Tecnocampus aposta fort per la internacionalització, el seu objectiu estratègic és afavorir la mobilitat de la comunitat universitària oferint oportunitats que contribueixin a millorar les seves carreres professionals.


La internacionalització es tradueix en capacitar als nostres professors, estudiants i personal per desenvolupar-se professionalment en un entorn global, a través dels intercanvis de mobilitat, la millora de competències lingüístiques i la implementació de projectes conjunts amb universitats d'arreu del món.


A més Tecnocampus vol esdevenir un centre d'atracció de talent internacional tant en els programes de Grau i Postgrau com en alguns programes específics creats especialment per a la comunitat internacional.