Convalidacions de CFGS

Finalitat

Acceptació per part del TecnoCampus  dels crèdits que, havent superat un cicle formatiu de grau superior i aplicant el quadre de convalidacions aprovat per la Generalitat de Catalunya per a cada cicle formatiu i per a cada estudi de grau, són incorporats als estudis de grau que s’està cursant.  

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants del TecnoCampus o persones que es vulguin matricular en un estudi de grau i hagin cursat i aprovat prèviament  un CFGS que tingui un quadre de convalidacions aprovat per la Generalitat de Catalunya.

Documentació que cal aportar

Sol·licitud específica: català / castellà

Certificat de nota mitjana del cicle formatiu superior

 

Termini per sol·licitar-ho

En el moment de formalitzar la matrícula (termini màxim 20 de setembre)

 

Cost

Per a aquest tràmit no s'ha de fer el pagament del preu públic corresponent a l'estudi del reconeixement de crèdits acadèmics

Efectes econòmics de la convalidació: La convalidació de crèdits implica l'abonament al Tecnocampus del percentatge del preu del nombre de crèdits corresponents, d'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya. L'estudiant que hagi sol·licitat la convalidació entre CFGS i crèdits ja matriculats (màxim 31 de maig), no podrà  sol·licitar el retornament del 85% de l'import d'aquests crèdits.

Resposta que obtindrà

Notificació i incorporació de les assignatures reconegudes a l’expedient acadèmic.

 

Temps de resposta

Menys de 15 dies.

 

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.

 

On adreçar-se

Gestió Acadèmica en el moment de la matrícula