ÒRGANS UNIPERSONALS

Direcció: Dra. Esther Cabrera Torres
Cap d’estudis: Sra.Carme Rosell

Coordinadora Titulació Infermeria: Sra. Lorena Molina
Coordinadora Titulació CAFE: Dra. Marta Carrasco 
Coordinadora Doble Titulació de Fisioteràpia i CAFE: Sra. Carme Rosell.

Coordinadora del practicum simulat d' Infermeria: Dra. Carolina Chabrera
Coordinadora del pràcticum Clínic Infermeria: Dra.Susana Santos
Coordinadors del pràcticum de CAFE: Dr Antoni Caparrós i Dra. Marta Carrasco.

Responsable del Centre de Simulació i Innovació en Salut: Dra. Carolina Chabrera.
Responsable de RRII: Dra.Noemí Serra.
 

ÒRGANS COL·LEGIATS

Comissió de Govern

Presidència: President de la Fundació TecnoCampus. Sra. Dolors Guillen
Vocalies:

Sr. Jaume Teodoro (director general de la Fundació TCM)
Dra. Esther Cabrera (directora de l’ESCST)
Sra. Carme Rosell (cap d’estudis de l’ESCST)
Dr. Josep Eladi Baños (UPF)
Sr. Pelegri Viader (UPF)
Sr. Juanjo Garcia (professor ESCST)
Sra. Sandra Arco (professora ESCST )
Estudiantes ESCS

Secretaria: Sra. Carme Rosell

Junta de Direcció

Direcció: Dra. Esther Cabrera
Cap d’Estudis: Sra. Carme Rosell
Responsable de  Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS): Dra. Carolina Chabrera
Coordinadora del Grau en Infermeria; Sra. Lorena Molina.
Coordinadora del Grau en CAFE: Dra.Marta Carrasco
Responsable del Doble Grau en Fisioteràpia i CAFE:  Sra.Luciana Moizé.

Claustre

El Claustre de l’Escola està format pel personal acadèmic que estigui impartint docència en les dos titulacions i la doble titulació i el personal de serveis adscrit al centre, i un màxim de tres estudiants de cadascuna de les titulacions del centre.
També estan convidats al claustre de professors personal del PAS i serveis transversals

Ple de delegats

Cada curs del Grau de CAFE, del Grau d’ Infermeria i del Doble Grau en Fisioteràpia i CAFE té un representant que actua com a delegat/a
 

Reglament ESCST

Per  consultar el reglament de l' ESCST feu clik aqui.