Beques Universitat Empresa

Amb la finalitat de contribuir a la formació de bons professionals, l’empresa AQUA HOTEL concedeix beques d’estudi als estudiants amb millor expedient acadèmic de primer curs dels estudis del doble Grau en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, impartits per l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa-Tecnocampus (ESCSET), independentment de la seva situació econòmica, en les condicions que s’estableixen les bases de la convocatòria.

Convoca el TecnoCampus amb el patrocini de l´empresa de la comarca AQUA HOTEL.

Seran beneficiaris o beneficiàries dels ajuts les persones amb millor nota d’expedient de primer curs i que compleixin els següents requisits:

  • Haver-se matriculat el curs 2021/22 per primera vegada de la totalitat dels crèdits de primer curs en el doble Grau en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació. A aquests efectes també es computen els crèdits reconeguts. Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.
  • Superar totes les assignatures d’aquest primer curs.
  • Matricular la totalitat dels crèdits de 2n curs.

El procediment de concessió d’aquests ajuts es durà a terme d’ofici, per part dels serveis de gestió acadèmica de la Fundació TecnoCampus.

El servei de gestió acadèmica elaborarà un llistat amb els i les estudiants de primer curs del doble grau en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació que compleixin els criteris d’atorgament establerts en aquestes bases. El llistat inclourà la classificació dels candidats i candidates per ordre decreixent segons la nota mitjana de l’expedient de primer curs i serà elevat a l’òrgan resolutiu, el qual emetrà la resolució que correspongui.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució que es dicti serà al llarg del mes d’octubre de l’any en curs.

Pots consultar el llistat de beques adjudicades en aquest enllaç. Data de publicació: 28 d'octubre de 2022.

La dotació econòmica és de 2 beques de 1.000 € cadascuna.

Per més informació

PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT - PIE
TecnoCampus. Edifici TCM1, planta 0
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 702 32 32
E-mail: pie@tecnocampus.cat