Beques Talent UPF

Finalitat

Aquestes bases tenen com a finalitat reconèixer i premiar l’esforç i talent dels estudiants amb un aprofitament acadèmic excel·lent als estudis previs als estudis universitaris, independentment de la seva situació econòmica.

Entitat convocant

Aquestes beques es finançaran amb els fons provinents del conveni signat entre el TecnoCampus i la UPF.

Persones beneficiàries i criteris d’adjudicació

Seran beneficiaris o beneficiàries dels ajuts les persones amb millor nota d’admissió provinents de les vies de Batxillerat o CFGS en la preinscripció universitària de juny i que compleixin els següents requisits:

  • Tenir una nota d’admissió igual o superior a 10.
  • Haver escollit estudiar a TecnoCampus en primera preferència (primera assignació).
  • Matricular-se per primera vegada a Tecnocampus en el curs 2021/22 del primer curs íntegre d’uns estudis universitaris de Grau.
  • Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.
  • Tenir menys de 22 anys en el moment d’efectuar la matrícula.

Procediment de concessió

Els ajuts s’adjudicaran per ordre estricte segons la nota d’admissió obtinguda en cadascun dels graus ó dobles graus.

Gestió acadèmica elaborarà un llistat amb els candidats i candidates de cada Grau o doble titulació que compleixin els criteris d’atorgament establerts en aquestes bases. El llistat inclourà la classificació dels candidats i candidates per ordre decreixent segons nota d’admissió i serà elevat a l’òrgan resolutiu, el qual emetrà la resolució que correspongui.

Resolució

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució que es dicti és el 15 d’octubre de l’any en curs.

Consulta la resolució per al curs 2021-2022 en aquest enllaç.

Dotació econòmica dels ajuts

La dotació del programa és de 17 ajuts de 3.247€ cadascun a descomptar de les matrícules de 1r curs dels Graus impartits al Tecnocampus

Normativa i documentació de referència

Bases dels Ajuts sobre la matrícula de primer curs als estudiants amb millor nota d’admissió als estudis universitaris Tecnocampus.