ÒRGANS UNIPERSONALS

Direcció: Dr. Manuel Vicente Garnacho

Direcció adjunta: Dra. Noemí Serra 

Cap d’estudis: Dr. Xavier Viñals

Coordinació Grau CAFE: Sr. Lluís Albesa 

Coordinadora Grau Fisioteràpia: Dra. Luciana Moizé 

Coordinació Grau Infermeria: Dra. Carolina Chabrera

Coordinació Doble titulació Fisioteràpia-CAFE: Dra. Esther Mur
 

ÒRGANS COL·LEGIATS

Comissió de Govern

Presidència: President de la Fundació TecnoCampus. Sr. David Bote
 

Vocalies:
Sr. Josep Lluís Checa (director general de la Fundació TCM)
Dr. Manuel Vicente Garnacho (director de l’ESCST)
Dr. Xavier Viñals (cap d’estudis de l’ESCST)
Dr. Carles Ramió (coordinador centres adscrits UPF)
Sr. Lluís Albesa (coordinador Grau en CAFE - ESCST)
Dra. Luciana Moizé (coordinadora Grau en Fisioteràpia ESCST )
Estudiants (representants alumnes ESCST)


Secretari: Dr. Xavier Viñals
 

Junta de Direcció

Direcció: Dr. Manuel Vicente Garnacho

Direcció adjunta: Dra. Noemí Serra

Cap d'Estudis: Dr. Xavier Viñals

Coordinació Grau CAFE: Sr. Lluís Albesa 

Coordinadora Grau Fisioteràpia: Dra. Luciana Moizé 

Coordinació Grau Infermeria: Dra. Carolina Chabrera

Coordinació Doble titulació Fisioteràpia-CAFE: Dra. Esther Mur

Coordinadora adjunta Grau CAFE: Dra. Alba Pardo 

Coordinadora adjunta del Grau en Fisioteràpia: Dra. Montserrat Girabent

Coordinadora adjunta del Grau en Infermeria: Sra. Meritxell Puyané

Coordinació adjunta Doble titulació Fisioteràpia-CAFE: Sra. Sara González

 

Claustre

El Claustre de l’Escola està format pel personal acadèmic que estigui impartint docència en les titulacions, el personal de serveis adscrit al centre i un màxim de tres estudiants de cadascuna de les titulacions del centre.
També estan convidats al claustre de professors el personal del PAS i dels serveis transversals.

 

Ple de delegats

Cada curs del Grau en CAFE, del Grau en Infermeria, del Grau en Fisioteràpia i de la Doble titulació en Fisioteràpia i CAFE té un representant que actua com a delegat/a.

 

Pla d'Acció Tutorial-PAT de l'ESCST

La responsable del Pla d'Acció Tutorial de l'ESCST és la Sra. Meritxell Puyané.
 

Reglament ESCST

Per  consultar el reglament de l' ESCST feu clik aquí.