banda, a nivell de recerca, volen mostrar les millores de les competències psicosocials i habilitats dels participants en els programes de formació.

 

 • Signatura de conveni amb YASYT ROBOTICS (Desembre 2020). Empresa que neix amb l’objectiu de desenvolupar programes de robòtica social en entorns assistencials i hospitalaris per a millorar el procés assistencial i l’experiència de l’usuari i dels treballadors, així com també en l’àmbit de l’educació sanitària i terapèutica, innovant els circuits ja existents a través de la robòtica social.  Recentment, YASYT ha desenvolupat un projecte pilot anomenat RobRoom, el qual pretén millorar l’acompanyament de les persones hospitalitzades i facilitar la feina del personal assistencial, mitjançant la instal·lació de dispositius Alexa (Echo 8) a les habitacions de les unitats i als controls d’infermeria, permetent una assistència virtual amb capacitat per a resoldre les qüestions que tinguin els pacients mitjançant la veu, garantint la comunicació constant entre el pacient i l’exterior, i preservant l’aïllament.  L’objectiu d’aquest conveni és treballar coordinadament per la realització de diferents activitats docents, estudis i col·laboracions en aquelles activitats que puguin afavorir la recerca i transferència de coneixement.

Responsable: Dra. Raquel Sebio  rsebio@tecnocampus.cat

 • P Projecte: Eficàcia de l’exercici aquàtic versus convencional en pacients supervivents de càncer de mama: projecte AQUAFIT. Entitat finançadora: ADAMED Laboratorios, S.L.U. Referència de la concessió: Segona convocatòria del Programa d’Ajuts a projectes d’investigació relacionats amb el càncer de mama. Entitats col·laboradores: Escola Superior de Ciències de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. TecnoCampus Mataró, CEM Marítim (Clubs Claror), Hospital del Mar de Barcelona. Import concedit: 4.478,88€. Durada: des de setembre 2020 fins febrer del 2022. Investigador/a principal: Dra. Esther Mur. Col·laboradors/es: Dra. Raquel Sebio, Dra. Mar Vernet, Dra. Marta Coll, Sra. Mariona Navarro i Sra. Anna Yuguero.

Responsable: Dra. Meritxell Puyané    mpuyane@escs.tecnocampus.cat

El coneixement científic en salut actualment disponible està esbiaixat, essent un dels principals problemes l’omissió del gènere (Laurila & Young, 2001). Històricament, la investigació en salut ha examinat escassament els problemes que afecten de forma particular a les dones i nombroses qüestions han estat esbiaixades mitjançant aproximacions parcials i estereotipades (OMS, 1998).

La incorporació de la perspectiva de gènere en la recerca entesa com a Gender-sensitive research té en compte el gènere i les seves múltiples dimensions socials, teòriques i metodològiques en totes les fases dels projectes d'investigació (disseny, marc teòric, metodologia i tècniques, anàlisi de les dades i publicació de resultats), contribuint a una major rigurositat i innovació (Schiebinger, L. Schraudner, 2011; Gender in EU-funded research Toolkit, 2009).

 

El GRUP GRACIS aposta per la inclusió de la perspectiva de gènere en els seus projectes amb l’objectiu de crear projectes científicament reflexius i socialment responsables

 1. Rodriguez E, Chabrera C, Farré M, Castillo J, Virumbrales M, Raurell M. Adaptation and validation of a Spanish version of the KidSIM Team Performance Scale. 2021; J Prof Nurs. 2021; 37(5):795-803.
   
 2. Gosak, L., Fijačko, N., Chabrera, C., Cabrera, E., & Štiglic, G. Perception of the Online Learning Environment of Nursing Students in Slovenia: Validation of the DREEM Questionnaire. Healthcare. 2021; 9(8): 998.  
   
 3. Barco I, García-Font M, García-Fernández A, Fraile M, Giménez N, González S, Vallejo E, Zarco P, Gonzalez C, Larrañaga I, Chabrera C. Breast cancer patients developing distant metastasis at follow-up: Mortality-related factors. Breast Jorunal. 2021; 27(3):291-293.
   
