Empresa​

EXÀMENS EMPRESA -  Actualitzat  22/11/23

         -   EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 23/01/24 

​Indústries culturals

Grau en Mitjans Audiovisuals 

         -    EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 23/01/24

Grau en Disseny i Producció de Videojocs

        -    EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 23/01/24

Doble Titulació en Disseny i Producció de Videojocs/ Enginyeria Informàtica

        ​-    EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 23/01/24

Salut​

Grau en Infermeria ​- AULES-   

        -   EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 18/01/24

Grau en Nutrició Humana i Dietètica - AULES- 

        -   EXÀMENS RECUPERACIÓ  - Actualitzat 18/01/24

Grau en Ciències de l’Activitat Física de l’Esport (CAFE)​ -AULES-  

         -  EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 18/01/24

Grau en Fisioteràpia​ -AULES-  

         -  EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 18/01/24

Doble titulació en CAFE i Fisioteràpia​ -

         -  EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 18/01/24

 

Tecnologia​

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica​

       -   EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 23/01/24

Grau en Enginyeria Mecànica​

       -   EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 23/01/24

Grau en Enginyeria en Organització Industrial​

       -   EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 23/01/24

Grau en Enginyeria Informàtica De Gestió I Sistemes d'Informació​

       -   EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 23/01/24

Doble Titulació en  Disseny i Producció de Videojocs Enginyeria Informàtica ​

        -  EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 23/01/24

Simultaneïtat d'estudis d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Mecànica

        -  EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 23/01/24

Simultaneïtat d'estudis d’Electrònica i Organització Industrials   

       -  EXÀMENS RECUPERACIÓ- Actualitzat 23/01/24