Finalitat

Canvis dels grups de teoria (matí/tarda) i modificació i selecció dels grups de pràctiques (grups no matriculables).

  • Sol·licituds de canvis de grups per causa justificada. Cal aportar documentació.
  • Selecció i modificació dels grups de pràctiques per autoservei.

El centre es reserva el dret de fer canvis en la composició de grups. En aquest supòsit s'informarà via correu electrònic a l’estudiant afectat.

Qui ho pot sol·licitat?

Estudiants matriculats als Graus de Tecnologia i als d’Indústries Culturals.

Procediment  i Termini de sol·licitud

 

Una vegada finalitzada l’automatrícula, segons disponibilitat i dins del termini d’automatrícula.
La selecció de grups s’ha de realitzar des de l’expedient de l’estudiant a l’apartat “inscripció a grups no matriculables”.

Termini: Període d’automatrícula fins 18 de setembre 

A l’inici de cada trimestre s’obrirà un període per poder modificar i/o seleccionar els grups de pràctiques disponibles.
La selecció de grups s’ha de realitzar des de l’expedient de l’estudiant a l’apartat “inscripció a grups no matriculables”.

Termini:  

  • 1r trimestre: 19 i 20 de setembre 
  • 2n trimestre: del 27 de novembre a l’1 de desembre 
  • 3r trimestre:  del 4 al 8 de març 

Cal realitzar la sol·licitud mitjançant la instància específica per canvi de grup des de l’expedient de l’estudiant a l’apartat eSecretaria. A la instància cal adjuntar la documentació acreditativa de la situació exposada.

Termini: 

1r trimestre: fins el 15 de setembre 
2n trimestre: fins el 31 d’octubre 
3r trimestre: fins el 13 de febrer 

Cost

No comporta cap cost

Resposta que obtindrà

La resolució de les modificacions i sol·licituds que es realitzen per autoservei és immediata i resolta favorablement sempre que hi hagi places disponibles.
Per les sol·licituds de modificacions per força major es rebrà una notificació a través d’eSecretaria a la instància de sol·licitud realitzada.

Temps de resposta

Per a les sol·licituds de força major, es donarà resposta cinc dies hàbils a partir de la data d’entrada en tràmit de la sol·licitud.

Responsable

Departament de Tecnologia i Indústries Culturals