 4. Chabrera C, Dobrowolska B,  Jackson C, Kane R, Kasimovskaya N,  Kennedy S,  Lovrić R, Palese A,   Treslova M, Cabrera E. Clinical Simulation in Nursing. 2021; 59:23-3.
   
 5. Alvira, C, Cabrera E, Kostov, B, et al. Validity and reliability of the Spanish caregiver reaction assessment scale for caregivers of people with dementia. Int J Nurs Pract. 2021; 27:e12848.
   
 6. Nebreda, I. B., Chabrera, C., García‐Fernández, A., Giménez, N., Fraile, M., González, S., Vallejo, E., Lain, J.M., Vidal, M.C., González, C., Larrañaga, I., Canales, L., Pessarrodona, A., García‐Font, M. Factors associated with the development of distant metastases in breast cancer patients - A regression model predicting organ relapse. Breast Journal. 2020; 26(4):794-796.
   
 7. Barco, I., García-Font, M., García-Fernández, A., Giménez, N., Fraile, M., González, S., Vallejo, E., Lain, J.M., Vidal, M.C., González, C., Larrañaga, I., Canales, L., Pessarrodona, A., Chabrera, C. A regression model to predict axillary high tumor burden in sentinel node-positive breast cancer patients. Breast Journal. 2020; 26(2): 322-324.
   
 8. Frias CE, Cabrera E, Zabalegui A. Informal Caregivers' Roles in Dementia: The Impact on Their Quality of Life. Life (Basel). 2020 Oct 23; 10(11):251.
   
 9. Cabrera E, Zabalegui A. Nurses workforce and competencies. A challenge for health systems more than ever. Nurse Educ Pract. 2020 Oct; 48:102858.
   
 10. Cabrera E, Zabalegui A. Bologna process in European nursing education. Ten years later, lights and shadows. J Adv Nurs. 2020;00:1–3. doi: 10.1111/jan.14727.
   
 11. Coca-Martínez M, Lopez-Hernandez A, Montané-Muntané M, Arguis MJ, Gimeno-Santos E [...] Sebio Raquel, Martínez-Pallí G. Multimodal prehabilitation as strategy for reduction of postoperative complications after cardiac srugery: a randomised clinical trial protocol. BMJ Open 2020;10e:39885
   
 12. Sebio-Garcia R. Pulmonary Rehabilitation: time for an upgrade. J Clin Med 2020; 9(9) 2745; doi: 10.3390/jcm9092742
   
 13. Mur-Gimeno E, Campa F, Badicu G, Castizo-Olier J, Palomera-Fanegas E, Sebio-García R. Changes in Muscle Contractile Properties after Cold- or Warm-Water Immersion Using Tensiomyography: a cross-over randomized trial. Sensors 2020, 20, 3193.
   
 14. Sebio García R., Serra-Prat M. Opinion of community-dwelling elderly obese about the barriers and facilitators to engage physical exercise. Sport Sciences For Health 2020; 16:411-418
   
 15. Capítol de llibre: Rodríguez E, Chabrera C. Escala de valoración de la actuación en equipo (EVAE). En: Raurell Torredà M (coord). La evaluación de competencias en profesionales de la salud mediante la metodología de la simulación. Ediciones Octaedro. Barcelona: 2019. P.39-45. ISBN: 978-84-17667-65-8.
   
 16. Granero‐Molina, J., Fernández‐Sola, C., Mateo‐Aguilar, E., Aranda‐Torres, C., Román‐López, P., & Hernández‐Padilla, J. M. . Fundamental care and knowledge interests: Implications for nursing science. Journal of clinical nursing. 2018; 27(11-12), 2489-2495.
   
 17. Costa, N., Wübker, A., De Mauléon, A., Zwakhalen, S. M., Challis, D., Leino-Kilpi, H., et al. Costs of care of agitation associated with dementia in 8 European countries: results from the RightTimePlaceCare study. J Am Med Dir Assoc (JAMDA) 2018; 19(1), 95-e1.
   
 18. Molina, L., Santos-Ruiz, S., Clavé, P., González-de Paz, L., & Cabrera, E. Nursing interventions in adult patients with oropharyngeal dysphagia: a systematic review. Eur Geriatr Med 2018; 1-17.
   
