Erasmus+ Pràctiques

Erasmus+ Pràctiques és un programa que vol promoure la mobilitat d'estudiants en pràctiques d'empreses i institucions dels països participants:

 •       Estats membres de la Unió Europea (UE)
 •       Estats membres de l'Associació Europea de Lliure Comerç (AELC)
 •       Estats membres de l'Espai Econòmic Europeu (EEE)

D'aquesta manera l'estudiant pot adquirir un coneixement global del mercat laboral a nivell europeu, una millor comprensió de l'entorn econòmic social i al mateix temps guanyar experiència laboral.

Logo Erasmus

Per poder optar a la plaça Erasmus Pràctiques cal complir els següents requisits:

 • Estar matriculat al TecnoCampus en el moment de fer la sol·licitud.
 • Estar matriculat de segon curs o superior.
 • Tenir la nacionalitat d’un dels Estats participants dins del programa Erasmus+. També  podran participar els estudiants de tercers països que acreditin la possessió d’un permís vàlid per residir a Espanya durant el període de la mobilitat.
 • Haver estat acceptat per una organització pública o privada, ubicada en qualsevol dels països participants, per realitzar un període de pràctiques amb data de finalització anterior al 31 d'octubre del 2023, i tenir l’autorització del seu centre -a través del coordinador de pràctiques- per realitzar l’estada, d’acord amb la normativa de pràctiques del TecnoCampus i de la pròpia escola, a partir de la valoració positiva d’un projecte formatiu acordat amb l’organització d’acollida.
 • No gaudir simultàniament d’una beca Erasmus+ Estudis. Serà possible gaudir de les dues modalitats de beca Erasmus, sempre i quan la realització de l’estada per estudis pràctiques es faci de manera consecutiva, és a dir, no poden coincidir en dates.
 • Els estudiants que hagin estat seleccionats durant el darrer curs de la seva titulació hauran de completar l’estada en pràctiques durant el període d’un any des de l’obtenció de la titulació.
 • Adequació de les pràctiques al perfil i al currículum acadèmic de l'estudiant.
 • Una vegada resolta l’adjudicació, l’estada en pràctiques es formalitzarà mitjançant la subscripció d’un acord acadèmic tripartit entre l’empresa, TecnoCampus i l’interessat, on es regulin els principals aspectes de les pràctiques així com els compromisos de cadascuna de les parts.

La selecció es portarà a terme en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració de les sol·licituds següents:

 • Nota mitjana de l’expedient que l’estudiant té obert en el moment de fer la seva sol·licitud. Aquesta nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a 10.
 • Es valorarà l’acreditació del coneixement de l'idioma de treball a l'empresa d'acollida. Només s’acceptaran certificats oficials d’acord amb la taula de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per la convocatòria MOBINT, entre els quals,  la prova certificadora de competència lingüística (PCCL) de la UPF: fins a 0,5 punts

En cas d’empat tindrà preferència l’estudiant amb més crèdits superats.

Les pràctiques han de tenir una durada mínima de 2 mesos i màxima de 12 mesos, si no has et cap mobilitat prèvia.

Si ja has fet una altra mobilitat Erasmus (ja sigui per estudis o per pràctiques), la suma total de totes les estades no pot superar els 12 mesos en el mateix nivell d'estudis (grau, màster o doctorat).

Per exemple, si estàs fent un segon grau i en el grau anterior vas fer una mobilitat Erasmus de 9 mesos, en el nou grau només podràs fer 3 mesos d'estada Erasmus (ja sigui per estudis o per pràctiques). En canvi, si comences un màster, el teu "comptador Erasmus" es quedarà de nou a 0, per molt qeu durant el grau hagis esgotat els 12 mesos.

Els estudiants beneficiaris de les places de mobilitat que compleixin tots els requisits podran rebre una subcenció de la UE, com a contribució a les seves despeses de desplaçament i estada durant el període de pràctiques a l'estranger.

