Recollida

Quan el títol arribi al Servei de Gestió Acadèmica rebràs un correu electrònic informant-ne

Procediment
  • Per la recollida del títol cal demanar hora a través de l'e-Secretaria > Recollida del títol.
  • La recollida del títol l’ha d’efectuar personalment la persona interessada. En aplicació de la normativa estatal vigent, es pot autoritzar una altra persona a recollir el teu títol mitjançant un poder notarial.
  • Realització de l’Enquesta de titulats: Enquesta titulats

Si has oblidat la contrasenya pots recuperar les teves credencials a través d'aquest enllaç. Si tens algun altre problema pots enviar un correu a helpdesk@tecnocampus.cat indicant que no has pogut a través de la plataforma informant d'un correu electrònic personal.

Documentació
  • Fotocòpia i original del teu DNI o del passaport per estrangers, vigent
  • El resguard de sol·licitud del títol
  • En cas de recollida amb poder notarial, a més de la fotocòpia del DNI de l’estudiant caldrà presentar el DNI de la persona autoritzada i la fotocòpia i l’original del poder notarial.

 

ENVIAMENT DEL TÍTOL OFICIAL

Prioritàriament, els títols s’han de recollir presencialment al Centre. No obstant i això, si resideixes fora de la Província de Barcelona, pots sol·licitar l’enviament del teu títol a la delegació o subdelegació del Govern espanyol més propera al teu domicili o a l’ambaixada espanyola del país on resideixes en cas de viure a l’estranger.

Procediment

1. S’ha de sol·licitar a través de l'e-Secretaria > Enviament del títol. A aquesta instància hauràs d’adjuntar còpia del teu DNI i del resguard de sol·licitud del teu títol.

2. Una vegada acceptada la sol·licitud, s’informarà a la mateixa instància les dades i la data d’enviament del teu títol, perquè et puguis posar en contacte amb ells per informar-te dels seus horaris d’atenció.

Cost

Aquest tràmit té associada una taxa que s’aprova per cada curs acadèmic.

Segons taxes de gestió del TecnoCampus vigents, consulta aquest enllaç.

 

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

- Graus d’Empresa: Gestió Acadèmica

- Graus de Salut: Gestió Acadèmica

- Graus de Tecnologia i Graus d’Indústries Culturals: Gestió Acadèmica

 

Normativa i documentació de referència

Normativa acadèmica dels ensenyaments de Grau