COM PUC PARTICIPAR-HI?

La teva sol·licitud 2021-22

 

 Del 9 al 15 de Novembre  Fes la teva sol·licitud a l'eCampus.
 Del 23 al 29 de Novembre

Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses.

Les al·legacions s'han de presentar per email a rrii@tecnocampus.cat fins el diumenge 29 de Novembre a les 23.59h. No s'acceptaran fora d'aquest termini ni per qualsevol altre mitjà que l'indicat. 

30 de Novembre Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses
Del 3 al 8 de Desembre

Pre-assignació de places
Consulta si tens plaça pre-assignada a l'eCampus. 

- Si tens una plaça pre-assignada, a principis de Desembre es publicarà el llistat provisional de places adjudicades i llavors podràs acceptar la teva plaça. 

- Si no t'apareix cap universitat assignada, és perquè has quedat en llista d'espera, no cal que facis res. Després del període de desistiments encara tens opció a obtenir una plaça, si ha quedat alliberada pels estudiants que desisteixin. 

- Si tens plaça però vols abandonar el procés de participació, podràs renunciar totalment a la mobilitat.  No s'acceptaran peticions fora de termini ni s'atendran fora d'aquest mitjà. Si abandoneu ara el vostre procés de participació a la convocatòria, no estareu penalitzats si l'any vinent voleu sol·licitar un intercanvi. 

9-10 de Desembre Assignació provisional de places
Del 10 al 17 de Desembre Acceptació / No Acceptació de la plaça
10 de Desembre

Llistat provisional de places vacants ESCSE

Llistat provisional de places vacants ESCS

Llistat provisional de places vacants ESUP

 18 de Desembre

Llistat de places vacants ESCSE

Llistat de places vacants ESCS

Llistat de places vacants ESUP

20 de Gener Sessió informativa Mobilitat (repesca) Inscriu-te aquí
25 al 31 de Gener Sol·licituds període de reassignació (repesca) 
Del 5 al 8 de Febrer a les 23:59h

Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses.

Les al·legacions s'han de presentar per email a rrii@tecnocampus.cat fins el diumenge 8 de Febrer a les 23.59h. No s'acceptaran fora d'aquest termini ni per qualsevol altre mitjà que l'indicat. 

Del 9 al 14 de Febrer a les 23:59h Acceptació de la plaça adjudicada
Abril Sessió informativa estudiants adjudicataris 2020-21

 

Pots consultar com fer la sol·licitud a la següent GUIA

A través de les convocatòries de mobilitat internacional, TecnoCampus adjudica cada any les places de mobilitat disponibles per al següent curs acadèmic per fer estades convalidables a través dels diversos programes d'intercanvi. A continuació destaquem els punts principals de la convocatòria 2019-20. 

Per a poder optar a les places i ajuts d’aquesta convocatòria, es verificarà el compliment dels següents requisits a data de tancament del període de sol·licitud:

a) Estar matriculat al Tecnocampus durant el curs 2019-20 en un dels graus.

b) Tenir un mínim de 60 ECTS aprovats. 

c) Per al programa Erasmus+: tenir la nacionalitat d’un dels Estats participants dins el programa o, en el cas de tenir-la de tercers països, acreditar que s’està en possessió d'un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

d) Acreditar el coneixement de la llengua de la docència en la universitat de destinació per assegurar l’aprofitament de l’estada, segons el nivell que estableixen els requisits de cada programa i la plaça en qüestió.

Acreditació d’idiomes
Només s’acceptaran certificats oficials d’acord amb la taula de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per la convocatòria MOBINT, entre els quals, la prova certificadora de competència lingüística (PCCL) de la UPF o les corresponents de la UPC
 

La selecció es portarà a terme en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració de les sol·licituds següents:

a) Nota mitjana de l’expedient que l’estudiant té obert en el moment de fer la seva sol·licitud. Aquesta nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a 10

b) En cas d’empat tindrà preferència l’estudiant amb més crèdits superats.
 

Els estudiants que ja hagin gaudit d’una mobilitat així com els estudiants que han renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria 2019-20 sense causa de força major degudament acreditada, podran participar en aquesta convocatòria amb les restriccions previstes. 

L’adjudicació de les places de mobilitat es fa sota els principis de concurrència i igualtat, amb aplicació de les regles següents:

- Si un estudiant ja ha estat beneficiari d’una plaça de mobilitat internacional i vol fer-ne una segona en el marc de la mateixa podrà optar només a les places vacants en el tràmit de reassignació. L’estudiant pot realitzar un màxim d’estada de 12 mesos per cicle d'estudi.

- Si un estudiant ha renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria 2019-20 sense causa de força major degudament acreditada, podrà optar només a les places vacants durant el procés de reassignació.
 

Les places s’assignaran per ordre de nota mitjana i el compliment dels requisits de cada plaça. El procediment d'adjudicació funciona de la següent manera:

1. Sol·licita les teves preferències de destinació (fins a 3 opcions)

2. Consulta online la pre-assignació de les places. En aquest moment podeu desistir de la vostra participació a la convocatòria, si ho creieu oportú. Les places que siguin alliberades s’assignaran de forma automàtica, tenint en compte la nota mitjana i l’ordre de preferència de l’estudiant

3. Consulta l’assignació provisional de places. Pots decidir entre acceptar o no acceptar (no acceptar implica que finalment no t'interessa marxar d'intercanvi)

4. Si no has obtingut plaça, o estàs en situació de participació condicionada, podràs participar en el procés de reassignació (d'acord amb les places que hagin quedat vacants)

5. Consulta l'assignació definitiva de places

Calendari convocatòria 2021-22

 

  26 d'octubre

Vols estudiar a Austràlia, Estats Units o Canadà?: Sessió informativa online a les 14h. Inscriu-te aqui

  27, 28 i 29 d'octubre

 

Sessions informatives de mobilitat. Registra’t a través d’aquest link. Es realitzaran a través de ZOOM.

-       Dimarts 27 ESUPT– 14h

-       Dimecres 28 ESCSET– 14h

-       Dijous 29 ESCST– 14h

  30 d'octubre

Prova d'anglès: TecnoCampus t'ofereix la possibilitat d'acreditar el nivell d'anglès a través de la Prova certificadora de Competència Lingüística (PCCL) d'anglès, dissenyada i administrada pel nostre programa d'idiomes de la UPF. Inscriu-te aquí  abans del 28 d'octubre a les 12h.

  Del 2 al 6 de Novembre 

Assessorament online individual o en grups reduïts:  Si estàs interessat, envia un mail a rrii@tecnocampus.cat especificant: nom, cognoms, grau, curs i horari de preferència (matí o tarda). 

  2 i 3 de Novembre

Student Talks:Vols parlar amb un estudiant que hagi marxat? Vols rebre informació específica d’alguns països en concret, tant de la Unió Europea com de fora? Vols parlar amb alguna universitat amb les que TecnoCampus té conveni d’intercanvi?

Tens l’oportunitat de resoldre els teus dubtes amb aquestes sessions que tindran lloc els dies 2 i 3 de novembre a les 14h. inscriu-te aqui 

  Del 9 al 15 de Novembre

Fes la teva sol·licitud a través del eCampus. 

 

*Requisits: tenir un mínim de 60 ECTS aprovats i adjuntar el certificat de nivell d’idioma de docència.