Innoemprèn Printed Electronics

Inscripció a InnoEmprèn Printed Electronics

El programa d’Alt Rendiment té un cost de 4.000 € per participant. Cada candidatura seleccionada haurà d’abonar en concepte de dret de participació 1000 € en el cas que sigui un emprenedor i 2000 € en el cas que sigui una empresa. En el supòsit de projectes presentats per més d’una persona, es pagarà també una quota addicional de 500€ a partir del segon promotor o de 1000 € en el cas d'empresa. Aquest pagament es podrà fer efectiu en un sol acte a l’inici del programa o fraccionat en cinc mensualitats. La resta serà finançat per Tecnocampus i Diputació de Barcelona.

Si esteu interessats en inscriure-us, descarregueu-vos els següents documents:
 

  1. Presentació, programació i calendari d'InnoEmprèn
  2. Instància de participació
  3. Brief Idea de negoci

Tota aquesta documentació ha de ser enviada a innoempren@tecnocampus.cat per formalitzar la inscripció dels interessats, que entraran a formar part automàticament del concurs de selecció de projectes.