Mesures excepcionals a causa de la Covid-19

Us informem que donades les darreres informacions i rebrots a causa del COVID-19, des del TecnoCampus es continua recomanant la realització de les pràctiques a través de teletreball, en tots aquells casos que sigui possible.

En cas que l’estudiant hagi de realitzar pràctiques presencials, cal que l’empresa accepti la declaració responsable de compliment de requisits per realitzar pràctiques presencials, que trobareu al realitzar la sol·licitud del conveni a través de la Borsa de Talent. 

Us recordem que, si necessiteu paralitzar la pràctica, s’hauran de recuperar les hores abans de la data de finalització del conveni, o bé indicar-nos les hores totals reals que ha fet l’estudiant al llarg del període de pràctiques.

En cas que necessiteu donar de baixa el conveni, ens heu de fer arribar la diligencia de baixa emplenada; la podeu descarregar aquí, i la trobareu a l’apartat "Com puc donar de baixa un conveni".

Cal enviar-la per correu electrònic al Servei Universitat-Empresa.

Les baixes estramitaran a partir del 31 d’agost. Si necessiteu tramitar la baixa a la Seguretat Social, ho podeu fer amb la data de finalització que figuri a la diligencia de baixa. 

Aprofitem per recordar-vos que els convenis del curs 2019-20 finalitzen el 15 de setembre. En cas de necessitar un nou conveni, el podeu sol·licitar ja a través de la  Borsa de Talent, amb data d’inici a partir del 16 de setembre. Els nous convenis es tramitaran a partir de la primera setmana de setembre.

Us informem que el Servei Universitat-Empresa romandrà tancat al mes d’agost.

 

El model educatiu dels estudis de grau i de postgrau del TecnoCampus es basa en els pilars de la innovació, l’emprenedoria i la professionalització. Totes les titulacions que s’hi imparteixen tenen per objectiu final la inserció laboral de qualitat. A TecnoCampus el 100% dels estudiants de l’ESCST i de l’ESCSET i aproximadament el 90% dels estudiants de l’ESUPT , es graduen amb una estada de pràctiques externes a empreses. 

Avís important

Les empreses que sol·licitin convenis de cooperació educativa extracurriculars amb data d’inici a partir del 16 de setembre de 2019, hauran d’abonar la tarifa de gestió dels convenis de cooperació educativa de 100€ (+ IVA), aprovada per resolució de la Direcció General del TecnoCampus número 54/2019 i que podeu consultar aquí a sota

Tingues en compte que:

Les empreses que sol·licitin convenis de cooperació educativa extracurriculars amb data d’inici a partir del 16 de setembre de 2019, hauran d’abonar la tarifa de gestió dels convenis de cooperació educativa de 100€ (+ IVA), aprovada per resolució de la Direcció General del TecnoCampus número 54/2019 i que podeu consultar aquí

Això no obstant, es faran les següents exempcions en el pagament de la tarifa:

 • Empreses que tinguin un contracte d’arrendament vigent amb la Fundació Tecnocampus o que tinguin un contracte vigent com a membre del col·lectiu TCM Pass.
 • Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.
 • Administracions públiques, entitats i organismes públics dependents d’aquestes.

En cas que l’estudiant doni de baixa el conveni de cooperació educativa de forma unilateral durant els primers 15 dies des de l’inici de la pràctica, no es cobrarà la tarifa anterior a l’empresa.

 • Pràctiques curriculars: Són pràctiques amb reconeixement acadèmic. L’estudiant ha d’estar matriculat de l’assignatura de pràctiques. (Aquestes pràctiques tenen subvencionada l’alta a la Seguretat Social i l’exempció del pagament de la tarifa de gestió dels convenis de cooperació educativa).
 • Pràctiques extracurriculars: Són pràctiques sense reconeixement acadèmic però que aporten experiència. (Aquestes pràctiques no tenen subvencionada l’alta a la Seguretat Social i hauran d’abonar a TecnoCampus la tarifa de gestió dels convenis de cooperació educativa).
 • Disposar d'estudiants formats a les escoles universitàries del TecnoCampus, ubicades en un parc tecnològic i de la innovació.
 • L'empresa publica l'oferta i selecciona lliurement l'estudiant que s'hagi interessat en l'oferta, no tenim borsa de curriculums.
 • No s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiant.
 • La Universitat garanteix un seguiment del desenvolupament dels temes acordats en el conveni.

Estudiants matriculats a l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa (ESCSET) i de l'Escola Superior Politècnica (ESUPT). Per a les pràctiques de l'Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST) cal contactar directament amb l'escola a mromeu@tecnocampus.cat

Pots consultar els GrausMàsters i Postgraus que s'ofereixen a TecnoCampus.

 • Alumnes de l'Escola Superior de Ciències socials i de l'Empresa: els estudiants poden començar les pràctiques quan hagin superat 30 ECTS del grau (a partir del tercer trimestre de primer curs)
   
 • Alumnes de l'Escola Superior Politècnica: els estudiants poden començar les pràctiques quan hagin superat 60 ECTS del grau (tot primer curs aprovat)
   
 • Alumnes de l'Escola Superior de Ciències de la Salut: per les pràctiques de l'Escola superior de ciències de la Salut (ESCST) cal contactar directament amb l'escola a mromeu@tecnocampus.cat

Les pràctiques al Tecnocampus no són remunerades obligatòriamentexcepte els estudis d'Enginyeria (Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació).