 19. Farré M, Kostov B, Haro J, Cabrera E, Risco E, Alvira M et al. Costs and Burden Associated With Loss of Labor Productivity in Informal Caregivers of People With Dementia. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2018; 60(5):449-456.
 20. Barco I, Chabrera C, García-Fernández A, Fraile M, González S, Canales L, Lain JM, González C, Vidal MC, Vallejo E, Deu J, Pessarrodona A, Giménez N, García Font M. Role of axillary ultrasound, magnetic resonance imaging, and ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy in the preoperative triage of breast cancer patients. Clin Transl Oncol. 2017 Jun;19(6):704-710.
   
 21. Risco, E., Zabalegui, A., Miguel, S., Farré, M., Alvira, C., & Cabrera, E. Aplicación del modelo Balance of Care en la toma de decisiones acerca del mejor cuidado para las personas con demencia. Gaceta Sanitaria, 2017 31, 518-523.
   
 22. Sebio García R., Yáñez-Brage MI, Giménez-Moolhuyzen E., Salorio Riobo M., Lista Paz A., Borro Mate JM. Preoperative exercise training prevents functional decline after lung resection surgery: a randomized single-blind controlled trial. Clin Rehab 2017; 31(8): 1057–1067

 

 1. Títol: DIGITAL TOOLBOX FOR INNOVATION IN NURSING EDUCATION (I-BOX).Entitat finançadora: Comissió Europea. Referència de la concessió:  KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices  KA203 - Strategic Partnerships for higher education. 2019-1-ES01-KA203-065836. Import concedit: 248.000€. Durada: des de/d’ 01/09/2019 fins a  31/08/2022. IP’s i Coordinadors del projecte: Dra. Esther Cabrera/ Dra. Carolina Chabrera, School of Health Sciences TecnoCampus (SPAIN). Col·laboradors/es: University of Maribor, Slovenia, University of UMIT,Austria , Sechenov University Russia, University Applied Sciences Turku.
   
 2. Títol: Efectivitat de la simulació d’alta fidelitat (SAF) en estudiants del Grau en Infermeria: assaig controlat aleatoritzat (RCT). Entitat finançadora: Fundació TecnoCampus .Import: 3.000€.Durada: des de/d’ 3/2018 fins a  2020. IP: Dra. Carolina Chabrera Investigadors/es : Sra. Laura Curell, Sra. Griselda Manzano, Sra. Mireia Carmona, Dra. Alicia San José, Dra. Carme Rosell.
   
 3. Títol: STUDENT STRESS TRAINING E-MOBILE MANAGEMENT. Entitat finançadora: Comissió Europea. Referència de la concessió:  KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices  KA203 - Strategic Partnerships for higher education. 2019-1-ES01-KA203-065836. Import concedit: 297.000€. TecnoCampus 20.033€ Durada: 2019 -2022. IP: John Wells (Waterford Institute of Technology , Irland). Investigadors/es: Carme Rosell, Ester Mateo. Col·laboradors/es: School of Health Sciences TecnoCampus,  Spain University of Maribor, Slovenia ,Euro Care Healthcare Ltd - EUPMC Whitfiled, Ireland, IBK Management Solutions, Germany
   
 4. Títol: Evaluation of an innovative information, training and social support intervention “INFOSADEM” to principal caregivers of dementia patients living at home. Experimental study. Entitat finançadora: Fundació Marató de TV3 2014 (155/U/2104). Import concedit: 133.700€. Durada: 2014-2017. Investigador/a principal: Adelaida Zabalegui. Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica. Investigadors/es: Risco E, Segarra R, Roura S, Blat E, Navarro M, Puy N, Fusté T, Cabrera E. 
   
 5. Títol: The Use of Simulation in Nursing Education Programs. Durada: 2019-2020. IP’s.: Dra. Carolina Chabrera i Dra. Esther Cabrera. Investigador/es: N.Prlic, L.Serrant, B.Dobrowolska, R.Kane, Christine Jackson, A.Sigurdardottir, J.Wells, A.Palese, M.Pajnkihar, M.Treslova, N.Kasimovskaya, J.Betlehem, Schulc. Entitat Finançadora: Fundació TecnoCampus. Import Concedit: 2000€.
   
