El Tecnocampus creix, els estudiants de nou accés van en augment cada any i el parc d’empreses també creix. Tenim bones oportunitat laborals per a professionals competents tant en l’àmbit universitari com en el de la innovació empresarial. 

Normativa per a la provisió de llocs de treball en el Personal Docent i Investigador.
Normativa per a la provisió de llocs de treball en el Personal d'Administració i Serveis.

Presenta la teva candidatura a TecnoCampus: amb les dades que ens proporcionis podrem avisar-te en cas de vacants o de processos de selecció que obri la Fundació Tecnocampus i que s'ajustin al teu perfil. 

Aquí teniu accés a les ofertes de treball del TecnoCampus:

PROCESSOS DE SELECCIÓ EN PROCÉS

S17/2019_PDI_LOG_24 PROFESSORAT PERMANENT LOGÍSTICA
OFERTA
. Data de publicació: 07/03/201. Presentació de candidatures fins al dia: 31/03/2019. Prorrogat el termini de presentació de candidatures fins al dia: 30/04/2019.

S16/2019_PDI_TUR_24 PROFESSORAT PERMANENT TURISME
OFERTA
. Data de publicació: 07/03/201. Presentació de candidatures fins al dia: 31/03/2019. Prorrogat el termini de presentació de candidatures fins al dia: 30/04/2019.

S15/2019_PDI_MKT_24 PROFESSORAT PERMANENT MÀRQUETING
OFERTA
. Data de publicació: 07/03/2019. Presentació de candidatures fins al dia: 31/03/2019. Prorrogat el termini de presentació de candidatures fins al dia: 30/04/2019.

S14/2019_ASS_ESCSET_M PROFESSORAT ASSOCIAT MÀRQUETING
OFERTA
. Data de publicació: 07/03/2019. Presentació de candidatures fins al dia: 31/03/2019.

S13/2019_ASS_ESCSET_L PROFESSORAT ASSOCIAT LOGÍSTICA
OFERTA
. Data de publicació: 07/03/2019. Presentació de candidatures fins al dia: 31/03/2019.

S12/2019_ASS_ESCSET_EGA PROFESSORAT ASSOCIAT ECONOMIA GENERAL I APLICADA
OFERTA
. Data de publicació: 07/03/2019. Presentació de candidatures fins al dia: 31/03/2019.

S11/2019_ASS_ESCSET_T PROFESSORAT ASSOCIAT TURISME
OFERTA
. Data de publicació: 07/03/2019. Presentació de candidatures fins al dia: 31/03/2019.

S10/2019_ASS_ESCSET_GIE PROFESSORAT ASSOCIAT GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
OFERTA
. Data de publicació: 07/03/2019. Presentació de candidatures fins al dia: 31/03/2019. 

S09/2019_ASS_ESCSET_AA PROFESSORAT ASSOCIAT ANALÍTICA APLICADA
OFERTA
. Data de publicació: 07/03/2019.Presentació de candidatures fins al dia: 31/03/2019. 

S08/2019_ASS_ESCSET_CD PROFESSORAT ASSOCIAT COMUNITATS DIGITALS
OFERTA
. Data de publicació: 07/03/2019. Presentació de candidatures fins al dia: 31/03/2019.

S07/2019_ASS_ESCSET_NM PROFESSORAT ASSOCIAT NEGOCIS MARÍTIMS
OFERTA
. Data de publicació: 07/03/2019. Presentació de candidatures fins al dia: 31/03/2019.

S06/2019_ASS_ESCSET_GCF PROFESSORAT ASSOCIAT GESTIÓ COMPTABLE I FINANCERA
OFERTA
. Data de publicació: 07/03/2019. Presentació de candidatures fins al dia: 31/03/2019.

S05/2019_ASS_ESCSET_ADE PROFESSORAT ASSOCIAT ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
OFERTA
. Data de publicació: 07/03/2019. Presentació de candidatures fins al dia: 31/03/2019.

S04/2019_PAS_TEC_COM PERSONAL D'ADMINSTRACIÓ I SERVEIS - TÈCNIC/A COMERCIAL D'ESPAIS I INFRAESTRUCTURES
OFERTA.
Data de publicació: 07/03/2019. Presentació de candidatures fins al dia 28/03/2019.

S03/2019_PAS_OF_RECEPCIÓ PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS - OFICIAL DE RECEPCIÓ
OFERTA. Data de publicació: 26/02/2019. Presentació de candidatures fins al dia 20/03/2019. 
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Data de publicació: 22/03/2019

S02/2019_PAS_TEC_GA PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS - TÈCNIC/A DE GESTIÓ ACADÈMICA
OFERTA.
Data de publicació: 06/02/2019. Presentació de candidatures fins al dia 28/02/2019.

S32/2018_PDI_PERM_INF_C PROFESSORAT PERMANENT DE GRAU EN INFERMERIA
OFERTA.
Data de publicació: 15/01/2019. Presentació de candidatures fins al dia 04/02/2019.
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Data de publicació: 06/02/2019
Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es. Data de publicació: 18/02/2019
Informe final. Data de publicació: 05/03/2019

S31/2018_PDI_ASS_GMA_ANG PROFESSORAT ASSOCIAT ANGLÈS
OFERTA
Data de publicació: 22/01/2019. Presentació de candidatures fins al dia 10/03/2019.
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Data de publicació: 18/03/2019

S30/2018_PDI_ASS_GMA_PRO PROFESSORAT ASSOCIAT PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
OFERTA. 
Data de publicació: 22/01/2019. Presentació de candidatures fins al dia 10/03/2019.
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Data de publicació: 18/03/2019

S29/2018_PDI_ASS_GMA_MUL PROFESSORAT ASSOCIAT MULTIMÈDIA I INTERACTIVITAT
OFERTA. 
Data de publicació: 22/01/2019. Presentació de candidatures fins al dia 10/03/2019.
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Data de publicació: 18/03/2019

S28/2018_PDI_ASS_GMA_IMA PROFESSORAT ASSOCIAT IMATGE I REALITZACIÓ
OFERTA
Data de publicació: 22/01/2019. Presentació de candidatures fins al dia 10/03/2019.
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Data de publicació: 18/03/2019

S27/2018_PDI_ASS_VID_ART PROFESSORAT ASSOCIAT ART DE VIDEOJOCS I MITJANS AUDIOVISUALS
OFERTA. 
Data de publicació: 22/01/2019. Presentació de candidatures fins al dia 10/03/2019.
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Data de publicació: 18/03/2019

S26/2018_PDI_ASS_VID_PRO PROFESSORAT ASSOCIAT PRODUCCIÓ I NEGOCI DE VIDEOJOCS
OFERTA
Data de publicació: 22/01/2019. Presentació de candidatures fins al dia 10/03/2019.
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Data de publicació: 18/03/2019

S25/2018_PDI_ASS_VID_DIS PROFESSORAT ASSOCIAT DISSENY DE VIDEOJOCS
OFERTA. 
Data de publicació: 22/01/2019. Presentació de candidatures fins al dia 10/03/2019.
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Data de publicació: 18/03/2019

S24/2018_PDI_ASS_VID_DES PROFESSORAT ASSOCIAT DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS
OFERTA.
Data de publicació: 22/01/2019. Presentació de candidatures fins al dia 10/03/2019.
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Data de publicació: 18/03/2019

 

PROCESSOS DE SELECCIÓ TANCATS

S23/2018_PDI_PERM_CAFE_S PROFESSORAT PERMANENT DE GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPOR
OFERTA. Data de publicació: 13/11/2018. Presentació de candidatures fins al dia 25/11/2018.
LLista provisional d'admesos/es i exclosos/es a participació. Data de publicació: 27/11/2018.
Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es a participació. Data de publicació: 3/12/2018
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació: 21/12/2018
Informe final. Data de publicació 8/1/2019

