Formes de pagament

Màsters Universitaris (oficials)

La universitat ofereix fer el pagament, mitjançant abonaré, transferència o targeta de crèdit de l'import de la matrícula de la següent manera:

a) Modalitat de pagament únic, durant els 15 dies següents a la data de formalització de la matrícula.

b) Modalitat de pagament fraccionat:

 • 1/3 de l'import de la matrícula en el moment de formalitzar-la (màxim 15 dies data matrícula)
 • 1/3 de l'import de la matrícula fins al 30 de setembre
 • 1/3 de l'import de la matrícula fins al 30 de desembre

Màsters i Postgraus propis

(Màsters de Formació Permanent - Diplomes d'Especialització i Diplomes d'Expert)

La universitat ofereix fer el pagament, mitjançant abonaré, transferència o targeta de crèdit de l'import de la matrícula de la següent manera: 

a) Modalitat de pagament únic, durant els 3 dies següents a la data de formalització de la matrícula.

b) Mitjançant finançament. 

Finança el teu màster o postgrau

 

Credinstant Formació

Si vols estudiar, que res t’aturi!

Sabadell Consumer vol seguir acompanyant-te en els projectes importants de la teva vida, com són els teus estudis.

Per això, ara et presentem Credinstant Formació, un préstec per a qui té tot el futur per endavant, com tu, i amb grans avantatges exclusius:

 • Escull el termini
 • Mínima documentació

 

Finança el teu màster o postgrau

  Avantatges

   

  Préstec amb interès 0

  TIN 0% TAE 5,63% - 6,28% - 6,30% segons termini

  Amb la mínima documentació

  Màxima agilitat

  Aprovació immediata online o resposta en 24 hores

  Tu tries el compte de domiciliació

  No és necessari tenir compte con Banc de Sabadell

  Què necessites

  Ser estudiant

  i tenir ganes d’estudiar

  DNI del solicitant

  Justificant del compte bancari

  Exemples de finançament:
  • Matrícula única de 1.000 € (estudis adscrits a la UPF) per a 12, 18 o 24 mensualitats.
  • Finançament a 12 Mesos. 11 mensualitats de 87,08€ i la última de 87,12€. TIN 0% TAE % comissió d’obertura 4,5% finançada en els rebuts. Import total finançat i degut: 1.045€.
  • Finançament a 18 Mesos. 17 mensualitats de 59,38€ i la última de 59,54€. TIN 0% TAE % comissió d’obertura 6,9% finançada en els rebuts. Import total finançat i degut: 1.069 €.
  • Finançament a 24 Mesos. 23 mensualitats de 45,31€ i la última de 45,37€. TIN 0% TAE % comissió d’obertura 8,75% finançada en els rebuts. Import total finançat i degut: 1.087,5 €.
  Simulador

  Simulador de préstec pels estudis de màster o postgrau

  Fes servir aquest simulador per calcular les condicions del préstec que s'adapta a les teves necessitats

  Obre calculadora

  Descarrega't tota la informació sobre Credinstant Formació

  Independentment al finançament amb Sabadell Consumer amb el que TecnoCampus té formalitzat Conveni de Col·laboració específic amb finançament sense interès per l´estudiant, aquest podrà adreçar-se a qualsevol altre entitat financera per contractar productes de finançament d'estudis que consideri del seu millor interès.

   

   

  Programa de Préstecs Universitaris de Postgrau (PREPOST)

  És un préstec per a pagar la matrícula de doctorat, màster o postgrau universitari que sigui impartit per una universitat, o per centres adscrits a alguna universitat promogut per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i gestionat per la Caixa d'Enginyers.

  Per a més informació: Beques i Ajuts AGAUR

  Descomptes

  Descomptes per pagament avançat:

  Màsters oficials: Si es realitza el pagament de la totalitat de la matrícula abans del 30 de juny, s'aplicarà un 5% de descompte acumulable (taxes excloses).

  Màsters propis i postgraus (Màsters de Formació Permanent - Diplomes d'Especialització i d'Expert): Si es realitza el pagament de la reserva de plaça durant el període de preinscripció (juliol i novembre) s'aplicarà un 5% de descompte acumulable sobre l'import de la matrícula (taxes excloses).

