Erasmus +

Actualment, la nostra Universitat disposa de la Carta Erasmus d'Educació Superior 2014-2020. Aquests convenis regulen les condicions de mobilitat entre estudiants i professors, permeten la realització de programes de formació conjunts i faciliten la formació de consorcis internacionals per a participar en les convocatòries de projectes de recerca de la Comissió Europea.

El projecte "Erasmus+" està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta publicació és responsabilitat exclusiva del TecnoCampus i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per la Internacionalització de la Educació (SEPIE) son responsables del us que pugui fer-se de la informació aquí difosa.

 

SICUE

És un programa de mobilitat espanyol d'estudiants universitaris que possibilita realitzar un període d'estudis en una altra universitat espanyola, amb les mateixes garanties de reconeixement acadèmic i aprofitament dels estudis realitzats a la seva universitat d'origen. El convoca el Ministeri d'Educació, a través de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

 

Resta del món

TecnoCampus també compta amb diferents convenis per a estudiar fora d'Europa: el convenis bilaterals i els convenis Study Abroad. Els convenis bilaterals et permeten estudiar a una altra universitat pagant la matrícula a TecnoCampus, mentre que en els Study Abroad has de pagar la matrícula a la Universitat d'Acollida.

 

Loading...

Loading...

 

 

 

 

 

 

 

Una decisió important

Marxar no és una decisió que es fa d’un dia per l’altre, doncs s’ha de planificar cada petit detall. Per tal d’aconseguir la teva plaça necessitaràs:

  • Un bon expedient acadèmic (el principal criteri d’adjudicació de la plaça és la nota mitjana).

  • El nivell llengua exigit per la Universitat destí.

  • Una motivació seriosa i un compromís acadèmic ferm.

  • La mobilitat internacional és una experiència de creixement personal que et canviarà la vida

  • Adquiriràs nous coneixements i ampliaràs el teu currículum

  • Milloraràs els teus skills i estaràs més ben preparat per afrontar nous reptes i per adaptar-te als canvis

  • Conviuràs i treballaràs amb gent de diverses cultures

  • Perfeccionaràs el teu nivell d’idiomes

  • En definitiva, maduraràs com a persona, com a estudiant i futur professional