S22/2018 DIRECTOR/A DE L'ÀREA DE PERSONES. Bases del procés.
Normativa de selecció de càrrecs unipersonals Data de publicació: 16/10/2018

S21/2018_PDI_PERM_GMA_C PROFESSORAT PERMANENT DEL GRAU DE MITJANS AUDIOVISUALS I COORDINACIÓ
OFERTA.
Data de publicació: 29/10/2018. Presentació de candidatures fins al dia 18/11/2018.
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es a participació. Data de publicació: 21/11/2018. 
La llista provisional esdevé definitiva en data 28/11/2018.
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació: 19/12/2018
Informe final.  Data de publicació: 11/1/2019

S20/2018_PAS_TEC_TEX. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS - TÈCNIC/A DE PROJECTES TÈXTILS
OFERTA. Data de publicació 25/07/2018. Presentació de candidatures fins al 11/09/2018
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es a participació. Data de publicació: 18/09/2018
Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es a participació. Data de publicació: 27/09/2018
Informe final. Data de publicació: 24/10/2018

S18/2018_PAS_TEC_CRAI - PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS - TÈCNIC/A BIBLIOTECARI/ÀRIA
OFERTA. Data de publicació: 18/09/2018. Presentació de candidatures fins al 09/10/2018
Llista provisional d'admesos/es i esxclosos/es. Data de publicació: 22/10/2018
Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es. Data de publicació: 29/10/2018
Informe final. Data de publicació: 30/11/2018

S17/2018_PAS_TEC_PROJECTES - PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS - TÈCNIC/A DE PROJECTES
OFERTA. Data de publicació: 18/09/2018. Presentació de candidatures fins al 09/10/2018
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es a participació. Data de publicació: 24/10/2018
Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es a participació. Data de publicació: 31/10/2018
Informe final. Data de publicació: 21/1/2019

S16/2018_PAS_TEC_INT. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS-TÈCNIC DE COMERÇ INTERNACIONAL.
OFERTA.
 Data de publicació: 13/06/2018. Presentació candidatures fins al 27/06/2018
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 05/07/2018
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 23/07/2018
Informe final. Data de publicació: 24/07/2018

S15/2018_DIRECTOR/A_CENTRE ESCSET. BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Normativa de selecció de càrrecs unipersonals (article 5). Data de publicació: 18/04/2018
Presentació de candidatures: presencial, fins al 18/05/2018, a les 14:00h. (edifici TCM1, Parc Tecnocampus). 
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 24/05/18
LLista definitva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 15/06/18
Convocatòria a la fase 3-Entrevista i presentació i defensa del programa d’actuació. Data de publicació 10/07/18
Acta de constància
Acord de proposta de nomenament. Data de publicació: 24/07/2018

S14/2018_PDI_PERM_CAFE PROFESSORAT PERMANENT DE GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT
OFERTA 
Data de publicació: 28/05/2018. Presentació de candidatures fins al dia 18/06/2018
Llista provisional d'admesos i exclosos. Data de publicació: 20/06/2018. La llista provisional esdevé llista definitiva en data 27/06/2018
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació: 13/07/2018
Informe final. Data de publicació: 19/07/2018

S13/2018_PAS_TEC_CCPP. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS-TÈCNIC DE CARRERES PROFESSIONALS 
OFERTA.
Data de publicació: 25/04/2018. Presentació candidatures fins al 01/05/2018.
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 08/05/2018  La llista provisional esdevé llista definitiva 18/05/2018

S12/2018_ASS_CAFE_PSI PROFESSORAT ASSOCIAT GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT - PSICOLOGIA DE L'ESPORT I DE L'ACTIVITAT FÍSICA
OFERTA. Data de publicació: 24/04/2018. Presentació candidatures fins al 17/05/2018
Llista provisional d'admesos i exclosos. Data de publicació: 31/05/2018.
Llista definitiva d'admesos i exclosos. Data de publicació: 11/06/2018
Informe final. Data de publicació: 23/07/2018