En el cas que les pràctiques siguin remunerades (en qualsevol estudi), l’empresa estableix directament amb l’estudiant la remuneració que percebrà en concepte d’ajut a l’estudi i fa el pagament directament a l’estudiant. L’ajut té una retenció mínima d’IRPF del 2% i l’obligatorietat per l’empresa d’incloure als estudiants al Règim General de la Seguretat Social (En el cas de pràctiques curriculars, l’alta i liquidació té una bonificació del 100% a la Seguretat Social).


Recordatori per pràctiques en estudis d’enginyeria: La remuneració no pot ser inferior a 6€/hora.

La dedicació dels estudiants que hi participin en el conveni haurà de ser compatible amb els seus estudis. En període docent, habitualment, no es poden superar les 20 hores setmanals.

ESUPT:

 • Grau en Aplicacions Interactives i Videojocs
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Mitjans Audiovisuals
 • Doble Titulació en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica 
  900 HORES PER CURS ACADÈMIC. MÀXIM 1800 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU
   

ESCSET:

 • Grau en Turisme i Gestió del Lleure
 • Doble Titulació en ADE i Gestió de la Innovació i Turisme i Gestió del Lleure
  PRÀCTIQUES  CURRICULARS: 500 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU. 
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC
 • Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
 • Doble Titulació en ADE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals
  PRÀCTIQUES CURRICULARS: 350 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU. 
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.
 • Grau en Logística i Negocis Marítims
  PRÀCTIQUES CURRICULARS: 550 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU.
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.
 • Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals
  PRÀCTIQUES CURRICULARS: 300 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU.
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.
 • Màster en Emprenedoria i Innovació
 • Postgrau en Social Media i Màrqueting Digital
 • Postgrau en Projectes Transmèdia
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.

Els passos a seguir per contactar amb els estudiants de TecnoCampus són:

 1. Registrar l’empresa a l’aplicatiu Borsa Talent TecnoCampus
 2. Presentar l’oferta. Recomanem que sigui atractiva per tal de captar l’interès dels estudiants. Un cop introduïda l’oferta, en el termini màxim de 5 dies hàbils i un cop validada pel coordinador acadèmic es validarà i es publicarà a l’aplicatiu.
 3. Els estudiants interessats presentaran la seva candidatura a través de l’aplicatiu.
 4. Els CV es podran consultar a través de l’aplicatiu i es podran concertar entrevistes directament amb els candidats.
 5. Un cop seleccionat l’estudiant, l’empresa haurà d’emplenar el formulari per sol·licitar el conveni que trobarà a l’aplicatiu, a la pestanya CREAR CONVENI.
 6. En un termini màxim de 5 dies hàbils, un cop validada la proposta pels responsables acadèmics, l’empresa rebrà el PDF del conveni per signar i retornar signat a la universitat. (L'estudiant és el responsable de portar el conveni per signar abans de començar la pràctica).
 7. Un cop lliurat a la universitat, en el termini màxim de 5 dies hàbils, l’estudiant ha de recollir al PIE els dos exemplars del conveni signat per l’escola: un exemplar és per l’estudiant i l’altre, s’ha de lliurar a l’empresa.

En cas de tenir un candidat pre-seleccionat sense haver publicat una oferta:

 1. Registrar l’empresa a l’aplicatiu Borsa Talent TecnoCampus
 2. NOTA: L’alumne  també ha d’estar registrat a l’aplicatiu Borsa Talent TecnoCampus
 3. L’empresa haurà d’emplenar el Recull de Dades, que trobarà a l’aplicatiu, a la pestanya INTRODUIR CONVENI.
 4. En un termini màxim de 5 dies hàbils, un cop validada la proposta pels responsables acadèmics, l’empresa rebrà el PDF del conveni per signar i retornar signat a la universitat. (L'estudiant és el responsable de portar el conveni per signar abans de començar la pràctica).
 5. Un cop lliurat a la universitat, en el termini màxim de 5 dies hàbils, l’estudiant ha de recollir al PIE els dos exemplars del conveni signat per l’escola: un exemplar és per l’estudiant i l’altre, s’ha de lliurar a l’empresa.

Pots sol·licitar convenis de pràctiques al llarg de tot el curs acadèmic, però en períodes vacacionals les dates límit són: 

NADAL:

Data límit per fer les sol·licituds 13 de desembre (Convenis amb data d’inici entre el 21 de desembre i 15 de gener)

Tancament del servei: Del 21 de desembre al 6 de gener

 SETMANA SANTA:

Data límit per fer les sol·licituds 21 de març (Convenis amb data d’inici entre el 27 de març i 12 d'abril)

Tancament del servei: Del 29 de març al 5 d’abril

AGOST:

Data límit per fer les sol·licituds 18 de juliol (Convenis amb data d’inici entre el 26 de juliol i el 16 de setembre)

Tancament del servei: Agost

 

NOTA: Recordem que cap estudiant pot començar pràctiques sense tenir el conveni de cooperació educativa aprovat per la universitat. En cap cas la universitat es farà responsable de les sol·licituds rebudes fora dels terminis establerts. 

Necessites més indicacions?

Accedeix a la secció de Preguntes Freqüents, o posa't en contacte amb nosaltres