   

  Descomptes en estudis concrets:

  Màster en Emprenedoria i Innovació: Per matrícules d'equips que comparteixin Projecte endegat i en vies de desenvolupament s'aplicarà un descompte de 2.500€ per a cada membre addicional a partir del segon matriculat.

  Altres descomptes:

  10% de descompte per als Alumni del TecnoCampus.

  10% de descompte per als treballadors/res amb una antiguitat mínima d'un any d'empreses instal·lades al Parc TecnoCampus.

  10% de descompte per als treballadors/res amb una antiguitat mínima d’un any de les entitats col·laboradores amb conveni específic amb TecnoCampus o percentatge indicat en el conveni.

  10% de descompte per als treballadors/res de l’Ajuntament de Mataró i entitats del seu sector públic local amb una antiguitat mínima d’un any.

  10% de descompte per als treballadors/res dels centres o institucions amb convenis marc i/o convenis de cooperació educativa vigents els últims els darrers tres anys acadèmics de manera contínua

  10% de descompte per a les persones col·legiades en col·legis oficials vinculats als estudis que s’imparteixen al centre.

  10% de descompte per als treballadors/es i fills/es de treballadors/es del TecnoCampus que es reguli en el conveni laboral vigent.

  Nota important:

  • Els descomptes s'apliquen sobre el preu sense taxes i altres conceptes com la tutela acadèmica.
  • Només són acumulables els descomptes de pagament avançat. Són acumulables fins a un 15%.
  • Passat el període de descompte per pagament avançat s'aplicarà el descompte més alt i no s'acumularan descomptes.

  Beques i ajuts

  Els estudiants de màster oficial poden optar a una de les 8 Beques Impulsa TecnoCampus per un valor de 2.000 € cadascuna

  Els graduats del TecnoCampus, dels estudis d'Infermeria o Fisioteràpia, podran optar a les Beques Recerca Gracis Right Care, que cobreixen l'import total de la matrícula (excepte taxes) del Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment.

  Per a cursar un màster oficial es pot sol·licitar la Beca General del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD), que comporta l’exempció de pagament dels crèdits matriculats per primera vegada i, si s’escau, ajuts de diversos tipus i quantia en funció de la renda i de la residència.

  Per a cursar un màster oficial, els alumnes estrangers poden consultar si en el país d’origen s’ofereixen beques per estudis oficials.

  Els estudiants d'un màster o postgrau de l'àmbit de la infermeria poden optar a una beca de Fecunmed.

  Els estudiants d'un màster o postgrau de l'àmbit de la salut poden optar a una beca externa d'Assistència Sanitària del 50% de la matrícula i fins a un màxim de 1.000€ amb caràcter retroactiu. 

  El TecnoCampus ofereix ajuts específics concedits per empreses o institucions per a la matrícula en alguns màsters i postgraus o per algun àmbit en concret. 

  Per a més informació: Informació beques 

  Bonificacions

   

  Títol de família nombrosa

  Si ets estudiant de màster oficial, el carnet de família nombrosa de categoria especial (segona d'honor) et dóna dret a la gratuïtat del preu públic dels crèdits i en la gestió de matriculació i expedients (no inclou serveis específics docents ni l'assegurança escolar). La situació de família nombrosa de categoria general (primera) et dóna dret al 50% de descompte sobre el preu públic dels crèdits i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni l'assegurança escolar).

  Certificat de Discapacitat (grau mínim del 33%)

  Si ets estudiant de màster oficial tindràs gratuïtat del preu públic en tots els crèdits que et matriculis i en la gestió de matriculació i expedient (no inclou serveis específics docents ni l'assegurança escolar).

  FUNDAE

  La major part dels cursos de màster, postgrau i especialització es poden bonificar mitjançant la Fundación  Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) com a acció formativa o com a Permís Individual de Formació (PIF) en el cas dels màsters i postgraus.

  El TecnoCampus t'assessora en la gestió dels tràmits necessaris per a la seva bonificació.