Aquest import anirà en funció del país d’acollida, i es calcularà segons la taula següent:

 • Grup 1 (460€/mes): Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Luxemburg, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit i Suècia.
 • Grup 2 (410€/mes): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos i Portugal.
 • Grup 3 (360€/mes): Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Estònia, Eslovènia, Hongria, Letònia, Lituània,  Macedònia del Nord, Polònia, Romania, República Txeca, Sèrbia i Turquia.

Els estudiants que hagin gaudit d'una beca general del MECD durant el curs anterior a la mobilitat, se'ls incrementarà l'ajut en 250€/mes.

Es finançaran les estades en pràctiques per un màxim de 3 mesos, que es podrà allargar fins a un màxim de 12 mesos en el cas de no exhaurir la totalitat de l'import adjudicat pel SEPIE.

COMPATIBILITAT AMB ALTRES BEQUES

La beca Erasmus+ Pràctiques és compatible amb la beca Erasmus+ per estudis, sempre que NO es realitzin/gaudeixin de manera simultània.

També és comatible amb altres possibles co-finançaments com la beca MOBINT de l'AGAUR, altres beques nacionals i amb qualsevol altre retribució que rebi l'estudiant per part de l'empresa o institució escollida.

MÉS INFORMACIÓ...

No es pot sol·licitar la beca si ja es té l'expedient tancat.

Tanmateix, es pot fer pràctiques Erasmus+ un cop graduat/da. La Comissió Europea deixa un marge de 12 mesos des de la data de titulació per a que l'estudiant pugui realitzar les pràctiques (modalitat recent graduate). Però la beca s'ha de sol·licitar mentre l'estudiant encara estigui matriculat al TecnoCampus.

Hi ha algunes excepcions, perquè alguns països sí que requereixen que, per temes legals, l'estudiant estigui matriculat durant TOT el període en que durin les pràctiques, per exemple és el cas de França.

En aquests casos, a més de tramitar la sol·licitud de la beca Erasmus+ Pràctiques a través de RRII, s'haurà d'establir un conveni de pràctiques entre el TecnoCampus i l'empresa que aculli a l'estudiant, a través de Carreres Professionals.

Pots realitzar les teves pràctiques en empreses, centres de formació, centres d'investigació, universitats i altres organitzacions que estiguin situades a qualsevol dels 27 estats membres de la UE (a excepció d'Espanya), a més d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i Croacia.

No es consideraran entitats d'acollida elegibles:

 • Institucions i organismes de la UE
 • Agències especialitzades de la UE
 • Organitzacions que gestionin programes comunitaris (com el mateix programa Erasmus)

Pots consultar ofertes als següents enllaços: Borsa de TalentERASMUS+ PràctiquesPortal EURESEuropean Centre of Career DevelopmentEuropean Funding Guide i Ofertes Thales.

Si ja has trobat unes pràctiques, has de contactar amb el/la coordinador/a de pràctiques dels teus estudis, per tal que en valori l'adequació del contingut i pugueu estudiar de quina manera vols incorporar aquestes pràctiques al teu expedient.

Per a informació sobre el màxim de crèdits que pots incorporar/convalidar, pots contactar també amb la Secretaria del teu centre.

Dates importants de la convocatòria pel curs 2021-22.

 • Presentació de sol·licituds: a partir del 31 de gener de 2022 i fins exhaurir el pressupost assignat.
 • Publicació de la resolució de la concessió de places: a partir de l'1 de febrer de 2022.
 • Termini per presentar al·legacions: 7 dies naturals des de la publicació de l'adjudicació.

En cas de no adjudicar-se la totalitat de les beques convocades, la resolució definitiva haurà de contenir una previsió consistent a mantenir oberta la convocatòria fins a esgotar l'adjudicació de mobilitats convocades. En cas de no cobrir la totalitat de les beques en primera convocatòria, s'assignaran per ordre d'arribada sempre que els candidats compleixin els requisits esmentats al primer apartat.

