Formes de pagament

L´abonament de la matrícula es podrà fer en un pagament únic o fraccionat amb préstec en entitat financera.

Pagament únic

Una vegada formalitzada la matrícula, es lliurarà a l'estudiant la carta de pagament (abonaré) en la qual figura el codi de barresper poder fer efectiu el pagament en un termini màxim de 30 dies a comptar des del moment de la matrícula.

En el cas d’estudiants a partir de segon curs aquesta carta de pagament l’hauran d’imprimir en el moment de l’auto-matrícula.

 

L´estudiant podrà escollir entre aquestes opcions per fer efectiu el pagament de l’abonaré:

Carta de pagament

Presentar la carta de pagament a l’entitat financera (Banc Sabadell, CaixaBank, Bankia, BBVA i Banc Santander) i fer  efectiu el pagament o, si tens compte obert en l´entitat demanar que ho descomptin del compte.

Lector òptic per a caixer automàtic

Si tens compte obert en l´entitat financera, podràs fer efectiu el pagament en un caixer automàtic que tingui lector òptic. Un cop introduïda la seva llibreta o targeta, triar l´opció de pagament de rebuts i, seguir les indicacions que li doni el sistema.

Amb targeta de crèdit

Mitjançant targeta de crèdit o dèbit (amb límit suficient) fent ús del servei de pagament mitjançant la banca electrònica que faciliten les següents entitats: CaixaBank  i BBVA , així com des d´un dispositiu mòbil baixant gratuïtament l´APP de pagaments de rebuts de CaixaBank o amb codi QR

Pagament mitjançant CrediCompte Formació de Sabadell Consumer

 

Amb el finançament, es concedeix una línia de crèdit amb CrediCompte Formació, que facilitarà el pagament de la resta de cursos del grau.

 • Modalitat de pagament fins a 12 mesos
 • Domicilia els pagaments en el seu compte habitual, sense canviar de banc
 • Disponible per a persones físiques amb DNI o NIE (residents i amb ingressos del territori espanyol)
 • Sense interessos TIN 0,00%. Despeses d'obertura del 4% finançats en les quotes mensuals TAE 7,55%

La tramitació es fa en el mateix moment de la matrícula, per a matrícules d'import superior a 1.000€, i amb un màxim de 9.000€

 

Condicions:

Finançament ofert per Sabadell Consumer Finance SAU i subjecte a la seva aprovació.

 

Exemple de finançament:

Finançament de matrícula per import de 5.000€ a 12 mesos, comissió d'obertura 4% finançada, TIN 0,00% i TAE 7,55%. Import finançat 5.200€ en 11 quotes mensuals de 433,33€ i una última quota final de 433,37€.

Import total degut: 5.200€

 

Finançament  ofert per Sabadell Consumer Finance SAU i subjecte a la seva  aprovació. Consulta en el següent enllaç les avantatges d’aquest finançament: informació

Simulador

Calculadora per simular el teu préstec

Fes servir aquest aplicatiu per crear una simulació d'un préstec que s'adapti a les teves necessitats

Pagament mitjançant Préstec Expres Caixabank, a 10 o 12 mesos sense interès.

Tramitació a qualsevol oficina de CaixaBank.

E-mail de referencia  colectivos.barcelona@caixabank.com

Per a Més informació sobre préstecs personals per a estudis

 

Independentment al finançament amb Sabadell Consumer o amb CaixaBank, amb els que TecnoCampus té formalitzat Conveni de Col·laboració específic amb finançament sense interès per l´estudiant, aquest podrà adreçar-se a qualsevol altre entitat financera per contractar productes de finançament d´estudis que consideri del seu millor interès.

 

 

 

Pagament mitjançant Préstec Estudis CaixaEnginyers 

 

 

*Demana fins a 10.000€ al 0% d’interès. 

Exemple representatiu:

TIN 0%. TAE 6,90% 

Import mínim: 2.000€

Termini: 10 mesos (10 quotes de 200€). 

Comissió d’obertura: 3,00% amb un mínim de 50 euros.

Import total a satisfer: 2.060€. 

Consulta més informació  https://www.caixaenginyers.com/ca/prestamo-estudios?utm_source=Prestecestudis&utm_medium=link&utm_campaign=TECNOCAMPUS  o posa’t en contacte amb: 

Neus Toran Llort  Telf. 93 755 56 00 

Mail. oficina25@caixa-enginyers.com 

Requisits:

 • Ser major de 18 anys.

 • Acreditar un nivell d'ingressos o bé incloure un cotitular que pugui acreditar uns ingressos suficients per a la valoració de riscos.

 • No constar al RAI/ASNEF o en qualsevol altre registre públic de morositat.

 Documentació necessària dels titulars:

 • DNI / NIE

 • Declaració d'IRPF i patrimoni de l'últim any.

 • Full salarial dels 2 últims mesos.

 • Justificant de matrícula del curs a realitzar.

 En cas de capacitat creditícia insuficient, Caixa Enginyers podrà sol·licitar garanties addicionals.