Llistat de preus dels estudis del TecnoCampus pel curs 2022-2023

La informació que conté aquesta pàgina s'anirà actualitzant properament. Mentrestant, pots accedir a la informació relacionada amb els preus dels estudis del TecnoCampus en aquest enllaç (document en català)

Preus dels estudis de grau curs 2022-2023

 

Imports matrícules graus curs 2021-2022

A continuació et facilitem les dades del preu total de la matrícula per  curs acadèmic dels Graus Tecnocampus,  amb dedicació a temps complert, sense convalidacions ni bonificacions, que es pot fer en un únic pagament o fraccionat fins a un màxim de 12 mensualitats:

 

Escola Superior Politècnica

ESTUDIS DE GRAU Crèdits Nombre de crèdits assignatures anàlogues (1r curs) Pagament únic Quota Finançament Ent. Financera
Total curs acadèmic amb taxes i assegurances incloses Import mensual finançat a 12 mesos*
Disseny i Producció de Videojocs 60 5.899 € 506 €
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 60 5.467 € 469 €
Enginyeria Informàtica de Gestió i SI 60 5.467 € 469 €
Enginyeria Mecànica 60 5.467 € 469 €
Enginyeria d'Organització Industrial 60 5.467 € 469 €
Mitjans Audiovisuals 60 5.899 € 506 €
Doble Tit. en Enginyeria Informàtica i Videojocs* 70 24 6.940 € 596 €

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa

ESTUDIS DE GRAU Crèdits Nombre de crèdits assignatures anàlogues (1r curs) Pagament únic Quota Finançament Ent. Financera
Total curs acadèmic amb taxes i assegurances incloses Import mensual finançat a 12 mesos*
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació 60 5.390 € 463 €
Administració d'Empreses i GI, (anglès) 60 5.761 € 494 €
Logística i Negocis Marítims 60 5.390 € 463 €
Màrqueting i Comunitats Digitals 60 5.390 € 463 €
Doble Tit. en Turisme i G.LL / AdE** 60 36 5.537 € 475 €
Doble Tit. en AdE / Màrqueting i CD** 60 44 5.570 € 478 €

Escola Superior de Ciències de la Salut

ESTUDIS DE GRAU Crèdits Nombre de crèdits assignatures anàlogues (1r curs) Pagament únic Quota Finançament Ent. Financera
Total curs acadèmic amb taxes i assegurances incloses Import mensual finançat a 12 mesos*
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) 60 6.222 € 534 €
Fisioteràpia 60 6.097 € 523 €
Infermeria 60 5.945 € 510 €
Doble Tit. en Fisioteràpia i CAFE** 76 34 8.294 € 711 €

* Finançament subjecte a la seva aprovació.

 

  • Consulta el desglòs dels preus per crédit en el següent enllaç
     
  • Consulta la "NORMATIVA PER LA QUAL ES REGULEN ELS ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA EN ENSENYAMENTS OFICIALS DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME"  en el següent enllaç
     
  • Consulta el Catàleg Preus 2021/2022 en el següent enllaç
     
  • Consulta els preus per crèdit i taxes serveis administratius dels estudis del Grau del TecnoCampus curs 21/22 - Consulta les taxes

 

Preus per crèdit i taxes serveis administratius
dels estudis del Grau del TecnoCampus curs 21/22

CONSULTA LES TAXES AQUÍ