Vaig començar la Universitat a partir del curs 2014-15

D’acord amb el previst a l’article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener (DOGC núm. 6551 de 30.1.2014) modificat a l’Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya el 14 de desembre de 2016, els estudiants que iniciïn els seus ensenyaments de grau a partir del curs 2014-2015 hauran d’acreditar el coneixement d’una tercera llengua en la finalització dels estudis.

Consulta els certificats i diplomes acreditatius de coneixements d’idiomes acceptats pel Consell Interuniversitari de Catalunya en el següent enllaç.

Comunicat que la Universitat Pompeu Fabra va publicar el juny del 2017, i que desitja fer arribar a tots els estudiants de la universitat a l’inici del curs 2017-2018, en relació al coneixement d’una tercera llengua com a requisit per obtenir una titulació de grau

• No s’aplicarà aquest requeriment d’acreditació a estudiants que, tot i haver estat admesos a primer curs d’un ensenyament de grau, hagin iniciat estudis universitaris abans del curs 2014-2015.

• Queden exempts de l'acreditació els títols de batxillerat i universitaris cursats a l'estranger o els títols de batxillerat d'escoles autoritzades d'altres països cursats a l'Estat Espanyol (en què la llengua vehicular dels estudis sigui una de les quatre llengües especificades per al nivell B2).
                                                                         Més informació: Resolució Vicerectora UPF

NO tinc el certificat del nivell B2.2

Si no tens cap certificat acreditatiu hauràs de fer la Prova de Diagnosi Lingüístic (PDL) per determinar el teu nivell d’anglès a primer curs*

*El cost de la PDL és de 15€ i ja està inclòs en la matrícula de 1r curs, a no ser que s’acrediti en el moment de matrícula la competència lingüística en anglès. Un cop formalitzada la matrícula, en cap cas es retornaran els diners de la prova. La convalidació d’una assignatura de Llengua estrangera no eximeix de la realització de la prova.

Què puc fer?

 

Si ja tens el nivell requerit però no certificat, com pots acreditar-lo? 

Existeixen diferents exàmens de certificació:  

- Proves CLUC: Certificats de Llengua de les Universitats Catalanes

- Proves PCCL: Prova Certificadora de Competència Lingüística.

Està previst fer una prova PCCL al Tecnocampus el mes de gener. Properament es publicarà la data.

- Consulta la resta de certificats que també acrediten la tercera llengua en la següent Taula

Més informació sobre aquestes proves certificadores al següent enllaç de la UPF, on també trobaràs un calendari amb les totes les dates de les acreditacions 17/18

Si no tens el nivell B2.2, com pots formar-te i obtenir directament el certificat?

Pots formar-te en cas que estiguis per sota del B2 i obtenir així l’acreditació corresponent, tens diferents opcions:

- Universitat Pompeu Fabra: més informació: upf.edu/idiomes

- TecnoCampus: Aula Oberta d’Idiomes. Més informació: tecnocampus.cat/ca/aula-oberta-idiomes

- Centres oficials: Escola Oficial d’idiomes, Cambridge English, etc. que et permetin assolir els certificats que acrediten la 3a llengua (indicats en el decret indicat en aquest apartat).

Hi ha ajuts per l’acreditació i la formació?
Informa’t del programa PARLA 3 de la Generalitat, un programa d’ajuts per a la formació i acreditació del nivell B2:  futurambidiomes.gencat.cat  o a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

SÍ que tinc el certificat del nivell B2.2

Recorda que has de fer arribar una fotocòpia del certificat (i mostrar l’original) a Gestió Acadèmica (a través del Punt d’Informació a l’estudiant). Sense aquest tràmit no podràs demanar el títol de Grau quan finalitzis la carrera.

Quan? Pots fer el tràmit en qualsevol curs i moment.