Acreditació tercera llengua

NOTA IMPORTANT: si l’estudiant de nou accés als estudis de grau ja disposa d’un certificat acreditatiu de nivell B2.2 o superior d’anglès, alemany, francès o italià, cal que presenti l’original i una còpia el dia de matrícula (en aquest cas, no haurà d’abonar la taxa de la Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL) ni realitzar la prova); també podrà  fer-ho posteriorment, durant el curs, adjuntant el certificat acreditatiu al tràmit Acreditació 3a. llengua de l’e-secretaria, perquè aquest consti en el seu expedient acadèmic (en aquest cas, però, no se li retornarà la taxa per la PDL que es cobra en el moment de fer la matrícula per primer cop al TecnoCampus).

Segons el Decret Llei 22/2021, de 5 d'octubre, deixa de ser obligatori per als estudiants que van iniciar estudis de grau el curs 2018-19 i posteriors, l'acreditació d'un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència d'anglès, alemany, francès o italià com a requisit per graduar-se.

Malgrat l'acreditació ja no sigui obligatòria, considerem que la formació en llengües estrangeres dels nostres estudiants de grau és fonamental. Per aquest motiu, es vol continuar fomentant aquesta formació, mitjançant l'aula oberta d'idiomes, oferint exàmens d'acreditació i cursos de llengües estrangeres, com fins ara.

Els estudiants que igualment presentin un certificat que acrediti un nivell com a mínim de B2 d'acord amb el MECR d'anglès, alemany, francès o italià continuarà constant al seu expedient acadèmic.

Com puc acreditar els coneixements equivalents a un B2 o superiors d'una tercera llengua?

Podràs acreditar els coneixements d'una tercera llengua aportant algun dels certificats o diplomes segons el Marc Europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i que podràs trobar publicats en el següent enllaç al DOGC.

Com puc obtenir un certificat per acreditar el nivell B2 o superiors al TecnoCampus?

El TecnoCampus organitza cursos a través de la seva Aula oberta i una prova PCCL anual:

  • Aula oberta d'idiomes:

El TecnoCampus organitza cursos d'idiomes adreçats als estudiants de grau principalment. Aquests cursos, que tenen l'aval de la Universitat Pompeu Fabra, s'obren a tots els estudiants que desitgin aprendre idiomes en el marc universitari, i serveixen per acreditar el coneixement d'una llengua estrangera. Tots els cursos són impartits per  un equip docent sota la direcció del servei d'idiomes UPF. Consulta la informació en el següent enllaç.

  • Prova PCCL:

El departament de Relacions internacionals organitza anualment al TecnoCampus la Prova certificadora de Competència Lingüística (PCCL) d'anglès, dissenyada i administrada pel nostre programa d'idiomes de la UPF per poder acreditar el teu nivell d'anglès en cas que el necessitis per sol·licitar una mobilitat. Consulta les dates d'inscripció i de la prova en el següent enllaç.

Hi ha ajuts per l'acreditació i la formació?

Informa't dels ajuts per a estudiar idiomes que atorga la Generalitat, en el següent enllaç.

Sol·licitud de l'acreditació d'una tercera llengua per a estudiants

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants dels graus del TecnoCampus

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria (Acreditació de la tercera llengua)

Documentació obligatòria

Certificat que acredita el nivell d'idioma

Termini per sol·licitar-ho En qualsevol moment del curs
Resposta que obtindrà Notificació a través de l'e-Secretaria
Responsable Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

Tens tota la normativa en aquesta mateixa pàgina