Per sol·licitar la beca Erasmus + pràctiques has de tenir la pràctica tancada i enviar la següent documentació a rrii@tecnocampus.cat màxim 2 mesos abans de començar la pràctica:

El Learning Agreement, que és on s’expliquen les tasques i funcions de les teves pràctiques tant si han de ser curriculars com si no ho són, ja que han de tenir relació amb els teus estudis i per això ha d’estar validat pel coordinador de pràctiques del teu grau.

Parla amb una orientadora

Demana una sessió amb una orientadora per a resoldre dubtes sobre com buscar pràctiques, com millorar un CV...

Convocatòria 2022-23

Pendent de publicació

Bases de la Convocatòria de pràctiques del curs 2021-2022

A continuació pots trobar tota la informació sobre les Bases de la Convocatòria per les pràctiques.

 Ja tinc una plaça!

1. INFORMA'NS

Informa'ns, dos mesos abans de marxar, de les teves dades d'estada a rrii@tecnocampus.cat.

2. CONTRACTA UNA ASSEGURANÇA

Assegura't de tenir totes les cobertures necessàries en la mobilitat internacional. Qualsevol estudiant que se'n vagi a l'estranger és responsable de la seva pròpia cobertura mèdica i ha d'estar cobert per una assegurança.

Si viatges per Europa, assegura't de tenir a més a més la Targeta Sanitària Europea i de mirar la cobertura sanitària del país de destí.

Pots consultar, entre d'altres, l'assegurança Oncampus, amb descomptes per estudiants.

Hauràs d'adjuntar una còpia de la teva assegurança, juntament la declaració responsable, tal com t'expliquem en el punt 3.

3. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Envia el document, juntament amb una còpia de la teva assegurança, al correu rrii@tecnocampus.cat.

4. FES LA PRIMERA PROVA DE NIVELL OLS (Online Linguistic Support)

Aproximadament dos mesos abans de marxar, rebràs un correu electrònic amb una invitació per accedir a la plataforma i les instruccions.

És obligatòri fer la prova per obtenir la beca, disposaràs d'un mes per realitzar-la.

En cas d'obtenir un resultat inferior o igual al B1, rebràs una invitació per fer un curs d'idioma online durant la teva estada.En cas d'obtenir un nivell superior al B1, no serà necessàri però pots sol·licitar-lo enviant-nos un correu (el curs és totalment gratuït).

5. VISATS

Consulta la informació disponible a la web del Ministerio de Asuntos Exteriores.

1. CERTIFICAT D'ARRIBADA

En arribar a l'empresa d'acollida, descarrega el certificat d'arribada, emplena'l i fes-lo signar i segellar.

Envia'l al correu de rrii@tecnocampus.cat amb l'assumpte "Certificat d'arribada ERASMUS PRÀCTIQUES - Cognoms, Nom".

Tindràs un màxim de 30 dies per fer aquest tràmit des de la teva arribada a la destinació.

Una vegada realitzat el tràmit, es tramitarà el primer pagament (70%)

1. CERTIFICAT DE FINALITZACIÓ

Descarrega't el certificat i fes-lo emplenar, signar i segellar per l'empresa d'acollida.

A la tornada, entrega l'original a l'OMA (no s'acceptaran còpies escanejades).

És recomanable que te'n quedis una còpia per a tu.

Tens 30 dies per fer-ho des de que tornes a TecnoCampus.

2. FES LA 2A PROVA DE NIVELL OLS

Rebràs un correu electrònic amb la invitació per fer la prova.

L'hauràs de fer el dia 15 o 16 del mes que finalitzes l'estada, d'acord amb el que has informat a l'aplicatiu OLS.

3. FES EL QÜESTIONARI DE VALORACIÓ (EU SURVEY)

Rebràs un correu electrònic (remitent: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu).

Quan acabis l'estada, tindràs 30 dies des de la recepció del correu per fer el qüestionari.

Una vegada realitzats els tràmits anteriors, procedirem a tramitar el 30% restant de la beca.