CATEGORIA REIMAGINE TEXTILE A LA MILLOR IDEA EMPRESARIAL

 1. Bonificació del 100% del cost de l’Estudi de viabilitat tècnica del producte
 2. Suport en la realització del projecte innovador en forma de cofinançament del 25% de la part del projecte realitzada per Eurecat.
 3. Bonificació del 100% en un Programa de mentoratge i acompanyament empresarial a mida.
 4. Bonificació del 100% de l’ús d’un espai de preincubació en règim de coworking per tal de desenvolupar el projecte empresarial durant  6 mesos al Tecnocampus.
 5. Constituïda l’empresa, dotació d’un premi en metàl·lic de tres mil euros (3.000 euros), bonificació del 50% d’un espai a la incubadora del TecnoCampus durant 6 mesos i bonificació del 100% d’un any de quota com a soci d’ASEGEMA.
 6. Suport en la promoció i presència a mitjans de comunicació.
 1. Bonificació del 50% del cost de l’Estudi de viabilitat tècnica del producte.
 2. Suport en la realització del projecte innovador en forma de cofinançament del 15% de la part del projecte realitzada per Eurecat.
 3. Bonificació del 100% en un Programa de mentoratge i acompanyament empresarial a mida
 4. Bonificació del 100% de l’ús d’un espai de preincubació en règim de coworking per desenvolupar el projecte empresarial durant  6 mesos al Tecnocampus
 5. Constituïda l’empresa, bonificació del 50% d’un espai  a la incubadora del TecnoCampus durant 6 mesos i bonificació del 100% d’un any de quota com a soci d’ASEGEMA.
 6. Suport en la promoció i presència a mitjans de comunicació

CATEGORIA REIMAGINE TEXTILE A LA MILLOR STARTUP

 1. Dotat amb un premi en metàl·lic de cinc mil euros (5.000€) 
 2. Bonificació del 100% del cost de l’Estudi de viabilitat tècnica del producte
 3. Suport en la realització del projecte innovador en forma de cofinançament del 25% de la part del projecte realitzada per Eurecat.
 4. Bonificació del 100% en un Programa de mentoratge i acompanyament empresarial a mida
 5. 50% de bonificació, durant un any, de l’estada a la incubadora o centre empresarial del TecnoCampus 
 6. Bonificació del 100% d’un any de quota com a soci d’ASEGEMA
 7. Suport en la promoció i presència a mitjans de comunicació
 1. Dotat amb un premi en metàl·lic de tres mil euros (3.000€) 
 2. Bonificació del 50% del cost de l’Estudi de viabilitat tècnica del producte.
 3. Suport en la realització del projecte innovador en forma de cofinançament del 15% de la part del projecte realitzada per Eurecat.
 4. 50% de bonificació, durant un any, de l’estada a la incubadora o centre empresarial del TecnoCampus 
 5. Bonificació del 100% en un Programa de mentoratge i acompanyament empresarial a mida
 6. Bonificació del 100% d’un any de quota com a soci d’ASEGEMA
 7. Suport en la promoció i presència a mitjans de comunicació.