A continuació et facilitem les dades del cost de la matrícula de primer curs de cada estudi, d'acord amb els crèdits que matriculis per al curs 2020-21:

  • Bonificacions: Consulta les possibles bonificacions a la nostra web.
  • Formes de pagament: Consulta les formes de pagament de la matrícula en el següent enllaç.

  • Preus per crèdit i taxes serveis administratius: Consulta les taxes dels serveis administratius dels estudis de Grau del Tecnocampus curs 20/21 al següent enllaç

Pots consultar en aquest enllaç el Catàleg de Serveis i Preus TecnoCampus pel curs acadèmic 2020/21, aprovat pel Patronat de la Fundació.

Renuncia a la matrículaEs pot consultar informació important sobre l'anul·lació de matrícula en el següent enllaç

 

IMPORTANT:

El fet de no realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents donarà lloc a la suspensió temporal dels drets, i en el seu cas, podrà donar lloc a la nul·litat de matrícula, sense dret a la devolució.

Aquesta suspensió dels drets o posterior anul·lació no comporta, però, la baixa a la Universitat, per la qual cosa en cas que vulgui reprendre els estudis, hauríeu de fer efectius els imports deguts a la Universitat i / o aportar la documentació d'accés pendent de lliurament, i seria d'aplicació el règim de permanència (serien comptabilitzades les convocatòries corresponents). Tota petició de trasllat o d'un altre tràmit amb la Universitat no podria ser atesa mentre no es regularizi la teva situació amb el pagament de l'import de la matrícula.