TecnoCampus al món

Actualment, la nostra Universitat disposa de la Carta Erasmus d'Educació Superior 2021-2027. Aquests convenis regulen les condicions de mobilitat entre estudiants i professors, permeten la realització de programes de formació conjunts i faciliten la formació de consorcis internacionals per a participar en les convocatòries de projectes de recerca de la Comissió Europea.

El projecte "Erasmus+" està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta publicació és responsabilitat exclusiva del TecnoCampus i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per la Internacionalització de la Educació (SEPIE) son responsables del us que pugui fer-se de la informació aquí difosa.

 

És un programa de mobilitat espanyol d'estudiants universitaris que possibilita realitzar un període d'estudis en una altra universitat espanyola, amb les mateixes garanties de reconeixement acadèmic i aprofitament dels estudis realitzats a la seva universitat d'origen. El convoca el Ministeri d'Educació, a través de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

TecnoCampus també compta amb diferents convenis per a estudiar fora d'Europa: el convenis bilaterals i els convenis Study Abroad. Els convenis bilaterals et permeten estudiar a una altra universitat pagant la matrícula a TecnoCampus, mentre que en els Study Abroad has de pagar la matrícula a la Universitat d'Acollida.

 

Quines destinacions ofereixen els meus estudis?

Convocatòria 2024-25. Els llistats es poden veure modificats. (Última actualització 13/11/23)

Amb quines universitats té conveni el TecnoCampus?

Consulta les fact sheets de cada universitat o la seva web. Pots trobar les universitats amb les que tenim conveni per països a sota:

Una decisió important

Marxar no és una decisió que es fa d’un dia per l’altre, doncs s’ha de planificar cada petit detall. Per tal d’aconseguir la teva plaça necessitaràs:

  • Un bon expedient acadèmic (el principal criteri d’adjudicació de la plaça és la nota mitjana).

  • El nivell llengua exigit per la Universitat destí.

  • Una motivació seriosa i un compromís acadèmic ferm.

  • La mobilitat internacional és una experiència de creixement personal que et canviarà la vida

  • Adquiriràs nous coneixements i ampliaràs el teu currículum

  • Milloraràs els teus skills i estaràs més ben preparat per afrontar nous reptes i per adaptar-te als canvis

  • Conviuràs i treballaràs amb gent de diverses cultures

  • Perfeccionaràs el teu nivell d’idiomes

  • En definitiva, maduraràs com a persona, com a estudiant i futur professional