Informació per a estudiants de segon curs i posteriors

 

Quan automatricular-se?

 

Calendari d'automatrícula curs 2023-2024:
 • Infermeria:    Del 7 al 13 de setembre
 • Fisioteràpia:   Del 7 al 13 de setembre
 • Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE):   Del 7 al 13 de setembre
 • Doble Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) i Fisioteràpia:    Del 7 al 13 de setembre
 • Enginyeria Electrónica Industrial i Automàtica:    Del 12 al 18 de setembre amb citació de matrícula*
 • Enginyeria Mecànica:    Del 12 al 18 de setembre amb citació de matrícula*
 • Enginyeria d'Organització Industrial:    Del 12 al 18 de setembre amb citació de matrícula*
 • Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació:    Del 12 al 18 de setembre amb citació de matrícula*
 • Disseny i Producció de Videojocs:    Del 12 al 18 de setembre amb citació de matrícula*
 • Mitjans Audiovisuals:    Del 12 al 18 de setembre amb citació de matrícula*
 • Doble Informàtica de Gestió i Disseny i Producció de Videojocs:    Del 12 al 18 de setembre amb citació de matrícula*
 • Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació  (AdE):    Del 12 al 18 de setembre
 • Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació  (anglès):    Del 12 al 18 de setembre
 • Logística i Negocis Marítims:     Del 12 al 18 de setembre
 • Màrqueting  Comunitats Digitals:    Del 12 al 18 de setembre
 • Turisme i Gestió del Lleure:    Del 12 al 18 de setembre
 • Doble Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació i Turisme:   Del 12 al 18 de setembre
 • Doble Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació i Màrqueting  Comunitats Digitals:   Del 12 al 18 de setembre

* Citacions 

* Citacions 
Pels estudis a dalt indicats (Enginyeries, Videojocs -inclosa la doble titulació- i Mitjans Audiovisuals), pots consultar aquí  a partir del 4 de setembre, la informació del calendari d’automatrícula –citacions- que indica a partir de quin dia i hora cada estudiant pot formalitzar la matrícula. Es recorda que l’ordre de l’automatrícula ve fixat per la nota mitjana de l’expedient  i mostra la data i hora a partir de la qual cada estudiant pot matricular. Recordar que la nota mitjana es pot consultar a SIGMA, a l’expedient acadèmic de cada estudiant.

L'automatrícula dels estudiants de GMA de 3er i 4t curs no garanteix matricular en el mateix torn de MATÍ o TARDA que el curs anterior.

Es reserven un número de places molt limitat pels estudiants que aporten documentació que justifiqui l’assignació a un torn (MATÍ/TARDA) determinat. Per demanar-ho cal emplenar aquest formulari i aportar la documentació que justifiqui la petició, per exemple, si la causa és per treball, cal adjuntar:

 • Contracte de treball actiu
 • Última nòmina
 • Document signat per l’empresa on s’especifiqui la jornada de treball

LA DATA LÍMIT per  sol·licitar i aportar la documentació serà fins al 21 de juliol.

Per la resta d’estudis, l’automatrícula es podrà realitzar dins les dates indicades al requadre de dalt.