Agenda Weekend Challenge 2019

 

      Horari     Què faig?
             
Divendres 22     16.00 - 16.30     acreditació
      16.30 - 16.45     presentació Weekend Challenge
      16.45 - 17.30     introducció dinàmiques i inspiració
      17.30 - 18.30     presentació idees dels participants
      18.30 - 19.00     formació equips
      19.00 - 20.00     inici formació - Business Model Canvas
             
Dissabte 23     9.00 - 10.00     treball en equips per la realització del BMC
      10.00 - 10.30     llistat i priorització de les principals hipòtesis
      10.30 - 11.00     identificació de hipòtesis dels models
      11.00 - 11.30     BREAK
      11.30 - 12.30     recomanacions per realitzar entrevistes
      12.30 - 13.30     preparació entrevistes
      13.30 - 14.00     identificació persones entrevistades
      14.00 - 15.00     BREAK
      15.00 - 18.00     realització d'entrevistes de problema
      18.00 - 18.30     compartir lliçons apreses dels equips
      18.30 - 19.00     pivotatge dels models de negoci
      19.00 - 20.00     principis de prototipat i disseny de MVPs
             
Diumenge 24     9.00 - 9.30     exemples experiments de solució
      9.30 - 11.30     construcció dels MVPs
      11.30 - 12.30     testeig MVPs
      12.30 - 13.00     recomanacions per fer un bon pitch
      13.00 - 14.00     BREAK
      14.00 - 16.00     preparació del pitch i conclusions finals
      16.00 - 18.00     presentació projectes davant del jurat (5' per equip)
      18.00 - 18.30     votació premi del públic + entrega de premis

Weekend Challenge - Inscripcions tancades

Més informació