Beques d'estudi per a esportistes de clubs adherits al "Club Esportiu TecnoCampus"

Convocatòria curs 2024/2025

 

Finalitat

La Fundació TecnoCampus concedeix beques d’ajut a la matrícula als esportistes que estiguin desenvolupant activament la competició esportiva en clubs adherits al Club Esportiu TecnoCampus per al curs 2024-25 i vulguin cursar estudis universitaris de Grau.

Entitat convocant

Convoca la Fundació TecnoCampus amb l'esponsorització dels clubs adherits al "Club Esportiu TecnoCampus". 

Relació de clubs adherits per al curs 2024/25:

 • SPAS – Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques de Mataró
 • Club Escalada Mataró - Búlder Planet 
 • Federació Catalana de Vela
 • Club de Rem Mataró 
 • Club Esportiu Futsal Mataró
 • Club Esportiu de Bàsquet AE BOET 
 • AIKIDO Mataró
 • Centre Natació Mataró
 • Centre Atlètic Laietània

Qui ho pot sol·licitar

Consulta la informació detallada dels requisits en el punt 2.- de les bases de la convocatòria. 

Poden sol·licitar aquests ajuts els estudiants que es matriculin a un grau al TecnoCampus en el curs 2024/25, que siguin acreditats per algun centre adherit al Club Esportiu TecnoCampus i que compleixin els següents requisits:

Requisits generals:

 • Ser esportista en actiu del centre que l’acredita, desenvolupant activament la competició esportiva i que per la seva trajectòria i el seu nivell present es considerin esportistes destacats en les seves seccions i en les seves categories. En tots els casos els clubs esportius hauran d’estar adherits al Club Esportiu TecnoCampus per al curs 2024/25.
 • Ser menor de 25 anys a la data d'inici del curs 2024/25.

Requisits acadèmics:

 • Matricular-se d’un mínim de 60 crèdits per curs, sempre i quan el pla d’estudis i la normativa acadèmica li ho permeti (en el cas de les dobles titulacions sense comptar les assignatures anàlogues). A aquests efectes, també es computen els crèdits reconeguts. No obstant l’anterior, si l’estudiant es matricula de menys de 60 crèdits es reduirà proporcionalment l’import de la beca.
 • Tenir formalitzada la matrícula. En cas de sol·licitar la baixa acadèmica als estudis matriculats abans de la resolució d’adjudicació de beques, s’entendrà que l’estudiant desisteix de la seva sol·licitud.
 • Els i les estudiants del TecnoCampus, a partir del 2n curs, també hauran d’haver assolit un rendiment acadèmic mínim del 65% de crèdits aprovats respecte del curs anterior.

Dotació econòmica

La dotació total del programa per part de TecnoCampus és de 6 beques de 750€ per períodes anuals acadèmics i fins a assolir els crèdits necessaris per a l’obtenció del títol, sempre i quan les persones beneficiàries compleixin amb els requisits acadèmics i esportius per a la seva renovació contemplats en les bases.

Per la seva banda, el Club esportiu aportarà la mateixa quantitat per als mateixos períodes, de manera que les persones beneficiàries, en el cas de complir els requisits indicats en aquestes bases, obtindran un ajut de 1.500 euros anuals al llarg dels seus estudis a TecnoCampus. 

No obstant l’anterior, si l’estudiant es matricula de menys de 60 crèdits es reduirà proporcionalment l’import de la beca.

Documentació que cal aportar

És necessari adjuntar la següent documentació a la sol·licitud:

 • Certificat emès pel club esportiu segons model de l’annex I, que certifiqui conforme la persona interessada està participant activament en la competició esportiva i és considerat un/a esportista destacat/da en les seves seccions i categories, així com també una relació dels seus mèrits esportius.

 El certificat del club esportiu s'ha de presentar segons el model que consta a l'Annex I de les bases de la convocatòria. 

La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a la persona interessada documentació addicional, si es considera que la que s’aporta no acredita suficientment allò que es vol fer constar.

Termini de presentació de sol·licituds

El període de sol·licitud és del 2 de setembre al 15 d'octubre de 2024.

Procediment de sol·licitud

Online: mitjançant l'e-Secretaria, tràmit GRAUS: Beques esportistes (sol·licitud)

És necessari adjuntar en el tràmit documentació especificada en el punt 5 de las bases de la convocatòria dins el termini establert.

Estat de la convocatòria

Convocatòria curs 2024/2025: Estarà oberta del 2 de setembre al 15 d'octubre de 2024.

Resolució

La resolució de concessió o denegació de les beques es publicarà en aquest apartat de la web.

Normativa i documentació de referència

Resolució d'aprovació de les bases i la convocatòria de les beques d'estudi a esportistes, curs 2024/25

 

Per més informació

PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT - PIE
TecnoCampus. Edifici TCM1, planta 0
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 702 32 32
E-mail: pie@tecnocampus.cat