CONVOCATÒRIA 2023-2024: El termini de sol·licitud és del 27 de març al 17 de maig de 2023.

 

Finalitat

Facilitar l'accés als estudis universitaris mitjançant ajuts a la matrícula i altres conceptes, sota el principi d'igualtat d'oportunitats.

Entitat convocant

Ministeri d'Educació i Formació Professional

Qui ho pot sol·licitar

Persones que cursin estudis universitaris oficials de grau i/o de màster universitari en una universitat de Catalunya o a la UOC.
No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis d'especialització ni títols propis.

Sol·licita-la dins del termini, encara que no sàpigues el que estudiaràs, o fins i tot encara que no sàpigues si estudiaràs o no.

Requisits

La convocatòria estableix els requisits generals, acadèmics i econòmics que s’han de reunir per poder optar a aquesta beca. Pots consultar-los en aquest enllaç.

Procediment de sol·licitud

La sol·licitud s'haurà de presentar per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional en l'adreça electrònica: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-2023.html

També podeu trobar l'enllaç a l'esmentada seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional en la web de l'AGAUR.

Documentació que cal aportar

Com a norma general, per sol·licitar la beca no cal presentar cap document. Només en casos molt concrets que s'indicaran en el document que obtindreu una vegada presentada la sol·licitud juntament amb el resguard de la sol·licitud. No obstant això, en qualsevol moment del procediment es podrà requerir l'aportació dels documents justificatius de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud.

Si el Ministeri o l’AGAUR, una vegada tramitada la sol·licitud, et requereix l’aportació de documentació addicional, ho farà través del portal  Tràmits gencat  de la Generalitat de Catalunya i l’hauràs de presentar, també, a través d’aquest portal.

Consulta les FAQs de la web de l'AGAUR sobre la presentació de documentació.

Termini de presentació de sol·licitud

Convocatòria curs 2023/2024: Del 27 de març al 17 de maig de 2023.

Estat de la convocatòria

Convocatòria curs 2023/2024: La convocatòria estarà oberta durant el termini de presentació de sol·licituds (del 27 de març al 17 de maig de 2023)

Temps de resposta

Aproximadament 6 mesos.

Consulta la infografia "La meva beca, pas a pas"

Com consultar l’estat de la teva beca

La tramitació de les sol·licituds de beques gestionades per l'AGAUR es realitza a través del portal Tràmits Gencat del web de la Generalitat de Catalunya. Per accedir a la vostra Àrea privada i consultar l'estat de la sol·licitud de beca es facilitarà a l'estudiant un codi identificador (codi ID de la convocatòria actual), que s'enviarà a l'adreça de correu electrònic que consta en la sol·licitud. Aquest codi ID serà amb el que s'haurà d'accedir a l'Àrea privada del tràmit de beca i fer seguiment de la sol·licitud.

El codi ID no es correspon amb el localitzador que hi consta en el resguard de la beca sol·licitada.

Consulta la infografia d'ajuda per consultar l'estat de la teva beca.

Altres informacions

Trobaràs informació detallada d’aquesta beca en aquest enllaç de la web l’AGAUR.

Consulta la infografia dels ajuts i quanties en funció del tipus de matrícula i llindar econòmic.

Cobrament de la beca:

Els i les estudiants del TecnoCampus que sol·licitin beca de caràcter general hauran d'abonar la totalitat de l'import de la matrícula. Als i les estudiants becats/des se'ls ingressarà l'import adjudicat pel Ministeri en el compte bancari que l'estudiant ha informat en la sol·licitud de la beca, un cop el Ministeri l'hagi abonat a la Universitat. En cas que l'estudiant tingui algun pagament pendent amb TecnoCampus es compensarà la beca parcial o totalment amb l'import pendent.

Per ampliar informació, poseu-vos en contacte amb el Punt d’Informació a l’Estudiant.

Normativa i documentació de referència

La Normativa, Diligències, Propostes i Resolucions relacionada està disponible en el següent enllaç de la web de l’AGAUR i en aquest apartat de la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional.