Com pots participar? Convocatòria 2022-23

JA POTS SOL·LICITAR PLAÇA FINS EL 28 DE NOVEMBRE A LES 23.59H

SOL·LICITA AQUÍ

Assessora't individualment 

Si encara tens dubtes sobre la teva sol·licitud de mobilitat pots programar una entrevista personal del 15 al 19 de novembre (o si tens més amics que esteu en la mateixa situació es pot fer una sessió grupal) a través de Zoom o presencial amb la Oficina de Relacions Internacionals. 

DEMANA CITA

Aquest any les sessions informatives sobre mobilitat seràn presencials! A la Sessió Informativa de Mobilitat Internacional s'explicarà el funcionament de la convocatòria, els diferents tipus de programes de mobilitat, quan es realitzen les sol·licituds, les possibles universitats de destinació per escola, programes de beques i d’altres aspectes relacionats per poder realitzar una estada de mobilitat internacional el pròxim curs 2022/23.

 • Dimarts 2 de novembre - Escola Superior Politècnica
 • Dimecres 3 de novembre - Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
 • Dijous 4 de novembre - Escola Superior de Ciències de la Salut
 • Dilluns 8 de novembre: Vols estudiar als EUA, Canadà o Austràlia?

Student Talks  

Vols parlar amb un estudiant que hagi marxat? Vols rebre informació específica d’alguns països en concret, tant de la Unió Europea com de fora? Vols parlar amb alguna universitat amb les que TecnoCampus té conveni d’intercanvi?  

Tens l’oportunitat de resoldre els teus dubtes amb aquesta sessió online del 10 de novembre a les 12h.  

APUNTA'T A LES SESSIONS APUNTA'T AL STUDENT TALKS

Certifica el teu nivell d'anglès

Si necessites certificar el teu nivell d’anglès per poder sol·licitar una plaça de mobilitat, el proper 12 de novembre tens l’oportunitat de fer-ho amb una prova que tindrà lloc de forma presencial a TecnoCampus.    

Si has cursat algunes de les assignatures obligatòries de Llengua estrangera I, II o III dins del Grau o bé a través del servei d'Aula Oberta d'Idiomes poden pots demanar la tramitació de certificats oficial d'Idiomes cursats fins el 14 de novembre. 

APUNTA'T A LA PROVA DEMANA EL TEU CERTIFICA'T

La teva sol·licitud

- Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses

Període d'al·legacions i esmenes: Si la teva sol·licitud ha sigut Exclosa, tens fins el Dijous 9 de Desembre a les 9:00h per enviar-nos per email a rrii@tecnocampus.cat la documentació necessària per a passar-la a Admesa. No s'acceptaran peticions fora de termini.

Consulta les bases de la convocatòria 2022-23

Funcionament de les convocatòries de mobilitat internacional

A través de les convocatòries de mobilitat internacional, TecnoCampus adjudica cada any les places de mobilitat disponibles per al següent curs acadèmic per fer estades convalidables a través dels diversos programes d'intercanvi. A continuació destaquem els punts principals de la convocatòria. 

La selecció es portarà a terme en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració de les sol·licituds següents:

 1. Nota mitjana de l’expedient que l’estudiant té obert en el moment de fer la seva sol·licitud. Aquesta nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a 10.
 2. En cas d’empat tindrà preferència l’estudiant amb més crèdits superats.

Les places s’assignaran per ordre de nota mitjana i el compliment dels requisits de cada plaça. El procediment d'adjudicació funciona de la següent manera:

 1. Sol·licita les teves preferències de destinació (fins a 3 opcions).
 2. Consulta online la pre-assignació de les places. En aquest moment podeu desistir de la vostra participació a la convocatòria, si ho creieu oportú. Les places que siguin alliberades s’assignaran de forma automàtica, tenint en compte la nota mitjana i l’ordre de preferència de l’estudiant.
 3. Consulta l’assignació provisional de places. Pots decidir entre acceptar o no acceptar (no acceptar implica que finalment no t'interessa marxar d'intercanvi).
 4. Si no has obtingut plaça, o estàs en situació de participació condicionada, podràs participar en el procés de reassignació (d'acord amb les places que hagin quedat vacants).
 5. Consulta l'assignació definitiva de places.

Els estudiants que ja hagin gaudit d’una mobilitat així com els estudiants que han renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria 2020 sense causa de força major degudament acreditada, podran participar en aquesta convocatòria amb les restriccions previstes. 

L’adjudicació de les places de mobilitat es fa sota els principis de concurrència i igualtat, amb aplicació de les regles següents:

 • Si un estudiant ja ha estat beneficiari d’una plaça de mobilitat internacional i vol fer-ne una segona en el marc de la mateixa podrà optar només a les places vacants en el tràmit de reassignació. L’estudiant pot realitzar un màxim d’estada de 12 mesos per cicle d'estudi.
 • Si un estudiant ha renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria 2020 sense causa de força major degudament acreditada, podrà optar només a les places vacants durant el procés de reassignació.

Per a poder optar a les places i ajuts d’aquesta convocatòria, es verificarà el compliment dels següents requisits a data de tancament del període de sol·licitud:

a) Estar matriculat al Tecnocampus durant el curs 2020 en un dels graus.

b) Tenir un mínim de 60 ECTS aprovats. 

c) Per al programa Erasmus+: tenir la nacionalitat d’un dels Estats participants dins el programa o, en el cas de tenir-la de tercers països, acreditar que s’està en possessió d'un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

d) Acreditar el coneixement de la llengua de la docència en la universitat de destinació per assegurar l’aprofitament de l’estada, segons el nivell que estableixen els requisits de cada programa i la plaça en qüestió.

Acreditació d’idiomes
Només s’acceptaran certificats oficials d’acord amb la taula de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per la convocatòria MOBINT, entre els quals, la prova certificadora de competència lingüística (PCCL) de la UPF o les corresponents de la UPC

Pots consultar com fer la sol·licitud a la següent GUIA