S11/2018_ASS_CAFE_OCI PROFESSORAT ASSOCIAT GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT - OCI I RECREACIÓ
OFERTA. Data de publicació: 24/04/2018. Presentació candidatures fins al 17/05/2018
Llista provisional d'admesos i exclosos. Data de publicació: 31/05/2018.
Llista definitiva d'admesos i exclosos. Data de publicació: 11/06/2018
Informe final. Data de publicació: 23/07/2018

S10/2018_ASS_CAFE_ERE PROFESSORAT ASSOCIAT GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT - ENTRENAMENT I RENDIMENT ESPORTIU
OFERTA. Data de publicació: 24/04/2018. Presentació candidatures fins al 17/05/2018
Llista provisional d'admesos i exclosos. Data de publicació: 31/05/2018.
Llista definitiva d'admesos i exclosos. Data de publicació: 11/06/2018
Informe final. Data de publicació: 23/07/2018

S09/2018_ASS_CAFE_EDU PROFESSORAT ASSOCIAT GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT - EDUCACIÓ
OFERTA. Data de publicació: 24/04/2018. Presentació candidatures fins al 17/05/2018
Llista provisional d'admesos i exclosos. Data de publicació: 31/05/2018.
Llista definitiva d'admesos i exclosos. Data de publicació: 11/06/2018
Informe final. Data de publicació: 23/07/2018

S08/2018_PDI_PERM_FISIO PROFESSORAT PERMANENT DE FISIOTERÀPIA.
OFERTA.
Data de publicació: 24/04/2018. Presentació candidatures fins al 17/05/2018
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 24/05/2018.  La llista provisional esdevé llista definitiva en data 31/05/2018.
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació: 13/06/2018
Informe final. Data de publicació 02/07/2018

S07/2018_PAS_TEC_SEC_GRAL. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS-TÈCNIC DE SECRETARIA GENERAL.
OFERTA.  Data de publicació 05/07/2018. Presentació de Candidatures fins el 18/07/2018.
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Data de publicació: 25/07/2018. La llista provisional esdevé llista definitiva en data 03/08/2018.
Informe final. Data de publicació 25/09/2018

S05/2018_PAS_TEC_INF - PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS - TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A
OFERTA. Data de publicació: 18/09/2018. Presentació de candidatures fins al 09/10/2018
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Data de publicació: 15/10/2018. La llista provisional esdevé llista definitiva en data 23/10/2018.
Acta de constància. Data de publicació: 23/10/2018

S06/2018_PAS_TEC_LAB.AUD. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS-TÈCNIC DE LABORATORIS AUDIOVISUAL
OFERTA. Data de publicació: 13/06/2018. Presentació candidatures fins al 27/06/2018
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 10/07/2018.
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 24/07/2018
Informe final. Data de publicació 3/10/2018

S04/2018_DIRECTOR/A_GENERAL. Bases del procés
Normativa de selecció de càrrecs unipersonals (article 4t).Data de publicació: 22/03/18

S03/2018_PDI_PERM_GMA2 PROFESSORAT PERMANENT GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS.
OFERTA. Data de publicació: 06/03/2018. Presentació candidatures fins al 03/04/2018
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 09/04/2018
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 17/04/2018
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació 04/05/2018
Informe final. Data de publicació: 17/05/2018

S02/2018_PDI_PERM_GMA1 PROFESSORAT PERMANENT GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS.
OFERTA. Data de publicació: 06/03/2018. Presentació candidatures fins al 03/04/2018
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 09/04/2018
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 17/04/2018
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació: 07/05/2018
Informe final. Data de publicació: 17/05/2018

S01/2018_PAS_TEC_RRII.  PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS - TÈCNIC/A DE RELACIONS INTERNACIONALS (SUBSTITUCIÓ BAIXA MATERNITAT). (OFERTA). Data de publicació 09/02/2018
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació.  Data de publicació: 05/03/2018. La llista provisional esdevé llista definitiva 20/03/2018.

