La teva sol·licitud

Període d'al·legacions i esmenes: Si la teva sol·licitud ha estat EXCLOSA, tens fins el Diumenge 10 de Desembre a les 23:59h per enviar-nos per correu (rrii@tecnocampus.cat) la documentació necessària per a passar-la a ADMESA.

No s'acceptaran peticions fora de termini.

Funcionament de les convocatòries de mobilitat internacional

A través de les convocatòries de mobilitat internacional, TecnoCampus adjudica cada any les places de mobilitat disponibles per al següent curs acadèmic per fer estades convalidables a través dels diversos programes d'intercanvi. A continuació destaquem els punts principals de la convocatòria. 

La selecció es portarà a terme en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració de les sol·licituds següents:

  1. Nota mitjana de l’expedient que l’estudiant té obert en el moment de fer la seva sol·licitud. Aquesta nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a 10.
  2. En cas d’empat tindrà preferència l’estudiant amb més crèdits superats.

Les places s’assignaran per ordre de nota mitjana i el compliment dels requisits de cada plaça. El procediment d'adjudicació funciona de la següent manera:

  1. Sol·licita les teves preferències de destinació (fins a 5 opcions).
  2. Consulta online la pre-assignació de les places. En aquest moment podeu desistir de la vostra participació a la convocatòria, si ho creieu oportú. Les places que siguin alliberades s’assignaran de forma automàtica, tenint en compte la nota mitjana i l’ordre de preferència de l’estudiant.
  3. Consulta l’assignació provisional de places. Pots decidir entre acceptar o no acceptar (no acceptar implica que finalment no t'interessa marxar d'intercanvi).
  4. Si no has obtingut plaça, o estàs en situació de participació condicionada, podràs participar en el procés de reassignació (d'acord amb les places que hagin quedat vacants).
  5. Consulta l'assignació definitiva de places.

Els estudiants que ja hagin gaudit d’una mobilitat així com els estudiants que han renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria anterior sense causa de força major degudament acreditada, podran participar en aquesta convocatòria amb les restriccions previstes. 

L’adjudicació de les places de mobilitat es fa sota els principis de concurrència i igualtat, amb aplicació de les regles següents:

  • Si un estudiant ja ha estat beneficiari d’una plaça de mobilitat internacional i vol fer-ne una segona en el marc de la mateixa podrà optar només a les places vacants en el tràmit de reassignació. L’estudiant pot realitzar un màxim d’estada de 12 mesos per cicle d'estudi.
  • Si un estudiant ha renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria anterior sense causa de força major degudament acreditada, podrà optar només a les places vacants durant el procés de reassignació.

Per a poder optar a les places i ajuts d’aquesta convocatòria, es verificarà el compliment dels següents requisits a data de tancament del període de sol·licitud:

a) Estar matriculat al Tecnocampus durant el curs 2022 en un dels graus.

b) Tenir un mínim de 60 ECTS superats. 

c) Per al programa Erasmus+: tenir la nacionalitat d’un dels Estats participants dins el programa o, en el cas de tenir-la de tercers països, acreditar que s’està en possessió d'un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

d) Acreditar el coneixement de la llengua de la docència en la universitat de destinació per assegurar l’aprofitament de l’estada, segons el nivell que estableixen els requisits de cada programa i la plaça en qüestió.

Acreditació d’idiomes
Només s’acceptaran certificats oficials d’acord amb la taula de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per la convocatòria MOBINT, entre els quals, la prova certificadora de competència lingüística (PCCL) de la UPF o les corresponents de la UPC

A través de SIGMA dins del període establert.

Convocatòria 2024-2025

Novembre: aquest mes és la teva oportunitat per informar-te sobre mobilitat internacional!

A través de les convocatòries de mobilitat internacional, el Tecnocampus adjudica cada any les places de mobilitat disponibles per al següent curs acadèmic per fer estades internacionals a través dels diversos programes d'intercanvi Erasmus+ amb universitats europees, Convenis bilaterals amb universitats a la resta del món i Study Abroad amb tres universitats d'Estats Units, Canadà i Austràlia.

Cada any més de 100 estudiants TecnoCampus realitzen una estada de mobilitat internacional, vols ser un dels estudiants del pròxim curs 2024-2025? Informa't i sol·licita la teva plaça al Novembre.

Sessions informatives

6 de novembre, 14:15h: Sessió informativa Tecnologia i Industries Culturals 

7 de novembre, 14:15h: Sessió informativa Salut 

8 de novembre, 14:15h: Sessió informativa d'Empresa

Study Abroad - Vols estudiar a Canadà, Austràlia o als Estats Units?

El proper Dimarts 14 de Novembre a les 14h oferim una sessió Online de la mà de "The International Student Office", l'oficina europea que gestiona l'accés a aquestes universitats.

Si t'agradaria estudiar a universitats com International College of Management of Sydney (Austràlia), Vancouver Island University (Canadà) o CityU Seattle (EUA), aquesta sessió informativa et facilitarà informació sobre els requeriments, procés d'accés, preus, allotjament, visat...

Apunta't a les sessions Apunta't a Study Abroad

Certifica el teu nivell d'anglès

Si necessites certificar el teu nivell d'anglès per poder sol·licitar una plaça de mobilitat, el proper 10 de novembre tens l'oportunitat de fer-ho amb una prova que tindrà lloc de forma presencial a UPF. Tens tota la informació sobre la prova aquí

Si has cursat algunes de les assignatures obligatòries de Llengua estrangera I, II o III dins del Grau o bé a través del servei d'Aula Oberta d'Idiomes pots demanar la tramitació de certificats oficials d'Idiomes cursats fins el 27 de novembre.

*Acreditació d’idiomes
Només s’acceptaran certificats oficials d’acord amb la taula de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per la convocatòria MOBINT, entre els quals, la prova certificadora de competència lingüística (PCCL) de la UPF o les corresponents de la UPC

Prova anglès Demana el teu certificat

Assessora't

Si encara tens dubtes sobre la teva sol·licitud de mobilitat pots programar una entrevista personal del 13 al 20 de novembre (o si tens més amics que esteu en la mateixa situació, es pot fer una sessió grupal) a través de zoom o presencial amb la Oficina de Relacions Internacionals. 

Demana la teva cita enviant mail a rrii@tecnocampus.cat.

Sol·licita la teva plaça del 21 al 27 de novembre fent servir la guia

Per qualsevol dubte podeu contactar amb rrii@tecnocampus.cat.

Quines destinacions ofereixen els meus estudis?

Convocatòria 2024-25. Els llistats es poden veure modificats. (Última actualització: 13/11/2023)

Tens algun dubte?