Borsa de treball i Pràctiques

Estudiants i graduats UPC

Quin és el procés administratiu amb TCM per part de l'estudiant?

El TCM posa a disposició de l'estudiant el Servei de Borsa de Treball per tal de trobar una empresa per a realitzar un conveni.

  1. Registre: L’estudiant es registra a l’aplicatiu de Borsa de Treball TCM i penja el seu currículum.

  2. Presenta candidatura: L'estudiant envia la seva candidatura a les ofertes que l’interessen.

  3. Acord: Quan finalment localitza una empresa que li ofereix una pràctica, l’empresa omple el formulari Conveni de Cooperació Educativa, que trobarà a l’aplicatiu de Borsa de Treball TCM, on s'acorden les condicions.

  4. Aprovació: Si la proposta s'ajusta a les condicions dels Convenis de Cooperació Educativa, aleshores serà validat.

  5. Signatura: L'estudiant i l’empresa, per correu electrònic, rep una còpia del conveni, recull a l'empresa el document signat, el signa ell mateix i el retorna immediatament a TCM (Recepció).

  6. Desenvolupament: L'estudiant pot començar la pràctica. El conveni mentrestant és tramitat i signat per l'Escola. Passada 1 setmana, l'estudiant recollirà a la Recepció un sobre amb el seu nom amb còpia del conveni. Igualment l'estudiant recollirà el sobre de l'empresa i el lliurarà al tutor de l'empresa.