Imports matrícules graus curs 2022-2023

A continuació et facilitem les dades del preu total de la matrícula per  curs acadèmic dels Graus Tecnocampus,  amb dedicació a temps complert, sense convalidacions ni bonificacions, que es pot fer en un únic pagament o fraccionat fins a un màxim de 12 mensualitats:

 

Escola Superior Politècnica

ESTUDIS DE GRAU Crèdits Nombre de crèdits assignatures anàlogues (1r curs) Pagament únic Quota Finançament Ent. Financera
Total curs acadèmic amb taxes i assegurances incloses Import mensual finançat a 12 mesos*
Disseny i Producció de Videojocs 60

6.056 €

519,84 €

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 60

5.610 €

481,52 €

Enginyeria Informàtica de Gestió i SI 60

5.610 €

481,52 €

Enginyeria Mecànica 60

5.610 €

481,52 €

Enginyeria d'Organització Industrial 60

5.610 €

481,52 €

Mitjans Audiovisuals 60

6.056 €

519,84 €

Doble Tit. en Enginyeria Informàtica i Videojocs* 70 24

7.119 €

611,08 €

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa

ESTUDIS DE GRAU Crèdits Nombre de crèdits assignatures anàlogues (1r curs) Pagament únic Quota Finançament Ent. Financera
Total curs acadèmic amb taxes i assegurances incloses Import mensual finançat a 12 mesos*
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació 60

5.535 €

475,08 €

Administració d'Empreses i GI, (anglès) 60

5.917 €

507,89 €

Logística i Negocis Marítims 60

5.535 €

475,08 €

Màrqueting i Comunitats Digitals 60

5.535 €

475,08 €

Doble Tit. en Turisme i G.LL / AdE** 60

54

5.756 €

494,04 €

Doble Tit. en AdE / Màrqueting i CD** 60 44

5.715 €

490,53 €

Escola Superior de Ciències de la Salut

ESTUDIS DE GRAU Crèdits Nombre de crèdits assignatures anàlogues (1r curs) Pagament únic Quota Finançament Ent. Financera
Total curs acadèmic amb taxes i assegurances incloses Import mensual finançat a 12 mesos*
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) 60

6.394 €

548,79 €

Fisioteràpia 60

6.259 €

537,20 €

Infermeria 60

6.102 €

523,75 €

Doble Tit. en Fisioteràpia i CAFE** 76 34

8.510 €

730,48 €

* Finançament subjecte a la seva aprovació.

 

  • Consulta el desglòs dels preus per crédit en el següent enllaç
     
  • Consulta la "NORMATIVA PER LA QUAL ES REGULEN ELS ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA EN ENSENYAMENTS OFICIALS DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME"  en el següent enllaç
     
  • Consulta el Catàleg Preus 2022/2023 en el següent enllaç
     
  • Consulta els preus per crèdit i taxes serveis administratius dels estudis del Grau del TecnoCampus curs 22/23 - Consulta les taxes

 

Preus per crèdit i taxes serveis administratius
dels estudis del Grau del TecnoCampus curs 22/23

CONSULTA LES TAXES AQUÍ