Sol·licitud

Qui ho pot sol·licitar

Podràs realitzar l'autosol·licitud del títol un cop totes les assignatures contemplades al pla d’estudis estiguin avaluades i aprovades. El teu expedient acadèmic ha d'estar en estat: tancat en disposició de títol.

Si ja tens superats tots els crèdits del teu pla d’estudis i l’expedient (una vegada tancades les actes del període actual) continua obert, posa’t en contacte amb nosaltres a través de l'e-Secretaria > Incidències en l'autosol·licitud del títol.

Procediment

1- Per internet Autosol·licitud de títol (opció del menú "Sol·licita el teu títol")

En cas d’incidències pots presentar una instància a través de l'e-Secretaria > Incidències en l'autosol·licitud del títol, donant el màxim detall d’aquesta, sent recomanable adjuntar també, si és possible, captures de pantalla del missatge que apareix, per tal d’ajudar-nos a resoldre-la al més aviat possible.

Si has oblidat la contrasenya pots recuperar les teves credencials a través d'aquest enllaç. Si tens algun altre problema pots enviar un correu a helpdesk@tecnocampus.cat indicant que no has pogut a través de la plataforma informant d'un correu electrònic personal.

Documentació: La documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud per internet en format PDF:
  • Fotocòpia del DNI vigent (les dues cares) o del passaport vigent en cas d'estrangers.
  • Còpia del correu electrònic rebut una vegada has respost l'enquesta dels teus estudis. Accedeix aquí a l’enquesta dels teus estudis.
Cost

El cost d’aquest tràmit és l’aprovat en el decret de taxes vigent de la Generalitat de Catalunya, en data de la sol·licitud. El pagament es realitzarà mitjançant targeta bancària en el moment de l’autosol·licitud. Segons taxes de gestió del TecnoCampus vigents, consulta aquest enllaç. En cas de bonificacions consulta aquest enllaç

Si gaudeixes d'algun tipus de gratuïtat o de descompte i no el visualitzes a l'hora de fer l'autosol·licitud, com per exemple el de família nombrosa, hauràs de sol·licitar la modificació a través de l'e-Secretaria > Incidències en l'autosol·licitud del títol, indicant quin és el descompte al qual tens dret, i adjuntant el document acreditatiu d’aquest (per exemple, en el cas de família nombrosa seria el carnet de família nombrosa vigent). Una vegada resolta la incidència podràs tornar a l’autosol·licitud per finalitzar el tràmit amb el pagament o iniciar-ho novament segons sigui el cas.

 

Resposta que obtindrà

Podràs comprovar si la teva sol·licitud ha estat validada perquè a l’autosol·licitud del títol ja podràs consultar i imprimir el resguard de sol·licitud. Si necessites aquest resguard firmat, hauràs de sol·licitar-ho a través de l'e-Secretaria > Sol·licitud de signatura resguard pagament títol.

Quan facis aquesta sol·licitud, si necessites l’original, ens ho has d’indicar a la instància, en cas contrari t’adjuntarem el resguard de sol·licitud del títol amb firma digital, vàlida per lliurar-ho electrònicament.

 

Temps de resposta
  • Validació del títol: set dies hàbils des de la data de pagament de la taxa.
  • Sol·licitud de firma del resguard: set dies hàbils des de la data de sol·licitud.

En períodes de matrícula aquests terminis es podran veure afectats.

  • Títol oficial: dos anys aproximadament des de la data de validació.

 

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

- Graus d’Empresa: Gestió Acadèmica

- Graus de Salut: Gestió Acadèmica

- Graus de Tecnologia i Graus d’Indústries Culturals: Gestió Acadèmica

 

Normativa i documentació de referència

Normativa acadèmica dels ensenyaments de Grau