S32/2017_PAS_OF_MANT PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ - OFICIAL DE MANTENIMENT (OFERTA) Data de publicació: 18/12/2017 
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació.  Data de publicació: 15/01/2018. La llista provisional esdevé llista definitiva en data 02/02/2018.

S25/2017_DIRECTOR_CENTRE ESUPT. BASES DE LA CONVOCATÒRIANormativa de selecció de càrrecs unipersonals (article 5). Data de publicació: 22/09/2017
Presentació de candidatures: presencial, termini prorrogat fins al 21/11/17, a les 14:00h. (edifici TCM1, Parc Tecnocampus).
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 04/12/17
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 16/01/18
Convocatòria a la fase 3-Entrevista i presentació i defensa del programa d’actuació. Data de publicació 12/03/18
Acta de constància
A
cord de proposta de nomenament. Data de publicació: 20/04/2018
Diligència. Data de publicació: 26/04/2018

S31/2017_PDI_PERM_PRAC PROFESSORAT PERMANENT PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES-30 (OFERTA) Data de publicació: 19/12/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 17/01/2018. La llista provisional esdevé definitiva en data 25/01/2018.
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació: 26/02/2018
Informe final. Data 16/03/2018

S30/2017_PDI_PERM_COMP PROFESSORAT PERMANENT GESTIÓ COMPTABLE I FINANCERA-30 (OFERTA) Data de publicació: 19/12/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 17/01/2018
Llista definitiva d'admesos i exclosos. Data de publicació: 25/01/2018
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació: 26/02/2018
Informe final. Data 16/03/2018

S29/2017_PDI_PERM_ANA PROFESSORAT PERMANENT ANALÍTICA APLICADA-30 (OFERTA) Data de publicació: 19/12/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 17/01/2018
Llista definitiva d'admesos i exclosos. Data de publicació: 25/01/2018
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació: 26/02/2018
Informe final. Data 16/03/2018

S28/2017_PAS_TEC_CONGRE. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ - TÈCNIC DE CONGRESSOS (SUBSTITUCIÓ) (OFERTA) Data de publicació: 18/12/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació.  Data de publicació: 15/01/2018
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació
Informe final. Data de publicació 2/2/2018 

S23/2017_PDI_PERM_VID PROFESSORAT PERMANENT VIDEOJOCS-30. (OFERTA) Data de publicació: 25/10/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 20/11/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 27/11/2017
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació: 08/01/2018
Informe final. Data de publicació:15/01/2018  

S22/2017_PAS_OF_RRII PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A OFICIAL DE RELACIONS INTERNACIONALS (OFERTA) Data de publicació: 31/07/2017 
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 06/11/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 21/11/2017
Informe final. Data de publicació 2/2/2018

S15/2017_PAS_TEC_GA. PERSONAL D' ADMINISTRACIÓ I SERVEIS - TÈCNIC/A DE GESTIÓ ACADÈMICA 
(OFERTA) Data de publicació: 18/12/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 15/01/2018. La llista provisional esdevé llista definitiva en datya 27 27/02/2018.
Informe final. Data de publicació 18/04/2018

S27/2017_ASS_GMA_TC PROFESSORAT ASSOCIAT GMA PROGRAMACIÓ I ANIMACIÓ 3D(OFERTA) Data de publicació 03/11/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 20/11/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 27/11/2017
Informe final. Data de publicació: 20/12/2017  

S26/2017_ASS_GMA_TC PROFESSORAT ASSOCIAT GMA TÈCNIQUES CÀMERA I REALITZACIÓ CINEMATOGRÀFICA. (OFERTA) Data de publicació 03/11/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 20/11/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 27/11/2017
Informe final. Data de publicació: 20/12/2017 

S23/2017_PDI_PERM_VID PROFESSORAT PERMANENT VIDEOJOCS-30. (OFERTA) Data de publicació: 25/10/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 20/11/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 27/11/2017
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació: 08/01/2018
Informe final. Data de publicació:15/01/2018  

