Aquestes bases tenen per objectiu promoure la incorporació d’estudiants als màsters universitaris en el curs acadèmic 2022/2023, amb l’adjudicació de beques a la matrícula mitjançant procediment de concurrència competitiva, prioritzant els estudiants amb millor rendiment acadèmic i una alta motivació, així com també la situació econòmica en cas que la persona candidata aporti la documentació requerida en aquestes bases.

 

Són una iniciativa de la Fundació TecnoCampus, que com a entitat sense ànim de lucre i dedicada a l’ensenyament vol posar a l’abast de tots els ciutadans que ho desitgin l’accés a un estudi de màster universitari.

Per optar a les beques Impulsa, les persones candidates hauran de complir els següents requisits bàsics:

a) Haver obtingut l’admissió als estudis de màster per als quals se sol·licita la beca

b) Matricular-se per primera vegada de tots els crèdits en el curs 2022/23, seguint la programació del pla d’estudis del Màster (60 crèdits)

c) Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran reduir la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%.

L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 12.000 euros, amb una dotació total del programa de sis beques, dues per a cada Màster.

Els dos primers estudiants classificats segons puntuació obtinguda en els criteris establerts en el punt 7 de les bases, obtindran una beca de 2.000 euros cadascuna. 

Consulta el detall de la documentació que cal aportar en les bases de la convocatòria (punt 5).

Documentació obligatòria: la documentació següent és indispensable per optar a la Beca. La no presentació dels documents invalidarà la candidatura.

a) Certificat acadèmic.

b) Carta de motivació.

Documentació opcional: per valorar la situació econòmica, en cas que la persona sol·licitant desitgi optar a la seva puntuació, serà necessari aportar la documentació justificativa dels ingressos obtinguts dins el territori espanyol, indicada en l’Annex I de les bases. 

A la vista de la documentació remesa per la persona candidata, la Comissió de valoració podrà demanar altres documents que consideri necessaris per aclarir la seva situació.

El termini de presentació de les sol·licituds i documentació començarà el dia 03/05/2022 fins al 25/07/2022 a les 14 hores.

Programa Beques Impulsa Màsters curs 2022/2023. Estat de la convocatòria: TANCAT. 

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de beca mitjançant aquest formulari online i adjuntar la documentació.

IMPORTANT:

  • Només s’acceptarà la documentació lliurada dins els terminis establerts.
  • El formulari només permet presentar una sol·licitud per estudiant i no es pot modificar o ampliar després d’haver estat presentat. És imprescindible adjuntar la documentació obligatòria i no s’acceptarà documentació que no s’ajusti al que estableix el punt 5 de les bases. Per tant, abans de presentar el formulari verifica que disposes de tota la documentació i que aquesta és correcta.
  • L’enviament del formulari generarà automàticament el número de registre assignat i la confirmació del lliurament.

Llistat de requeriments. Data de publicació: 26 de juliol de 2022. Consulta'l en aquest enllaç.

Relació de sol·licituds admeses i excloses, valoració de les candidatures i beques adjudicades. Data de publicació: 30 de setembre de 2022. Consulta-la en aquest enllaç.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà el 30 de setembre de 2022.

Per més informació

PUNT D’INFORMACIÓ A L’ESTUDIANT - PIE
TecnoCampus. Edifici TCM1, planta 0
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 702 32 32
E-mail: pie@tecnocampus.cat