Imports matrícules Graus curs 2021-22

A continuació et facilitem les dades del preu total de la matrícula per  curs acadèmic dels Graus Tecnocampus,  amb dedicació a temps complert, sense convalidacions ni bonificacions, que es pot fer en un únic pagament o fraccionat fins a un màxim de 12 mensualitats:

                                                                   

                            

      

* Finançament subjecte a la seva aprovació.

Consulta el desglòs dels preus per crédit en el següent enllaç

 

Consulta la "NORMATIVA PER LA QUAL ES REGULEN ELS ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA EN ENSENYAMENTS OFICIALS DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME" (EXTRACTE) en el següent enllaç

 

Consulta el Catàleg Preus 2021/2022 en el següent enllaç

                                                                   

                            

      

ESTUDIS DE GRAU Crèdits Nombre de crèdits assignatures anàlogues (1r curs) Pagament únic

Quota Finançament

Ent. Financera

       Total curs acadèmic amb taxes i assegurances incloses* Import mensual finançat a 12 mesos*

Escola Superior Politècnica

Disseny i Producció de Videojocs

60  

5.899 €

506 €

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 60  

5.467 €

469 €

Enginyeria Informàtica de Gestió i SI 60  

5.467 €

469 €

Enginyeria Mecànica 60  

5.467 €

469 €

Enginyeria d'Organització Industrial 60  

5.467 €

469 €

Mitjans Audiovisuals 60  

5.899 €

506 €

Doble Tit. en Enginyeria Informàtica i Videojocs* 70 24 6.940 € 596 €

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa

Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

60   5.390 € 463 €
Administració d'Empreses i GI, (anglès) 60   5.761 € 494 €
Logística i Negocis Marítims 60   5.390 € 463 €
Màrqueting i Comunitats Digitals 60   5.390 € 463 €
Doble Tit. en Turisme i G.LL / AdE** 60 36 5.537 € 475 €
Doble Tit. en AdE / Màrqueting i CD** 60 44 5.570 € 478 €

Escola Superior de Ciències de la Salut

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE)

60   6.222 € 534 €
Fisioteràpia 60   6.097 € 523 €
Infermeria 60   5.945 € 510 €
Doble Tit. en Fisioteràpia i CAFE** 76 34 8.294 € 711 €

Preus per crèdit i taxes serveis administratius
dels estudis del Grau del TecnoCampus curs 21/22

Consulta les taxes aquí