Beques de caràcter general del Ministeri

Finalitat

Facilitar l'accés als estudis universitaris mitjançant ajuts a la matrícula i altres conceptes, sota el principi d'igualtat d'oportunitats.

Entitat convocant

Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants que cursen estudis universitaris oficials de grau i/o de màster universitari.
No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis d'especialització ni títols propis.

Requisits

La convocatòria estableix els requisits generals, acadèmics i econòmics que s’han de reunir per poder optar a aquesta beca. Pots consultar-los en aquest enllaç.

Procediment de sol·licitud

La sol·licitud s'haurà de complimentar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional en l'adreça electrònica: https://sede.educacion.gob.es

També podeu trobar l'enllaç a l'esmentada seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional en la web de l'AGAUR.

Documentació que cal aportar

Com a norma general, per sol·licitar la beca no cal presentar cap document. Només en casos molt concrets que s'indicaran en el document que obtindreu una vegada presentada la sol·licitud juntament amb el resguard de la sol·licitud. No obstant això, en qualsevol moment del procediment es podrà requerir l'aportació dels documents justificatius de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud.

Si una vegada tramitada la sol·licitud, el Ministeri o l’AGAUR et requereix l’aportació de documentació addicional, l’has de comunicar preferentment mitjançant el tràmit genèric (cal certificat digital i disposar ja del codi ID de la sol·licitud i/o el número d’expedient, l’AGAUR i el Portal de Tràmits li facilitarà a finals d’octubre per correu electrònic). Si no, també pots fer servir la petició genèrica dirigida a l’AGAUR.

Termini de sol·licitud

Convocatòria 2021-2022: Des del 3 d'agost al 14 d'octubre de 2021, inclòs.

Estat de la convocatòria

Convocatòria 2021-2022: Tancat

Temps de resposta

Aproximadament 6 mesos.

Com consultar l’estat de la teva beca

La tramitació de les sol·licituds de beques gestionades per l'AGAUR es realitza a través del portal Tràmits Gencat del web de la Generalitat de Catalunya. Per accedir a la vostra Àrea privada i consultar l'estat de la sol·licitud de beca es facilitarà a l'estudiant un codi identificador (codi ID), que s'enviarà a l'adreça de correu electrònic que consta en la sol·licitud. Aquest codi ID serà amb el que s'haurà d'accedir a l'Àrea privada del tràmit de beca i fer seguiment de la sol·licitud.

El codi ID no es correspon amb el localitzador que hi consta en el resguard de la beca sol·licitada.

Altres informacions

Trobaràs informació detallada d’aquesta beca en aquest enllaç de l’AGAUR.

Cobrament de la beca:

Les i els estudiants que sol·licitin beca de caràcter general hauran d'abonar la totalitat de l'import de la matrícula. Als estudiants becats se'ls ingressarà l'import adjudicat pel Ministeri en el compte bancari que indiqui l'estudiant, un cop el Ministeri l'hagi abonat a la Universitat. En cas que l'estudiant tingui algun pagament pendent amb TecnoCampus es compensarà la beca parcial o totalment amb l'import pendent.

Per ampliar informació, poseu-vos en contacte amb el Punt d’Informació a l’Estudiant.

Normativa i documentació de referència

La convocatòria i la normativa relacionada està disponible en el següent enllaç de l’AGAUR i en aquest apartat de la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional.