Informació per a estudiants de segon curs i posteriors

 

Quan automatricular-se pel curs 2024-2025?

 

Departament de Salut: del 5 al 12 de setembre
 • Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE)
 • Fisioteràpia
 • Infermeria
 • Nutrició
 • Doble Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) i Fisioteràpia
Departament de Tecnologia i Indústries Culturals: del 9 al 16 de setembre amb citació de matrícula*
 • Enginyeria Electrónica Industrial i Automàtica
 • Enginyeria Mecànica
 • Enginyeria d'Organització Industrial
 • Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
 • Disseny i Producció de Videojocs
 • Mitjans Audiovisuals
 • Doble Enginyeria Informàtica de Gestió i Disseny i Producció de Videojocs
Departament d'Empresa: del 9 al 16 de setembre
 • Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació  (AdE)
 • Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació  (anglès)
 • Logística i Negocis Marítims
 • Màrqueting i Comunitats Digitals
 • Turisme i Gestió del Lleure
 • Doble Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals
 • Doble Turisme i Gestió del Lleure i Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
 • Doble Turisme i Gestió del Lleure i Màrqueting i Comunitats Digitals

* Citacions 

* Citacions 
Pels estudis a dalt indicats (Enginyeries, Videojocs -inclosa la doble titulació- i Mitjans Audiovisuals), es podrà consultar aquí  a partir del 4 de setembre la informació del calendari d’automatrícula –citacions- que indica a partir de quin dia i hora cada estudiant pot formalitzar la matrícula. L’ordre de l’automatrícula ve fixat per la nota mitjana de l’expedient.

Per incidències o modificació de la citació es podrà sol.licitar fins el 6 de setembre, mitjançant instància e_Secretaria: "AUTOMATRÍCULA: Citacions de matrícula". En cas de sol.licitud de modificació de la citació, s'haurà de justificar els motius documentalment.