Pla d'estudis (553.36 KB)
Descarregar

PLA D'ESTUDIS 2017/18

Distribució del nombre de crèdits ECTS en funció del tipus d’assignatura i any d’implantació

 

Guies docents per cursos i trimestres

EINES TIC PER A L'EMPRESA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
L'ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL : TEORIA I PERSPECTIVES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D'ECONOMIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TÈCNIQUES QUANTITATIVES PER A LA GESTIÓ FINANCERA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DIRECCIÓ COMERCIAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS DE MATEMÀTIQUES PER A L'EMPRESA (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DRET EMPRESARIAL (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D'ESTADÍSTICA I ANÀLISI DE DADES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI DE L'ENTORN MACROECONÒMIC (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERÈNCIA ESTADÍSTICA PER A LA GESTIÓ EMPRESARIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CREATIVITAT I INNOVACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMPTABILITAT FINANCERA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PATRONS INTERNACIONALS INNOVADORS: TEORIA I TENDÈNCIES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EL PLA DE MÀRQUETING (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
RELACIONS INTERPERSONALS A L'EMPRESA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I LES OPERACIONS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FISCALITAT DE L'EMPRESA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
XARXES SOCIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMPTABILITAT DE COSTOS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INVERSIÓ I FINANÇAMENT A CURT TERMINI (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NOVES TENDÈNCIES DE MÀRQUETING (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DIRECCIÓ FINANCERA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INNOVACIÓ ESTRATÈGICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN UNA ECONOMIA GLOBAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ. NOVES TENDÈNCIES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELABORACIÓ DE PROJECTES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CREACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES I DE BASE TECNOLÒGICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NOVES TENDÈNCIES D'ADMINISTRACIÓ EMPRESARIAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (14 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Treball Final de Grau-Empresa (14 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

Descarrega't el Pla d'Estudis no vigent aquí.

 

Descarrega't el llistat de les assignatures Optatives ofertades pel curs 2017/18 aquí.
Recordatori: Cal  acumular 20 ECTS en assignatures optatives. Els horaris de les assignatures que conformen les matèries 1 i 2 es troben integrats en els horaris d'AdE i Gi. La resta es troben en els horaris del Grau de pertinença (en el seu pla d'estudis pots consultar les respectives guies docents).

SECCIÓ 1: LIDERATGE EMPRENEDOR I INNOVACIÓ
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1142) Noves tendències: Dirigir amb inteligència emocional -Matí- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1040) Habilitats per a la direcció i el lideratge -Matí- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1156) WebAnalytics (5ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1112) Jocs d'empresa -Matí/30 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1151) Zen business: Estratègies de desenvolupament i creació de valor empresarial d'alt impacte holístic - Matí- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1055) Temes actuals d'economia -Tarda/30 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1150) El meu pla personal- On Line- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1039) Projectes Empresarials Universitaris (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SECCIÓ 2: EINES AVANÇADES D'ADMINISTRACIÓ EMPRESARIAL
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1056) Globalització i crisi actual -Matí- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1059) Auditoria -Matí- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1116) Introducció al SAP -Matí/30 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1115) Business Analysis in e-business -Matí- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1152) Creació d'aplicacions per a mòbils -Matí/28 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1045) Anàlisis d'estats comptables -Tarda- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1116) Introducció al SAP -Tarda/30 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1067) Instruments financers -Tarda- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1143) Consolidació d'estats comptables -Tarda- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1153) Fonaments de la Gestió Esportiva -On Line/30 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1154) Sport Management -On Line/30 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5012) Disseny de producte i gestió de marca -Tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5013) Investigació de mercats -Tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5027) Estratègies avançades en xarxes socials -Tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5034) Implicacions econòmiques i socials a les xarxes socials -Tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5017) Definició de preu i proposta de valor -Tarda/10 places- (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5006) Introducció a les comunitats digitals -Tarda/10 places- (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5019) Màrqueting social i d'esdeveniments -Tarda/10 places- (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5028) Reputació on line i identitat digital -Tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5030) Estratègia i gestió de vendes -Tarda/10 places- (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5044) Certificació Google Analytics -Tarda/5 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5041) Iniciació al neuromàrqueting i a la neuroeconomia -Tarda/10 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5010) Comportament del consumidor -Tarda/10 places- (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5009) Gestió de plataformes digitals -Tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5021) Distribució, logística i relació amb els canals -Tarda/10 places- (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5023) Estratègies de Publicitat i promoció -Tarda/10 places- (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5022) Màrqueting en buscadors i publicitat en xarxes socials -Tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(6048) SoLoMo. Estratègies en Mobilitat, proximitat i geolocalització -Tarda/40 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110017) Economia del transport -Tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110023) Emmagatzematge i distribució -Tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110005) Fonaments de logística empresarial -Tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110007) Empresa i negocis marítims -tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110028) Gestió de procediments duaners -Tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110037) Temes actuals en logística i transport -Tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110009) Economia marítima -Tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110010) Gestió naviliera -Tarda/10 places- (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110032) Gestió d'empreses i activitats Nàutiques -Tarda/10 places- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GRAU EN TURISME I GESTIÓ DEL LLEURE
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(6028) Organització de grans esdeveniments -Matí- (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(6025) Planificació turística -Matí- (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(6137) Sostenibilitat i avaluació de l'impacte del turisme -Matí- (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre