Beques Universitat Empresa

Convocatòria curs 2024/2025

Amb la finalitat de contribuir a la formació de bons professionals, l’empresa AQUA HOTEL concedeix beques d’estudi als estudiants amb millor expedient acadèmic de primer curs dels estudis del doble Grau en Turisme i Gestió del Lleure/Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació i dels estudis del doble Grau en Turisme i Gestió del Lleure/Màrqueting i Comunitats Digitals, impartits pel Tecnocampus, independentment de la seva situació econòmica, en les condicions que s’estableixen a les bases de la convocatòria.

Convoca el TecnoCampus amb el patrocini de l´empresa de la comarca AQUA HOTEL.

La dotació econòmica és de 3 beques de 1.000 € cadascuna.

Seran beneficiaris o beneficiàries dels ajuts les persones amb millor nota d’expedient de primer curs i que compleixin els següents requisits:

a) Haver-se matriculat el curs 2023/24 per primera vegada de la totalitat dels crèdits de primer curs en el doble Grau en Turisme i Gestió del Lleure/Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació o en el doble Grau en Turisme i Gestió del Lleure/Màrqueting i Comunitats Digitals. A aquests efectes també es computen els crèdits reconeguts. Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.
b) Superar totes les assignatures d’aquest primer curs.
c) Haver-se matriculat de la totalitat dels crèdits de 2n curs.

El procediment de concessió d’aquests ajuts es durà a terme d’ofici, per part dels serveis de Gestió Acadèmica de la Fundació TecnoCampus.

L’òrgan competent per dictar les resolucions d’adjudicacions dels ajuts és el director general del TecnoCampus.

La resolució de concessió o denegació de les beques es publicarà en aquest apartat de la web.

Per més informació

PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT - PIE
TecnoCampus. Edifici TCM1, planta 0
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 702 32 32
E-mail: pie@tecnocampus.cat