Imports matrícules graus i màsters universitaris (oficials) curs 2023-2024

A continuació et facilitem les dades del preu total de la matrícula per un primer curs acadèmic dels Graus i Màsters Universitaris (oficials) TecnoCampus,  amb dedicació a temps complet, sense convalidacions ni bonificacions, que es pot fer en un únic pagament o fraccionat fins a un màxim de 12 mensualitats.

 

Preu total i el desglòs dels preus per crèdit (*)

Preus per crèdit i taxes serveis administratius dels estudis dels Graus i Màsters Universitaris (oficials) del TecnoCampus curs 2023-2024 (*)

Catàleg de preus 2023-2024 (*)

Consulta la "Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula en ensenyaments oficials de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme"  en el següent enllaç