REQUISITS NECESSARIS

Tots els projectes hauran de ser innovadors i/o tecnològics i amb aplicació en l’àmbit tèxtil. Es consideren els següents tipus d’innovació  i tecnologia:

  1. Idees de negoci o start-ups que innovin en els teixits, en el procés de fabricació, maquinària, distribució, comercialització o mètode organitzatiu empresarial de productes tèxtils i confecció d’aplicabilitat en qualsevol sector (salut, moda, automoció, etc). Totes aquestes innovacions han d’implicar canvis significatius en les tècniques, materials i/o programes informàtics, etc., i han de suposar un avantatge competitiva en el mercat.
  2. Idees de negoci o start-ups que, incorporant disseny, creïn nous productes en l’àmbit tèxtil i de la confecció que siguin disruptius o d’ús no existent al mercat  i generadors de valor afegit.
  1. Els projectes de la categoria REIMAGINE TEXTIL A LA MILLOR IDEA EMPRESARIAL han de ser proposats per persones físiques o jurídiques descrites a l’article 2, que tinguin la intenció d’iniciar l’activitat empresarial a Catalunya del projecte presentat en els següents 6 mesos de l’atorgament d’aquests premis.
  2. Els projectes de la categoria REIMAGINE TEXTILE A LA MILLOR START-UP han d’haver iniciat la seva activitat a partir de l’1 de gener de 2015 i continuar actives. 

Criteris de selecció

Per a la valoració dels projectes es tindran en compte els següents criteris de selecció:

1. Producte o servei innovador:  
Elements diferencials del producte o servei Fins a 5 punts
Incorporació d’elements innovadors i millores tecnològiques Fins a 5 punts

2. Dimensió del mercat:  
Es valorarà l’orientació al mercat del projecte i l’estratègia de màrqueting Fins a 5 punts

3. Model de negoci:  
Es tindrà en compte la viabilitat econòmica i financera del projecte Fins a 5 punts

4. L’efecte emprenedor:
En aquest criteri es valorarà la capacitat de generació de llocs de treball i  
com a dinamitzador de l’activitat econòmica a territori Fins a 5 punts

5. Equip promotor:  
Coneixements tècnics i de gestió de l’equip emprenedor Fins a 5 punts
Habilitats comunicatives, en base a la presentació oral del projecte Fins a 5 punts

COMITÈ AVALUADOR

El Comitè Avaluador estarà integrat per representants de les entitats promotores dels premis:

  1. Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme
  2. Eurecat
  3. ASEGEMA

La classificació final dels premis Es donarà a conèixer el dia 11 de juliol de 2017, en l’acte que tindrà lloc al TecnoCampus.