Consulteu el text complet de les bases per veure l’objecte dels premis, els beneficiaris, els requisits dels projectes, el procediment per participar-hi,  el desenvolupament del concurs, els criteris de selecció, el comitè avaluador, la dotació dels premis, les obligacions dels beneficiaris i  la justificació i el termini.