A continuació et facilitem les dades del cost de la matrícula de primer curs de cada estudi, d'acord amb els crèdits que matriculis per al curs 2017-18. 

ESTUDIS DE GRAU Crèdits de
1r curs
Anàlogues Import de
matrícula
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació 60   4.987 €    
       
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, docència en anglès 60   5.467 €     
       
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) 60   5.799 €     
       
Disseny i Producció de Videojocs 60   5.329 €     
       
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 60   5.065 €     
       
Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació 60   5.065 €     
       
Enginyeria Mecànica 60   5.065 €     
       
Fisioteràpia 60   5.374 €     
       
Infermeria  60   5.374 €     
       
Logística i Negocis Marítims 60   4.987 €      
       
Màrqueting i Comunitats Digitals  60   4.987 €      
       
Mitjans Audiovisuals 60   5.329 €       
       
Doble Titulació en Turisme i G.LL / Administració d'Empreses i GI 60 30 5.109 € 
       
Doble Titulació en Fisioteràpia i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport  74 33 7.332 € 
       
Doble Titulació en Administració d'Empreses i GI / Màrqueting i CD 60 30 5.109 € 
       
Doble Titulació en Enginyeria Informàtica  i Disseny i Producció de Videojocs 70 24 6.393 € 

Bonificacions: Consulta les possibles bonificacions a la nostra web.
 
Formes de pagament: Consulta les formes de pagament de la matrícula en el següent enllaç.
 
Preus per crèdit i taxes serveis administratius: Consulta les taxes dels serveis administratius dels estudis de Grau del Tecnocampus curs 17/18 al següent enllaç
 
Renuncia a la matrícula: Es pot consultar informació important sobre l'anul·lació de matrícula en el següent enllaç
 
IMPORTANT:
 
El fet de no realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents donarà lloc a la suspensió temporal dels drets, i en el seu cas, podrà donar lloc a la nul·litat de matrícula, sense dret a la devolució.
Aquesta suspensió dels drets o posterior anul·lació no comporta, però, la baixa a la Universitat, per la qual cosa en cas que vulgui reprendre els estudis, hauríeu de fer efectius els imports deguts a la Universitat i / o aportar la documentació d'accés pendent de lliurament, i seria d'aplicació el règim de permanència (serien comptabilitzades les convocatòries corresponents). Tota petició de trasllat o d'un altre tràmit amb la Universitat no podria ser atesa mentre no es regularizi la teva situació amb el pagament de l'import de la matrícula.