Properament actualitzarem la pàgina amb la informació referent al curs 2024-2025.

Ajuts i beques

A continuació trobaràs la informació de totes les beques disponibles per aquells estudiants que volgueu participar en un programa de mobilitat internacional:

En la convocatòria de beques 2023-24 la beca de la UE (Erasmus+).

Els imports de les beques seran els següents:

 • Grup 1 (350€/mes): Alemanya. Àustria, Bèlgica Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Luxemburg, Liechtenstein, Noruega, Països Baixos i Suècia. (Països associats regió 14)
 • Grup 2 (300€/mes): Txèquia, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estonia,, Grècia, Letònia, Malta, Portugal. (Països associats regió 5).
 • Grup 3 (250€/mes): Bulgària, Croàcia, Hongria, Lituània,  Macedònia del Nord, Polònia, Romania, Sèrbia i Turquia. 

*Els alumnes que durant el curs anterior siguin beneficiaris de la beca general del Ministeri rebran un ajut extra de 250€/mes. 

Per tal de rebre la beca no heu de presentar cap sol·licitud extra, amb l'acceptació de la plaça TecnoCampus farà la sol·licitud en el vostre nom. Recordeu que és obligatori presentar en els terminis establerts la documentació sol·licitada per tal de rebre el pagament.

 

Erasmus+ garanteix la participació de persones amb necessitats especials i la inclusió de persones amb entorns desafavorits. Si vols saber els beneficis i opcions que tens, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres rrii@tecnocampus.cat. També pots revisar la pàgina web de l’agència nacional espanyola aquí: http://sepie.es/inclusion.html.

Si ets adjudicatari/a d'una plaça d'intercanvi en una universitat participant del programa Erasmus+, pots optar a aquest ajut.

A través d’aquest programa de beques el Banc de Santander complementa el programa Erasmus+ 

Imports dels ajuts:

 • 125 beques de 1.000€ cadascuna: estudiants Erasmus+ que tinguin els millors expedients acadèmics i que hagin rebut el curs anterior una beca general del MECD o tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • 1.750 beques de 500€ cadascuna.

Requisits

 • Ser estudiant d'un grau oficial tant de la UPF com dels seus centres adscrits.
 • Haver estat seleccionat/ada com a estudiant d'intercanvi per al curs 2023/24 en una universitat participant del programa Erasmus+.
 • Disposar d'una nota mitjana de participació en la convocatòria ordinària de mobilitat internacional 2023/24 igual o superior a 6.5 (6 per les enginyeries).
 • L'estada de mobilitat acadèmica concedida ha de ser de 3 mesos com a mínim.

Com i quan s'ha de sol·licitar

Els/les estudiants elegibles s'han d'inscriure al portal de beques del Santander, abans del 19 de març de 2024 per optar a la beca.

Aquest ajut és compatible amb altres beques.

Termini: El termini de presentació és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Import*: 200 euros mensuals d'acord amb la durada de l'estada (màxim sis mesos).

 • Publicarem l’enllaç de sol·licitud quan s’obri la convocatòria sobre juliol de 2024.
 • Consulta els criteris d'acceptació aquí

* Import provisional. Pendent de la publicació de l'import del curs 2023-24

Les beques tenen per objectiu sufragar parcialment les despeses dels estudiants beneficiaris de places d’intercanvi i mobilitat durant la seva estada en universitats amb les quals el TecnoCampus tingui signats convenis bilaterals fora d'Europa.

L'import total a repartir és de 20.000 euros esponsoritzats per Sabadell Consumer Finance (SAU) i TecnoCampus. 

Podeu consultar les bases aquí.

 

 

En Mobilitat Erasmus per a pràctiques en empresa hi ha un màxim de 3 mesos (no acumulables als anteriors). Els ajuts són:

 • Grup 1: 460€/mes
 • Grup 2: 410€/mes
 • Grup 3: 360€/mes

Clica aquí per a més informació

Erasmus+ garanteix la participació de persones amb necessitats especials i la inclusió de persones amb entorns desafavorits. Si vols saber els beneficis i opcions que tens, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres rrii@tecnocampus.cat. També pots revisar la pàgina web de l’agència nacional espanyola aquí: http://sepie.es/inclusion.html.

Els imports finals de les beques s'establiran en funció de la durada real de les activitats de mobilitat física. En tot cas, es finançarà per un màxim de 5 mesos, en base als imports de la taula següent:

Ajut ordinari Estudiants amb menys oportunitats*
700 €/mes 950 €/mes

 

* Tindran la consideració d'estudiants amb menys oportunitats els estudiants que hagin gaudit d'una beca de caràcter general del MECD o d'una beca del Departament d'Educació del País Basc per a realitzar els estudis universitaris durant el curs anterior o els estudiants que tinguin reconeguda legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%.

Els estudiants amb menys oportunitats, rebran també un ajut de viatge, segons quilometratge i d'acord amb la taula següent:

Distància1 En cas de viatge estàndard En cas de viatge ecològic2
Entre 100 i 499 km 180 € 210 €
Entre 400 i 1999 km 275 € 320 €
Entre 2000 i 2999 km 360 € 410 €
Entre 3000 i 3999 km 530 € 610 €
Entre 4000 i 7999 km 820 €  -
Entre 8000 km o més 1500 €  -

 

1 Les distàncies es calculen en funció de la calculadora de distàncies de la Comissió Europea, disponible en aquest enllaç

2 Es considerarà viatge ecològic els desplaçaments al país de destinació que s'efectuïn per mitjà de transport amb baixes emissions en el tram principal del trajecte (per exemple, autobús, ferrocarril o cotxe compartit)

Erasmus+ garanteix la participació de persones amb necessitats especials i la inclusió de persones amb entorns desafavorits. Si vols saber els beneficis i opcions que tens, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres rrii@tecnocampus.cat. També pots revisar la pàgina web de l'agència nacional espanyola aquí: http://sepie.es/inclusion.html.

- Llista adjudicataris 2023-24 i llista d'espera.

Ajudes addicionals

Beques generals

Obrir enllaç

Beques ARGO

Obrir Enllaç

Recruiting Erasmus

Obrir enllaç