COM PUC PARTICIPAR-HI?

Calendari convocatòria 2020-21

 

 18 d'octubre

Prova d'anglès: TecnoCampus t'ofereix la possibilitat d'acreditar el nivell d'anglès a través de la Prova certificadora de Competència Lingüística (PCCL) d'anglès, dissenyada i administrada pel nostre programa d'idiomes de la UPF. Inscriu-te aquí

 22, 23 i 24 d'octubre

Sessions informatives. Inscriu-t'hi! 

 Tot el mes d'octubre

Assessorament individual: cada Dimarts de 12h a 13h i de 16h a 17h. Si estàs interessat, envia un mail a rrii@tecnocampus.cat especificant: nom, cognoms, grau, curs i horari de preferència (matí o tarda). 

 29 d'octubre

Fira d'Universitats: Vine i coneix de prop les universitats on pots anar d'intercanvi, les experiències d'estudiants que ja han marxat, el programa d'Erasmus pràctiques i el Buddy Program, entre moltes coses! 

 30 d'octubre

Vols estudiar a Austràlia, Estats Units o Canadà?: Sessió informativa a les 14h a l'aula 213. Inscriu-t'hi! 

 

*Requisits: tenir un mínim de 60 ECTS aprovats i adjuntar el certificat de nivell d’idioma de docència.

A través de les convocatòries de mobilitat internacional, TecnoCampus adjudica cada any les places de mobilitat disponibles per al següent curs acadèmic per fer estades convalidables a través dels diversos programes d'intercanvi. A continuació destaquem els punts principals de la convocatòria 2019-20. 

Per a poder optar a les places i ajuts d’aquesta convocatòria, es verificarà el compliment dels següents requisits a data de tancament del període de sol·licitud:

a) Estar matriculat al Tecnocampus durant el curs 2019-20 en un dels graus.

b) Tenir un mínim de 60 ECTS aprovats. 

c) Per al programa Erasmus+: tenir la nacionalitat d’un dels Estats participants dins el programa o, en el cas de tenir-la de tercers països, acreditar que s’està en possessió d'un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat.

d) Acreditar el coneixement de la llengua de la docència en la universitat de destinació per assegurar l’aprofitament de l’estada, segons el nivell que estableixen els requisits de cada programa i la plaça en qüestió.

Acreditació d’idiomes
Només s’acceptaran certificats oficials d’acord amb la taula de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) per la convocatòria MOBINT, entre els quals, la prova certificadora de competència lingüística (PCCL) de la UPF o les corresponents de la UPC
 

La selecció es portarà a terme en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració de les sol·licituds següents:

a) Nota mitjana de l’expedient que l’estudiant té obert en el moment de fer la seva sol·licitud. Aquesta nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a 10

b) En cas d’empat tindrà preferència l’estudiant amb més crèdits superats.
 

Els estudiants que ja hagin gaudit d’una mobilitat així com els estudiants que han renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria 2019-20 sense causa de força major degudament acreditada, podran participar en aquesta convocatòria amb les restriccions previstes. 

L’adjudicació de les places de mobilitat es fa sota els principis de concurrència i igualtat, amb aplicació de les regles següents:

- Si un estudiant ja ha estat beneficiari d’una plaça de mobilitat internacional i vol fer-ne una segona en el marc de la mateixa podrà optar només a les places vacants en el tràmit de reassignació. L’estudiant pot realitzar un màxim d’estada de 12 mesos per cicle d'estudi.

- Si un estudiant ha renunciat a la plaça atorgada a la convocatòria 2019-20 sense causa de força major degudament acreditada, podrà optar només a les places vacants durant el procés de reassignació.
 

Les places s’assignaran per ordre de nota mitjana i el compliment dels requisits de cada plaça. El procediment d'adjudicació funciona de la següent manera:

1. Sol·licita les teves preferències de destinació (fins a 3 opcions)

2. Consulta online la pre-assignació de les places. En aquest moment podeu desistir de la vostra participació a la convocatòria, si ho creieu oportú. Les places que siguin alliberades s’assignaran de forma automàtica, tenint en compte la nota mitjana i l’ordre de preferència de l’estudiant

3. Consulta l’assignació provisional de places. Pots decidir entre acceptar o no acceptar (no acceptar implica que finalment no t'interessa marxar d'intercanvi)

4. Si no has obtingut plaça, o estàs en situació de participació condicionada, podràs participar en el procés de reassignació (d'acord amb les places que hagin quedat vacants)

5. Consulta l'assignació definitiva de places

La teva sol·licitud 2019-20

 

 Del 4 al 10 de Febrer  Fes la teva sol·licitud a l'eCampus.
 15 de Febrer

Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses.

Les al·legacions s'han de presentar per email a rrii@tecnocampus.cat fins el dimecres 20 de Febrer a les 23.59h. No s'acceptaran fora d'aquest termini ni per qualsevol altre mitjà que l'indicat. 

 25 de Febrer Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses
 25 de Febrer 

Pre-assignació de places
Consulta si tens plaça pre-assignada a 
l'eCampus
 - Si tens una plaça pre-assignada, a principis de Març es publicarà el llistat provisional de places adjudicades i llavors podràs acceptar la teva plaça. 

 - Si no t'apareix cap universitat assignada, és perquè has quedat en llista d'espera, no cal que facis res. Després del període de desistiments encara tens opció a obtenir una plaça, si ha quedat alliberada pels estudiants que desisteixin.

 - Si tens plaça però vols abandonar el procés de participació, podràs renunciar totalment a la mobilitat.  No s'acceptaran peticions fora de termini ni s'atendran fora d'aquest mitjà. Si abandoneu ara el vostre procés de participació a la convocatòria, no estareu penalitzats si l'any vinent voleu sol·licitar un intercanvi. 

 5 de Març Assignació provisional de places
 Del 5 al 10 de Març  Acceptació / No Acceptació / Renúncia a la plaça
 5 de Març

Llista provisional de places vacants ESCSE

Llista provisional de places vacants ESCS

Llista provisional de places vacants ESUP

 11 de Març

Llista de places vacants definitiu ESCSE

Llista de places vacants definitiu ESCS

Llista de places vacants definitiu ESUP

 Del 12 al 17 de Març Sol·licituds període de reassignació (repesca) 

 

Pots consultar com fer la sol·licitud a la següent GUIA