QUE NECESSITES PER PRESENTAR EL TEU PROJECTE?

La documentació requerida per participar-hi és la següent:

 
 • Sol·licitud de participació
 • Fotocòpia del DNI del representant/s del projecte
 • Resum executiu: els concursants hauran de desenvolupar un resum executiu d’una extensió màxima de 5 fulls amb grandària lletra mínima 11. Quedaran desqualificats projectes que presentin un resum executiu de més extensió. Per elaborar aquest document, els participants comptaran amb l’assessorament del personal tècnic de l’Àrea d’Empresa de Tecnocampus.
 • Vídeo de presentació del projecte d’una durada màxima de 3 minuts.

En el cas de ser una persona jurídica, també:

 • Fotocòpia del CIF de l’empresa
 • Còpia de l’alta censal model 036/037
 • Declaració efectuada pel representant legal, respecte d’estar al corrent del pagament dels impostos estatals i de quotes de la Seguretat Social, essent que, per al cas que resultés guanyadora del premi, caldrà l’aportació dels corresponents certificats positius per manca de deutes emesos per la Seguretat Social i l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 
 • Sol·licitud de participació
 • Fotocòpia del DNI del representant de l’empresa
 • Fotocòpia del CIF de l’empresa
 • Còpia de l’alta censal model 036/037
 • Resum executiu: els concursants hauran de desenvolupar un resum executiu d’una extensió màxima de 5 fulls amb grandària lletra mínima 11. Quedaran desqualificats projectes que presentin un resum executiu de més extensió. Per elaborar aquest document, els participants comptaran amb l’assessorament del personal tècnic de l’Àrea d’Empresa de Tecnocampus.
 • Vídeo de presentació del projecte d’una durada màxima de 3 minuts.
 • Declaració efectuada pel representant legal, respecte d’estar al corrent del pagament dels impostos estatals i de quotes de la Seguretat Social, essent que, per al cas que resultés guanyadora del premi, caldrà l’aportació dels corresponents certificats positius per manca de deutes emesos per la Seguretat Social i l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

COM, QUAN I A ON PRESENTAR-LO?

Hauràs de presentar la sol·licitud de participació i la documentació requerida, a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOPB, al registre de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. Pots fer-ho:

 • En mà a l’Av. Ernest Lluch, 32, Torre TCM2, 08302 Mataró (instància signada + memòria USB que contingui tota la documentació i vídeo).
 • O per e-mail a premis@reimaginetextile.com, tenint present de lliurar el resum executiu en pdf i el vídeo en format .avi o .mpg

El termini de presentació de la sol·licitud per a ambdues categories finalitzarà el dia 15 de juny  de 2017, a les 15 h.