S21/2017_ASS_MKT PROFESSORAT ASSOCIAT MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS. (OFERTA) Data de publicació: 29/06/2017
Prorrogat el termini de lliurament de candidatures fins al dia 01/09/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 12/09/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 20/09/2017
Informe final de classificació. Data de publicació: 20/11/2017

S20/2017_ASS_TUR PROFE/SORAT ASSOCIAT TURISME I GESTIÓ DEL LLEURE.
(OFERTA) Data de publicació: 29/06/2017
Prorrogat el termini de lliurament de candidatures fins al dia 01/09/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 12/09/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 20/09/2017
Informe final de classificació. Data de publicació: 20/11/2017

S19/2017_ASS_LOG PROFESSORAT ASSOCIAT LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS. 
(OFERTA) Data de publicació: 29/06/2017
Prorrogat el termini de lliurament de candidatures fins al dia 01/09/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 12/09/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 20/09/2017
Informe final de classificació. Data de publicació: 20/11/2017

S18/2017_ASS_ADE PROFESSORAT ASSOCIAT ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ. 
(OFERTA) Data de publicació: 29/06/2017
Prorrogat el termini de lliurament de candidatures fins al dia 01/09/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 12/09/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 20/09/2017
Informe final de classificació. Data de publicació: 20/11/2017

S17/2017_ASS_BAIM PROFESSORAT ASSOCIAT BUSSINESS ADMINISTRATION AND INNOVATION. 
(OFERTA) Data de publicació: 29/06/2017
Prorrogat el termini de lliurament de candidatures fins al dia 01/09/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 12/09/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 20/09/2017
Informe final de classificació. Data de publicació: 20/11/2017

S16/2017_PDI_PERM_PINF PROFESSORAT PERMANENT INFERMERIA-24. (OFERTA) Data de publicació:22/06/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 03/07/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 10/07/2017
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació 20/07/2017
Informe final de classificació. Data de publicació 25/07/2017

S14/2017_PAS_OF_MAN. PERSONAL D' ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER AL SERVEI D'INFRAESTRUCTURES PER A OFICIAL DE MANTENIMENT.
(OFERTA) Data de publicació: 04/09/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 09/10/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 06/11/2017
Informe final de la comissió. Data publicació 27/12/2017

S13/2017_PDI_PERM_INF PROFESSORAT PERMANENT INFERMERIA-30. (OFERTA) Data de publicació:16/05/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 31/05/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 06/06/2017
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació: 13/06/2017
Informe final de classificació. Data de publicació: 19/06/2017

S12/2017_ASS_NEG_VID PROFESSORAT ASSOCIAT VIDEOJOCS NEGOCI. (OFERTA) Data de publicació: 17/05/2017
Prorrogat el termini de presentació de candidatures fins al 15/06/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 20/06/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 26/06/2017
Informe final de classificació. Data de publicació 21/07/2017

S11/2017_ASS_DIS_VID PROFESSORAT ASSOCIAT VIDEOJOCS DISSENY. (OFERTA) Data de publicació: 17/05/2017
Prorrogat el termini de presentació de candidatures fins al 15/06/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 20/06/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 26/06/2017
Informe final de classificació. Data de publicació 21/07/2017

S10/2017_ASS_DES_VID PROFESSORAT ASSOCIAT VIDEOJOCS DESENVOLUPAMENT. (OFERTA) Data de publicació: 17/05/2017
Prorrogat el termini de presentació de candidatures fins al 15/06/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 20/06/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 26/06/2017
Informe final de classificació. Data de publicació 21/07/2017

S09/2017_ASS_ART_VID PROFESSORAT ASSOCIAT VIDEOJOCS ART. (OFERTA) Data de publicació: 17/05/2017
Prorrogat el termini de presentació de candidatures fins al 15/06/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 20/06/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 26/06/2017
Informe final de classificació. Data de publicació 21/07/2017

