Reclamacions i suggeriments

Finalitat

Recollir les reclamacions i suggeriments sobre qualsevol aspecte lligat al TecnoCampus i vehicular-les per donar una resposta.

Resposta que obtindrà

En cas d'indicar e-mail es rebrà resposta. 

Temps de resposta

No superior a 15 dies

Responsable

SQAI - Servei de Qualitat Aprenentatge i Innovació

On adreçar-se

Bústia de suggeriments  (no es pot adjuntar documentació)