Procés d'adscripció única a la UPF

Què vol dir l’adscripció única a la UPF dels estudis del TecnoCampus?

A partir del curs 2014-2015, tots els estudiants de nou accés que inicïin els seus estudis al TecnoCampus (en els seus tres centres universitaris) podran obtenir, en finalitzar, un títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra. Fins ara, les titulacions que s’impartien a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Mitjans Audiovisuals i Doble titulació en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica) eren títols oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ho continuaran sent pels alumnes que ja hagin iniciat els seus estudis.

Quins avantatges comporta?

Per al TecnoCampus, unifica els calendaris acadèmics dels seus centres universitaris, i per tant de tots els graus que s’hi imparteixen. Això representa majors sinergies entre els diversos estudis, que permetran la posada en marxa de nous graus i noves titulacions, a banda de fomentar el treball interdisciplinar. Per als estudiants, els beneficis se centren en una major oferta acadèmica de graus i màsters oficials sense detriment de la qualitat, ja que la Universitat Pompeu Fabra és una de les universitats amb més prestigi entre les universitats catalanes i espanyoles.