S08/2017_PDI_PERM_INF PROFESSORAT PERMANENT INFERMERIA-30. (OFERTA) Data de publicació: 22/03/2017
Esmena: Ampliació de places. Data de publicació 28/03/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 09/05/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 18/05/2017
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació: 30/05/2017
Informe final de classificació. Data de publicació: 09/06/2017

S07/2017_PDI_PERM_CAFE PROFESSORAT PERMANENT CAFE-30. (OFERTA) Data de publicació: 22/03/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 09/05/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 18/05/2017
Convocatòria de defensa de plaça dels finalistes. Data de publicació: 23/05/2017
Informe final de classificació. Data de publicació: 29/05/2017

S06/2017_PDI_PERM_ANAT PROFESSORAT PERMANENT ANATOMIA I FISIOLOGIA-30. (OFERTA) Data de publicació: 22/03/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 09/05/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 18/05/2017
Convocatòria de defensa de plaça. Data de publicació: 30/05/2017
Informe final de classificació. Data de publicació: 09/06/2017

S05/2017_ASS_FISIO PROFESSORAT ASSOCIAT FISIOTERÀPIA. (OFERTA) Data de publicació: 22/03/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 09/05/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 23/05/2017
Informe final de classificació. Data de publicació: 30/06/2017

S04/2017_PDI_PERM_EMP PROFESSORAT PERMANENT ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES-30. (OFERTA) Data de publicació: 13/03/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 05/04/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 12/04/2017
Convocatòria de defensa de plaça dels finalistes. Data de publicació: 03/05/2017
Informe final de classificació. Data de publicació: 16/05/2017

S03/2017_PDI_PERM_MAR PROFESSORAT PERMANENT MÀRQUETING-30. (OFERTA) Data de publicació: 13/03/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 05/04/2017. Es fa constar que la llista provisional passa a llista definitiva en data 12/04/2017
Convocatòria de defensa de plaça dels finalistesData de publicació: 03/05/2017
Informe final de classificació. Data de publicació: 16/05/2017

S02/2017_PAS_OF_CRAI  PERSONAL  D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A DOS OFICIALS DE BIBLIOTECA-CRAI  (Una plaça, indispensable Certificat de discapacitat)  (OFERTA) Data Publicació 13/03/2017
LLista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació 18/04/2017
Llista definitiva d'admsesos i exclosos a participació. Data de públicació: 28/03/2017
Informe final de classificació. Data de publicació: 30/10/2017

S01/2017_ASS_GEI_B PROFESSORAT ASSOCIAT PER AL GRAU EN ENGINYERIA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ(OFERTA) Data Publicació: 09/02/2017
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 03/03/2017
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data de publicació: 10/03/2017
Informe final de la comissió de selecció. Data de publicació: 29/03/2017

45/16 PERSONAL  D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A OFICIAL DE RECEPCIÓ (Indispensable Certificat de discapacitat)  (OFERTA) Data Publicació 27/01/2017
ESMENA: PRÒRROGA DEL TERMINI DE LLIURAMENT DE CURRÍCULUM  Data publicació: 22/02/2017
 
47/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A TÈCNIC SUPERIOR DE CARRERES PROFESSIONALS I UACU (OFERTA). Data publicació: 11/01/17
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 02/02/17
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 10/02/2017 
Informe final de la comissió de selecció. Data de publicació 23/02/17

33/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ PERMANENT I CONTINUA. (OFERTA). Data publicaió 14/11/2016
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 12/12/16
Llista definitiva d'admesos i exclosos a participació. Data publicació: 19/12/2016

46/16 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PER A OFICIAL DE MANTENIMENT. (OFERTA). Data publicació: 5/12/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a participació. Data publicació 15/12/16--Es fa constar que la llista provisional passa a llista definitiva
Informe final de la comissió de selecció. Data de publicació 11/01/17

44/16 PROFESSORAT ASSOCIAT ENGINYERIA MECÀNICA. (OFERTA). Data publicació: 4/11/16 Termini de presentació de candidatures prorrogat fins el 9/12/16
Llista provisional d'admesos i exclosos a partic