 6. Títol: Aplicacions mòbils en salut utilitzades per professionals sanitaris durant la pràctica assistencial. Entitat finançadora: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears – Filial del Maresme. Institucions: Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Universitat Pompeu Fabra. Corporació de Salut Maresme i la Selva. Tesis doctoral de Griselda Manzano Import concedit: 3.000€. Durada: 2016-2020. Investigadors/es: Dra. Carolina Chabrera, Dr. Guillermo Paluzié, Sra. Mercè Díaz, Sra. Ariadna Rius, Dra. Sandra Arco.
   
 7. Títol: Projecte AQUAFIT: Eficàcia de l’exercici aquàtic versus convencional en pacients supervivents de càncer de mama. IP: Dra. Esther Mur. Investigadors/es: Col·laboradors/es: Dra. Raquel Sebio, Dra. Mar Vernet, Dra. Marta Coll, Sra. Mariona. Entitat finançadora: ADAMED Laboratorios, S.L.U. Segona convocatòria del Programa d’Ajuts a projectes d’investigació relacionats amb el càncer de mama. Entitats col·laboradores: Import concedit: 4.478,88€. Durada: 2020 -2022. Escola Superior de Ciències de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. TecnoCampus Mataró, CEM Marítim (Clubs Claror), Hospital del Mar de Barcelona.
   
 8. Títol: Efectivitat d’una plataforma digital per millorar l’adherència al tractament farmacològic i el control simptomàtic en nens i adolescents amb asma difícil de controlar. Entitat finançadora: Sociedad Española de Pneumologia y Cirurgia Torácica (SEPAR). Convocatòria 2019. Import concedit: 12.000€. IP: Inés de Mir Messa. Investigadora col·laboradora: Dra. Raquel Sebio
   
 9. Títol: Avaluació d’un programa d’optimització prequirúrgica (prehabilitació) en pacients d’alt risc candidats a cirurgia pancreàtica: eficàcia i factors determinants de resposta. Fons d’investigació en Salut – Instituto de Salud Carlos III. Import concedit: 44.000€ IP: Graciela Martínez Pallí i Fabio Ausania. Convocatòria 2020.  Investigadora col·laboradora: Dra. Raquel Sebio

10.Títol: 4D in the Digitalisation of Learning in Practice Placement. Entitat finançadora: ERASMUS+ Comisión Europea. Referència de la concessió: KA2 -Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Import concedit 377.840€. Durada: des de/d’ 01/11/2021 fins a 01/11/2024. Investigador/a principal: Dr. Carlos Martínez Gaitero/ Dra. Esther Cabrera. Col·laboradors/es: Beata Dobrowolska (Faculty of Nursing and Health Sciences, Lublin,Poland) ,Daniel Moreno, Oriol Estrada, Isabel Andrés (Institute for Health Science Research Germans Trias i Pujol ,Barcelona, Spain), Sebastian Dennerlein (Know-Center GmbH. Graz University of Technology and Business, Austria) Gilbert Peffer, Tamsin Treasure-Jones, Raymond Elferink Utrecht ( Kubify - Learning Toolbox , The Netherlands), Stephanie Herbstreit, Daniela Maeker( Faculty of Medicine of the University of Duisburg-Essen, Germany)

11.Títol: Efectivitat de un programa d’exercici terapèutic grupal en pacients amb distròfies musculars: assaig clínic aleatoritzat controlat. Entitat finançadora: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Referència de la concessió: R04/21. Import concedit: 5.965,6€. Durada: 31/11/2021 2022 - 2024. Investigador/a principal: Dra. Raquel Sebio. Col·laboradores: Dr. Joan Daniel Martí Romeu, Dra. Mihaela Adriana Taranu, Sra. Inés Bouyssou, Sr. Óscar Vicente, Dra. Sara Laxe. Entitats col·laboradores: Hospital Clínic de Barcelona. Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Universitat Pompeu Fabra.