L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la incorporació d’estudiants de màsters universitaris i de màsters i postgraus (titol propi) de l'Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST) mitjançant beques destinades al finançament de la matrícula del curs 2021/2022.

Convoca el TecnoCampus amb l’esponsorització de l’entitat FecunMed.

Poden sol·licitar aquestes beques els estudiants que s’hagin matriculat en algun màster universitari o en algun dels postgraus de l'ESCST.

Online: e-Secretaria

  • Tràmit "MÀSTERS UNIV.: Beques Fecunmed ESCST" (estudiants de màster universitari)
  • Tràmit "MÀST/POST. TÍTOL PROPI: Beques Fecunmed ESCST" (estudiants de màster o postgrau títol propi)

 

 

  • Certificat de vida laboral.
  • Documentació acreditativa en cas d'experiència professional assistencial dins algun dels centres conveniats amb l'ESCST.
  • Expedient acadèmic dels estudis anteriors.

 

La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a la persona interessada documentació addicional si es considera que la que s’aporta no acredita suficientment allò que es vol fer constar.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació és del 7 de gener al 21 de febrer de 2022.

Convocatòria 2021-2022: Tancat.