Beques Impulsa màsters

Convocatòria curs 2023/2024

Aquestes bases tenen per objectiu promoure la incorporació d’estudiants als màsters universitaris en el curs acadèmic 2023/2024, amb l’adjudicació de beques a la matrícula mitjançant procediment de concurrència competitiva, prioritzant els estudiants amb millor rendiment acadèmic i una alta motivació, així com també la situació econòmica en cas que la persona candidata aporti la documentació requerida en aquestes bases.

Les beques adjudicades seran destinades al finançament de la matrícula dels següents estudis impartits a TecnoCampus:

 • Màster en Emprenedoria i Innovació (60 crèdits)
 • Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims (60 crèdits)
 • Màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva (60 crèdits)
 • Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment  (Bianual, 30 crèdits per curs)

 

Són una iniciativa de la Fundació TecnoCampus, que com a entitat sense ànim de lucre i dedicada a l’ensenyament vol posar a l’abast de tots els ciutadans que ho desitgin l’accés a un estudi de màster universitari.

Per optar a les beques Impulsa, les persones interessades en cursar un màster universitari del TecnoCampus hauran de complir els següents requisits bàsics:

a) Haver obtingut l’admissió als estudis de màster per als quals se sol·licita la beca.

b) Matricular-se per primera vegada de tots els crèdits en el curs 2023/24, seguint la programació del pla d’estudis del Màster (60 crèdits o 30 crèdits, en el cas del Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment).

c) Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.

L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 16.000 euros, amb una dotació total del programa de vuit beques, dues per a cada Màster. Els dos primers estudiants classificats segons puntuació obtinguda en els criteris establerts en el punt 7, obtindran una beca de 2.000 euros cadascuna. En el cas del Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment (bianual) els dos primers estudiants classificats obtindran una beca de 1.000 € cada curs acadèmic.

Consulta el detall de la documentació que cal aportar en les bases de la convocatòria (punt 5).

Documentació obligatòria: la documentació següent és indispensable per optar a la Beca. La no presentació dels documents invalidarà la candidatura.

a) Certificat acadèmic, amb les especificacions que es detallen a les bases.

b) Carta de motivació.

Documentació opcional: per valorar la situació econòmica, en cas que la persona sol·licitant desitgi optar a la seva puntuació, serà necessari aportar la documentació justificativa dels ingressos obtinguts dins el territori espanyol, indicada en l’Annex I de les bases. 

A la vista de la documentació remesa per la persona candidata, la Comissió de valoració podrà demanar altres documents que consideri necessaris per aclarir la seva situació.

S'estableixen els següents terminis de sol·licitud i presentació de documentació, en funció del màster universitari:

 • Màster en Emprenedoria i Innovació; Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims; Màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva: El termini de presentació de sol·licituds i documentació començarà el dia 03/05/2023 fins al 25/07/2023 a les 14 hores.
 • Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment: El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 03/05/2023 fins el 15/11/2023 a les 14 h.

Programa Beques Impulsa Màsters curs 2023/2024:

 • Màster en Emprenedoria i Innovació; Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims; Màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva: La convocatòria estarà oberta des del dia 03/05/2023 fins el dia 25/07/2023 a les 14 hores.
 • Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment: La convocatòria estarà oberta des del 03/05/2023 fins el dia 15/11/2023 a les 14 hores.

 

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de beca i adjuntar la documentació mitjançant el formulari online corresponent als estudis pels que demanen la beca. Els formularis estaran actius durant els terminis de sol·licitud:

 • Màster en Emprenedoria i Innovació; Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims; Màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva: Formulari de sol·licitud
 • Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment: Formulari de sol·licitud

IMPORTANT:

 • Només s’acceptarà la documentació lliurada dins els terminis establerts.
 • El formulari només permet presentar una sol·licitud per estudiant i no es pot modificar o ampliar després d’haver estat presentat. És imprescindible adjuntar la documentació obligatòria i no s’acceptarà documentació que no s’ajusti al que estableix el punt 5 de les bases. Per tant, abans de presentar el formulari verifica que disposes de tota la documentació i que aquesta és correcta.
 • L’enviament del formulari generarà automàticament el número de registre assignat i la confirmació del lliurament. Conserva el número de registre, el necessitaràs per consultar l'estat de la teva sol·licitud. 

Màster en Emprenedoria i Innovació; Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims; Màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva:

 • Llistat de requeriment de documentació/defectes a esmenar - Listado de requerimiento de documentación/defectos a enmendar (publicació - publicación: 6/9/2023): Versió en català / Versió en castellà

 

Resolució de la Direcció General relativa a l'adjudicació de les beques Impulsa Màsters per al curs 2023/24 ((Màster U. en Emprenedoria i Innovació; Màster U. en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims; Màster U. en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva)

 

S’estableixen els següents terminis màxims per resoldre i notificar la resolució:

 •  Màster en Emprenedoria i Innovació; Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims; Màster en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva: 29 de setembre de 2023.
 • Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment: 15 de desembre de 2023.

Per més informació

PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT - PIE
TecnoCampus. Edifici TCM1, planta 0
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 702 32 32
E-mail: pie@tecnocampus.cat